Rok
2022
Autoři
Eva Legátová
Mgr. Karolína Čejková
MUDr. Kryštof Rückl
Pavel Bezděčka
Václav Kroc
Druhy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) LC
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VU
Citace
Rückl K., Kroc V., Legátová E., Bezděčka P. & Čejková K. (2022): Chování křižáka hrbatého a křižáka trojtečného mimo vegetační období (Behaviour of the orb-weavers Araneus triguttatus and Gibbaranea gibbosa outside the growing season). Živa 70 (6): 313–315 (in Czech, English summary).