Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2019

Morphological and cytogenetic characteristics of Neobisium (Blothrus) slovacum.
Červená M., Šťáhlavský F., Papáč V., Kováč Ľ. & Christophoryová J. (2019): Morphological and cytogenetic characteristics of Neobisium (Blothrus) slovacum Gulička, 1977 (Pseudoscorpiones, Neobisiidae), the northernmost troglobitic species of the subgenus Blothrus in Europe. ZooKeys 817: 113–130. DOI: 10.3897/zookeys.817.27189
Catalogue of the pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) in František Miller’s collection
Šťáhlavský F. & Dolejš P. (2019): Catalogue of the pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) in František Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague). Arachnol. Mitt. 58: 18–22. DOI: 10.30963/aramit5807
Co se můžeme naučit od štírků? [What can we learn from the pseudoscorpions?]. Vesmír 98 (1): 14 (in Czech)
Tuf I. H. (2019): Co se můžeme naučit od štírků? [What can we learn from the pseudoscorpions?]. Vesmír 98 (1): 14 (in Czech)

2018

Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) chráněné krajinné oblasti Brdy a okolí.
Just P., Tajovský K. & Šťáhlavský F. (2018): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) chráněné krajinné oblasti Brdy a okolí. Bohem. cent. 34: 161–174 (in Czech, English abstract and summary).
First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania.
Krajčovičová K., Tamutis V., Ivinskis P., Machač O. & Christophoryová J. (2018): First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania. Entomol. Fenn. 29: 49–53.
Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains.
Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J. & Schlaghamerský J. (2018): Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains. Arachnol. Mitt. 56: 24–31. DOI: 10.30963/aramit5604
Phoretic or not? Phylogeography of the pseudoscorpion Chernes hahnii (Pseudoscorpiones: Chernetidae).
Opatova V. & Šťáhlavský F. (2018): Phoretic or not? Phylogeography of the pseudoscorpion Chernes hahnii (Pseudoscorpiones: Chernetidae). J. Arachnol. 46 (1): 104–113. DOI: 10.1636/17-042.1

2013

Aj šťúriky dokážu tkať hodváb. Pavouk 34: 7-9 (in Slovak)
Christophoryová J. (2013): Aj šťúriky dokážu tkať hodváb. Pavouk 34: 7-9 (in Slovak)

2012

Výskyt druhu Allochernes peregrinus Lohmander, 1939 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) v Českom krase (Česká republika).
Krajčovičová K (2012): Výskyt druhu Allochernes peregrinus Lohmander, 1939 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) v Českom krase (Česká republika) [Occurrence of Allochernes peregrinus Lohmander, 1939 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) in Bohemian Karst (Czech Republic)]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 109–110 (in Slovak).

2009

Pseudoscorpions of the World. Version 1.2.
Harvey M. S. (2009): Pseudoscorpions of the World. Version 1.2. Western Australian Museum, Perth. Available from: http://www.museum.wa.gov.au/arachnids/pseudoscorpions/ (17.11.2009).
Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) CHKO Litovelské Pomoraví.
Šťáhlavský F. & Tuf I. H. (2009)): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) CHKO Litovelské Pomoraví. Acta rerum naturalium, 7: 97–102.

2008

Mosses as living environment for inveretebrates.
Božanić B. (2008): Mosses as living environment for inveretebrates. Bachelor thesis. Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 19 pp.
Druhové zloženie, morfologická a morfometrická analýza druhov šťúrikov (Pseudoscorpiones) z vtáčích hniezd a dutín stromov Slovenska.
Christophoryová J. & Krištofík J. (2008): Druhové zloženie, morfologická a morfometrická analýza druhov šťúrikov (Pseudoscorpiones) z vtáčích hniezd a dutín stromov Slovenska. In: Stloukal, E. & Kautman, J. (Eds) Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni. Abstract book. Faunima, Bratislava. p. 22.
Jak hluboko žijí půdní bezobratlí?
Laška V., Mikula, J. & Tuf I. H. (2008): Jak hluboko žijí půdní bezobratlí? Živa, 56 (4): 169–171.
First molecular phylogeny of the major clades of Pseudoscorpiones (Arthropoda: Chelicerata).
Murienne J., Harvey M. S. & Giribet G. (2008): First molecular phylogeny of the major clades of Pseudoscorpiones (Arthropoda: Chelicerata). Molecular Phylogenetics and Evolution, 49: 170–184.

2007

Chthonius heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae), eine neue Art für die Tschechische Republik.
Ducháč V., Mlejnek R. & Šťáhlavský F. (2007): Chthonius (Chthonius) heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae), eine neue Art für die Tschechische Republik. Arachnologische Mitteilungen, 33: 31–33.
The systematics of the Gondwanan pseudoscorpion family Hyidae (Pseudo-scorpiones: Neobisioidea): new data and a revised phylogenetic hypothesis.
Harvey M. S. & Volschenk E. S. (2007): The systematics of the Gondwanan pseudoscorpion family Hyidae (Pseudo-scorpiones: Neobisioidea): new data and a revised phylogenetic hypothesis. Invertebrate Systematics, 21: 365–406.
Šťúriky pôdnej hrabanky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny.
Christophoryová J. & Krumpál M. (2007b): Šťúriky pôdnej hrabanky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Entomofauna carpathica, 19: 27–31.
České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi).
Kůrka A. (2007):  České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).
New species of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) for the fauna Bulgaria.
Petrov B. P. & Šťáhlavský F. (2007): New species of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) for the fauna Bulgaria. Historia naturalis bulgarica, 18: 15–27.
Štírci (Pseudoscorpiones).
Šťáhlavský F. (2007): Štírci (Pseudoscorpiones). In: Hudec, K., Kolibáč, J., Laštůvka, Z. & Peňáz, M. (Eds): Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha. p. 60.
Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Dolního Povltaví a Podřipska.
Šťáhlavský F. & Krásný L. (2007): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Dolního Povltaví a Podřipska. Bohemia centralis, 28: 427–436.

2006

Šťúriky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny.
Christophoryová J. (2006b): Šťúriky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Diploma thesis. Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava. 102 pp.
Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim.
Laška V. (2006): Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim. Diploma thesis. Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 61 pp.
Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic.
Mikula J. (2006): Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic. Diploma thesis. Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 61 pp.
Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Národního parku Podyjí.
Šťáhlavský F. (2006a): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Národního parku Podyjí. Klapalekiana, 42: 167–178.
Štírci (Pseudoscorpiones, Arachnida) CHKO Kokořínsko.
Šťáhlavský F. (2006b): Štírci (Pseudoscorpiones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis, 27: 161–165.
Úvod do studia karyotypové evoluce štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Šťáhlavský F. (2006c): Úvod do studia karyotypové evoluce štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones). PhD. thesis. Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 98 pp.
In memoriam Doc. RNDr. Václav Ducháč, Ph.D., 1952-2004.
Šťáhlavský F. (2006d): In memoriam Doc. RNDr. Václav Ducháč, Ph.D., 1952-2004. Arachnologische Mitteilungen, 31: 51–53.

2005

First record of Neobisium fuscimanum (C. L. Koch, 1843) in Hungary (Pseudoscorpiones).
Kárpáthegyi P. & Kontschán J. (2005): First record of Neobisium fuscimanum (C. L. Koch, 1843) in Hungary (Pseudoscorpiones). Folia Entomologica Hungarica, 66: 5–6.
Pseudoscorpiones (štírci).
Šťáhlavský F. & Ducháč V. (2005): Pseudoscorpiones (štírci). In: Farkač, J., Král, D.& Škorpík, M. (Eds) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. pp. 83–84.
The evolutionary origin of insect telomeric repeats, (TTAGG) n .
Vítková M., Král J., Traut W., Zrzavý J. & Marec F. (2005): The evolutionary origin of insect telomeric repeats, (TTAGG)n. Chromosome Research, 13: 145–156.

2004

Checkliste der Pseudoskorpione Mitteleuropas. Checklist of the pseudoscorpions of Central Europe (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Blick T., Muster C. & Ducháč V. (2004): Checkliste der Pseudoskorpione Mitteleuropas. Checklist of the pseudoscorpions of Central Europe (Arachnida: Pseudoscorpiones). Version 1. Oktober 2004. Available from: http://www.AraGes.de/checklist.html#2004_Pseudoscorpiones/ (17.11.2009).
Zur Kenntnis der Pseudoskorpion-Fauna von Ostdeutschland (Arachnida, Pseudoscorpiones).
Drogla R. & Lippold K. (2004): Zur Kenntnis der Pseudoskorpion-Fauna von Ostdeutschland (Arachnida, Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen, 27/28: 1–54.
Chthonius heterodactylus Tömösvary, 1882 (Arachnida: Pseudoscorpiones) z Hranické propasti jako nový druh štírka pro faunu České republiky.
Ducháč V. & Mlejnek R. (2004): Chthonius heterodactylus Tömösvary, 1882 (Arachnida: Pseudoscorpiones) z Hranické propasti jako nový druh štírka pro faunu České republiky. Speleofórum, 23: 37–38.
Vicariance in a Cryptic Species Pair of European Pseudoscorpions (Arachnida, Pseudoscorpiones, Chthoniidae).
Muster Ch., Schmarda T. & Blick T. (2004): Vicariance in a Cryptic Species Pair of European Pseudoscorpions (Arachnida, Pseudoscorpiones, Chthoniidae). Zoologischer Anzeiger, 242: 299–311.
Karyotype analysis and achiasmatic meiosis in pseudoscorpions of the family Chthoniidae (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Šťáhlavský F. & Král J. (2004): Karyotype analysis and achiasmatic meiosis in pseudoscorpions of the family Chthoniidae (Arachnida: Pseudoscorpiones). Hereditas, 140: 49–60.

2003

Die männlichen Genitalstrukturen der Neobisium-Arten der Tschechischen Republik (Pseudoscorpiones: Arachnida).
Ducháč V. (2003): Die männlichen Genitalstrukturen der Neobisium-Arten der Tschechischen Republik (Pseudoscorpiones: Arachnida). Entomologische Zeitschrift, 113(1): 2–6.
Arthropods (Pseudoscorpionida, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of the tengmalm’s owl (Aegolius funereus).
Krištofík J., Mašán P., Šustek Z. & Kloubec B. (2003): Arthropods (Pseudoscorpionida, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of the tengmalm’s owl (Aegolius funereus). Biológia, 58(2): 231–240.

2002

An anomaly of chaetotaxy of pedipalpal chela in Neobisium carcinoides (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Ducháč V. (2002a): An anomaly of chaetotaxy of pedipalpal chela in Neobisium carcinoides (Arachnida: Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen, 23: 58–59.
Samčí genitálie našich štírků rodu Neobisium (Pseudoscorpiones: Neobisiidae).
Ducháč V. (2002b): Samčí genitálie našich štírků rodu Neobisium (Pseudoscorpiones: Neobisiidae). In: Bryja, J. & Zukal, J. (Eds) Zoologické dny Brno. 14.–15.2. 2002. Abstract book. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. pp. 23–24.
Historie a současný stav poznání fauny štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) České republiky.
Ducháč V. (2002c): Historie a současný stav poznání fauny štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) České republiky. Habilitation thesis. Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 221 pp.
Evoluční vztahy eutroglobiontního štírka Neobisium (Blothrus) slovacum.
Ducháč V. (2002d): Evoluční vztahy eutroglobiontního štírka Neobisium (Blothrus) slovacum. Folia faunistica Slovaca, 7(1): 18.

2001

Faunistika štírků Bílých Karpat.
Jagoš D. (2001): Faunistika štírků Bílých Karpat. Diploma thesis. Department of Biology, Faculty of Education, University of Hradec Králové. 74 pp.
Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Prahy.
Šťáhlavský F. (2001): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Prahy. Klapalekiana, 37: 73–121.
Neue und wenig bekannte Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik.
Šťáhlavský F. & Ducháč V. (2001): Neue und wenig bekannte Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik. Arachnologische Mitteilungen, 21: 46–49.

2000

Štírci (Pseudoscorpiones) Prahy (ekologie, morfologie, karyologie).
Šťáhlavský F. (2000): Štírci (Pseudoscorpiones) Prahy (ekologie, morfologie, karyologie). Diploma thesis. Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 91 pp.

1999

Morfologie pedipalpů Neobisium carcinoides (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) z České republiky.
Ducháč V. (1999a): Morfologie pedipalpů Neobisium carcinoides (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) z České republiky. Východočeský Sborník Přírodovědný – Práce a Studie, 7: 105–113.
The Contemporary Research of the Pseudoscorpion Fauna in the Czech Republic.
Ducháč V. (1999b): The Contemporary Research of the Pseudoscorpion Fauna in the Czech Republic. American Arachnology, 59: 14.
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava).
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). Vlastivědný Sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních. Muzeum Vysočiny. Jihlava, 14: 155–175.

1998

Erstnachweis von Syarinus strandi in der Tsechischen Republik (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Ducháč V. (1998a): Erstnachweis von Syarinus strandi in der Tsechischen Republik (Arachnida: Pseudoscorpiones). Entomologische Zeitschrift, 108(12): 506–508.
Červený seznam ohrožených druhů štírků Německa a fauna štírků České republiky.
Ducháč V. (1998b): Červený seznam ohrožených druhů štírků Německa a fauna štírků České republiky. In: Zoologické dny Brno. 5.–6.11. 1998. Abstract book. Brno.
Štírci (Pseudoscorpiones) ze stromových dutin v Praze.
Šťáhlavský F. (1998): Štírci (Pseudoscorpiones) ze stromových dutin v Praze. In: Zoologické dny Brno. 5.–6.11. 1998. Abstract book. Brno.

1997

Dosavadní nálezy štírků (Pseudoscorpiones) v Adršpašsko-teplických skalách.
Ducháč V. (1997): Dosavadní nálezy štírků (Pseudoscorpiones) [sic!] v Adršpašsko-teplických skalách. Východočeský Sborník Přírodovědný – Práce a Studie, 5: 117–119.

1996

Nález Chthonius cf. kewi (Pseudoscorpiones) v České republice.
Ducháč V. (1996c): Nález Chthonius cf. kewi (Pseudoscorpiones) v České republice. Východočeský Sborník Přírodovědný Práce a Studie, 4: 81–84.
Discovery of the pseudoscorpion Larca lata (Garypoidea, Larcidae) in Britain.
Judson M. L. I. & Legg G. (1996): Discovery of the pseudoscorpion Larca lata (Garypoidea, Larcidae) in Britain. Bulletin of the British Arachnological Society, 10(6): 205–210.
Prodromus štírků (Pseudoscorpiones) České republiky.
Šťáhlavský F. (1996): Podromus [sic!] štírků (Pseudoscorpiones) České republiky. Seminary work. Faculty of Science, Charles University, Praha. 37 pp.

1995

Pseudoscorpionida.
Ducháč V. (1995a): Pseudoscorpionida. In: Rozkošný, R. & Vaňhara, J. (Eds): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Brno. 92: 51–53.
Variabilita určovacích znaků Neobisium fuscimanum (Pseudoscorpionidea).
Ducháč V. (1995b): Variabilita určovacích znaků Neobisium fuscimanum (Pseudoscorpionidea). Fauna Bohemiae Septentrionalis, 20: 145–151.
Novější poznatky o fauně štírků (Pseudoscorpionidea) České republiky.
Ducháč V. (1995c): Novější poznatky o fauně štírků (Pseudoscorpionidea) České republiky. In: Zoologické dny Brno. 9.–10.11. 1995. Abstract book. Brno.
Řád: Štírci – Pseudoscorpionida. Klíč k určování čeledí našich štírků.
Ducháč V. (1995d): Řád: Štírci – Pseudoscorpionida. Klíč k určování čeledí našich štírků. In: Buchar, J., Ducháč, V., Hůrka, K. & Lellák, J. (Eds) Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha. pp. 128–130.
Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae).
Růžička V., Hajer J. & Zacharda M. (1995): Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae). Pedobiologia, 39: 42–51.
Chernes nigrimanus – eine für die Tschechische Republik neue Pseudoskorpionart (Pseudo-scorpiones: Chernetidae).
Schmarda T. (1995): Chernes nigrimanus – eine für die Tschechische Republik neue Pseudoskorpionart (Pseudo-scorpiones: Chernetidae). Arachnologische Mitteilungen, 9: 61–66.
Respiratory cycles of Chelifer cancroides (Pseudoscorpiones) and Galeodes sp. (Solifugae).
Sláma K. (1995): Respiratory cycles of Chelifer cancroides (Pseudoscorpiones) and Galeodes sp. (Solifugae). European Journal of Entomology, 92: 543–552.

1994

Faunisticko-bionomické poznámky k některým druhům štírků České republiky a Slovenské republiky.
Ducháč V. (1994a): Faunisticko-bionomické poznámky k některým druhům štírků České republiky a Slovenské republiky. Fauna Bohemiae septentrionalis, 19: 139–153.
Stav a zaměření výzkumu fauny štírků České republiky.
Ducháč V. (1994b): Stav a zaměření výzkumu fauny štírků České republiky. In: Zoologické dny Brno. 3.–4.11. 1994. Abstract book. Brno.

1993

Zwei neue Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik.
Ducháč V. (1993a): Zwei neue Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik. Arachnologische Mitteilungen, 5: 36–38.
Štírci (Pseudoscorpionidea) ze stromových dutin na Třeboňsku.
Ducháč V. (1993b): Štírci (Pseudoscorpionidea) ze stromových dutin na Třeboňsku. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 33: 65–69.
Štírci dolního Povltaví a Podřipska.
Krásný L. (1993): Štírci dolního Povltaví a Podřipska. Diploma thesis. Department of Systematic Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 69 pp.

1990

Catalogue of the Pseudoscorpionida.
Harvey M. S. (1990): Catalogue of the Pseudoscorpionida. Manchester University Press, Manchester and New York. 726 pp.

1989

Příspěvek k faunistice štírků Československa (Pseudoscorpionidea).
Ducháč V. (1989): Příspěvek k faunistice štírků Československa (Pseudoscorpionidea). Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy, 35: 179–182.

1988

Příspěvek k poznání štírků Českého středohoří.
Ducháč V. (1988): Příspěvek k poznání štírků Českého středohoří. Fauna Bohemiae Septentrionalis, 13: 103–108.

1981

Príspevok k poznaniu šťúrikov čeľade Chthoniidae v ČSSR (Pseudoscorpionidea).
Krumpál M. & Kiefer M. (1981): Príspevok k poznaniu šťúrikov čeľade Chthoniidae v ČSSR (Pseudoscorpionidea). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 17: 127–130.

1971

Štírci – Pseudoscorpionidea.
Verner P. H. (1971): Štírci – Pseudoscorpionidea. In: Daniel, M. & Černý, V. (Eds) Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV. Československá akademie věd, Praha. pp. 19–31.

1968

Řád Pseudoscorpionidea. Přehled druhů žijících v lesní hrabance.
Studničková S. (1968): Řád Pseudoscorpionidea. Přehled druhů žijících v lesní hrabance. Diploma thesis. Department of Systematic Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 30 pp.

1967

Zaleszczotki. Pseudoscorpionidea.
Rafalski J. (1967): Zaleszczotki. Pseudoscorpionidea. In: Katalog Fauny Polski 32(1). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 34 pp.

1966

Phoresia of Damalinia (C.) meyeri (Mallophaga) and Lamprochernes nodosus (Pseudoscorpionidea) on mosquitoes Aëdes sticticus (Culicidae).
Minář J. (1966): Phoresia of Damalinia (C.) meyeri (Mallophaga) and Lamprochernes nodosus (Pseudoscorpionidea) on mosquitoes Aëdes sticticus (Culicidae). Folia parasitologica, 13: 270–273.

1963

Ordnung Pseudoscorpionidea (Afterskorpione).
Beier M. (1963): Ordnung Pseudoscorpionidea (Afterskorpione). Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas. Lieferung 1. Akademie-Verlag, Berlin. 313 pp.

1960

Příspěvek k poznání štírků Československa (Pseudoscorpionidea).
Verner P. H. (1960): Příspěvek k poznání štírků Československa (Pseudoscorpionidea). Věstník Československé zoologické společnosti, 24(2): 167–169.

1959

Studie Arthropod žijících v půdě dubo-habrového porostu na Karlštejnsku.
Verner P. H. (1959): Studie Arthropod žijících v půdě dubo-habrového porostu na Karlštejnsku. Bohemia centralis A, 1(7): 345–408.

1957

Výzkum půdní fauny jako součást výzkumu biocenosy lesa II. Poznámky k ekologii půdní fauny s hlediska biologie půdy.
Nosek J. (1957): Výzkum půdní fauny jako součást výzkumu biocenosy lesa II. Poznámky k ekologii půdní fauny s hlediska biologie půdy. Biologické práce, Edícia sekcie biologických a lekárskych vied Slovenskej Akadémie vied, 3(2): 1–154.
Příspěvek k poznání fauny štírků (Pseudoscorpionidea) Pražského kraje.
Verner P. H. (1957): Příspěvek k poznání fauny štírků (Pseudoscorpionidea) Pražského kraje. Muzejní zprávy Pražského kraje, 2(5–6): 87–88.

1948

Beiträge zur Fauna der Pseudoscorpioniden aus dem Urwald Slătiora Bezirk Cîmpulung (Bucovina).
Cârdeiu F. (1948): Beiträge zur Fauna der Pseudoscorpioniden aus dem Urwald «Slătiora» Bezirk Cîmpulung (Bucovina). Revista Ştiinţifică „V. ADAMACHI“, 34: 1–4.

1939

Pseudoskorpione aus Karpathenrussland.
Hadži J. (1939): Pseudoskorpione aus Karpathenrussland. Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze, 6–7: 183–208.

1932

Pseudoscorpionidea I. Subord. Chthoniinea et Neobisiinea.
Beier M. (1932a): Pseudoscorpionidea I. Subord. Chthoniinea et Neobisiinea. Tierreich, 57: i–xx, 1–258.
Pseudoscorpionidea II. Subord. C. Cheliferinea.
Beier M. (1932b): Pseudoscorpionidea II. Subord. C. Cheliferinea. Tierreich, 58: i–xxi, 1–294.

1928

Die Pseudoskorpione des Wiener Naturhistorischen Museums. I. Hemictenodactyli.
Beier M. (1928): Die Pseudoskorpione des Wiener Naturhistorischen Museums. I. Hemictenodactyli. Annalen de Naturhistorischen Museum in Wien, 42: 285–314.

1926

Secondo saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe.
Caporiacco L. di (1926): Secondo saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. Memorie della Società Entomologica Italiana, 5: 70–130.

1922

Saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe.
Caporiacco L. di (1922): Saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. Memoire della Società Entomologica Italiana, 1: 60–111.

1902

Seznam štírků.
Nosek A. (1902): Seznam štírků. Věstník Klubu Přírodovědeckého v Prostějově 4: 35–75.

1901

Přehled štírkův a jich rozšíření zeměpisné.
Nosek A. (1901): Přehled štírkův a jich rozšíření zeměpisné. Výroční zpráva státního vyššího gymnasia v Čáslavi. 28 pp.

1879

Les Ordres des Chernetes, Scorpiones et Opiliones.
Simon E. (1879): Les Ordres des Chernetes, Scorpiones et Opiliones. In: Les Arachnides de France. Vol. 7. Librairie Encyclopédique de Roret, Paris. 332 pp.

1875

Ueber die geographische Verbreitung der europäischen Chernetiden (Pseudoscorpione).
Stecker A. (1875): Ueber die geographische Verbreitung der europäischen Chernetiden (Pseudoscorpione). Archiv für Naturgeschichte, 41: 159–182.

1874

Zur Kenntniss der Chernetidenfauna Böhmens.
Stecker A. (1874): Zur Kenntniss der Chernetidenfauna Böhmens. Sitzungsberichte der Königliche Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 8: 227–241.

1790

Verzeichniss Böhmischer Insekten.
Preyssler J. D. (1790): Verzeichniss Böhmischer Insekten. Prag. 57 pp.