Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Endangered 27× 27×

Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895)

Czech nameplachetnatka Carpenterova
Threat levelEndangered
Records27 nálezů, 11 kvadrátů
First record 1958, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record 1997 , Antonín Reiter
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-1050

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (27 used records)
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past21239022
Smyk1001
Neurčeno0202
Individuální sběr0201
Prosev1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (27 used records)
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Porosty borůvek10609
Rašeliniště1303
Lesní okraje0202
Acidofilní bory19632010
Přirozené lesy7002
Neurčeno0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords