Kvadráty: 6874 6575 6573 6863
  Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Strongly endangered 2x 6x 1x 9x

Clubiona saxatilis L. Koch, 1867

Czech namezápředník skalní
Threat levelStrongly endangered
Records9 nálezů, 4 kvadrátů
First record 1940, B. Tomšík, Miller 1943, 1947
Last record 2006
Distribution areaEuropean - ME [Mor.]
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (3 used records)
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3002
Zemní past0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (4 used records)
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Louky1001
horské bučiny0101
pastviny0101
travnaté stepi2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019