Rok
2012
Obsah
Pavouci České republiky - Oreonetides quadridentatus
Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata
Druhé doplnění zprávy o zajímavých sítích pavučenky Nusoncus nasutus
Ptáci jako kořist pavouků
Dolomedes fimbriatus – z rodinného života
Blanokřídlí parazitoidi
Zajímavý nález na Rakovnicku
Další nález skákavky rudopásé ve středním Povltaví
Nález slíďáka tatarského (Lycosa singoriensis) v Cvrčovicích
Poznámky k morfologii samců plachetnatky žlutonohé Tenuiphantes flavipes a plachetnatky Mengeho Tenuiphantes mengei
Pražská arachnologická exkurze
Arachnologický kurz pro studenty – Mohelno
110. seminář České arachnologické společnosti
Arachnologická sbírka pana profesora Buchara
Česká bibliografie 2012
Britská bibliografie 2012
Nové knihy
Nepublikované inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2001–2004
Citace
Pavouk0033

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk33.pdf