Nálezy podle období  
Trachelidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený 15×

Cetonana laticeps (Canestrini, 1868)

České jménohlavoun širohlavý
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy15 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1932, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález 2016 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-350

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (15 použitých nálezů)
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0102
Neurčeno09111
Sklepávání0011
Zemní past0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (15 použitých nálezů)
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi0101
Neurčeno08111
Přirozené lesy0011
Suché doubravy0101
Suché louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy