Výbor ČAS:
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. – předseda
Mgr. Ondřej Machač – tajemník, hospodář
Mgr. Jan Dolanský – validace nálezové databáze
prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D. – reprezentace společnosti ve vědeckých kruzích a v mezinárodní arachnologii
Helena Rothová – práce s veřejností
Radek Šich – fotodokumentace, popularizace, osvěta na sociálních sítích
Ota Zimmermann – správce webových stránek
Revizní komise:
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. – předseda revizní komise, reprezentace ve vědeckých kruzích, management nálezové databáze
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. – zpravodaj Pavouk, správa bibliografie, kronika
MUDr. Kryštof Rückl – mapování vybraných druhů, excerpce údajů ze sociálních sítí, popularizace a osvěta na sociálních sítích