Kvadráty: 6376 6674 6476 5852 6863
  Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona similis L. Koch, 1867 Criticaly endangered

Clubiona similis L. Koch, 1867

Czech namezápředník štěrkový
Threat levelCriticaly endangered
Records7 nálezů, 5 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude250-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (7 used records)
Clubiona similis L. Koch, 1867 CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1202
Neurčeno5103
Zemní past0102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (7 used records)
Clubiona similis L. Koch, 1867 CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů1202
Neurčeno4002
Výsadby jehličnanů0001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Suché louky1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords