RodDruhPopisPrvní nálezČtverceStupeň ohrožení
Čeleď Chthoniidae (16x)
Chthonius (16x) Chthonius carinthiacus (Beier, 1951) 0
Chthonius fuscimanus (Simon, 1900) 0
Chthonius heterodactylus (Tömösváry, 1882) 0
Chthonius ischnocheles (Hermann, 1804) 0
Chthonius orthodactylus (Leach, 1817) 0
Chthonius ressli (Beier, 1956) 0
Chthonius tenuis (L. Koch, 1873) 0
Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790) 0

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae. © Oto Zimmermann
Faunistic data for pseudoscorpions from Litovelské Pomoraví PLA is given for the fi rst time. A total of 710 specimens of pseudoscorpions have been collected during the years 1998–2008 in this area. This material contains 11 species, representing 4 families. The most abundant were epigean species from the genus Neobisium which form 77,5 % of collected material. The concrete faunistic record of Mesochelifer ressli is presented from Czech Republic for the second time. A comparison with the other studied areas from the Czech Republic is presented.

 © Oto Zimmermann

Chthonius heterodactylus a new species of pseudoscorpion (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) for the Czech Republic. Chthonius heterodactylus Tömösváry, 1882 is recorded for the first time from the Czech Republic (Hranická chasm). The occurence of this Carpathian species in Central Europe is discussed and the positions of the type localities are corrected.