Kvadráty: 7065 7165 6855
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Strongly endangered

Trichoncus hackmani Millidge, 1955

Czech namepavučenka Hackmanova
Threat levelStrongly endangered
Records6 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record 2004
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude250-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (6 used records)
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno0004
Zemní past1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (6 used records)
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno0003
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Skalní stepi na vápenci1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords