PP Radotínské skály

Souřadnice: 49.99383, 14.34633

Návštěvy lokality

Druhy doložené v okolí

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VU
Iberina candida (Simon, 1875) EN
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) LC
Philaeus chrysops (Poda, 1761) VU
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) ES