Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Not endangered 14× 23×

Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907)

Czech nameplachetnatka myší
Threat levelNot endangered
Records23 nálezů, 13 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2004 , Roman Mlejnek
Distribution areaEuropean
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude250-1350

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (23 used records)
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2002
Zemní past82016
Neurčeno2004
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (23 used records)
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno30012
Lesy1001
Suťové a roklinové lesy0101
Horské bučiny3003
Výsadby jehličnanů1001
Bučiny nižších poloh4104
Horské smrčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords