Články
Poznámky k morfologii samců plachetnatky žlutonohé Tenuiphantes flavipes a plachetnatky Mengeho Tenuiphantes mengei. Pavouk 33: 16-18 (in Czech).
Autoři: Mgr. Jan Dolanský
Zajímavý nález na Rakovnicku. Pavouk 33: 11 (in Czech).
Autoři: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Arachnologická sbírka pana profesora Buchara. Pavouk 33: 23 (in Czech).
Autoři: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Dolomedes fimbriatus – z rodinného života. Pavouk 33: 8-9 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart
Blanokřídlí parazitoidi – indikátoři výskytu vzácnějších druhů pavouků. Pavouk 33: 9-10 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart
Druhé doplnění zprávy o zajímavých sítích pavučenky Nusoncus nasutus. Pavouk 33: 8
Autoři:
Pražská arachnologická exkurze. Pavouk 33: 18-19 (in Czech).
Autoři: Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Doplnění zprávy o zajímavých sítích pavučenky Nusoncus nasutus. Pavouk 33: 7 (in Czech).
Autoři: RNDr. Antonín Kůrka
Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 33: 5-6 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Ptáci jako kořist pavouků. Pavouk 33: 8 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Arachnologický kurz pro studenty – Mohelno. Pavouk 33: 20 (in Czech).
Autoři:
Další nález skákavky rudopásé ve středním Povltaví. Pavouk 33: 12-14 (in Czech).
Autoři: Josef Moravec
Pavouci České republiky. Pavouk 33: 2-3 (in Czech).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) aneb pod zemí budou ještě věci! Pavouk 33: 3-5 (in Czech).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Nález slíďáka tatarského (Lycosa singoriensis) v Cvrčovicích. Pavouk 33: 14-15 (in Czech).
Autoři: Radek Šich

Fotografie

Soubory ke stažení

Pavouk 33 (12/2012)