Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Endangered 12× 15×

Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841)

Czech namesnovačka kalhotkatá
Threat levelEndangered
Records15 nálezů, 7 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2019 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-550

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Snovačka kalhotkatá Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) z čeledi Theridiidae je v České republice vzácný druh pavouka (Kůrka et al. 2015). Snovačka Dipoena braccata je jedním ze šesti druhů rodu Dipoena vyskytujících se v České republice (Buchar et Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). V Evropě je tento rod snovaček zastoupen 14 druhy (Nentwig et al. 2020). Délka těla snovačky kalhotkaté se pohybuje mezi 2–3,5 mm. Hlavohruď obou pohlaví je jen mírně vystouplá a, stejně jako zadeček, tmavě hnědá až černá. Nohy jsou tmavé s kontrastně červenooranžovými stehny na všech párech (obr. 1), což ji odlišuje od některých podobných druhů z rodu Dipoena a Lasaeola. Tato snovačka je rozšířena v teplejších oblastech Evropy, včetně jihu Skandinávie, ve Středomoří a na Kavkazu (WSC 2020). Všude je však nalézána ojediněle a je považována v Evropě za vzácný druh (Nentwig et al. 2020). Tato snovačka je vázána na osluněné lesostepní biotopy, okraje lesů a reliktní světlé bory na skalách. Díky vazbě na ohrožené biotopy a své vzácnosti je v červeném seznamu pavouků ČR vedena jako druh zranitelný (Řezáč et al. 2015). Příspěvek shrnuje dosavadní nálezy druhu v ČR a popisuje nový nález ze Svitavska.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (15 used records)
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk0302
Sklepávání1112
Neurčeno51509
Individuální sběr1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (15 used records)
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké lesní lemy0101
Stinné skály nižších poloh1011
Neurčeno0604
Suché louky1904
Lesostepní doubravy4303
Luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords