PP Radotínské skály

Souřadnice: 49.99383, 14.34633

Návštěvy lokality

Druhy doložené v okolí

Iberina candida (Simon, 1875) EN
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) LC
Philaeus chrysops (Poda, 1761) VU
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) ES