Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Sagana rutilans Thorell, 1875 Strongly endangered 2x 21x 1x 24x

Sagana rutilans Thorell, 1875

Czech namezápředka hnědá
Threat levelStrongly endangered
Records24 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1894, F. Svoboda, Nosek 1895
Last record 2012 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - Me. (Gr.
Phytogeographic area(Thermo)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (10 used records)
Sagana rutilans Thorell, 1875 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr0201
Zemní past6709
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (10 used records)
Sagana rutilans Thorell, 1875 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy0201
kamenité suti nižších poloh5708
Přirozené lesy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019