Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Staveleya pusilla (Menge, 1869) Strongly endangered 34× 11× 45×

Staveleya pusilla (Menge, 1869)

Czech namepavučenka Dahlova
Threat levelStrongly endangered
Records45 nálezů, 7 kvadrátů
First record 1963, F. Miller, Miller 1966
Last record 2022 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude200-550

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Occurrence of Staveleya pusilla (Menge, 1869) also in northwestern Bohemia. Finding of a very rare spider web including microphotography of the bulb and vulva.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (45 used records)
Staveleya pusilla (Menge, 1869) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1001
Individuální sběr0202
Neurčeno119013
Zemní past7929029
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (45 used records)
Staveleya pusilla (Menge, 1869) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité suti nižších poloh1001
Vřesoviště nižších poloh0101
Neurčeno09010
Stinné skály nižších poloh1001
Porosty borůvek6924020
Skalní stepi na vápenci9509
Xerotermní travinobylinná společenstva11103
 MalesFemalesJuvenilesRecords