Kvadráty: 6847 7148 6947 7048
  Nálezy podle období  
Ixodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 14× 14×

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758)

České jménoklíště obecné
Nálezy14 nálezů, 4 kvadrátů
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška600-1150

Literatura

 © Oto Zimmermann

Hlavním tématem mé bakalářské práce je vztah mezi hostitelem a parazitem, v tomto případě ještěrkou obecnou (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) a klíštětem obecným (Ixodes ricinus Linnaeus, 1758), vázaný na místo a dobu odchytů. Součástí práce byla také detekce vybraných patogenů potenciálně přenášených klíšťaty zjišťována pomocí PCR metody. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretickou část tvoří literární rešerše zabývající se danou problematikou, konkrétně charakteristikou lokality, ještěrky obecné, klíštěte obecného a vztahu parazita a hostitele. Následně se práce zabývá vybranými patogenními mikroorganismy, jejichž vektorem je klíště obecné. V praktické části je popsána metodika odchytu ještěrek, sběru klíšťat a detekce patogenů, dále jsou uvedeny výsledky, jejich diskuse a závěr.

Odchyt ještěrek probíhal od dubna do září roku 2021 v přibližně týdenních intervalech na lokalitě v blízkosti obce Hustopeče. Celkem bylo odchyceno 204 jedinců ještěrky obecné různých věkových kategorií obou pohlaví, z toho 42 jedinců nemělo v době odchytu žádné klíště. Ve dvou až třítýdenních intervalech proběhl společně s odchytem ještěrek také sběr klíšťat. Klíšťata odebraná ještěrkám (celkem 394) byla buď ve stádiu larvy, nebo nymfy a na žádné ještěrce nebylo nalezeno imago. Následně byla z klíšťat izolována DNA. Vzorky pak byly pomocí PCR metody detekovány na přítomnost vybraných patogenních mikroorganismů (Borrelia burgdorferi s.L, Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii, Ehrlichia chaffeensis a Francisella tularensis) a výsledné vzorky obsahující amplifikovanou DNA byly zobrazeny pomocí gelové elektroforézy. Detekce probíhala v laboratořích Přírodovědecké fakulty M U . Odchyt ještěrek a sběr klíšťat se uskutečnil v rámci širší studie ve spolupráci s ÚBO v.v.i. AV ČR.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) SamciSamiceMláďataNálezy
Smyk6618
Sklepávání1001
Prosev0455
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) SamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy0101
Rašeliniště2213
Mokré louky0101
Mezofilní louky1201
Podmáčené smrčiny1001
Bylinné porosty břehů3013
Skály a sutě v horách0411
Horské smrčiny0011
Reliktní bory na skalách0022
 SamciSamiceMláďataNálezy