© Oto Zimmermann
11/26/2022 , Praha
Org: Petr Dolejš & Petra Caltová (PM NM)

Úvod
 • Petr Dolejš – úvodní slovo
 • Představení nových tváří
Faunistika
 • Milan Řezáč & Helena Rothová – Pavouci Prahy II – představení projektu
 • Šimon Petrov a kol. – Pavouci PP Dolní Šárka – Šatovka
 • Vlastimil Růžička a kol. – Pavouci pod našima nohama
 • Milan Řezáč a kol. – Záhada sklípkánka rodu Atypus z Pensylvánie, USA
Fylogeneze, evoluce, taxonomie
 • Věra Opatová – Hranice druhů a kryptická diverzita u sklípkanů
 • Jan Korba – Čeleď Theraphosidae v severní Africe
 • Barbora Mlnáříková – Centrické fúze a jejich role v evoluci pavouků
 • Jiří Král – Chromozomová evoluce třesavek rodu Pholcus
Etologie
 • Nela Gloríková – Atraktance a repelence zápřednic Cheiracanthium mildei vybranými rostlinnými extrakty
 • Kryštof Rückl a kol. – Nové poznatky o biologii křižáka Gibbaranea omoeda – evoluce v přímém přenosu
 • Jaromír Hajer – Několik poznatků o sítích a maskovaných kokonech pavouků čeledi Deinopidae
Různé
 • Stano Pekár – O účasti na 10th Asaian arachnological conference vo Vietname
 • Ondřej Machač & Milan Řezáč – ČAS v roce 2022
 • Ondřej Machač – Budoucnost, přítomnost a minulost nálezové databáze ČAS
 • diskuze, kuloáry
 © Oto Zimmermann
11/27/2021 , Brno
Org: Stano Pekár

10.55 - Zahájení

11.00-12.00 – 1. přednáškový blok
 • Řezáč M., Růžička V., Hula V., Dolanský J., Machač O., Roušar A. – Přírůstky do naší araneofauny – přehližené nebo šířící se druhy?
 • Hulejová P. – Vliv aktivního managementu v původně bezzásahových porostech NPP Kukle na diverzitu pavouků
 • Růžička V. – Druhy rodu Iberina (Hahniidae)
 • Sýkora J. – Ekologie a hostitelská specializace parazitoida Zatypota anomala (Holmgren)

12-13.30 - Obědová pauza

13.45-15.45 – 2. přednáškový blok
 • Raška J. – Science during lockdown: testing of long-wave light perception in jumping spiders
 • Avila I. – Evolutionary pattern of karyotypes, sex chromosomes, and nucleolus organizer regions in pholcid spiders (Araneae: Pholcidae)
 • Pekár S. – World Spider Trait database
 • Dolejš P. – Pavoukovci v nových stálých expozicích Národního muzea
 • Rothová H., Řezáč M. – Pavouci Prahy – projekt pro pražský magistrát
 • Machač O. – ČAS v roce 2021

16.00 - 17.00 - Zasedání Výboru a Revizní komise ČAS

účastníci před budovou Západočeského muzea © Oto Zimmermann
11/23/2019 , Plzeň
Org: Ivana Hradská, Ondra Machač

10:30-12:30 DOPOLEDNÍ BLOK (Západočeské muzeum Plzeň, Kopeckého sady 357)

 • Zahájení semináře
 • Hradská I. – Karbonští pavoukovci
 • Košulič O. – Vliv invazní houby Hymenoscyphus fraxineus na epigeické členovce v nížinných lesích
 • Dolanský J. – Arachnologická sbírka Zdeňka Majkuse
 • Růžička V. – Naši lovčíci rodu Dolomedes
 • Růžička V. & Dolanský J. – Půdní pavouci

13:00-14:00? OBĚD (U Pětatřicátníků, Švejk Plzeň, Riegrova 227)

14:30-... ODPOLEDNÍ BLOK (Západočeské muzeum Plzeň, Kopeckého sady 357)

 • Rückl K., Beneš P., Šich R., Kroc V. & Zimmermann O. – Dvě jihomoravské výpravy nejen za vzácnými křižáky
 • Rothová H. – Staré stromy jako významný biotop ohrožených druhů členovců v prostředí velkoměsta
 • Pekár S. – The world spider trait database
 • Zimmermann O. – O webu ČAS
 • Machač O. – ČAS v roce 2019
 © Oto Zimmermann
05/18/2019 , Praha
Org: Martin Forman, Jiří Král

Faculty of Science, Charles University, Viničná 7, Prague 2, lecture hall „Fotochemie“ on the ground floor on the left

 • Tamsin Majerus – Lovely Ladybirds
 • Domagoj Gajski – Realized trophic niche of an ant-eating predator (Zodarion rubidum) during ontogenetic developmen
 • Ella Deutsch – What's Yours is Mine: The impact of kleptoparasitic load on the feeding behaviour of a colonial tent-weaving spider Cyrtophora citricola
 • Matěj Kotz – Evolutionary mechanisms of karyotype diversification in orb-web spiders (Araneae: Araneidae)
 • Leah Ashley – Spider silk evolution and it's use as a biomaterial: a bioinformatics approach
 • Ondřej Košulič, Kamila Surovcová, Tomáš Hamřík, Radek Michalko – Moderate infestation by ash dieback (Hymenoscyphus fraxineus) as improver of spider diversity in lowland forests?

Lunch

 • Bryce Tidswell – Web construction and ecological preferences of Argyroneta aquatica
 • Charlotte Deall – Using nature to create silken biomaterials
 • Sara Goodacre – Spiders in citizen science
 • Jiří Král – Evolution of karyotype and sex chromosomes in spiders
Společná fotka téměř všech účastníků © Oto Zimmermann
10/27/2018 , Pardubice
Org: Jan Dolanský
 • J. Dolanský, D. Trávníček - Vzácní pavouci na březích Bečvy
 • A. Kůrka - K pětaosmdesátinám Jaroslava Svatoně
 • A. Kůrka - Milé setkání
 • V. Růžička - Revize rodu Porrhomma
 • V. Růžička - Pátrání po pavoucích Česka
 • R. Macek - Aelurillus v-insignitus - formy, poddruhy, druhy?
 • L. Podborská - Návrhy na popularizaci pavouků
 • F. Denic, M. Řezáč, C. Haddad, F. Šťáhlavský, P. Just, J. Král - Insights into chromosome evolution of Scytodids
 • P. Vymazalová, O. Košulič - Vliv aktivního managementu v nížinných lesích na epigeickou faunu pavouků - případová studie v NPP Děvín
 • O. Machač - ČAS v roce 2018
 • F. Šťáhlavský - Představení projektu "Stromy jako významný biotop rozšíření členovců v prostředí velkoměsta"
 • M. Řezáč, A. Jelínek, J. Dolanský - Představení projektu TAČR "Metodika ochrany pavoukovců (Arachnida) v ČR na základě revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu"
 © Ondřej Machač
12/02/2017 , Brno
Org. S. Pekár
 • K. Rückl & V. Kroc - Nezapomínejme na křižáka Larinioides ixobolus
 • A. Jelínek - Pardosa maisa – slíďák slaništní?
 • V. Růžička & V. Hula - Další nová třesavka u nás
 • V. Růžička - Šplh po vlákně
 • F. Pajpach - Mechanismy karyotypové evoluce u křižáků
 • O. Machač - Česká arachnologická společnost v roce 2017
 © Oto Zimmermann
12/03/2016 , Olomouc
Org. O. Machač
 • O. Machač - Co nového v ČAS?
 • V. Růžička - Blíží se konec pohrom
 • P. Kovaříková & O. Machač - Pavouci v ptačích budkách v PR Království
 • P. Javůrek - Sklípkánek Atypus muralis na Kosíři a vliv různých typů managementu na jeho populace
 • L. Kubcová - Terénní klíče pro determinaci našich nejběžnějších pavouků
 • P. Dolejš - K 70. narozeninám Antonína Kůrky
 • J. Rückl, V. Kroc & J. Červenková - Araneus saevus, Araneus nordmanni a jiní křižáci v okolí Horské Kvildy
 • V. Bryja - Pavouci údolí Oslavy a Chvojnice - stav poznání na konci roku 2016
 • R. Michalko, E. Kula & O. Košulič - Vliv oteplování na intragildové interakce a strukturu společenstva epigeických pavouků
12/05/2015 , Praha
Org. F. Šťáhlavský, S. Pekár

Valná hromada ČAS

 • J. Dolanský - Jak dál s faunistickou databází pavouků ČR?
 • V. Bryja - Plachetnatko trávomilná, vítej zpět v naší arachnofauně!
 • O. Machač - Poznámka k rozšíření tří horských pavouků v ČR
 • V. Růžička - Porrhomma = pohroma (co jsem kdy zvoral)
 • A. Jelínek - Dva příklady z ochranářské praxe na Vysočině
 • K. Míková - Pavoukovci z medicínského pohledu
 • J. Král - Evoluce pohlavních chromozomů u pavouků
 • S. Pekár - Arachnolog u protinožců
11/08/2014 , Praha
org. F. Šťáhlavský
 • S. Pekár - výroční zpráva ČASu
 • P. Just, P. Dolejš - ohlédnutí za 28. Arachnologickým kongresem v Turíně (2014)
 • S. Pekár, V. Hula - plány na 29. Arachnologický kongres v Brně (2015)
 • J. Buchar - krátké slovo k jubileu Doc. J. Hajera
 • J. Hajer - Mohou chodidla sklípkanů produkovat vláknité sekrety?
 • V. Růžička - Podezřelé bledé tváře
 • M. Forman - Ze života stepníků
 • O. Zimmermann, V. Růžička, J. Dolanský - Diskuse k nové vlně ukládání faunistických dat o pavoucích do databáze
 • O. Machač - Faunistické zajímavosti Hané aneb vzácní pavouci na střední Moravě
 • M. Řezáč - Pavouci pískoven a novinky v naší arachnofauně
 • E. Siegelová - Ekologie pavoucích společenstev v lomech Českého krasu
12/14/2013 , Brno
Org. V. Hula a S. Pekár
 • L. Pich -  Ukázka pavoučích videoklipů z poslední doby 
 • S. Pekár - Krátký film o mravčíkoch 
 • J. Jankásek - Kanibalismus u štirů
 • O. Machač - Pavouci z nárazových pastí v Podyjí
 • J. Dolanský - Srovnávací sbírka pavouků 
 • A. Šestáková - Araneus marmoreus a jeho americkí dvojníci (Araneae, Araneidae) 
 • J. Kasal - : Databáze  pavouků ČR –  internetová aplikace pro hodnocení ekologických údajů
 • O. Zimmermann - Databáze ČAS
 • P. Dolejš - Arachnologische Mitteilungen
 • P. Dolejš - 19. mezinárodní arachnologický kongres na Tchaj-wanu
 © Oto Zimmermann
12/01/2012 , Pardubice
org. J. Dolanský

 • P. Just - Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa
 • V. Růžička - Nové druhy plachetnatek ve fauně ČR
 • T. Pavlík - Mytologická jména pavouků a spol.
 • O. Machač - "Nezvěstné" druhy naší araneofauny
 • A. Kůrka - Zpráva o I. československé arachnologicko-ornitologické studijní cestě do Austrálie
 • R. Michalko, S. Pekár - Individuální specializace listovníků rodu Philodromus (Philodromidae, Araneae)
 • J. Hajer - SEM studie snovacího aparátu Rhode aspinifera (Nikolić, 1963) (Araneae) Dysderidae, Rhodinae)
 • J. Buchar - Je možné, že za 200 let budou kartogramy síťového mapování téměř kompletní?
 • S. Pekár - Spolupráce na projektu Spiders of Europe
 • V. Hula - Pavouci Sokotry
 • P. Just - Krátké ohlédnutí za letošním kongresem v Lublani
 © Oto Zimmermann
03/10/2012 , Praha
org. P. Dolejš
 • Kubcová L., Žďárek J., Růžička V., Krumpálová Z.: Úvod
 • Růžička V.: Pavouci podzemních biotopů České republiky
 • Machač O.: Pavoučí houby rodu Gibellula
 • Forman M.: Použití molekulárně cytogenetických metod u pavouků
 • Dolejš P.: 26. Evropský arachnologický kongres v Izraeli
 • Korenko S.: Hymenopteran parasitoids of ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae)
 • Erhart J.: Parazitace pavouků
 • Michalko R.: Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus
 • Král J.: Karyotypová evoluce bazálních skupin araneomorfních pavouků
 • Tropek R., Řezáč M.: Význam postindustriálních stanovišť pro pavouky
 • valná hromada ČAS: představení nových členů (P. Just, A. Bořecký, Z. Hyan, I. Ávila, V. Lukáš, R. Říha, J. Plíšková, J. Kotrbová, Z. Škopek, M. Boháček),
  volba předsednictva
 • narozeninová oslava...
 © Oto Zimmermann
11/12/2011 , Brno
org. V. Hula
 • Růžička V.: ČAS
 • Hula V., Korenko S.: Jsou trvalou součástí naší fauny – Thanatus vulgaris a Psilochorus simoni
 • Niedobová J.: Bezobratlí a jejich bioindikační schopnosti
 • Šťáhlavský F.: Štíři rodu Euscorpius – žádost o materiál
 • Pich L.: Pavoučí videa
 • Pekár S.: ČAS – organizační schůzka
 • Marik I.: Databáze a stránky
 • Růžička V.: Kolonizace podzemních prostor pavouky v temperatní zóně
 • Garcia L.: Behavioural repertory on the ricinuleid Cryptocellus narino (Arachnida: Ricinulei)
 • Dolejš P.: Snovací bradavky slíďáků
 • Guerrero M.: Cues
 • Machač O.: Kokon Tapinesthis inermis
 • Raška J.: Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice
 • Král J.: Chromosomová evoluce sklípkanů
02/17/2011 , Brno
v rámci Zoologických dní
 • Řezáč M.: Stavba a funkce snovacích žláz pavouků
 • Sentenská L., Pekár S.: Reversní sexuální kanibalismus u pavouka druhu Micaria sociabilis
 • Pekár S., Mayntz D., Ribeiro T., Herberstein M.E.: Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake
 • Líznarová E., Sentenská L., Pekár S.: Lokální specializace a kondiční strategie v lovu kořisti u pavouka Oecobius navus
 • Šestáková A., Krumpál M.: Čo nám povedia trichobotrie križiakov (Araneae, Araneidae)
 • Korenko S.: Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa
11/06/2010 , Praha
org. P. Dolejš
 • O. Košulič & V. Hula: Slíďákovití pavouci východního Hustopečska
 • O. Machač: Pár poznatků z bionomie vzokana Tapinesthis inermis
 • V. Hula: Měkkýší ulity jako zimní úkryty pavouků
 • V. Růžička: Pavouci středoevropského podzemí
 • D. Hrabalová: Biologie pavouků čeledi Eresidae
 • P. Bezděčka: Faunistický průzkum sekáčů ČR – smutky a radosti
 • S. Pekár: Společná elektronická literární databáze
 • I. Marik: Nálezová databáze pavouků a nové internetové stránky ČAS.
02/11/2010 , Praha
v rámci Zoologických dní
 • S. Pekár, M. Martišová & T. Bilde: Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders
 • E. Líznarová: Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků
 • J. Dolanský: Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy
 • P. Dolejš, L. Kubcová & J. Buchar: Epigamní chování a průběh kopulace slíďáků Tricca lutetiana a Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae)
 • S. Korenko & S. Pekár: Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe
 • P. Gajdoš & L. Dankaninová: Vplyv vinohradníckych historických krajinných štruktúr na diverzitu pavúčích spoločenstiev (modelové územie Svätý Jur)
 • P. Bezděčka: Sekáči rodu Paranemastoma v České a Slovenské republice
 • A. Šestáková & M. Krumpál: Ako odlíši Araneus angulatus od A. circe (Araneae: Araneidae)
10/24/2009 , Pardubice
org. J. Dolanský
 • J. Dolanský: Příliš dlouhý – to může být problém
 • J. Buchar: Sto let od narození významného českého zoologa Josefa Kratochvíla
 • E. Líznarová, O. Machač & L. Sentenská: Křižák Leviellus thorelli v České republice
 • V. Růžička: Půdní pavouci
 • J. Hajer: Pozvánka na International conference of Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modifications 16.–20. srpna 2010 v Praze
 • P. Dolejš: Poohlédnutí za etologií (nejen) slíďáků, aneb co se do výsledků nevešlo
 • J. Erhart: Co se děje v zámotku aneb život a smrt zápřednice mokřadní Cheiracanthium erraticum
 • V. Hula & J. Niedobová: Pavouci přezimující v ulitách suchozemských plžů na jižní Moravě
 • R. Macek & V. Růžička: Lariniodologie
 • J. Dolanský: Ohlédnutí za 25. Evropským arachnologickým kongresem v Řecku a arachnologickou expedicí do Španělska 2009
02/12/2009 , Brno
v rámci Zoologických dní
 • M. Hrušková-Martišová & S. Pekár: How to get control over reproduction: courtship in forcibly mating camel-spider Galeodes caspius (Solifugae: Galeodidae)
 • M. Forman, L. Horová, P. Bureš & J. Král: Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC
 • M. Řezáč & J. Johannesen: Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae)
 • S. Korenko, L. Sentenská & E. Líznarová: Nový řád pavoukovců pro Českou republiku
 • A. Sember & J. Král: Studium karyotypu u amblypygidních bičovců (Arachnida: Amblypygi)
 • S. Pekár & M. Jarab: Out of the frying pan and into the fire? Not really
 • J. Dolanský: Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku
 • P. Bezděčka: Výzkum sekáčů (Opiliones) České republiky
 • P. Gajdoš: Príspevok k poznaniu pavúčej fauny nížinného lesného ekosystému vo výskumnom objekte Báb.

Postery

 • M. Brichta, P. Hora & I. H. Tuf: Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu
 • P. Dolejš, V. Opatová, J. Musilová, J. Král, L. Kubcová & J. Buchar: Karyotypy čtyř druhů evropských slíďáků (Araneae: Lycosidae)
 • J. Hajer, J. Malý & M. Horejsková: Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae
 • P. Prokop & M. R. Maxwell: Potrava vplýva na polyandriu samíc lovčíkov hájnych (Pisaura mirabilis)
 • K. Řeháková: The role of the web, prey interception and the ingesta spectrum of the spider Meta menardi (Latreille, 1804) (Araneae, Tetragnathidae)
 • A. Šestáková & M. Krumpál: Morfologická dvojtvarosť epigyny Araneus sturmi (Aranea: Araneidae)
 • L. Uhorskaiová & S. Stašiov: Sezónna dynamika koscov (Opiliones) trvalo trávnych porastov Podpoľania (stredné Slovensko)
10/11/2008 , Praha
org. F. Šťáhlavský
 • M. Řezáč: Pavouci navržení k druhové ochraně
 • J. Korba & M. Řezáč: Současný výskyt slíďáka tatarskéno v České republice
 • K. Krejsová & M. Řezáč: Perspektivy studia potravní specializace šestioček rodu Dysdera
 • J. Buchar: Česká arachnologie před ČASem
 • P. Bezděčka: Kleptobióza srpic (Panorpa u křižáků)
 • K. Chmelová: Příspěvek k parazitaci pavouků hlísty
 • P. Dolejš: Srovnání životních projevů Tricca lutetiana a Arctosa lamperti
 • J. Král a kol.: Úvod do karyotypové evoluce bičovců (Amblypygi)
 • R. Tropek: Změna managementu lužních lesů a epigeičtí pavouci
 • J. Dolanský: Pavouci na fotografiích
 • I. Marik & M. Řezáč: Nálezová databáze na internetu snadno a rychle
02/14/2008 , České Budějovice
v rámci Zoologických dní
 • M. Řezáč: The first case of traumatic insemination in chelicerate arthropods
 • V. Smola, V. Opatová, L. Kubcová & J. Buchar: Překvapivá etologie rodu Xerolycosa
 • S. Korenko & S. Pekár: Životní cyklus S ontogenetické a reprodukčné parametre partenogenetického druhu pavúka Triaeris stenaspis Simon, 1891 (Araneae, Onopidae)
 • P. Dolejš, L. Kubcová & J. Buchar: Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae)
 • S. Pekár & J. Šobotník: Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)
 • M. Forman, J. Král, J. Musilová & Y. Lubin: Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus (Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů
 • J. Dolanský: Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium
 • V. Růžička & M. Zacharda: Rozmanitost pavouků skalní stěny a suťového pole v přírodní rezervaci Klíč
 • J. Buchar & J. Hajer: K výzkumu arachnofauny nejvyšších poloh Krušných hor v okolí Božího Daru (předběžné výsledky)
 • P. Gajdoš: Epigeické spoločenstvá pavúkov po obnovnej ťažbe dubovo-hrabového lesa v Bábe (výsledky za rok 2007)
 • L. Spitzer et al: Dopady změn v lesním hospodaření a vliv oborového chovu zvěře na epigeické členovce. Postery
 • L. Dulíková & J. Král: Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae)
 • J. Erhart: Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice
 • R. Gogolka, M. Veselý & Z. Majkus: Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy
 • J. Hajer & J. Malý: Struktura hedvábí kokonu Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae)
 • V. Hula, P. Šťastná, J. Bezděk & P. Uhlíř: Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu S masiv Hádů
 • A. Šestáková & M. Krumpál: Prosoma ako pomocný určovací znak rodu Araneus (Araneidae)
 • F. Šťáhlavský, K. Janko, M. Vítková & J. Král: Evoluce štírků rodu Roncus (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) a funkce pohlavních chromosomů při speciaci.