Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2019

2018

A review of the spider genus Porrhomma (Araneae, Linyphiidae)
Růžička V. (2018): A review of the spider genus Porrhomma (Araneae, Linyphiidae)

2017

Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants
Havlová, Lucie & Hula, Vladimír & Niedobová, Jana & Michalko, Radek. (2017). Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants. BioControl. 62. 10.1007/s10526-017-9840-x.
Pavouci a sekáči významného krajinného prvku Křídový výchoz Na vrchách v Praze-Běchovicích.
Řezáč M. (2017): Pavouci a sekáči významného krajinného prvku Křídový výchoz Na vrchách v Praze-Běchovicích. Ms. Dep. in: Oddělení péče o zeleň, Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, 29 pp.
Pavouci navrhované přírodní památky Šárecká květnice v Praze-Podbabě.
Řezáč M. (2017): Pavouci navrhované přírodní památky Šárecká květnice v Praze-Podbabě. Ms. Dep. in: Oddělení péče o zeleň, Odbor ochrany prostředí Magistrátu +hlavního města Prahy, 26 pp.

2016

Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Use of cytogenetical methods in taxonomy of Arachnida (Arachnida). BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Alaverdyan A. (2016): Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Use of cytogenetical methods in taxonomy of Arachnida (Arachnida). BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Rozhovor – Pavouci jsou strašní chudáci [Ιnterview with Vlastimil Růžička – Spiders are terrible paupers]. Týdeník Květy 26 (42): 30–32 (in Czech).
Bednářová J. (2016): Rozhovor – Pavouci jsou strašní chudáci [Ιnterview with Vlastimil Růžička – Spiders are terrible paupers]. Týdeník Květy 26 (42): 30–32 (in Czech).
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice.
Bělohubek J. (2016): Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice (Araneofauna cavities of fruit trees around the village Želetice). BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 46 pp. (in Czech, English abstract).
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic [Comparison of araneofauna of fruit trees cavitities in the surrounding of Licibořice]. BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 49 pp. (in Czech).
Blažek J. (2016): Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic [Comparison of araneofauna of fruit trees cavitities in the surrounding of Licibořice]. BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 49 pp. (in Czech).
Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodivers. Conserv. 25 (5): 827–863. DOI: 10.1007/s10531-016-1070-5.
Bogusch P., Macek M., Janšta P., Kubík Š., Řezáč M., Holý K., Malenovský I., Baňař P., Mikát M., Astapenková A. & Heneberg P. (2016): Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodivers. Conserv. 25 (5): 827–863. DOI: 10.1007/s10531-016-1070-5.
East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). Arachnol. Mitt. 52: 38–49. DOI: 10.5431/aramit5208.
Breitling R., Bauer T., Grabolle A., Oger P., Pantini P., Van Keer J., Pfliegler W. P., Jantscher E. & Dolanský J. (2016): East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). Arachnol. Mitt. 52: 38–49. DOI: 10.5431/aramit5208.
Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě [Nesting preferences of Arthropoda in Nature Monument Na Plachtě]. SOČ thesis, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové, 44 pp. (in Czech, English ab
Bureš V. (2016): Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě [Nesting preferences of Arthropoda in Nature Monument Na Plachtě]. SOČ thesis, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové, 44 pp. (in Czech, English abstract).
The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders. Sci. Nat. 103: 90. DOI: 10.1007/s00114-016-1410-z.
Corcobado G., Herberstein M. E. & Pekár S. (2016): The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders. Sci. Nat. 103: 90. DOI: 10.1007/s00114-016-1410-z.
Pavouci Orlickohorských vrchovišť. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podůří 24: 19–50 (in Czech).
Čapek M. (2016): Pavouci Orlickohorských vrchovišť. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podůří 24: 19–50 (in Czech).
Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka. Spiders of the National nature reserve Bukačka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 23: 93–122 (in Czech, English summary).
Čapek M. & Dolanský J. (2016): Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka. Spiders of the National nature reserve Bukačka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 23: 93–122 (in Czech, English summary).
Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).
Dolejš P. & Kůrka A. (2016): Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).
Seasonal population dynamics of a specialised termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae). Pedobiologia 59 (3): 105–110. DOI: 10.1016/j.pedobi.2016.03.003.
Haddad C. R., Brabec M., Pekár S., Fourie R. & Otto S. (2016): Seasonal population dynamics of a specialised termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae). Pedobiologia 59 (3): 105–110. DOI: 10.1016/j.pedobi.2016.03.003.
Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae). Ecol. Mont. 7: 313–327.
Hajer J., Karschová S. & Řeháková D. (2016): Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae). Ecol. Mont. 7: 313–327.
Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic.
Hamřík T. (2016): Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic (Agrarian terraces as a refuge for xerothermic species of organisms – example from the surroundings of Veverské Knínice). BSc. thesis, Mendel University in Brno, 74 pp. (in Czech, English abstract).
On the new record of the sheet-web spider Erigonoplus foveatus comb. nov. from Slovakia, with comments on Erigonoplus simplex (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 51: 80–84. DOI: 10.5431/aramit5112.
Hollá K., Šestáková A., Holecová M. & Šebestová M. (2016): On the new record of the sheet-web spider Erigonoplus foveatus comb. nov. from Slovakia, with comments on Erigonoplus simplex (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 51: 80–84. DOI: 10.5431/aramit5112.
Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia.
Honěk A., Martinková Z., Skuhrovec J., Barták M., Bezděk J., Bogush P., Hadrava J., Hájek J., Janšta P., Jelínek J., Kirschner J., Kubáň V., Pekár S., Průdek P., Štys P. & Šumpich J. (2016): Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia. Eur. J. Entomol. 113: 173–183. DOI: 10.14411/eje.2016.021.
Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa [Nuctenea silvicultrix dicovered in a peat-box in Slavkovský les PLA]. Arnika 2016 (2): 28–29 (in Czech).
Jaška P. (2016): Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa [Nuctenea silvicultrix dicovered in a peat-box in Slavkovský les PLA]. Arnika 2016 (2): 28–29 (in Czech).
The Neotropical genus Cyriocosmus Simon, 1903 and new species from Peru, Brazil and Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). J. Nat. Hist. 50 (7–8): 393–465. DOI: 10.1080/00222933.2015.1076082.
Kaderka R. (2016): The Neotropical genus Cyriocosmus Simon, 1903 and new species from Peru, Brazil and Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). J. Nat. Hist. 50 (7–8): 393–465. DOI: 10.1080/00222933.2015.1076082.
Description of the male of Avicularia rickwesti, Bertani & Huff, 2013, a remarkable species from the Dominican Republic (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae).
Kaderka R. (2016): Description of the male of Avicularia rickwesti, Bertani & Huff, 2013, a remarkable species from the Dominican Republic (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae). Rev. Ibér. Arachnol. 28:121–127.
Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae). J. Entomol. Acarol. Res. 48: 388–394. DOI: 10.4081/jear.2016.5934.
Karschová S. & Hajer J. (2016): Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae). J. Entomol. Acarol. Res. 48: 388–394. DOI: 10.4081/jear.2016.5934.
Pavoučí poklady našich stepí [Spider treasures of our steppes]. Naše příroda 2016 (5): 22–29 (in Czech).
Korba J. (2016): Pavoučí poklady našich stepí [Spider treasures of our steppes]. Naše příroda 2016 (5): 22–29 (in Czech).
Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnol. Mitt. 52: 35–37. DOI: 10.5431/aramit5207.
Korenko S. (2016): Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnol. Mitt. 52: 35–37. DOI: 10.5431/aramit5207.
The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61 (5): 507–517. DOI: 10.1007/s10526-016-9729-0.
Korenko S., Niedobová J., Kolářová M., Hamouzová K., Kysilková K. & Michalko R. (2016): The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61 (5): 507–517. DOI: 10.1007/s10526-016-9729-0.
Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomol. Sci. 19 (2): 104–111. DOI: 10.1111/ens.12171.
Korenko S., Potopová V. & Pekár S. (2016): Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomol. Sci. 19 (2): 104–111. DOI: 10.1111/ens.12171.
Impact of canopy openness on spider communities: implications for conservation management of formerly coppiced oak forests. PLoS ONE 11 (2): e0148585. DOI: 10.1371/journal.pone.0148585.
Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2016): Impact of canopy openness on spider communities: implications for conservation management of formerly coppiced oak forests. PLoS ONE 11 (2): e0148585. DOI: 10.1371/journal.pone.0148585.
In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015). Arachnol. Mitt. 51: iv–xi.
Kubcová L. & Dolejš P. (2016): In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015). Arachnol. Mitt. 51: iv–xi.
K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara [Remembering Professor Jan Buchar on his 84th birth anniversary]. Živa 64 (1): VII (in Czech).
Kůrka A. (2016): K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara [Remembering Professor Jan Buchar on his 84th birth anniversary]. Živa 64 (1): VII (in Czech).
Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. J. Appl. Entomol. 140 (8): 609–616. DOI: 10.1111/jen.12288
Leccia F., Kysilková K., Kolářová M., Hamouzová K., Líznarová E. & Korenko S. (2016): Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. J. Appl. Entomol. 140 (8): 609–616. DOI: 10.1111/jen.12288
Predační strategie stenofágních pavouků (Predatory strategies of stenophagous spiders). Ph.D. thesis, Masaryk University, Brno, 59 + 77 pp. (in Czech, English abstract)
Líznarová E. (2016): Predační strategie stenofágních pavouků (Predatory strategies of stenophagous spiders). Ph.D. thesis, Masaryk University, Brno, 59 + 77 pp. (in Czech, English abstract)
Metabolic specialisation on preferred prey and constraints in the utilization of alternative prey in an ant-eating spider. Zoology 119 (5): 464–470. DOI: 10.1016/j.zool.2016.04.004.
Líznarová E. & Pekár S. (2016): Metabolic specialisation on preferred prey and constraints in the utilization of alternative prey in an ant-eating spider. Zoology 119 (5): 464–470. DOI: 10.1016/j.zool.2016.04.004.
Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Spiders of Šipka National Nature Monument. Acta Carp. Occ. 7: 58–65 (in Czech, English abstract).
Machač O. (2016): Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Spiders of Šipka National Nature Monument. Acta Carp. Occ. 7: 58–65 (in Czech, English abstract).
Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72. DOI: 10.5431/aramit5110.
Machač O. & Tuf I. H. (2016): Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72. DOI: 10.5431/aramit5110.
Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.
Machač O., Ivinskis P. & Rimšaitė J. (2016): Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.
Temperature-dependent effect of two neurotoxic insecticides on predatory potential of Philodromus spiders. J. Pest Sci. 89 (2): 517–527. DOI: 10.1007/s10340-015-0696-5.
Michalko R. & Košulič O. (2016): Temperature-dependent effect of two neurotoxic insecticides on predatory potential of Philodromus spiders. J. Pest Sci. 89 (2): 517–527. DOI: 10.1007/s10340-015-0696-5.
Different hunting strategies of generalist predators result in functional differences.
Michalko R. & Pekár S. (2016): Different hunting strategies of generalist predators result in functional differences. Oecologia 181 (4): 1187–1197. DOI: 10.1007/s00442-016-3631-4.
Niche differentiation of two sibling wolf spider species, Pardosa lugubris and Pardosa alacris, along a canopy openness gradient. J. Arachnol. 44 (1): 46–51. DOI: 10.1636/M15-46.1.
Michalko R., Košulič O., Hula V. & Surovcová K. (2016): Niche differentiation of two sibling wolf spider species, Pardosa lugubris and Pardosa alacris, along a canopy openness gradient. J. Arachnol. 44 (1): 46–51. DOI: 10.1636/M15-46.1.
Sublethal effect of agronomical surfactants on the spider Pardosa agrestis. Environ. Pollut. 213: 84–89. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.02.005.
Niedobová J., Hula V. & Michalko R. (2016): Sublethal effect of agronomical surfactants on the spider Pardosa agrestis. Environ. Pollut. 213: 84–89. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.02.005.
Preface to the Proceedings of the 29th European Congress of Arachnology, Brno, 2015 August 24–28. Arachnol. Mitt. 51: i–iii.
Pekár S. (2016): Preface to the Proceedings of the 29th European Congress of Arachnology, Brno, 2015 August 24–28. Arachnol. Mitt. 51: i–iii.
Marginal models via GLS: a convenient yet neglected tool for analysis of correlated data in behavioural sciences. Ethology 122 (8): 621–631. DOI: 10.1111/eth.12514.
Pekár S. & Brabec M. (2016): Marginal models via GLS: a convenient yet neglected tool for analysis of correlated data in behavioural sciences. Ethology 122 (8): 621–631. DOI: 10.1111/eth.12514.
Suitability of woodlice prey for generalist and specialist spider predators: a comparative study. Ecol. Entomol. 41 (2): 123–130. DOI: 10.1111/een.12285.
Pekár S., Líznarová E. & Řezáč M. (2016): Suitability of woodlice prey for generalist and specialist spider predators: a comparative study. Ecol. Entomol. 41 (2): 123–130. DOI: 10.1111/een.12285.
Intraguild predation among spiders and their effect on the pear psylla during winter. Agric. Ecosyst. Environ. 233: 67–74. DOI: 10.1016/j.agee.2016.08.008.
Petráková L., Michalko R., Loverre P., Sentenská L., Korenko S. & Pekár S. (2016): Intraguild predation among spiders and their effect on the pear psylla during winter. Agric. Ecosyst. Environ. 233: 67–74. DOI: 10.1016/j.agee.2016.08.008.
Catching of spiders in shallow subterranean habitats in the Czech Republic.
Růžička V. & Dolanský J. (2016): Catching of spiders in shallow subterranean habitats in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 51: 43–48. DOI: 10.5431/aramit5106.
Invertebrates of the Macocha Abyss (Moravian Karst, Czech Republic). Acta Carsol. 45 (1): 71–84. DOI: 10.3986/ac.v45il.896.
Růžička V., Mlejnek R., Juřičková L., Tajovský K., Šmilauer P. & Zajíček P. (2016): Invertebrates of the Macocha Abyss (Moravian Karst, Czech Republic). Acta Carsol. 45 (1): 71–84. DOI: 10.3986/ac.v45il.896.
Additional disturbances as a beneficial tool for restoration of post-mining sites: a multi-taxa approach.
Řehounková L., Čížek L., Řehounek J., Šebelíková L., Tropek T., Lencová K., Bogusch P., Marhoul P., Máca J. (2016): Additional disturbances as a beneficial tool for restoration of post-mining sites: a multi-taxa approach. Environ. Sci. Pollut. Res. 23 (14): 13745–13753. DOI: 10.1007/s11356-016-6585-5
Křižák vířivý – evropský pavouk roku 2016 (Cyclosa conica – European Spider of the Year 2016).
Řezáč M. (2016): Křižák vířivý – evropský pavouk roku 2016 (Cyclosa conica – European Spider of the Year 2016). Živa 64 (2): 87 (in Czech, English summary).
Enoplognatha bryjai new species, a bizzare cobweb spider of the Pannonian swamps (Araneae, Theridiidae).
Řezáč M., Řezáčová V., Heneberg P. (2016): Enoplognatha bryjai new species, a bizzare cobweb spider of the Pannonian swamps (Araneae, Theridiidae). Zootaxa 4147 (1): 92–96.
Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: The diversity, composition, and conservation value of associated communities. Forest Ecol. Manag. 380: 172–181. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.08.052.
Sebek P., Vodka S., Bogusch P., Pech P., Tropek R., Weiss M., Zimova K. & Cizek L. (2016): Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: The diversity, composition, and conservation value of associated communities. Forest Ecol. Manag. 380: 172–181. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.08.052.
Vliv světelných podmínek listnatých lesů I. a II. vegetačního stupně na epigeickou faunu pavouků.
Surovcová K. (2016): Vliv světelných podmínek listnatých lesů I. a II. vegetačního stupně na epigeickou faunu pavouků (Effect of canopy openness in lowland woodlands on epigeic spider communities). MSc. thesis, Mendel University in Brno, 72 pp. (in Czech, English abstract).
Biogeografie arachnofauny Alp.
Šilhavá A. (2016): Biogeografie arachnofauny Alp. Biogeography of arachnofauna of the Alps. BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Vplyv prostredia a hospodárenia na prezimovanie pavúkov v ulitách suchozemských mäkkýšov.
štempáková K. (2016): Vplyv prostredia a hospodárenia na prezimovanie pavúkov v ulitách suchozemských mäkkýšov (Effect of environment and management to overwintering of spiders in shells of terrestrial molluscs). MSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 70 pp. (in Slovak, English abstract).
First data on spiders (Arachnida: Araneae) from dry dipterocarp forests of Thailand.
Wongprom P. & Košulič O. (2016): First data on spiders (Arachnida: Araneae) from dry dipterocarp forests of Thailand. Check List – J. Biodiv. Data 12 (6): 1996. DOI: 10.15560/12.6.1996.

2015

Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze.
Buchar J. (2015): Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze [Invertebrates – teaching and research at the Charles University in Prague]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století?
Buchar J. (2015): Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století? [How long will we be finding spider species that were described by Europen arachnologists before 20th century?] Živa 63 (5): CIV–CV (in Czech).
The spider assemblage of olive groves under three management systems.
Cárdenas M., Pascual F., Campos M. & Pekár S. (2015): The spider assemblage of olive groves under three management systems. Environ. Entomol. 2015 (3): 1–10. DOI: 10.1093/ee/nvv030.
Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory.
Čapek M. (2015): Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory. Analysis of araneocenoses of peat bogs of protected landscape area Orlické hory. Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. 35: 35–51 (in Czech, English abstract).
Araneologické průzkumy na území CHKO Orlické hory.
Čapek M. (2015): Araneologické průzkumy na území CHKO Orlické hory [Araneological researches in the area of Orlické hory PLA]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 23: 3–30 (in Czech).
Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky.
Dolejš P. (2015): Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky [Book review – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Spiders of the Czech Republic]. Živa 63 (4): LXXIV (in Czech).
Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae).
Dolejš P. & Růžička V. (2015): Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 50: 19–21. DOI: 10.5431/aramit5003.
Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Dolný A. & Ďuriš Z. (2015): Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity [Research on Invertebrates at the Department of Biology and Ecology of the Faculty of Science of the University of Ostrava]. Živa 63 (5): CXI (in Czech).
Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy).
Holec M. & Holcová D. (2015): Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). On the spider fauna (Araneae) of the Velký a Malý Bezděz National Nature Reserve (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 153–160.
Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR.
Javůrek P. (2015): Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR (Ecological factors affecting occurrence and distribution of purse web spiders of the genus Atypus in Europe, with particular respect on distribution in the Czech Republic). Bachelor thesis, Palacký University in Olomouc, 40 pp. (in Czech, English abstract).
Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku.
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Contribution to occurence of Atypus muralis Brtkau, 1890, and Eresus kollari Rossi, 1846, in Prostějiv district. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109 (in Czech, English abstract).
Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa.
Just P. (2015): Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa (Remarkable courtship behaviour in the representatives of the genus Alopecosa). Živa 63 (2): 75–77 (in Czech, English summary).
Reprodukční chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae).
Just P. (2015): Reprodukční chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). Reproductive behaviour of wolf spiders of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae). MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 82 pp. (in Czech, English abstract).
Bistriopelma, a new genus with two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2015): Bistriopelma, a new genus with two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. peru. biol. 22 (3): 275–288. DOI: 10.15381/rpb.v22i3.11432.
Even the smallest non-crop habitat islands could be beneficial: Distribution of carabid beetles and spiders in agricultural landscape.
Knapp M. & Řezáč M. (2015): Even the smallest non-crop habitat islands could be beneficial: Distribution of carabid beetles and spiders in agricultural landscape. PLoS ONE 10 (4): e0123052. DOI: 10.1371/journal.pone.0123052.
Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group).
Korenko S., Korenková B., Satrapová J., Hamouzová K. & Belgers D. (2015): Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group). Zool. Stud. 54: 40. DOI: 10.1186/s40555-015-0119-6.
Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae).
Korenko S., Satrapová J. & Zwakhals K. (2015): Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae). Entomol. Sci. 18 (3): 383–388. DOI: 10.1111/ens.12132.
Spiders (Arachnida: Araneae) from forest ecosystems of Třesín National Nature Monument (Litovelské Pomoraví, Czech Republic) with suggestions to conservation management of the locality.
Košulič O. (2015): Spiders (Arachnida: Araneae) from forest ecosystems of Třesín National Nature Monument (Litovelské Pomoraví, Czech Republic) with suggestions to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (3): 751–767. DOI: 10.11118/actaun201563030751.
Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand.
Košulič O. & Vichitbandha P. (2015): Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (2): 425–431. DOI: 10.11118/actaun201563020425.
An analysis of factors affecting genotyping success from museum specimens reveals an increase of genetic and morphological variation during a historical range expansion of a European spider.
Krehenwinkel H. & Pekar S. (2015): An analysis of factors affecting genotyping success from museum specimens reveals an increase of genetic and morphological variation during a historical range expansion of a European spider. PLoS ONE 10 (8): e0136337. DOI:10.1371/journal.pone.0136337
Female genital morphology and sperm storage in the velvet spider Eresus kollari (Araneae: Eresidae).
Krejčí T., Řezáč M. & Michalik P. (2015): Female genital morphology and sperm storage in the velvet spider Eresus kollari (Araneae: Eresidae). J. Arachnol. 43 (2): 182–187. DOI: 10.1636/B14-53.
Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae).
Krištofová L. (2015): Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae) (Characters used for determining of spiders (Araneae)). Bachelor thesis, University of South Bohemia in České Budějovice, 51 pp. (in Czech, English abstract).
Dálnice – zelená páteř krajiny?
Kuras T., Hejduk S., Hula V., Niedobová J., Šikula T., Těšitel J. & Mládek J. (2015): Dálnice – zelená páteř krajiny? (Are highways a green backbone of the landscape?) Ochr. přír. 70 (5): 32–35 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy).
Kůrka A. (2015): Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy). Spiders (Araneae) of the Kozákov National Natural Monument (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 161–180.
Pavouci České republiky.
Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic]. Academia, Praha, 623 pp.
A revised and dated phylogeny of cobweb spiders (Araneae, Araneoidea, Theridiidae): A predatory Cretaceous lineage diversifying in the era of the ants (Hymenoptera, Formicidae).
Liu J., May-Collado L. J., Pekár S. & Agnarsson I. (2015): A revised and dated phylogeny of cobweb spiders (Araneae, Araneoidea, Theridiidae): A predatory Cretaceous lineage diversifying in the era of the ants (Hymenoptera, Formicidae). Mol. Phylogenet.Evol. 94: 658–675. DOI: 10.1016/j.ympev.2015.09.023.
Trophic niche of Oecobius maculatus (Araneae: Oecobiidae): Evidence based on natural diet, prey capture success, and prey handling.
Líznarová E. & Pekár S. (2015): Trophic niche of Oecobius maculatus (Araneae: Oecobiidae): Evidence based on natural diet, prey capture success, and prey handling. J. Arachnol. 43 (2): 188–193. DOI: 10.1636/J14-56.
Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů.
Machač O. (2015): Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů (Drapetisca socialis and its adaptation to life on tree trunks). Živa 63 (6): 279 (in Czech, English summary).
Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic).
Machač O. & Niedobová J. (2015): Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic). Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (1): 65–75. DOI: 10.11118/actaun201563010065.
Utváření a význam pavoučích osobností v ekologické dynamice.
Michalko R. (2015): Utváření a význam pavoučích osobností v ekologické dynamice (Spider personality in ecological dynamics). Živa 63 (5): 261–262 (in Czech, English summary).
Niche partitioning and niche filtering jointly mediate the coexistence of three closely related spider species (Araneae, Philodromidae).
Michalko R. & Pekár S. (2015): Niche partitioning and niche filtering jointly mediate the coexistence of three closely related spider species (Araneae, Philodromidae). Ecol. Entomol. 40: 22–33. DOI: 10.1111/een.12149.
The biocontrol potential of Philodromus (Araneae, Philodromidae) spiders for the suppression of pome fruit orchard pests.
Michalko R. & Pekár S. (2015): The biocontrol potential of Philodromus (Araneae, Philodromidae) spiders for the suppression of pome fruit orchard pests. Biol. Control 82: 13–20. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2014.12.001.
Kousnutí pavoukem v ČR i ve světě.
Míková K., Jedličková H., Řezáč M. & Macík S. (2015): Kousnutí pavoukem v ČR i ve světě [Spider bite in Czechia and in the World]. Čes. Dermatovenerol. 5 (2): 107–112.
New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan.
Moradmand M., Kakhki O. M. & Hula V. (2015): New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan. Zool. Middle East 61 (1): 76–80. DOI: 10.1080/09397140.2014.985505.
Mimetická podobnosť u pohyblivých mimikov (Mimetic accuracy of moving mimics).
Niková T. (2015): Mimetická podobnosť u pohyblivých mimikov (Mimetic accuracy of moving mimics). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 50 pp. (in Slovak, English abstract).
Biologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.
Pech P., Bogusch P. & Andreas M (2015): Biologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové [Biology of Invertebrates at the Faculty of Science of the University Hradec Králové]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Innate prey preference overridden by familiarisation with detrimental prey in a specialised myrmecophagous predator.
Pekár S. & Cárdenas M. (2015): Innate prey preference overridden by familiarisation with detrimental prey in a specialised myrmecophagous predator. Sci. Nat. 102 (1–2): 8. DOI: 10.1007/s00114-015-1257-8.
Trophic specialisation in a predatory group: the case of prey-specialised spiders (Araneae).
Pekár S. & Toft S. (2015): Trophic specialisation in a predatory group: the case of prey-specialised spiders (Araneae). Biol. Rev. 90 (3): 744–761. DOI: 10.1111/brv.12133.
Biological control in winter: novel evidence for the importance of generalist predators.
Pekár S., Michalko R., Loverre P., Líznarová E. & Černecká Ľ. (2015): Biological control in winter: novel evidence for the importance of generalist predators. J. Appl. Ecol. 52: 270–279. DOI: 10.1111/1365-2664.12363.
Discovery of a monophagous true predator, a specialist termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae).
Petráková L., Líznarová E., Pekár S., Haddad C. R., Sentenská L. & Symondson W. O. C. (2015): Discovery of a monophagous true predator, a specialist termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae). Sci. Rep. 5: 14013. DOI: 10.1038/srep14013.
Sprievodca rodom Theraphosa Thorell, 1870 (Araneae: Theraphosidae).
Polakovič F. & Michalák F. (2015): Sprievodca rodom Theraphosa Thorell, 1870 (Araneae: Theraphosidae) [Α guide of the genus Theraphosa]. Tera magazín 2015 (4): 10–18 (in Slovak).
Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady.
Roušar A. (2015): Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady [Spiders and harvestmen of a littoral zone of the Nechranice dam]. Památky, příroda, život 47 (2): 23–32 (in Czech).
Naši pavouci a biospeleologie.
Růžička V. (2015): Naši pavouci a biospeleologie (Our spiders and biospeleology). Živa 63 (5): 263–266 (in Czech, English summary).
Propast Macocha – specifické centrum druhové rozmanitosti.
Růžička V., Mlejnek R., Tajovský K. & Juřičková L. (2015): Propast Macocha – specifické centrum druhové rozmanitosti [The Macocha Abyss – a specific centre of biodiversity]. Ochr. přír. 70 (1): 8–9 (in Czech).
Šplhalka keřová – evropský pavouk roku 2015.
Řezáč M. (2015): Šplhalka keřová – evropský pavouk roku 2015 (The buzzing spider – European spider of the year 2015). Živa 63 (3): 126–127 (in Czech, English summary).
Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities.
Řezáč M., Kůrka A., Růžička V. & Heneberg P. (2015): Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities. Biologia 70 (5): 645–666. DOI: 10.1515/biolog-2015-0079.
Samci vracejí úder: sexuální kanibalismus naruby.
Sentenská L. (2015): Samci vracejí úder: sexuální kanibalismus naruby (Males strike back: Sexual cannibalism inside out). Živa 63 (5): 259–260 (in Czech, English summary).
Female control of mate plugging in a female-cannibalistic spider (Micaria sociabilis)
Sentenská L., Pekár S., Lipke E., Michalik P. & Uhl G. (2015): Female control of mate plugging in a female-cannibalistic spider (Micaria sociabilis). BMC Evol. Biol. 15: 18. DOI: 10.1186/s12862-014-0278-9.
Historie a současnost výzkumu bezobratlých živočichů na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně.
Schenková J. & Horsák M. (2015): Historie a současnost výzkumu bezobratlých živočichů na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně [History and current research of Invertebrates at the Department of Botany and Zoology of the Masaryk University in Brno]. Živa 63 (5): CVIII (in Czech).
Two new species of armoured spiders from Vietnam and Cambodia (Araneae: Tetrablemmidae: Pacullinae).
Schwendinger P. & Košulič O. (2015): Two new species of armoured spiders from Vietnam and Cambodia (Araneae: Tetrablemmidae: Pacullinae). Rev. suisse Zool. 122 (2): 423–436. DOI: 10.5281/zenodo.30012.
Sukcese pavoučích společenstev v lomech Českého krasu.
Siegelová E. (2015): Sukcese pavoučích společenstev v lomech Českého krasu. Succession of spider assemblages in quarries of Bohemian Karst. MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 73 + XV pp. (in Czech, English abstract).
Záhada zdobených pavučin. K čemu slouží stabilimenta.
Šmejkal M. (2015): Záhada zdobených pavučin. K čemu slouží stabilimenta [A mystery of decorated webs. What is the role of stabilimentum]. Vesmír 94 (6): 320–321 (in Czech).
Prague. In Kelcey J. G. (ed.), Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna.
Šťastný K., Červený J., Řezáč M., Kurka A., Veselý P., Kadlec T., Konvička M., Juřičková L., Harabiš F. & Marhoul P. (2015): Prague. In Kelcey J. G. (ed.), Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Springer, New York, pp. 379–451.
In search for a compromise between biodiversity conservation and human health protection in restoration of fly ash deposits: effect of anti-dust treatments on five groups of arthropods.
Tropek R., Cerna I., Straka J., Kocarek P., Malenovsky I., Tichanek F. & Sebek P. (2015): In search for a compromise between biodiversity conservation and human health protection in restoration of fly ash deposits: effect of anti-dust treatments on five groups of arthropods. Environ. Sci. Pollut. Res. 23 (14): 13653–13660. DOI: 10.1007/s11356-015-4382-1.
Výzkum nehmyzích bezobratlých na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Tuf I. H. & Rulík M. (2015): Výzkum nehmyzích bezobratlých na Univerzitě Palackého v Olomouci [Research of non-insect Invertebrates at the Palacký Univestity in Olomouc]. Živa 63 (5): CXI (in Czech).
Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates.
Tuf I. H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. & Čáp L. (2015): Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 79 (3): 261–266.

2014

Mapování křižáka pruhovaného.
Beranová V. (2014): Mapování křižáka pruhovaného (Mapping occurrence of a wasp spider). Seminar thesis, Secondary school Rokycany, 34 pp. (in Czech, English abstract).
Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider?
Cárdenas M., Šedo O. & Pekár S. (2014): Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider? J. Zool. 293 (4): 234–242. DOI: 10.1111/jzo.12139.
Hmyz pohledem češtináře.
Černá A. (2014): Hmyz pohledem češtináře [Insect in a perspective of etymologist]. Živa 62 (5): CXVI (in Czech).
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování makrofauny.
Dobroruka I. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 33 + VIII + VII pp. (in Czech, English abstract).
Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného?
Dolejš P. (2014): Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? (From a life of Arctosa lutetiana – a rare or rarely observed spider?). Živa 62 (3): 127–129 (in Czech, English summary).
Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P., Buchar J., Kubcová L. & Smrž J. (2014): Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol. 133 (3): 281–297. DOI: 10.1111/ivb.12055.
Red list of spiders (Araneae) of th Carpathian Mts. In Kadlečík J. (ed.), Carpathian red list of forest habitats and species Carpathiane list of invasive alien species (draft).
Gajdoš P., Moscaliuc A., Rozwałka R., Hirina A., Majkus Z., Gubányi A., Gábor M. H. & Svatoň J. (2014): Red list of spiders (Araneae) of th Carpathian Mts. In Kadlečík J. (ed.), Carpathian red list of forest habitats and species Carpathiane list of invasive alien species (draft). The State nature conservancy of the Slovak Republic, pp. 118–171.
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny.
Hábová L. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 32 + X + VI pp. (in Czech, English abstract).
Silk-producing organs of the troglobitic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae).
Hajer J., Czerneková M. & Řeháková D. (2014): Silk-producing organs of the troglobitic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae). North-West. J. Zool. 10 (1): 133–137.
Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae).
Hajer J., Czerneková M. & Řeháková D. (2014): Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae). Trends Entomol. 10: 29–38.
Differences in spider species diversity on grapevine plants on terraced and plain vineyards depending on the type of management.
Havlova L., Hula V., Niedobova J. & Michalko R. 2014: Differences in spider species diversity on grapevine plants on terraced and plain vineyards depending on the type of management. MendelNet 2014: 255–259.
Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae.
Hendrychová T. (2014): Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae [Spinning apparatus of spiders of the family Theraphosidae]. BSc. thesis, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, 36 pp. (in Czech, English abstract).
Dry sandpits and gravel-sandpits serve as key refuges for endangered epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Central European steppes aeolian sands.
Heneberg P. & Řezáč M. (2014): Dry sandpits and gravel-sandpits serve as key refuges for endangered epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Central European steppes aeolian sands. Ecol. Eng. 73: 659–670. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.101.
Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdní faunu.
Horňák O. (2014): Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdní faunu (Impact of application of exogennous organic matter to soil fauna). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 33 + X pp. (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha.
Hradská I. & Neumannová V. (2014): Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha. The spiders (Araneae) of the Těchonická Draha – Site of Community Importance. Erica 21: 103–111 (in Czech, English abstract).
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny.
Hudcová P. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 29 + VI + III pp. (in Czech, English abstract).
Remarkable spiders of artificial sandy grassland near town Hodonín (Czech Republic).
Hula V., Niedobová J. & Šefrová H. (2014): Remarkable spiders of artificial sandy grassland near town Hodonín (Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 99–115. DOI: 10.11118/actaun201462010099.
Ami armihuariensis, a new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2014): Ami armihuariensis, a new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. Peru. Biol. 21 (3): 207–212. DOI: 10.15381/rpb.v21i3.10906.
Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist?
Korenko S., Hamouzová K. & Pekár S. (2014): Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist? J. Arachnol. 42 (1): 74–78. DOI: 10.1636/Hi12-90.1.
Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae).
Korenko S., Isaia M., Satrapová J. & Pekár S. (2014): Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecol. Entomol. 39 (1): 30–38. DOI: 10.1111/een.12067.
Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity.
Košulič O. (2014): Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity (Vineyard terraces as a refuge for xerothermophilic species of spiders (Araneae) and their bioindicative use in assessment of the environment quality and biodiversity level). PhD. thesis, Mendel University, Brno, 151 pp.
Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality.
Košulič O. (2014): Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (5): 991–1005. DOI: 10.11118/actaun201462050991.
A faunistic study on spiders (Araneae) from vineyard terraces in the municipalities of Morkůvky and Mutěnice (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2014): A faunistic study on spiders (Araneae) from vineyard terraces in the municipalities of Morkůvky and Mutěnice (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 137–154. DOI: 10.11118/actaun201462010137.
Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape.
Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2014): Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape. Ecol. Eng. 68: 133–142. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.03.030.
Příspěvek k fauně pavouků Frýdlantské pahorkatiny (severní Čechy).
Kůrka A. (2014): Příspěvek k fauně pavouků Frýdlantské pahorkatiny (severní Čechy). Contribution to the spider fauna of the Frýdlantská pahorkatina Hills (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 32: 97–122 (in Czech, English abstract and summary).
Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese (Spiders and harvestmen on tree trunks in city and forest). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 38 + IX + VII pp. (In Czech, English abstract).
Osminozí obyvatelé Českého ráje.
Machač O. (2014): Osminozí obyvatelé Českého ráje. Od Ještěda k Troskám, Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 21 (2): 142–143.
Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Spiders and harvestmen on tree trunks in Hostýnsko-vsetínská highlands. Acta Carp. Occ. 5: 64–67 (in Czech, English abstract).
Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae).
Machač O. & Zedek M. (2014): Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae). Hahnia candida Simon, 1875 – a new spider species for the Czech Republic (Araneae: Hahniidae). Bohem. Cent. 32: 317–320.
Is different degree of individual specialisation in three spider species caused by distinct selection pressures?
Michalko R. & Pekár S. (2014): Is different degree of individual specialisation in three spider species caused by distinct selection pressures? Basic Appl. Ecol. 15 (6): 496–506. DOI: 10.1016/j.baae.2014.08.003.
The adequacy of some collecting techniques for obtaining representative invertebrate sample in dry grasslands.
Niedobová J. & Faltýnek Fric Z. (2014): The adequacy of some collecting techniques for obtaining representative invertebrate sample in dry grasslands. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 167–174. DOI: 10.11118/actaun201462010167.
Spiders of Polanská Niva National Nature Reserve.
Niedobová J. & Hula V. (2014): Spiders of Polanská Niva National Nature Reserve. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 175–183. DOI: 10.11118/actaun201462010175.
Odchytové a odběrové metody bezobratlých.
Niedobová J. & Řezníčková P. (2014): Odchytové a odběrové metody bezobratlých [Trapping and Capture Methods of Invertebrates]. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 72 pp. (in Czech)
Is inaccurate mimicry ancestral to accurate in myrmecomorphic spiders (Araneae)?
Pekár S. (2014): Is inaccurate mimicry ancestral to accurate in myrmecomorphic spiders (Araneae)? Biol. J. Linn. Soc. 113: 97–111. DOI: 10.1111/bij.12287.
Comparative analysis of passive defences in spiders (Araneae).
Pekár S. (2014): Comparative analysis of passive defences in spiders (Araneae). J. Anim. Ecol. 83 (4): 779–790. DOI: 10.1111/1365-2656.12177.
Comparative analysis of the macronutrient content of Central European ants (Formicidae): implications for ant-eating predators.
Pekár S. & Mayntz D. (2014): Comparative analysis of the macronutrient content of Central European ants (Formicidae): implications for ant-eating predators. J. Insect Physiol. 62: 32–38. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2014.01.008.
David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey.
Pekár S., Šedo O., Líznarová E., Korenko S. & Zdráhal Z. (2014): David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey. Naturwissenschaften 101 (7): 533–540. DOI: 10.1007/s00114-014-1189-8.
Plachetnatka keřová – evropský pavouk roku 2014.
Řezáč M. (2014): Plachetnatka keřová – evropský pavouk roku 2014 (Linyphia triangularis – the European spider of the year 2014). Živa 62 (3): 130–131 (in Czech, English summary).
Conservation status of the only representative of infraorder Mygalomorphae (Araneae) in cultivated regions of Central Europe.
Řezáč M. & Heneberg P. (2014): Conservation status of the only representative of infraorder Mygalomorphae (Araneae) in cultivated regions of Central Europe. J. Insect Conserv. 18 (4): 523–537. DOI: 10.1007/s10841-014-9668-y.
Integrative taxonomy and evolutionary history of a newly revealed spider Dysdera ninnii complex (Araneae: Dysderidae).
Řezáč M., Gasparo F., Král J. & Heneberg P. (2014): Integrative taxonomy and evolutionary history of a newly revealed spider Dysdera ninnii complex (Araneae: Dysderidae). Zool. J. Linn. Soc. 172 (2): 451–474. DOI: 10.1111/zoj.12177.
Čiernouhoľná halda ako ekosystém (História výskumu a súčasný stav araneocenóz na ostravských haldách).
Sabolová L. (2014): Čiernouhoľná halda ako ekosystém (História výskumu a súčasný stav araneocenóz na ostravských haldách). Black coal dump like an ecosystem (History and current status of the research on spider communities on black coal dumps in Ostrava). BSc. thesis, Ostrava University, Ostrava, 45 pp. (in Slovak, English abstract).
Eat or not to eat: reversed sexual cannibalism as a male foraging strategy in spider Micaria sociabilis (Araneae: Gnaphosidae).
Sentenská L. & Pekár S. (2014): Eat or not to eat: reversed sexual cannibalism as a male foraging strategy in spider Micaria sociabilis (Araneae: Gnaphosidae). Ethology 120 (5): 511–518. DOI: 10.1111/eth.12225.
Využití rampových pastí (ramp traps) pro průzkum biodiverzity – review.
Skopalová B. (2014): Využití rampových pastí (ramp traps) pro průzkum biodiverzity – review (Ramp traps in biodiversity investigations – review). BSc. theses, Mendel University, Brno, 45 pp. (in Czech, English abstract).
A revision of the Holarctic genus Larinioides Caporiacco, 1934 (Araneae: Araneidae)
Šestáková A. et al. (2014): A revision of the Holarctic genus Larinioides Caporiacco, 1934 (Araneae: Araneidae). Zootaxa 3894 (1): 061-082
A revision of the Holarctic genus Larinioides Caporiacco, 1934 (Araneae: Araneidae).
Šestáková A., Marusik Y. M. & Omelko M. M. (2014): A revision of the Holarctic genus Larinioides Caporiacco, 1934 (Araneae: Araneidae). Zootaxa 3894 (1): 61–82. DOI: 10.11646/zootaxa.3894.1.6.
Porovnání jeskynní fauny pavoukovců z vybraných částí Balkánské a Alpsko-Karpatské oblasti.
Škopek Z. (2014): Porovnání jeskynní fauny pavoukovců z vybraných částí Balkánské a Alpsko-Karpatské oblasti. Comparison of Arachnids from caves in selected parts of Balcanic and Alpine-Carpathian regions. BSc. thesis, Charles University, Prague, 31 pp. (in Czech, English abstract).
Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšu v širším okolí Vranova nad Topľou (Slovensko).
Štempáková K. (2014): Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšu v širším okolí Vranova nad Topľou (Slovensko) (Invertebrates overwintering in land-snail shells in wider environment of Vranov nad Topľou (Slovakia)). BSc. theses, Mendel University, Brno, 64 pp. (in Czech, English abstract).
Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods.
Tropek R., Cerna I., Straka J., Kadlec T., Pech P., Tichanek F. & Sebek P. (2014): Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. Ecol. Eng. 73: 45–52. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.011.

2013

Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice.
Bezděčka P. (2013): Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice. Jihlava – new location of introduced spider Uloborus plumipes in the Czech Republic. Acta rer. nat. 15: 105–106.
Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Šťáhlavský F., Tufová J., Véle A. & Tuf I. H. (2013): Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zool. bulg. 65 (2): 197–206.
Slíďáci a česká arachnologie I.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie I (Wolf spiders and Czech arachnology I). Živa 61 (4): 184–188 (in Czech, English summary).
Slíďáci a česká arachnologie II.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie II (Wolf spiders and Czech arachnology II). Živa 61 (5): 240–243 (in Czech, English summary).
Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko.
Cikánová I. (2013): Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko [Arachnofauna of the Kozčínský rybník Pond by Pačejov, Klatovy District]. BSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 69 + V pp. (in Czech, English summary).
Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata.
Dolejš P. (2013): Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata (Araneae: Lycosidae). Arachnol. Mitt. 45: 30–35. DOI: 10.5431/aramit4507.
Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu.
Dolejš P. (2013): Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu. Study on dynamics of spinning apparatus of some wolf spiders (Araneae: Lycosidae) during their life cycle. Ph.D. thesis, Charles University in Prague, 42 pp. (in Czech, English abstract).
Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia.
Dolejš P. & Kůrka A. (2013): Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 182 (1): 1–27.
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb.
Fišáková A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb [Arachnofauna of trunks and canopies in a surrounding of line buildings]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 58 pp. (in Czech).
Sex chromosome pairing and extensive NOR polymorphism in Wadicosa fidelis (Araneae: Lycosidae).
Forman M., Nguyen P., Hula V. & Král J. (2013): Sex chromosome pairing and extensive NOR polymorphism in Wadicosa fidelis (Araneae: Lycosidae). Cytogenet. Genome. Res. 141: 43–49. DOI: 10.1159/000351041.
Silk fibres and silk-producing organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae).
Hajer J., Malý J. & Řeháková D. (2013): Silk fibres and silk-producing organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae). Microsc. Res. Tech. 76 (1): 28–35. DOI: 10.1002/jemt.22131.
Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky.
Havlová L. (2013): Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky. [Synanthropic spiders of villages and towns in the Czech Republic]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 52 pp. (in Czech)
Two Trichosporon species isolated from Central-European mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae).
Heneberg P. & Řezáč M. (2013): Two Trichosporon species isolated from Central-European mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae). Antonie van Leeuwenhoek 103 (4): 713–721. DOI: 10.1007/s10482-012-9853-5.
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic.
Jahodová A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic. [Arachnofauna of tree trunks and canopies in extensive orchards in Vizovice]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 66 pp. (in Czech).
The habitat-specific effects of highway proximity on grung-dwelling arthropods. Implications for biodiversity conservation.
Knapp M., Saska P., Knappová J., Vonička P., Moravec P., Kůrka A. & Anděl P. (2013): The habitat-specific effects of highway proximity on grung-dwelling arthropods. Implications for biodiversity conservation. Biol. Conserv. 164: 22–29. DOI: 10.1016/j.biocon.2013.04.012.
Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)).
Kopecký O. & Tuf I. H. (2013): Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)) (Subterranean population of spider Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) (Araneae)). Západočeské entomologické listy 4: 106–109 (in Czech, English abstract and summary).
Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae).
Korenko S., Schmidt S., Schwarz M., Gibson G. A. P. & Pekár S. (2013): Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae). ZooKeys 262: 1–15. DOI: 10.3897/zookeys.262.3857
Karyotypes, sex chromosomes, and meiotic division in spiders.
Kořínková T. & Král J. (2013): Karyotypes, sex chromosomes, and meiotic division in spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology. Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 159–171. DOI: 10.1007/978-3-642-33989-9_12.
Rare and remarkable spiders (Araneae) from vineyard terraces in Pálava region (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2013): Rare and remarkable spiders (Araneae) from vineyard terraces in Pálava region (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 61 (3): 663–676. DOI: 10.11118/actaun201361030663.
Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky?
Košulič O., Korba J. & Dolanský J. (2013): Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky? (The yellow sack spider – the most poisonous spider in the Czech Republic?). Živa 61 (4): 188–191 (in Czech, English summary).
Epigeic spiders (Araneae) from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst Protected Landscape Area, Czech Republic).
Košulič O., Nováková L. & Šťastná P. (2013): Epigeic spiders (Araneae) from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 61 (3): 651–662. DOI: 10.11118/actaun201361030651.
Evolution of karyotype, sex chromosomes, and meiosis in mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae).
Král J., Kořínková T., Krkavcová L., Musilová J., Forman M., Ávila Herrera I. M., Haddad C. R., Vítková M., Henriques S., Palacios Vargas J. G. & Hedin M. (2013): Evolution of karyotype, sex chromosomes, and meiosis in mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae). Biol. J. Linn. Soc. 109: 377–408. DOI: 10.1111/bij.12056.
Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders.
Kralj-Fišer S., Sanguino Mostajo G. A., Preik O., Pekár S., Schneider J. M. (2013): Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders. Behav. Ecol. 24 (4): 824–831. DOI: 10.1093/beheco/art030.
Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size.
Krumpálová Z. & Tuf I. H. (2013): Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size. Pol. J. Ecol. 61 (3): 575–586.
Pajaki. In Knapik R. & Raj A. (eds), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 365–371.
Kůrka A. (2013): Pajaki. In Knapik R. & Raj A. (eds), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 365–371.
Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Krkonoše Mts.
Kůrka A. & Vaněk J. (2013): Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Krkonoše Mts. Pavouci (Araneae) krkonošských bučin. Opera Corcontica 50/S: 165–179.
Dangerous prey is associated with a type 4 functional response in spiders.
Líznarová E. & Pekár S. (2013): Dangerous prey is associated with a type 4 functional response in spiders. Anim. Behav. 85 (6): 1183–1190. DOI: 10.1016/j.anbehav.2013.03.004.
Local trophic specialisation in a cosmopolitan spider (Araneae).
Líznarová E., Sentenská L., García L. F., Pekár S. & Viera C. (2013): Local trophic specialisation in a cosmopolitan spider (Araneae). Zoology 116 (1): 20–26. DOI: 10.1016/j.zool.2012.06.002.
Pavouci (Araneae) [Spiders (Araneae)]. In Tomáš P. (ed.), Příroda Pobečví [Nature of Bečva Region]. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106–109.
Machač O. (2013): Pavouci (Araneae) [Spiders (Araneae)]. In Tomáš P. (ed.), Příroda Pobečví [Nature of Bečva Region]. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106–109.
Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšů v okolí Štramberka.
Michálková M. (2013): Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšů v okolí Štramberka. [Invertebrates overwintering in terrestrial mollusc shells in the surrounding of Štramberk]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 63 pp. (in Czech)
Pre-adaptive shift of a native predator (Araneae, Zodariidae) to an abundant invasive ant species (Hymenoptera, Formicidae).
Monzó C., Juan-Blasco M., Pekár S., Mollá O., Castañera P. & Urbaneja A. (2013): Pre-adaptive shift of a native predator (Araneae, Zodariidae) to an abundant invasive ant species (Hymenoptera, Formicidae). Biol. Invasions 15 (1): 89–100. DOI: 10.1007/s10530-012-0270-5
Evolutionary ecology: linking traits, selective pressures and ecological factors. In Penney D. (ed.), Spider Research in the 21st Century: trends and perspectives.
Moya-Laraño J., Foellmer M. W., Pekár S., Arnedo M. A., Bilde T. & Lubin Y. (2013): Evolutionary ecology: linking traits, selective pressures and ecological factors. In Penney D. (ed.), Spider Research in the 21st Century: trends and perspectives. Siri Scientific Press, Manchester, pp. 112–153.
Sezónní dynamika pavouků (Araneida) Těchonických drah.
Neumannová V. (2013): Sezónní dynamika pavouků (Araneida) Těchonických drah [Seasonal dynamics of spiders (Araneae) of Těchonická draha]. MSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 88 + V pp. (in Czech, English summary).
Prázdné ulity plžů a tajemství, která skrývají.
Niedobová J., Hula V. & Košulič O. (2013): Prázdné ulity plžů a tajemství, která skrývají (Empty snail shells and the secrets they hide). Živa 60 (1): 26–28 (in Czech, English summary).
Pavouci zimující na ovocných dřevinách.
Niedobová J., Hula V., Fišáková A., Jahodová A. & Gallová P. (2013): Pavouci zimující na ovocných dřevinách (Overwintering spiders on fruit trees). Rostlinolékař 2 (2): 24–27.
Rozšíření cedivečky zední (Dictyna civica) na jižní Moravě – limity jejího výskytu.
Novotný B. (2013): Rozšíření cedivečky zední (Dictyna civica) na jižní Moravě – limity jejího výskytu. [Distribution of Dictyna civica in south Moravia – limits of its occurrence]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 41 pp. (in Czech).
Ancient origins of the Mediterranean trap-door spiders of the family Ctenizidae (Araneae, Mygalomorphae).
Opatova V., Bond J. E. & Arnedo M. A. (2013): Ancient origins of the Mediterranean trap-door spiders of the family Ctenizidae (Araneae, Mygalomorphae). Mol. Phylogenet. Evol. 69: 1135–1145. DOI: 10.1016/j.ympev.2013.08.002.
Side effect of synthetic pesticides on spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology.
Pekár S. (2013): Side effect of synthetic pesticides on spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology. Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 415–427. DOI: 10.1007/978-3-642-33989-9_31.
Naši pavouci – pexeso.
Pekár S., Martišová M. & Sentenská L. (2013): Naši pavouci – pexeso [Czech spiders – memory game]. Masaryk University Press, Brno.
Phenotypic integration in a series of trophic traits: tracing evolution of myrmecophagy in spiders (Araneae).
Pekár S., Michalko R., Korenko S., Šedo O., Líznarová E., Sentenská L. & Zdráhal Z. (2013): Phenotypic integration in a series of trophic traits: tracing evolution of myrmecophagy in spiders (Araneae). Zoology 116 (1): 27–35. DOI: 10.1016/j.zool.2012.05.006.
Distribuce a abundance epigeonu na pastvině.
Petrusek M. (2013): Distribuce a abundance epigeonu na pastvině (Distribution and abundance of soil invertebrates on pasture). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 53 + IX + VI pp. (in Czech, English abstract).
Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině.
Procházka D. (2013): Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině. [Comparison of synanthropic spiders of public buildings at the countryside]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 65 pp. (in Czech).
Synantropní pavouci města Šumperka – teplotní ostrov uprostřed hor.
Protopapasová A. (2013): Synantropní pavouci města Šumperka – teplotní ostrov uprostřed hor. [Synanthropic spiders of the town of Šumperk – a thermal island in the middle of mountains]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 50 pp. (in Czech).
Arthropod assemblages in Norway spruce monocultures during a forest cycle – a multi-taxa approach.
Purchart L., Tuf I. H., Hula V. & Suchomel J. (2013): Arthropod assemblages in Norway spruce monocultures during a forest cycle – a multi-taxa approach. Forest Ecol. Manag. 306: 42–51. DOI: 10.1016/j.foreco.2013.06.012.
Osidlování podzemních prostor pavouky ve střední Evropě.
Růžička V. & Mlejnek R. (2013): Osidlování podzemních prostor pavouky ve střední Evropě (Colonization of subterranean habitats by spiders in the temperate zone). Speleofórum 32: 98–101, 117 (in Czech, English summary).
Colonization of subterranean habitats by spiders in Central Europe.
Růžička V., Šmilauer P. & Mlejnek R. (2013): Colonization of subterranean habitats by spiders in Central Europe. Int. J. Speleol. 42 (2): 133–140. DOI: 10.5038/1827-806X.42.2.5.
Sklípkánek hnědý – pavouk roku 2013.
Řezáč M. (2013): Sklípkánek hnědý – pavouk roku 2013 (Spider of the year 2013 – the purse-web spider). Živa 61 (3): 122–124 (in Czech, English summary).
Arachnofobie a příčiny strachu z pavouků.
Říha R. (2013): Arachnofobie a příčiny strachu z pavouků. Arachnophobia and the cause of fear of spiders. BSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 40 + II pp. (in Czech, English abstract).
Mate with the young, kill the old: reversed sexual cannibalism and male mate choice in the spider Micaria sociabilis (Araneae: Gnaphosidae).
Sentenská L. & Pekár S. (2013): Mate with the young, kill the old: reversed sexual cannibalism and male mate choice in the spider Micaria sociabilis (Araneae: Gnaphosidae). Behav. Ecol. Sociobiol. 67 (7): 1131–1139. DOI: 10.1007/s00265-013-1538-1.
Distribuce terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras.
Skoupá G. (2013): Distribuce terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras (Distribution of terrestrial invertebrates in cave Býčí skála, Moravian Karst). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 35 + IX pp. (in Czech, English abstract).
Řád: pavouci (Araneida) [Order: spiders (Araneida)]. In Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů [Basis of Biology, Ecology and Systematics of Invertebrates]. Karolinum, Praha, pp. 113–116 (in Czech).
Smrž J. (2013): Řád: pavouci (Araneida) [Order: spiders (Araneida)]. In Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů [Basis of Biology, Ecology and Systematics of Invertebrates]. Karolinum, Praha, pp. 113–116 (in Czech).
First record of the spider Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) to the fauna of Latvia.
Šestáková A. & Krumpál M. (2013): First record of the spider Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) to the fauna of Latvia. Latv. Entomol. 52: 96–98.
A tropical invader, Coleosoma floridanum, spotted for the first time in Slovakia and the Czech Republic (Araneae, Theridiidae).
Šestáková A., Christophoryová J. & Korenko S. (2013): A tropical invader, Coleosoma floridanum, spotted for the first time in Slovakia and the Czech Republic (Araneae, Theridiidae). Arachnol. Mitt. 45: 40–44. DOI: 10.5431/aramit4509.
Vliv pastvy skotu a ovcí na arachnofaunu žijící na vegetaci.
Šišková D. (2013): Vliv pastvy skotu a ovcí na arachnofaunu žijící na vegetaci. [Influence of pasture of cattle and sheep on herb dwelling spiders]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 41 pp. (in Czech).
Bezobratlí živočichové Zbrašovských aragonitových jeskyní.
Tajovský K., Tuf I. H., Papáč V., Růžička V. & Mlejnek R. (2013): Bezobratlí živočichové Zbrašovských aragonitových jeskyní. Invertebrate fauna in Zbrašov Aragonite Caves. In Šimečková B. & Geršl M. (eds), Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení. Acta speleologica 4, pp. 82–85 (in Czech, English summary).
Průzkum pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč.
Tropek R. (2013): Průzkum pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč. Survey of spiders (Araneae) of the Čertova stěna-Luč National Nature Reserve. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 53: 136–145 (in Czech, English abstract).
Jedinečný výskyt reliktních a severských rostlin a živočichů v Krkonoších.
Vaněk J., Materna J. & Flousek J. (2013): Jedinečný výskyt reliktních a severských rostlin a živočichů v Krkonoších (Unique relict and northern flora and fauna of the Krkonoše Mts.). Živa 61 (4): 175–179 (in Czech, English summary).
Komuny provazochodců [Communes of the ropedancers]. In Hmyzí rodiny a státy [Insect Families and States]. Academia, Praha, pp. 95–115 (in Czech).
Žďárek J. (2013): Komuny provazochodců [Communes of the ropedancers]. In Hmyzí rodiny a státy [Insect Families and States]. Academia, Praha, pp. 95–115 (in Czech).

2012

Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey. Naturwissenschaften 99 (8): 597–605. DOI: 10.1007/s00114-012-0938-9.
Cárdenas M., Jiroš P. & Pekár S. (2012): Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey. Naturwissenschaften 99 (8): 597–605. DOI: 10.1007/s00114-012-0938-9.
Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J. Insect Conserv. 16: 215–226. DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6.
Cizek O., Zamecnik J., Tropek R., Kocarek P. & Konvicka M. (2012): Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J. Insect Conserv. 16: 215–226. DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6.
Zápřednice rodu Cheiracanthium v jižní Evropě a Středomoří [Spiders of the genus Cheiracanthium in southern Europe and Mediterran].
Dolanský J. (2012): Zápřednice rodu Cheiracanthium v jižní Evropě a Středomoří [Spiders of the genus Cheiracanthium in southern Europe and Mediterran]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 48 (in Czech).
Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2012): Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long? Invertebr. Reprod. Dev. 56 (1): 72–78.
Pozorování křižáka rudohnědého ( Larinioides ixobolus ) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus ]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Fořt S (2012): Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Fořt S. (2012): Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia.
Holec M., Svobodová Z., Habuštová O., Mohamed Hussein H. & Sehnal F. (2012): První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia. Studia Oecol. 6 (1): 15–18.
Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory.
Hradská I. (2012): Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory. Erica 19: 89–99 (in Czech, English abstract).
Spiders (Araneae) of selected sinkholes of Moravský kras Protected Landscape Area (Czech Republic).
Hula V., Košulič O. & Šťastná P. (2012): Spiders (Araneae) of selected sinkholes of Moravský kras Protected Landscape Area (Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 40 (1): 57–70.
Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae).
Just P. (2012): Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). Ecology and courtship behaviour of the wolf spider genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae). BSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 38 + II pp. (in Czech, English abstract).
Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae.
Kehlmaier C., Korenko S., Michalko R. (2012): Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae. Ann. Zool. 62 (2): 281–286. DOI: 10.3161/000345412X652819
Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu, the parasitoid of ant-eating spiders. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 201
Korenko S., Schmidt S., Gibson G. A. P. & Pekár S. (2012): Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu, the parasitoid of ant-eating spiders. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 99–100.
Investigation of spiders (Araneae) of the Nature Monument Jesličky (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2012): Investigation of spiders (Araneae) of the Nature Monument Jesličky (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 60 (5): 125–136.
Předběžné výsledky vlivu ekologického zemědělství a integrované ochrany vinic na druhovou diverzitu araneofauny viničných teras jižní Moravy [Impact of ecological and integrated pest management on epigeal spider diversity in the vineyard terraces of South
Košulič O. & Hula V. (2012): Předběžné výsledky vlivu ekologického zemědělství a integrované ochrany vinic na druhovou diverzitu araneofauny viničných teras jižní Moravy [Impact of ecological and integrated pest management on epigeal spider diversity in the vineyard terraces of South Moravia – preliminary results]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 101–102 (in Czech).
Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Kralj-Fišer S., Schneider J. M., Justinek Ž., Kalin S., Gregorič M., Pekár S. & Kuntner M. (2012): Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Kralj-Fišer S., Schneider J. M., Justinek Ž., Kalin S., Gregorič M., Pekár S. & Kuntner M. (2012): Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Classification of ground living spiders (Araneae) into flooded areas of the Central Europe. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 201
Krumpálová Z. & Énekesová E. (2012): Classification of ground living spiders (Araneae) into flooded areas of the Central Europe. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 114.
Distribuce pavouků v lesní mozaice [Distribution of spiders in forest mosaic]. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc. 32 pp. (in Czech, English summary).
Machač O. (2012): Distribuce pavouků v lesní mozaice [Distribution of spiders in forest mosaic]. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc. 32 pp. (in Czech, English summary).
Distribuce pavouků v lesní mozaice. Distribution of spiders in forest mosaic. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 32 pp. (in Czech, English summary).
Machač O. (2012): Distribuce pavouků v lesní mozaice. Distribution of spiders in forest mosaic. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 32 pp. (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy.
Machač O. (2012): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy. Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of SCI Libické floodplains. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná 10: 47–52 (in Czech, English abstract and summary).
Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus.
Michalko R. (2012): Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus (Coexistence and niche partitioning in spiders of the genus Philodromus). MSc. thesis, Masaryk University, Brno, 70 pp. (in Czech, English abstract).
The velvet spiders: an atlas of the Eresidae (Arachnida, Araneae).
Miller J. A., Griswold C., Scharff N., Řezáč M., Szüts T. & Marhabaie M. (2012): The velvet spiders: an atlas of the Eresidae (Arachnida, Araneae). ZooKeys 194: 1–144. DOI: 10.3897/zookeys.195.2342.
Spiders of Zbrašovské aragonitové jeskyně National Nature Monument (Moravia, Czech Republic).
Niedobová J. & Hula V. (2012): Spiders of Zbrašovské aragonitové jeskyně National Nature Monument (Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 60 (6): 275–280.
Jak pavouci kolonizují jámový lom [How do spiders colonise the quarry]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012 . Ústav biolog
Novotná L., Hula V. & Šťastná P. (2012): Jak pavouci kolonizují jámový lom [How do spiders colonise the quarry]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 145–146 (in Czech).
Evolution of stenophagy in spiders (Araneae): evidence based on the comparative analysis of spider diets.
Pekár S., Coddington J. A. & Blackledge T. (2012): Evolution of stenophagy in spiders (Araneae): evidence based on the comparative analysis of spider diets. Evolution 66 (3): 776–806.
Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders. J. Anim. Ecol. 81 (4): 838–848. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2012.01957.x.
Pekár S., Šmerda J., Hrušková M., Šedo O., Muster C., Cardoso P., Zdráhal Z., Korenko S., Bureš P., Líznarová E. & Sentenská L. (2012): Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders. J. Anim. Ecol. 81 (4): 838–848. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2012.01957.x.
Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice [Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc
Raška J., Exnerová A. & Štys P. (2012): Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice [Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 167 (in Czech).
Spiders in mountain habitats of the Giant Mountains.
Růžička V., Vaněk J. & Šmilauer P. (2012): Spiders in mountain habitats of the Giant Mountains. Russ. J. Ecol. 43 (4): 341–347. DOI: 10.1134/S1067413612040133.
Periglacial microclimate in low-altitude scree slopes supports relict biodiversity.
Růžička V., Zacharda M., Němcová L., Šmilauer P. & Nekola J. C. (2012): Periglacial microclimate in low-altitude scree slopes supports relict biodiversity. J. Nat. Hist. 46 (35–36): 2145–2157. DOI: 10.1080/00222933.2012.707248.
Rozhovor s Janem Bucharem k 80. narozeninám. Živa 98 (2): XXIII–XXV (in Czech).
Řezáč M. (2012): Rozhovor s Janem Bucharem k 80. narozeninám. Živa 98 (2): XXIII–XXV (in Czech).
Meta temnostní – pavouk roku 2012 (Meta menardi – 2012 Spider of the Year). Živa 98 (3): 131–132 (in Czech, English abstract).
Řezáč M. (2012): Meta temnostní – pavouk roku 2012 (Meta menardi – 2012 Spider of the Year). Živa 98 (3): 131–132 (in Czech, English abstract).
Rozšíření a stanovištní nároky pavouků šestioček rodu Dysdera (Araneae: Dysderidae) v Česku.
Řezáč M. (2012): Rozšíření a stanovištní nároky pavouků šestioček rodu Dysdera (Araneae: Dysderidae) v Česku. Distribution of the six-eyed spiders of the genus Dysdera (Araneae: Dysderidae) in Czechia. Příroda, Praha, 30: 117–162 (in Czech, English abstract).
Rozhovor s Janem Bucharem k 80. narozeninám. Živa 98 (2): XXIII–XXV (in Czech).
Řezáč M. (2012): Rozhovor s Janem Bucharem k 80. narozeninám. Živa 98 (2): XXIII–XXV (in Czech).
Rozšíření a ekologie zápřednice jedovaté Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) (Araneae, Miturgidae) ve východním Polabí [Distribution and ecology of the spider Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) (Araneae, Miturgidae) in the e
Svojanovská H., Dolanský J. & Šafářová L. (2012): Rozšíření a ekologie zápřednice jedovaté Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) (Araneae, Miturgidae) ve východním Polabí [Distribution and ecology of the spider Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) (Araneae, Miturgidae) in the east Labe river basin]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 185–186 (in Czech).
Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů. Ecology and conservation of invertebrates at anthropogenic sites. Ph.D. thesis, University of South Bohemia, České Budějovice, 184 + VII pp. (in Czech, English abstract).
Tropek R. (2012): Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů. Ecology and conservation of invertebrates at anthropogenic sites. Ph.D. thesis, University of South Bohemia, České Budějovice, 184 + VII pp. (in Czech, English abstract).
Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník.
Tropek R. (2012): Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník. Survey of spiders (Araneae) of the Maňovický rybník Site of Community Importance. Erica 19: 101–108 (in Czech, English abstract).
Can periodically drained ponds have any potential for terrestrial arthropods conservation?
Tropek R. (2012): Can periodically drained ponds have any potential for terrestrial arthropods conservation? A pilot survey of spiders. Pol. J. Ecol. 60 (3): 635–639.
Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management.
Tropek R. & Řezáč M. (2012): Pavouci [Spiders]. In Tropek R. & Řehounek J. (eds), Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Entomologický ústav AV ČR & Calla, České Budějovice, pp.116–127 (in Czech).
Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kocarek P., Skuhrovec J., Malenovsky I., Vodka S., Spitzer L., Banar P. & M. Konvicka (2012): Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecol. Eng. 43: 13–18. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.10.010.

2011

Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 420 pp. (in Czech, English summary).
Bezděk J. (2011): Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 420 pp. (in Czech, English summary).
Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Blažej L. (2011): Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Blažej L. (2011): Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Plasticity in major ampullate silk production in relation to spider phylogeny and ecology. PloS One 6 (7): e22467.
Boutry C., Řezáč M. & Blackledge T. A. (2011): Plasticity in major ampullate silk production in relation to spider phylogeny and ecology. PloS One 6 (7): e22467.
New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Buchar J. & Dolanský J. (2011): New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1).
Buchar J. & Hajer J. (2011a): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1). Živa 97 (5): 239–242 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2).
Buchar J. & Hajer J. (2011b): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2). Živa 97 (6): 281–284 (in Czech, English summary).
Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PloS One 6 (6): e21710.
Cardoso P., Pekár S., Jocqué R. & Coddington J. A. (2011): Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PloS One 6 (6): e21710.
Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Distribution and habitat preferences of spiders of the genus Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) in Czechia.
Dolanský J. (2011): Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Distribution and habitat preferences of spiders of the genus Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) in Czechia. Vč. sb. přír. – Práce a studie 18: 125–140 (in Czech, English summary).
Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze [Prof. František Miller’s collection of money spiders (Araneae: Linyphiidae) deposited in the National Museum in Prague (Czech Republic)]. In Harabiš F. &
Dolejš P. & Kůrka A. (2011): Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze [Prof. František Miller’s collection of money spiders (Araneae: Linyphiidae) deposited in the National Museum in Prague (Czech Republic)]. In Harabiš F. & Solský M. (eds), Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů 3. ročníku konference konané 23.–24. 11. 2011, FŽP ČZU Praha, p. 29 (in Czech).
Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel
Dolejš P., Buchar J. & Smrž J. (2011): Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 79.
Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa , Tricca , and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J. & Král J. (2011): Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Drbalová K. (2011): Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata . Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Drbalová K. R. (2011a): Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Changes in coloration of Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) depending on sex and ontogenetic development. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 31–40.
Drbalová K. R. (2011): Changes in coloration of Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) depending on sex and ontogenetic development. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 31–40.
The external spinning apparatus of the spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Drbalová K. R. & Titěrová M. (2011): The external spinning apparatus of the spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
The External Spinning Apparatus of the Spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Drbalová K. R. & Titěrová M. (2011): The External Spinning Apparatus of the Spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Karyotype evolution and detection of 18S rRNA genes in the superfamily Eresoidea. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011 . Ben-Gurion University of the Neg
Forman M., Král J. & Nguen P. (2011): Karyotype evolution and detection of 18S rRNA genes in the superfamily Eresoidea. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 36.
Abuse of ant pheromones for prey search in ant-eating spiders. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 130.
Guerrero M. C. & Pekár S. (2011): Abuse of ant pheromones for prey search in ant-eating spiders. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 130.
The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Hajer J., Hajer J. & Plísková E. (2011): The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Hajer J., Hajer J. & Plísková E. (2011a): The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Mating behaviour of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of the mating dragline silk. Arch. Biol. Sci. 63 (1): 199–208.
Hajer J., Hajer J. & Řeháková E. (2011b): Mating behaviour of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of the mating dragline silk. Arch. Biol. Sci. 63 (1): 199–208.
Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Herberstein M. E., Schneider J. M., Harmer A. M. T., Gaskett A. C., Robinson K., Shaddick K., Soetkamp D., Wilson P. D., Pekár S. & Elgar M. A. (2011): Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Herberstein M. E., Schneider J. M., Harmer A. M. T., Gaskett A. C., Robinson K., Shaddick K., Soetkamp D., Wilson P. D., Pekár S. & Elgar M. A. (2011): Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců. Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones. Erica 18 : 131–146 (in Czech, English abstract).
Hradská I. & Těťál I. (2011): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců. Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones. Erica 18: 131–146 (in Czech, English abstract).
Spiders of Socotra Island. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 111.
Hula V. & Niedobová L. (2011): Spiders of Socotra Island. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 111.
Spiders under coppice management – an experiment with light volume. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p.
Hula V., Košulič O. & Foit J. (2011): Spiders under coppice management – an experiment with light volume. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 134.
„Zápřednice jedovatá“ Doplněk k článku (DDD 03/10, 104) [“Cheiracanthium punctorium”, addendum to the article (DDD 03/10, 104)]. Zpravodaj DDD 20 (1): 47 (in Czech).
Chalupský J. (2011): „Zápřednice jedovatá“ Doplněk k článku (DDD 03/10, 104) [“Cheiracanthium punctorium”, addendum to the article (DDD 03/10, 104)]. Zpravodaj DDD 20 (1): 47 (in Czech).
Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa [Ichneumonid parasitoids (Polysphinctini) of web spiders (Araneae) in fruit tree canopy and their specific host
Korenko S. (2011): Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa [Ichneumonid parasitoids (Polysphinctini) of web spiders (Araneae) in fruit tree canopy and their specific host association]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 110–111 (in Czech).
A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host.
Korenko S. & Pekár S. (2011): A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host. PloS One 6 (9): e24628.
Three-dimensional web as defence for parasitoid larva. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 53.
Korenko S., Isaia M. & Pekár S. (2011): Three-dimensional web as defence for parasitoid larva. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 53.
Are arboreal spiders associated to particular tree canopies? North-West J. Zool. 7 (2): 261–269.
Korenko S., Kula E., Šimon V., Michalková V. & Pekár S. (2011): Are arboreal spiders associated to particular tree canopies? North-West J. Zool. 7 (2): 261–269.
Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria. J. Insect Sci. 11: 101.
Korenko S., Michalková V., Zwakhals K. & Pekár S. (2011): Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria. J. Insect Sci. 11: 101.
The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 29–40.
Košulič O. & Hula V. (2011b): The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 29–40.
Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika). Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic). Klapalekiana 47 (3–4): 201–212 (in Czech, English abstract and summary).
Košulič O. & Hula V. (2011): Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika). Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic). Klapalekiana 47 (3–4): 201–212 (in Czech, English abstract and summary).
Spiders of vineyard terraces in the northern part of Pannonian region (South Moravia, Czech Republic) – a preliminary results. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 Septembe
Košulič O. & Hula V. (2011c): Spiders of vineyard terraces in the northern part of Pannonian region (South Moravia, Czech Republic) – a preliminary results. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 135.
Affinity of rare species Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium montanum (Araneae: Miturgidae) to land snail shells – reasons for poorly known ecology in the Czech Republic? In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress o
Košulič O., Hula V. & Niedobová J. (2011): Affinity of rare species Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium montanum (Araneae: Miturgidae) to land snail shells – reasons for poorly known ecology in the Czech Republic? In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 136.
Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of t
Král J., Kořínková T. & Forman M. (2011): Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 37.
Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome system in spiders. Cytogenet. Genome Res. 133 (1): 43–66.
Král J., Kořínková T., Forman M. & Krkavcová L. (2011): Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome system in spiders. Cytogenet. Genome Res. 133 (1): 43–66.
Pavouci. In Novotný T. & Klementová J. (eds), Roztoky očima staletí I. díl. Město Roztoky, 132 pp. (in Czech, English and German summary).
Kůrka A. (2011a): Pavouci. In Novotný T. & Klementová J. (eds), Roztoky očima staletí I. díl. Město Roztoky, 132 pp. (in Czech, English and German summary).
RNDr. Jiří Baum – významný český arachnolog, cestovatel a spisovatel [RNDr. Jiří Baum – an important Czech arachnologist, traveller, and writer]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011
Kůrka A. (2011b): RNDr. Jiří Baum – významný český arachnolog, cestovatel a spisovatel [RNDr. Jiří Baum – an important Czech arachnologist, traveller, and writer]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 30–31 (in Czech).
Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.
Kůrka A. & Buchar J. (2011): Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.
Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy).
Kůrka A. & Dolejš P. (2011): Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 137–148.
Pavouci Šumavy – dosavadní poznatky [Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011 . Ústav biologie o
Kůrka A. & Hradská I. (2011): Pavouci Šumavy – dosavadní poznatky [Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 124–125 (in Czech).
Vertical distribution of spiders in soil. J. Arachnol. 39 (3): 393–398.
Laška V., Kopecký O., Růžička V., Mikula J., Véle A., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2011): Vertical distribution of spiders in soil. J. Arachnol. 39 (3): 393–398.
Predatory versatility enhances local trophic specialisation in a cosmopolitan carnivorous predator. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion Uni
Líznarová E., Sentenská L. & Pekár S. (2011): Predatory versatility enhances local trophic specialisation in a cosmopolitan carnivorous predator. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 42.
RNDr. Antonín Kůrka – jubilant, arachnolog a cestovatel (nebo i – poslední faunistik v Čechách) [RNDr. Antonín Kůrka – a jubilant, arachnologist, and traveller (or also – the last faunistist in Bohemia)]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konf
Majkus Z. (2011a): RNDr. Antonín Kůrka – jubilant, arachnolog a cestovatel (nebo i – poslední faunistik v Čechách) [RNDr. Antonín Kůrka – a jubilant, arachnologist, and traveller (or also – the last faunistist in Bohemia)]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 9–10 (in Czech).
Černouhelná halda jako ekosystém [Black coal heap as an ecosystem]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011 , Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konšt
Majkus Z. (2011b): Černouhelná halda jako ekosystém [Black coal heap as an ecosystem]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 32–34 (in Czech).
Evolutionary significance of the reduction of the spinning apparatus in Mediterranean trapdoor spiders (Araneae, Nemesiidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September
Mora E., Decae A., Opatová V. & Arnedo M.A. (2011): Evolutionary significance of the reduction of the spinning apparatus in Mediterranean trapdoor spiders (Araneae, Nemesiidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 27.
Ecology of Arachnida alien to Europe. BioControl 56 : 539–550.
Nedvěd O., Pekár S., Bezděčka P., Líznarová E., Řezáč M., Schmitt M. & Sentenská L. (2011): Ecology of Arachnida alien to Europe. BioControl 56: 539–550.
Spiders (Araneida) from the slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 1–27.
Niedobová J., Hula V. & Šťastná P. (2011): Spiders (Araneida) from the slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 1–27.
Colonization pathways and phylogeography of the Canary Islands endemic trap-door spider Titanidiops canariensis (Araneae, Idiopidae).
Opatová V. & Arnedo M.A. (2011): Colonization pathways and phylogeography of the Canary Islands endemic trap-door spider Titanidiops canariensis (Araneae, Idiopidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 30.
Overview of prey-specialized spiders and their adaptations. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 40.
Pekár S. (2011): Overview of prey-specialized spiders and their adaptations. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 40.
Assessment of color and behavioral resemblance to models by inaccurate myrmecomorphic spiders (Araneae). Invertebr. Biol. 130 (1): 83–90.
Pekár S. & Jarab M. (2011): Assessment of color and behavioral resemblance to models by inaccurate myrmecomorphic spiders (Araneae). Invertebr. Biol. 130 (1): 83–90.
Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Pekár S. & Haddad C. R. (2011): Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Pekár S. & Haddad C. R. (2011): Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Life-history constraints in inaccurate Batesian myrmecomorphic spiders (Araneae: Corinnidae, Gnaphosidae). Eur. J. Entomol. 108 (2): 255–260.
Pekár S. & Jarab M. (2011): Life-history constraints in inaccurate Batesian myrmecomorphic spiders (Araneae: Corinnidae, Gnaphosidae). Eur. J. Entomol. 108 (2): 255–260.
Do ant-mimics imitate cuticular hydrocarbons of their models? Anim. Behav. 82 (5): 1193–1199.
Pekár S. & Jiroš P. (2011): Do ant-mimics imitate cuticular hydrocarbons of their models? Anim. Behav. 82 (5): 1193–1199.
Intersexual trophic niche partitioning in an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae). PLoS One 6 (1): e14603.
Pekár S., Bilde T. & Martišová M. (2011): Intersexual trophic niche partitioning in an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae). PLoS One 6 (1): e14603.
Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae). Zootaxa 2814 : 19–32.
Pekár S., Cardoso P., Barriga J. C. & Carvalho J. C. (2011): Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae). Zootaxa 2814: 19–32.
Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae).
Pekár S., Cardoso P., Barriga J. C. & Carvalho J. C. 2011: Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae). Zootaxa (2814): 19–32.
Is the evolution of inaccurate mimicry a result of selection by a suit of predators? A case study using myrmecomorphic spiders. Am. Nat. 178 (1): 124–134.
Pekár S., Jarab M., Fromhage L. & Herberstein M. E. (2011): Is the evolution of inaccurate mimicry a result of selection by a suit of predators? A case study using myrmecomorphic spiders. Am. Nat. 178 (1): 124–134.
Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011 . Ústav biologie obratlovců AV Č
Pekár S., Mayntz D., Riberio T. & Herberstein M. E. (2011): Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 175–176.
Armoured spiderman: morphological and behavioural adaptations of a specialised araneophagous predator (Araneae: Palpimanidae). Naturwissenschaften 98 (7): 593–603.
Pekár S., Šobotník J. & Lubin Y. (2011): Armoured spiderman: morphological and behavioural adaptations of a specialised araneophagous predator (Araneae: Palpimanidae). Naturwissenschaften 98 (7): 593–603.
Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice.
Raška J. (2011): Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice. Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs. MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 60 pp. (in Czech, English abstract).
Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice.
Raška J. (2011): Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice. Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs. MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 60 pp. (in Czech, English abstract).
Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus : the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Roggenbuck H., Pekár S. & Schneider J. M. (2011): Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus: the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus: the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Roggenbuck H., Pekár S. & Schneider J. M. (2011): Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus: the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Pavouci Klínovce – Krušné hory [Spiders of the Klínovec – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (1): 8–12 (in Czech).
Roušar A. (2011): Pavouci Klínovce – Krušné hory [Spiders of the Klínovec – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (1): 8–12 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory.
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Central European habitats inhabited by spiders with disjunctive distribution. Pol. J. Ecol. 59 (2): 367–380.
Růžička V. (2011a): Central European habitats inhabited by spiders with disjunctive distribution. Pol. J. Ecol. 59 (2): 367–380.
Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku. Spiders of the „Čertova Skála“/Devil’s Rock Nature Reserve, the Křivoklátsko Protected Landscape Area. Bohem. cent. 31 : 243–248 (in Czech, English summary).
Růžička V. (2011b): Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku. Spiders of the „Čertova Skála“/Devil’s Rock Nature Reserve, the Křivoklátsko Protected Landscape Area. Bohem. cent. 31: 243–248 (in Czech, English summary).
Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku. Spiders of the „Čertova Skála“/Devil’s Rock Nature
Růžička V. (2011): Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku. Spiders of the „Čertova Skála“/Devil’s Rock Nature
Jeskynní pavouci [Cave spiders]. In Šimečková B. (ed.), Zpřístupněné jeskyně 2010.
Růžička V. & Mlejnek R. (2011): Jeskynní pavouci [Cave spiders]. In Šimečková B. (ed.), Zpřístupněné jeskyně 2010. Ročenka Správy jeskyní České republiky. Správa jeskyní České republiky, Průhonice, pp. 64–65 (in Czech).
Morphological adaptations of Porrhomma spiders inhabiting soil. J. Arachnol . 39 (2): 355–357.
Růžička V., Laška V., Mikula J. & Tuf I. H. (2011): Morphological adaptations of Porrhomma spiders inhabiting soil. J. Arachnol. 39 (2): 355–357.
Speciation mode of woodlouse spiders (Araneae: Dysderidae) with sympatric distribution. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp
Řezáč M. (2011a): Speciation mode of woodlouse spiders (Araneae: Dysderidae) with sympatric distribution. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 194–195.
Stavba a funkce snovacích žláz pavouků [Morphology and function of spider spinning glands]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
Řezáč M. (2011b): Stavba a funkce snovacích žláz pavouků [Morphology and function of spider spinning glands]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 195 (in Czech).
Why several capturing tactics evolved in woodlice eating Dysdera spiders?
Řezáč M. & Krejsová K. (2011): Why several capturing tactics evolved in woodlice eating Dysdera spiders? In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 43.
Evropský pavouk roku 2011 – pokoutník nálevkovitý. European spider of the year 2011 – Agelena labyrinthica . Živa 59 (2): 78–79 (in Czech, English summary).
Řezáč M. & Machač O. (2011): Evropský pavouk roku 2011 – pokoutník nálevkovitý. European spider of the year 2011 – Agelena labyrinthica. Živa 59 (2): 78–79 (in Czech, English summary).
Factors affecting frequency of reversed sexual cannibalism in M. sociabilis . In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the
Sentenska L. & Pekar S. (2011): Factors affecting frequency of reversed sexual cannibalism in M. sociabilis. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 88.
Ekologicko-faunistická charakteristika araneocenóz odvalu Dolu Odra [Ecological-faunistical characteristics of araneocenosis of Důl Odra roll]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011 ,
Žila P. & Majkus Z. (2011): Ekologicko-faunistická charakteristika araneocenóz odvalu Dolu Odra [Ecological-faunistical characteristics of araneocenosis of Důl Odra roll]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 45–47 (in Slovak).

2010

Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex.
Arnedo M. A., Opatová V., Řezáč M. & Král J. (2010): Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 67–68.
Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English sum
Buchar J. & Hajer J. (2010): Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English summary).
Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp
Dolanský J. (2010): Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 56–57 (in Czech).
Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2010b): Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). J. Arachnol. 38: 504–510.
Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Dolejš P., Smrž J. & Buchar J. (2010): Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Úvod do biologie sociálních pavouků. Social spiders. Živa 58: 74–77 (in Czech, English summary).
Forman M. & Král J. (2010a): Úvod do biologie sociálních pavouků. Social spiders. Živa 58: 74–77 (in Czech, English summary).
Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Changes in the genom organization and evolution of the sociality in invertebrates. Živa 58: 128–130 (in Czech, English summary).
Forman M. & Král J. (2010b): Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Changes in the genom organization and evolution of the sociality in invertebrates. Živa58: 128–130 (in Czech, English summary).
The cytogenetic approach reveals speciation events in social spiders Stegodyphus (Araneae: Eresidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 146–1
Forman M., Král J. & Haddad C. R. (2010): The cytogenetic approach reveals speciation events in social spiders Stegodyphus (Araneae: Eresidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18thInternational Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 146–147.
Role of male dragline silk by mating Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae): Silk as nuptial foof, nuptial gift, or a means of sexual cannibalism? In Habuštová O. & Zázvorková V. et al. (eds.), International Conference
Hajer J. & Řeháková D. (2010): Role of male dragline silk by mating Theridiosoma gemmosum(Araneae: Theridiosomatidae): Silk as nuptial foof, nuptial gift, or a means of sexual cannibalism? In Habuštová O. & Zázvorková V. et al. (eds.), International Conference on Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modification. Praha, pp. 88–89.
Cedivečka zápřední – původce špinavých omítek. The Dictyna civica , a cribellate web building spider caused dirty facades. Živa 58 : 172–173 (in Czech, English summary).
Havlová V. & Hula V. (2010): Cedivečka zápřední – původce špinavých omítek. The Dictyna civica, a cribellate web building spider caused dirty facades. Živa 58: 172–173 (in Czech, English summary).
Investigation of spiders overwintering in land-snail shells in Southern Moravia (Czech Republic), with special regard to imporance of snail species. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology
Hula V., Niedobová J., Psota V. & Košulič O. (2010): Investigation of spiders overwintering in land-snail shells in Southern Moravia (Czech Republic), with special regard to imporance of snail species. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 201.
Cyriocosmus venezuelensis sp. n. from Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 18: 87-96.
Kaderka R. (2010): Cyriocosmus venezuelensis sp. n. from Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 18: 87-96.
Host specific manipulation of spiders by a parasitoid wasp. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, p. 220.
Korenko S. & Pekár S. (2010a): Host specific manipulation of spiders by a parasitoid wasp. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 220.
Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biological Control 54: 206–212.
Korenko S. & Pekár S. (2010b): Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biological Control 54: 206–212.
Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů
Korenko S. & Pekár S. (2010c): Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 123–124.
Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology 35: 112–116.
Korenko S., Pekár S. & Honěk A. (2010): Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology 35: 112–116.
Cytogenetic data do not support a close relationship between the families Mimetidae and Palpimanidae (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, S
Kořínková T., Král J., Pekár S. & Haddad C. R. (2010): Cytogenetic data do not support a close relationship between the families Mimetidae and Palpimanidae (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 221–223.
Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in mesothelid and mygolomorph spiders. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 227–229.
Král J., Dulíková L., Kořínková T., Musilová J., Vítková M., Hedin M., Henriques S. S. & Haddad C. R. (2010): Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in mesothelid and mygolomorph spiders. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 227–229.
Evolution of holocentric chromosomes and X 1 X 2 Y system: two karyotype traits found in basal cladses of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congres
Král J., Pastuchová M., Musilová J., Kořínková T., Řezáč M., Vítková M., Huber B. A. & Haddad C. R. (2010): Evolution of holocentric chromosomes and X1X2Y system: two karyotype traits found in basal cladses of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 230–232.
Biological hours tick for everyone – time chart of diel activity of epigeic spiders. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 237–239.
Krumpálová Z., Krumpál M. & Tuf I. H. (2010): Biological hours tick for everyone – time chart of diel activity of epigeic spiders. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 237–239.
Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106
Kůrka A. & Buchar J. (2010): Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106 (in Czech, English summary).
Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge. In Šustr P. (ed.), Aktuality šumavského výzkumu IV. Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Abstract Book. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 59–60.
Kůrka A. & Hradská I. (2010): Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge. In Šustr P. (ed.), Aktuality šumavského výzkumu IV. Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Abstract Book. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 59–60.
Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 141–142 (in Czech).
Líznarová E. (2010): Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 141–142 (in Czech).
Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika) [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic)]. Acta Carp. Occ.1: 101.
Machač O. (2010): Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika) [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic)]. Acta Carp. Occ.1: 101.
Grazed versus ungrazed – case study of one xerothermic slope in Moravian Karst (Czech Republic). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, p. 311.
Niedobová J., Hula V. & Firc Z. F. (2010): Grazed versus ungrazed – case study of one xerothermic slope in Moravian Karst (Czech Republic). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 311.
Origins and phylogeography of the European protected funnel-web Macrothele spiders (Araneae: Hexathelidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp
Opatová V., Cardoso P., Fernández M.-A. & Arnedo M. A. (2010): Origins and phylogeography of the European protected funnel-web Macrothele spiders (Araneae: Hexathelidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 320–321.
Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 166–167.
Pekár S., Martišová M. & Bilde T. (2010): Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 166–167.
Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. Animal Behaviour 79: 1301–1306.
Pekár S., Ribeiro T., Mayntz D., Herberstein M. E. (2010): Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. Animal Behaviour 79: 1301–1306.
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of wetland at Droužkovice. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 23–30 (in Czech, English summary).
Roušar A. (2010): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of wetland at Droužkovice. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 23–30 (in Czech, English summary).
Central European spiders adapted to life in subterranean habitats In Moškrič A. & Trontejl P. (ed.), Abstract book of the 20 th International Conference on Subterranean Biology . Postojna, p. 33
Růžička V. (2010): Central European spiders adapted to life in subterranean habitats In Moškrič A. & Trontejl P. (ed.), Abstract book of the 20thInternational Conference on Subterranean Biology. Postojna, p. 33
Variation and diversity of spider assemblages along a thermal gradient in scree slopes and adjacent cliffs. Polish Journal of Ecology 58: 361–369.
Růžička V. & Zacharda M. (2010): Variation and diversity of spider assemblages along a thermal gradient in scree slopes and adjacent cliffs. Polish Journal of Ecology 58: 361–369.
Soil spiders? In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 386–387.
Růžička V., Laška V., Mikula J. & Tuf I. H. (2010): Soil spiders? In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 386–387.
Local diversity versus geographical distribution of arthropods occuring in a sandstone rock labyrinth. Polish Journal of Ecology 58: 533–544.
Růžička V., Mlejnek R. & Šmilauer P. (2010): Local diversity versus geographical distribution of arthropods occuring in a sandstone rock labyrinth. Polish Journal of Ecology 58: 533–544.
Rozmnožování a životní cyklus pavouka druhu Nigma flavescens (Walckenaer 1830). Reproduction and life cycle of the spider Nigma flavescens . In Maršálek R. (ed.), Studentská vědecká konference. Sborník příspěvků kategorie Věda má budo
Řeháková K. (2010): Rozmnožování a životní cyklus pavouka druhu Nigma flavescens (Walckenaer 1830). Reproduction and life cycle of the spider Nigma flavescens. In Maršálek R. (ed.), Studentská vědecká konference. Sborník příspěvků kategorie Věda má budoucnost, Ostravská univerzita, Ostrava, pp. 66–69 (in Czech, English summary).
The negative effect of some selective insecticides on the functional response of a potential biological control agent, the spider Philodromus cespitum.
Řezáč M., Pekár S. & Stará J. (2010): The negative effect of some selective insecticides on the functional response of a potential biological control agent, the spider Philodromus cespitum. BioControl 55: 503–510.
Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47: 139–147.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I., Banar P., Tuf I. H., Hejda M. & Konvička M. (2010): Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47: 139–147.
Distribution on epigeic spiders (Arachnida: Araneae) in the forest mosaic. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 449–450.
Tuf I. H., Machač O., Mišurcová J. & Grinvald M. (2010): Distribution on epigeic spiders (Arachnida: Araneae) in the forest mosaic. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 449–450.

2009

Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu.
Brichta M., Hora P. & Tuf I. H. (2009): Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal  J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 39–40 (in Czech).
Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.
Buchar J. (2009): Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.
Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku.
Dolanský J. (2009a): Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 54 (in Czech).
Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a  Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae) [Contribution to the knowledge of the morphology, phenology
Dolanský J. (2009b): Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a Cheiracanthium campestreLohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae) [Contribution to the knowledge of the morphology, phenology and environmental factors of the yellow sac spiders Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) and Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 137–141, 189 (in Czech, English summary).
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice [ Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – a new spider species in the Czech Republic].
Dolanský J., Řezáč M. & Kůrka A. (2009): Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice [Mermessus trilobatus(Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – a new spider species in the Czech Republic]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 143–144 (in Czech, English summary).
Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 62 (in Czech).
Forman M., Horová L., Bureš P. & Král J. (2009): Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 62 (in Czech).
Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae.
Hajer J., Malý J. & Horejsková M. (2009): Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 72–73 (in Czech).
Egg sac silk of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae). Journal of Morphology 270: 1269–1283.
Hajer J., Malý J., Hrubá L. & Řeháková D. (2009): Egg sac silk of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae). Journal of Morphology 270: 1269–1283.
Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English sum
Holec M. & Pokorný R. (2009): Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).
Hradská I. & Košťáková A. (2009): Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).
Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 94: 1–12.
Hula V., Niedobová J. & Košulič I. (2009): Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae94: 1–12.
Life-history traits of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae:Oonopidae). Eur. J. Entomol. 106: 217–223.
Korenko S., Šmerda J. & Pekár S. (2009): Life-history traits of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae:Oonopidae). Eur. J. Entomol. 106: 217–223.
Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. Animal Behaviour 78: 1115–1118.
Martišová M., Bilde T. & Pekár S. (2009): Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. Animal Behaviour 78: 1115–1118.
How glyphosate altered the behaviour of agrobiont spiders (Araneae: Lycosidae) and beetles (Coleoptera:Carabidae). Biological Control 51: 444–449.
Michalková V. & Pekár S. (2009): How glyphosate altered the behaviour of agrobiont spiders (Araneae: Lycosidae) and beetles (Coleoptera:Carabidae). Biological Control 51: 444–449.
Capture efficiency of an ant-eating spider, Zodariellum asiaticum (Araneae: Zodariidae), from Kazakhstan. J. Arachnol. 37: 388–381.
Pekár S. (2009): Capture efficiency of an ant-eating spider, Zodariellum asiaticum (Araneae: Zodariidae), from Kazakhstan. J. Arachnol. 37: 388–381.
Out of the frying pan and into the fire? Not really! In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 145.
Pekár S. & Jarab M. (2009): Out of the frying pan and into the fire? Not really! In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 145.
Prey and predatory behaviour of two zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 37: 118–121.
Pekár S. & Lubin Y. (2009): Prey and predatory behaviour of two zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 37: 118–121.
Can ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) develop on a diet optimal for polyphagous predators? Physiological Entomology 34: 195–201.
Pekár S. & Toft S. (2009): Can ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) develop on a diet optimal for polyphagous predators? Physiological Entomology 34: 195–201.
The European species of the microphthalmum -group in the genus Porrhomma (Araneae: Linyphiidae). Contrib. Nat. Hist. 12: 1081–1094.
Růžička V. (2009): The European species of the microphthalmum-group in the genus Porrhomma(Araneae: Linyphiidae). Contrib. Nat. Hist. 12: 1081–1094.
Kamenité sutěa skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu [Screes and rock walls – habitats important for biodiversity]. Živa 57: 75–77 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Zacharda M. (2009): Kamenité sutěa skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu [Screes and rock walls – habitats important for biodiversity]. Živa 57: 75–77 (in Czech, English summary).
The role of the web, prey interception and the ingesta spectrum of the spider Meta menardi (Latreille, 1804) (Araneae, Tetragnathidae). In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–1
Řeháková K. (2009): The role of the web, prey interception and the ingesta spectrum of the spider Meta menardi (Latreille, 1804) (Araneae, Tetragnathidae). In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 163 (in Czech).
Naši sklípkánci [Our atypids]. Vesmír 88: 238–241 (in Czech).
Řezáč M. (2009a): Naši sklípkánci [Our atypids]. Vesmír 88: 238–241 (in Czech).
Objev stepníka moravského, nového živočicha popsaného z našeho území [Discovery of the Moravian Ladybird Spider]. Živa 57: 223–225 (in Czech, English summary).
Řezáč M. (2009b): Objev stepníka moravského, nového živočicha popsaného z našeho území [Discovery of the Moravian Ladybird Spider]. Živa 57: 223–225 (in Czech, English summary).
Rozšíření a ochrana pavouků sklípkánků (Araneae: Atypus spp.) v České republice [Distribution and conservation of the purse-web spiders (Araneae: Atypus spp.) in the Czech Republic]. Příroda, Praha 28: 3–43 (in Czech, English sum
Řezáč M. (2009c): Rozšíření a ochrana pavouků sklípkánků (Araneae: Atypus spp.) v České republice [Distribution and conservation of the purse-web spiders (Araneae: Atypusspp.) in the Czech Republic]. Příroda, Praha 28: 3–43 (in Czech, English summary).
Pavúky – Araneae. In: Mašán P. &Mihál I. (eds.), Pavúkovce Cerovej Vrchoviny. Arachnids of the Cerová Vrchovina Highland (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Institute of Forest Ecology, Zvolen, pp. 21–123 (in Slovak, English summ
Svatoň J., Gajdoš P., Černecká Ľ., Franc V., Korenko S., Kovalčík R. & Krumpálová Z. (2009): Pavúky – Araneae. In: Mašán P. &Mihál I. (eds.), Pavúkovce Cerovej Vrchoviny. Arachnids of the Cerová Vrchovina Highland (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Institute of Forest Ecology, Zvolen, pp. 21–123 (in Slovak, English summary).
Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka [Spiders of Prameniště Kateřinského potoka Nature Monument]. Erica 16: 55–61 (in Czech, English summary).
Tropek R. & Hradská I. (2009): Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka [Spiders of Prameniště Kateřinského potoka Nature Monument]. Erica 16: 55–61 (in Czech, English summary).

2008

Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Buchar J. & Merrett P. (2008): Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium [Structure and function of the genitalia of the species of Cheiracanthium ].
Dolanský J. (2008): Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium [Structure and function of the genitalia of the species of Cheiracanthium]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 45–46 (in Czech).
Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P. (2008): Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) [A comparison of the life histories of two spider species Tricca lutetiana and Arctosa lamperti(Araneae: Lycosidae)]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 109 pp. (in Czech, English summary).
Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008a): Subterrestrial life of Arctosa lutetiana(Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana].
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008b): Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana(Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46 (in Czech).
Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae) [Insights into the karyotype evolution of mygalomorph spiders].
Dulíková L. & Král J. (2008): Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae) [Insights into the karyotype evolution of mygalomorph spiders]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008.Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 50 (in Czech).
Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice [Nest associates (parasitoids and predators) in sacs of yellow sac spider ( Cheiracanthium erraticum ) in the Czech Republic]. In Bryja&nbs
Erhart J. (2008): Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice [Nest associates (parasitoids and predators) in sacs of yellow sac spider (Cheiracanthium erraticum) in the Czech Republic]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 247 (in Czech).
Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus (Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů [Chromosome study of velvet spiders of the genus Stegodyphus indicate presence of cryptic social species]. In Bryja J., Nedvěd O., S
Forman M., Král J., Musilová J. & Lubin Y. (2008): Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus(Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů [Chromosome study of velvet spiders of the genus Stegodyphus indicate presence of cryptic social species]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 54 (in Czech).
Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve].
Gogolka R., Veselý M. & Majkus Z. (2008): Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 60 (in Czech).
Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu – masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill].
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2008): Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu– masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 71–72 (in Czech).
Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
Korenko S., Kula E., Holec M., Jarab M. & Michalková V. (2008): Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic.
Korenko S., Řezáč M. & Pekár S. (2008): Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 34: 6–8.
Naše původní a nepůvodní třesavky [Our native and non-native cellar spiders]. Živa 56: 77 (in Czech, English summary).
Pech P. (2008): Naše původní a nepůvodní třesavky [Our native and non-native cellar spiders]. Živa 56: 77 (in Czech, English summary).
Aged pesticide residues are detrimental to agrobiont spiders (Araneae). J. Appl. Entomol. 132: 614–622.
Pekár S. & Beneš J. (2008): Aged pesticide residues are detrimental to agrobiont spiders (Araneae). J. Appl. Entomol. 132: 614–622.
Erratum to “Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)”. Arthropod Structure & Development 37: 93–94.
Pekár S. & Šobotník J. (2008): Erratum to “Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)”. Arthropod Structure & Development 37: 93–94.
Dietary and prey-capture adaptations by which Zodarion germanicum , an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae), specialises on the Formicinae. Naturwissenschaften 95: 233–239.
Pekár S., Toft S., Hrušková M. & Mayntz D. (2008): Dietary and prey-capture adaptations by which Zodarion germanicum, an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae), specialises on the Formicinae. Naturwissenschaften 95: 233–239.
List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi (Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica 2 (2): 12–17.
Pokorný R., Holec M. & Pokorná K. (2008): List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi(Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica 2 (2): 12–17.
Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007 [Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001–2007].
Růžička V. & Buchar J. (2008): Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007 [Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001–2007]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 29–30 [2007/2008]: 3–32 (in English and Czech).
Description of Harpactea sadistica n. sp. (Araneae: Dysderidae) – a haplogyne spider with reduced female genitalia. Zootaxa 1698: 65–68.
Řezáč M. (2008a): Description of Harpactea sadistica n. sp. (Araneae: Dysderidae) – a haplogyne spider with reduced female genitalia. Zootaxa 1698: 65–68.
Oniscophagous Dysdera spiders (Araneae: Dysderidae) use three capturing tactics to overcome woodlouse armour.
Řezáč M. (2008b): Oniscophagous Dysdera spiders (Araneae: Dysderidae) use three capturing tactics to overcome woodlouse armour. Newsl. Br. arachnol. Soc. 113: 11–13.
Pokoutníci rodu Tegenaria – evropští pavouci roku 2008. House spiders of the genus Tegenaria – European spiders of the year 2008. Živa 56: 124 (in Czech, English summary).
Řezáč M. (2008c): Pokoutníci rodu Tegenaria – evropští pavouci roku 2008. House spiders of the genus Tegenaria– European spiders of the year 2008. Živa 56: 124 (in Czech, English summary).
The spider genus Dysdera (Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. J. Arachnol. 35 [2007]: 432–462.
Řezáč M., Král J. & Pekár S. (2008): The spider genus Dysdera(Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. J. Arachnol. 35 [2007]: 432–462.
Návrat tarantule aneb slíďák tatarský opět v České republice [The tarantula’s comeback or the wolf spider Lycosa singoriensis again in the Czech Republic]. Živa 56: 25–27 (in Czech, English summary).
Řezáč M., Macík S., Dolanský J., Henriques S., Chvátalová I., Korba J., Korenko S., Macek R., Šnajdara P., Vinkler S. &Chmelová K. (2008): Návrat tarantule aneb slíďák tatarský opět v České republice [The tarantula’s comeback or the wolf spider Lycosa singoriensis again in the Czech Republic]. Živa 56: 25–27 (in Czech, English summary).
Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae). Zoologica Scripta 37: 263–287.
Řezáč M., Pekár S. & Johannesen J. (2008): Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae). Zoologica Scripta 37: 263–287.
How oniscophagous spiders overcome woodlouse armour. Journal of Zoology 275: 64–71.
Řezáč M., Pekár S. & Lubin Y. (2008): How oniscophagous spiders overcome woodlouse armour. Journal of Zoology 275: 64–71.
Překvapivá etologie rodu Xerolycosa [Surprising ethology of the genus Xerolycosa ]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008.
Smola V., Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2008): Překvapivá etologie rodu Xerolycosa[Surprising ethology of the genus Xerolycosa]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 184–185 (in Czech).
Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological conservation 141: 827–837.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I. H. & Tufová J. (2008): Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological conservation 141: 827–837.
Can qarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Spiders of the Blanský les Mts., Czech Republic. Land Degrad. Develop. 19: 104–114.
Tropek R. & Konvička M. (2008): Can qarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Spiders of the Blanský les Mts., Czech Republic. Land Degrad. Develop. 19: 104–114.
Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies. Community Ecology 9: 177–184.
Tropek R., Spitzer L. & Konvička M. (2008): Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies. Community Ecology 9: 177–184.

2007

In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Buchar J. (2007): In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Pavouci rodu Cheiracanthium v České republice a ve střední Evropě [Spiders of the genus Cheiracanthium in the Czech Republic and Central Europe].
Dolanský J. (2007): Pavouci rodu Cheiracanthiumv České republice a ve střední Evropě [Spiders of the genus Cheiracanthiumin the Czech Republic and Central Europe]. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46–47 (in Czech).
Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice
Dolanský J. & Macek R. (2007): Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice [Cobweb spider Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) newly recorded in the Czech Republic]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 14: 217–218 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště]. Erica (Plzeň) 14: 65–69 (in Czech, English summary).
Fenclová I. (2007): Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště]. Erica (Plzeň) 14: 65–69 (in Czech, English summary).
The spinning apparatus of Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Br
Hajer J. & Hrubá L. (2007a): The spinning apparatus of Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 35.
Wrap attack of the spider Achaearanea tepidariorum (Araneae: Theridiidae) by preying on mealybugs Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). J. Ethol. 25: 9–20.
Hajer J. & Hrubá L. (2007b): Wrap attack of the spider Achaearanea tepidariorum (Araneae: Theridiidae) by preying on mealybugs Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). J. Ethol. 25: 9–20.
Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007 . Ústav biologie obr
Henriques S. & Pekár S. (2007): Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 37.
Ecology of the jumping spider Afraflacilla epiblemoides (Salticidae) – implication for conservation of lowland forests. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fa
Hula V. & Jarab M. (2007): Ecology of the jumping spider Afraflacilla epiblemoides (Salticidae) – implication for conservation of lowland forests. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 32.
Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost edge – case of the Hády Hill. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin.<
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2007): Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost edge – case of the Hády Hill. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 33.
Cyriocosmus perezmilesi sp. n. from Bolivia (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 14: 63-68.
Kaderka R. (2007): Cyriocosmus perezmilesi sp. n. from Bolivia (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 14: 63-68.
Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structureof the spider sex chromosome systems.
Král J. (2007): Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structureof the spider sex chromosome systems. Chromosome Research 15: 863–879.
České názvy živočichů VI.
Kůrka A. (2007): České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).
Pavouci [Spiders]. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds), Krkonoše – příroda, historie, život [ Krkonoše Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp. 235–240 (in Czech).
Kůrka A. & Szymkowiak P. (2007): Pavouci [Spiders]. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds), Krkonoše – příroda, historie, život [Krkonoše Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp. 235–240 (in Czech).
Pavouci (Araneae) Prahy [Spiders (Araneae) of Prague city (Czech Republic)]. Natura Pragensis 18: 5–126 (in Czech, English summary).
Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. (2007): Pavouci (Araneae) Prahy [Spiders (Araneae) of Prague city (Czech Republic)]. Natura Pragensis 18: 5–126 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina) [Spiders (Araneae) of the Natural Monument Kamenná (Podbeskydská pahorkatina Hilly land)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 59–64 (in Czech, English summary).
Majkus Z. (2007): Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina) [Spiders (Araneae) of the Natural Monument Kamenná (Podbeskydská pahorkatina Hilly land)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 59–64 (in Czech, English summary).
Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae). Arthropod Structure & Development 36: 105–112.
Pekár S. & Šobotník J. (2007): Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae). Arthropod Structure & Development 36: 105–112.
Prey specificity of ant-eating Zodarion spiders (Zodariidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák  Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 45.
Pekár S., Hrušková M. & Cardoso P. (2007): Prey specificity of ant-eating Zodarion spiders (Zodariidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák  Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 45.
Pavouci v jeskyních České republiky [Spiders in caves in the Czech Republic]. Speleo (Praha) 49: 14–19 (in Czech).
Růžička V. (2007a): Pavouci v jeskyních České republiky [Spiders in caves in the Czech Republic]. Speleo(Praha) 49: 14–19 (in Czech).
Spiders on sandstone rocks in Central Europe with particular reference to the Bohemian Switzerland National Park. In Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds), Sandstone Landscapes . Academia, Praha, pp. 143–147.
Růžička V. (2007b): Spiders on sandstone rocks in Central Europe with particular reference to the Bohemian Switzerland National Park. In Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds), Sandstone Landscapes. Academia, Praha, pp. 143–147.
Evidence for woodlice-specialization in Dysdera spiders: behavioural versus developmental approaches.
Řezáč M. & Pekár S. (2007): Evidence for woodlice-specialization in Dysdera spiders: behavioural versus developmental approaches. Physiological Entomology 32: 367–371.
Slíďák břehový – evropský pavouk roku 2007.
Řezáč M., Dolanský J. & Kreuels M. (2007): Slíďák břehový – evropský pavouk roku 2007. The giant riverbank wolf spider – the European spider of the year 2007. Ochrana přírody 62: 22–23 (in Czech, English summary).
Revize pavouků druhového agregátu Dysdera erythrina (Araneae, Dysderidae): sympatrický výskyt sibling druhů.
Řezáč M., Král J. & Pekár S. (2007): Revize pavouků druhového agregátu Dysdera erythrina (Araneae, Dysderidae): sympatrický výskyt sibling druhů [Revision of the spiders of the species aggregate Dysdera erythrina: sympatric occurrence of sibling species]. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46–47 (in Czech).
The distribution of purse-web Atypus spiders (Araneae: Mygalomorphae) in central Europeis constrained by microclimatic continentality and soil compactness.
Řezáč M., Řezáčová V. & Pekár S. (2007): The distribution of purse-web Atypusspiders (Araneae: Mygalomorphae) in central Europeis constrained by microclimatic continentality and soil compactness. J. Biogeogr. 34: 1016–1027.
Překvapivé chování běžného druhu slíďáka [Surprising behaviour in a common wolf spider species]. Živa 55: 31–33 (in Czech, English summary).
Smola V. (2007): Překvapivé chování běžného druhu slíďáka [Surprising behaviour in a common wolf spider species]. Živa 55: 31–33 (in Czech, English summary).
Effects of traditional coppicing and game density on epigeic fauna.
Spitzer L., Tropek R., Konvička M., Beneš J., Tuf I. H. & Tufová J. (2007): Effects of traditional coppicing and game density on epigeic fauna. In Feldmeyer-Christe E. (ed.), Abstracts of the International Conference Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, p. 80.
Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika) [Contribution to the knowledge of epigeic invertebrates of two seminatural fir-beech deciduous woodlands in the Vsetínské vrchy H
Spitzer L., Tuf I. H., Tufová J. & Tropek R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika) [Contribution to the knowledge of epigeic invertebrates of two seminatural fir-beech deciduous woodlands in the Vsetínské vrchy Hills, Western Carpathians (Czech Republic)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 71–82 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) xerotermních trávníků a lomů Chráněné krajinné oblasti Blanský les [Spiders (Araneae) of xerothermic grasslands and quarries in the Blanský les Protected Landscape Area]. Klapalekiana 43: 65–77 (in Czech, English summary).
Tropek R. (2007a): Pavouci (Araneae) xerotermních trávníků a lomů Chráněné krajinné oblasti Blanský les [Spiders (Araneae) of xerothermic grasslands and quarries in the Blanský les Protected Landscape Area]. Klapalekiana 43: 65–77 (in Czech, English summary).
Výsledky průzkumu arachnofauny zvláště chráněných území na Plzeňsku [Results of arachnological research of specially protected areas of Pilsen district, Czech Republic]. Erica (Plzeň) 14: 57–64 (in Czech, English summary).
Tropek R. (2007b): Výsledky průzkumu arachnofauny zvláště chráněných území na Plzeňsku [Results of arachnological research of specially protected areas of Pilsen district, Czech Republic]. Erica (Plzeň) 14: 57–64 (in Czech, English summary).
Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Comparison of spiders and ground beetles.
Tropek R., Spitzer L. & Konvička M. (2007): Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Comparison of spiders and ground beetles. In Feldmeyer-Christe E. (ed.), Abstracts of the International Conference Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, p. 44.
Where is the biodiversity of Pannonian forests? Multiple taxonomic groups require open-canopy management. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian B
Vodka Š., Konvička M., Spitzer L., Tropek R. & Čížek L. (2007): Where is the biodiversity of Pannonian forests? Multiple taxonomic groups require open-canopy management. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin.Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 68.

2006

Death feigning in the face of sexual cannibalism. Biol. Lett. 2: 23–25.
Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2006): Death feigning in the face of sexual cannibalism. Biol. Lett. 2: 23–25.
On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Buchar J., Knoflach B. & Thaler K. (2006): On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách [Spiders of sedge beds and littoral zone of Malý Karlov pond in Eastern Bohemia]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 13: 227–230 (in Czech, English su
Dolanský J. (2006): Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách [Spiders of sedge beds and littoral zone of Malý Karlov pond in Eastern Bohemia]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 13: 227–230 (in Czech, English summary).
Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) [Study of the life cycle, ecology and ethological behaviour of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 29 pp. (
Dolejš P. (2006): Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) [Study of the life cycle, ecology and ethological behaviour of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 29 pp. (in Czech, English summary).
Environmental impact of Bt maize – three year experience. IOBC/WPRS Bulletin 29 (5): 57–63.
Habuštová O., Turanli F., Doležal P., Růžička V., Spitzer L. & Hussein H. M. (2006): Environmental impact of Bt maize – three year experience. IOBC/WPRS Bulletin 29 (5): 57–63.
Postembryonální vývoj křižáčka pobřežního – Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) [Notes on the early postembryonal development of the spider Theridiosoma gemmosum ]. Fauna Bohem. Septentr. 31: 91–95 .
Hajer J. & Hrubá L. (2006): Postembryonální vývoj křižáčka pobřežního – Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) [Notes on the early postembryonal development of the spider Theridiosoma gemmosum]. Fauna Bohem. Septentr. 31: 91–95 .
Silk produced by anterior lateral spinnerets of the Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae). Remarks on dragline-associated behavior of spiders. Periodicum biologorum 108: 27–35.
Hajer J. & Řeháková D. (2006): Silk produced by anterior lateral spinnerets of the Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae). Remarks on dragline-associated behavior of spiders. Periodicum biologorum 108: 27–35.
Biology of Micaria sociabilis (Araneae, Gnaphosidae): preliminary results. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 44.
Jarab M. (2006): Biology of Micaria sociabilis (Araneae, Gnaphosidae): preliminary results. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 44.
Evolution of the karyotypeand sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). Chromosome Research 14: 859–880.
Král J., Musilová J., Šťáhlavský F., Řezáč M., Akan Z., Edwards R. L., Coyle F. A. & Ribera C. A. (2006): Evolution of the karyotypeand sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). Chromosome Research 14: 859–880.
Europäische Spinne des Jahres 2007. Die Flussufer-Riesenwolfspinne – Arctosa cinerea (Fabricisus, 1777). Arachnol. Mitt. 32: 47–48.
Kreuels M. & Řezáč M. (2006): Europäische Spinne des Jahres 2007. Die Flussufer-Riesenwolfspinne – Arctosa cinerea (Fabricisus, 1777). Arachnol. Mitt. 32: 47–48.
Výskyt lepovky jižní na Kolínsku [The occurrence of the spitting spider in the Kolín region]. Živa 54: 220 (in Czech, English summary).
Kulich L. (2006): Výskyt lepovky jižní na Kolínsku [The occurrence of the spitting spider in the Kolín region]. Živa 54: 220 (in Czech, English summary).
Arachnida – pavoukovci. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [ Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic ]. ČSOP, Praha, pp. 224–226 (in Czech).
Kůrka A. (2006): Arachnida – pavoukovci. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic]. ČSOP, Praha, pp. 224–226 (in Czech).
Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko [Spiders (Araneae) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 27: 91–135 (in Czech, English summary).
Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. & Bryja V. (2006): Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko [Spiders (Araneae) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 27: 91–135 (in Czech, English summary).
Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd [Fauna of spiders in peat moors of Praděd National Nature Reserve]. Čas. Slez. Muz.Opava (A) 55: 239–248 (in Czech, English summary).
Majkus Z. (2006): Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd [Fauna of spiders in peat moors of Praděd National Nature Reserve]. Čas. Slez. Muz.Opava (A) 55: 239–248 (in Czech, English summary).
Analýza struktury společenstev pavouků v prostoru sjezdových tratí NPR Praděd (CHKO Jeseníky) [ Analysis of the spider communities located to ski-slope areas within Praděd Nature Reserve (PLA Jeseníky) ] . MSc. thesis, Palacký
Mařák P. (2006): Analýza struktury společenstev pavouků v prostoru sjezdových tratí NPR Praděd (CHKO Jeseníky) [Analysis of the spider communities located to ski-slope areas within Praděd Nature Reserve (PLA Jeseníky)]. MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 52 pp. (in Czech).
Vliv alochtonní kleče na faunu bezobratlých v NPR Praděd (CHKO Jeseníky): na příkladu epigeických pavouků [The influence of allochthonous dwarf pine on epigeic spiders in Praděd National Nature Reserve, Jeseníky Protected Landscape Area]. In Bryja J. &
Mařák P. & Kuras T. (2006): Vliv alochtonní kleče na faunu bezobratlých v NPR Praděd (CHKO Jeseníky): na příkladu epigeických pavouků [The influence of allochthonous dwarf pine on epigeic spiders in Praděd National Nature Reserve, Jeseníky Protected Landscape Area]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 55–56 (in Czech).
S Janem Bucharem nejen o pavoucích [With Jan Buchar not only about spiders]. Krkonoše – Jizerské hory 39 (9): 46–48(in Czech).
Materna J. (2006): S Janem Bucharem nejen o pavoucích [With Jan Buchar not only about spiders]. Krkonoše – Jizerské hory 39 (9): 46–48(in Czech).
Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae) [Burrowing activity and courtship behaviour of Xerolycosa miniata ]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z k
Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2006): Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae) [Burrowing activity and courtship behaviour of Xerolycosa miniata]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 58 (in Czech).
Geographical sexual size dimorphism in an ant-eating spider, Zodarion rubidum (Araneae: Zodariidae). Journal of Natural History 40 (21/22): 1343–1350.
Pekár S. & Vaňhara P. (2006): Geographical sexual size dimorphism in an ant-eating spider, Zodarion rubidum (Araneae: Zodariidae). Journal of Natural History 40 (21/22): 1343–1350.
Pavouci a ochrana přírody v České republice. Spiders and the nature conservation in the Czech Republic. Ochrana přírody 61: 69–73 (in Czech, English summary).
Růžička V. (2006): Pavouci a ochrana přírody v České republice. Spiders and the nature conservation in the Czech Republic. Ochrana přírody 61: 69–73 (in Czech, English summary).
Unusual karyotype diversity in the European spiders of the genus Atypus (Araneae: Atypidae).
Řezáč M., Král J., Musilová J. & Pekár S. (2006): Unusual karyotype diversity in the European spiders of the genus Atypus (Araneae: Atypidae). Hereditas 143: 123–129.
Effect of Bt-maize on epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones).
Řezáč M., Pekár S. & Kocourek F. (2006): Effect of Bt-maize on epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones). Plant Protect. Sci. 42: 1–8.
Pavouci (Araneae) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie [ Spiders (Araneae) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic and ecology study ]. Parnassia 1. AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, 100 pp. (in Czech, English sum
Svatoň J. (2006): Pavouci (Araneae) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie [Spiders (Araneae) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic and ecology study]. Parnassia 1. AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, 100 pp. (in Czech, English summary).
Spiders of Gaderská and Blatnická Dolina valleys in the southern part of Veľká Fatra Mts., Slovakia (Araneae). In Deltshev C. & Stoev P. (eds), European Arachnology 2005 . Acta zoologica bulgarica Suppl. No. 1: 191–219.
Svatoň J. & Gajdoš P. (2006): Spiders of Gaderská and Blatnická Dolina valleys in the southern part of Veľká Fatra Mts., Slovakia (Araneae). In Deltshev C. & Stoev P. (eds), European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica Suppl. No. 1: 191–219.
Výskyt pavouků (Araneae) v PP Hraniční meandry Odry [Spiders of Hraniční Meandry Odry Natural Monument]. Poodří 9 (1): 64–66 (in Czech).
Šuhaj J. (2006): Výskyt pavouků (Araneae) v PP Hraniční meandry Odry [Spiders of Hraniční Meandry Odry Natural Monument]. Poodří 9 (1): 64–66 (in Czech).
Slíďák břehový ( Arctosa cinerea ) – pozoruhodný pavouk PP Hraniční meandry Odry [ Arctosa cinerea –a remarkable spider of Hraniční Meandry Odry Natural Monument]. Poodří 9 (1): 66–71 (in Czech).
Šuhaj J. & Šuhaj J. (2006): Slíďák břehový (Arctosa cinerea) – pozoruhodný pavouk PP Hraniční meandry Odry [Arctosa cinerea –a remarkable spider of Hraniční Meandry Odry Natural Monument]. Poodří 9 (1): 66–71 (in Czech).
Složení a sukcese arachnocenóz kamenolomů a xerotermních lokalit CHKO Blanský les [ Composition and successional patterns in arachnofauna of quarries and xeric sites of the Blanský Les Protected Landscape Area ]. BSc. thesis, South Bohemia
Tropek R. (2006): Složení a sukcese arachnocenóz kamenolomů a xerotermních lokalit CHKO Blanský les [Composition and successional patterns in arachnofauna of quarries and xeric sites of the Blanský Les Protected Landscape Area]. BSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 45 pp. (in Czech, English summary).

2005

Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 185–194.
Bryja V., Řezáč M., Kubcová L. & Kůrka A. (2005): Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 185–194.
Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L.,Erhart J. & Fenclová I. (2005): Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders]. Živa 53: 121–123 (in Czech, English summary).
Buchar J. (2005): Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders]. Živa 53: 121–123 (in Czech, English summary).
Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Hajer J. (2005): Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Pavouci [Spiders]. In Český les – příroda, historie, život [ Český Les Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp. 155–160 (in Czech).
Fenclová I. (2005): Pavouci [Spiders]. In Český les – příroda, historie, život [Český Les Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp. 155–160 (in Czech).
Communities of beetles and spiders in the stands ofnormal and genetically modified maize. Pestycydy 2005 (3): 125–131.
Habuštová O., Turanli F., Spitzer L., Růžička V., Doležal P. & Sehnal F. (2005): Communities of beetles and spiders in the stands ofnormal and genetically modified maize. Pestycydy 2005 (3): 125–131.
Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa. African Plant Protection 11: 32–41.
Haddad C. R., Dippenaar-Schoeman A. S. & Pekár S. (2005): Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa. African Plant Protection 11: 32–41.
Nález slíďáka břehového na řece Orlici [Finding of the wolf spider Arctosa cinerea on the Orlice river]. Živa 53: 225 (in Czech, English summary).
Hanousek M. (2005): Nález slíďáka břehového na řece Orlici [Finding of the wolf spider Arctosa cinerea on the Orlice river]. Živa 53: 225 (in Czech, English summary).
Distribution patterns of Eresus walckenaeri (Aranae, Eresidae) in the eastern Mediterranean revealed by mitochondrial DNA. Biol. J. Linn. Soc. 86: 1–9.
Johannesen J., Kiefer A., Veith M. & Král J. (2005): Distribution patterns of Eresus walckenaeri (Aranae, Eresidae) in the eastern Mediterranean revealed by mitochondrial DNA. Biol. J. Linn. Soc. 86: 1–9.
Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.
Kubcová L. & Buchar J. (2005): Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.
Horizontal and vertical distribution of spiders (Araneae) in sunflowers. J. Arachnol. 33: 197–204.
Pekár S. (2005a): Horizontal and vertical distribution of spiders (Araneae) in sunflowers. J. Arachnol.33: 197–204.
Predatory characteristics of ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae): Potential biological control agents. Biological Control 34: 196–203.
Pekár S. (2005b): Predatory characteristics of ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae): Potential biological control agents.Biological Control 34: 196–203.
Ant-eating spiders (Araneae: Zodariidae) of Portugal: additions to the current knowledge. Zootaxa 1009:51–60.
Pekár S. & Cardoso P. (2005): Ant-eating spiders (Araneae: Zodariidae) of Portugal: additions to the current knowledge. Zootaxa 1009:51–60.
Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Manag. Sci. 61: 1179–1185.
Pekár S. & Haddad C. R. (2005): Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Manag. Sci. 61: 1179–1185.
Natural history and karyotype of some ant-eating zodariid spiders (Araneae, Zodariidae) from Israel. J. Arachnol. 33: 50–62.
Pekár S. & Král J. & Lubin Y. (2005): Natural history and karyotype of some ant-eating zodariid spiders (Araneae, Zodariidae) from Israel. J. Arachnol. 33: 50–62.
Can solitary spiders (Araneae) cooperate in prey capture? Journal of Animal Ecology 74: 63–70.
Pekár S., Hrušková M. & Lubin Y. (2005): Can solitary spiders (Araneae) cooperate in prey capture? Journal of Animal Ecology 74: 63–70.
Comparison of natural histories and karyotypes of two closely related ant-eating spiders, Zodarion hamatum and Z. italicum (Araneae, Zodariidae). Journal of Natural History 39: 1583–1596.
Pekár S., Král J., Malten A. & Komposch C. (2005): Comparison of natural histories and karyotypes of two closely related ant-eating spiders, Zodarion hamatumand Z. italicum (Araneae, Zodariidae). Journal of Natural History 39: 1583–1596.
Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) do not grow well on any ant. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology . Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 40.
Pekár S., Toft S. & Hrušková M. (2005): Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) do not grow well on any ant. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 40.
Nálezy zajímavých pavoukovců [Records of interesting arachnids]. Památky, příroda, život 37 (3): 12–17 (in Czech).
Roušar A. (2005): Nálezy zajímavých pavoukovců [Records of interesting arachnids]. Památky, příroda, život 37 (3): 12–17 (in Czech).
Nálezy zajímavých pavoukovců. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 37, 3: 12–17.
Roušar A. (2005): Nálezy zajímavých pavoukovců. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 37, 3: 12–17.
Araneae (pavouci). In Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [ Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates ] . Agentura ochrany přírody a krajin
Růžička V. (2005a): Araneae (pavouci). In Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates].Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, pp. 76–82 (in Czech, English summary).
In memoriam RNDr. Ing. Luděk J. Dobroruka, 1933–2004. Arachnol. Mitt. 29: 64.
Růžička V. (2005b): In memoriam RNDr. Ing. Luděk J. Dobroruka, 1933–2004. Arachnol. Mitt. 29: 64.
Project Porrhomma (Araneae) – morphology, ecology and subterranean evolution. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology . Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 88.
Růžička V. (2005c): Project Porrhomma(Araneae) – morphology, ecology and subterranean evolution. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 88.
Spider (Araneae) communities of scree slopes in the Czech Republic. J. Arachnol. 33: 280–289.
Růžička V. & Klimeš L. (2005): Spider (Araneae) communities of scree slopes in the Czech Republic. J. Arachnol. 33: 280–289.
Why is syntopic occurrence of European Atypus species so rare? In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology . Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 46.
Řezáč M. (2005): Why is syntopic occurrence of European Atypus species so rare? In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 46.
História vzniku Arachnologickej sekcie Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV a jej význam pre rozvojslovenskej a českej arachnológie [History of foundation of Arachnological Section of Slovak Entomological Society and its importance for developmen
Svatoň J. (2005a): História vzniku Arachnologickej sekcie Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV a jej význam pre rozvojslovenskej a českej arachnológie [History of foundation of Arachnological Section of Slovak Entomological Society and its importance for development of Slovak and Czech arachnology]. Entomofauna carpathica 17: 72–73 (in Slovak, English summary).
Otto Herman, brezniansky rodák – významný uhorský arachnológ a jeho podiel na poznaní pavúkov Horného Uhorska [Otto Herman, the native from Brezno town – an important Hungarian arachnologist and his contribution to knowledge of spiders of Upper Hungary].
Svatoň J. (2005b): Otto Herman, brezniansky rodák – významný uhorský arachnológ a jeho podiel na poznaní pavúkov Horného Uhorska [Otto Herman, the native from Brezno town – an important Hungarian arachnologist and his contribution to knowledge of spiders of Upper Hungary]. Entomofauna carpathica 17: 76 (in Slovak, English summary).
Podiel profesora RNDr. Františka Millera, DrSc. na rozvoji československej arachnológie [Contribution of Prof. Dr. František Miller, DrSc. to development of Czechoslovak arachology]. Entomofauna carpathica 17: 74–75 (in Slovak, English summary).
Svatoň J. (2005c): Podiel profesora RNDr. Františka Millera, DrSc. na rozvoji československej arachnológie [Contribution of Prof. Dr. František Miller, DrSc. to development of Czechoslovak arachology]. Entomofauna carpathica 17: 74–75 (in Slovak, English summary).
Epigeic spiders (Araneae) of non-forest and forest habitats of the Poloniny National Park, Slovakia. In Tajovský K., Schlaghamerský J. & Pižl V. (eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe . Institute of Soil Biology, České Bud
Svatoň J., Gajdoš P. & Krumpálová Z. (2005): Epigeic spiders (Araneae) of non-forest and forest habitats of the Poloniny National Park, Slovakia. In Tajovský K., Schlaghamerský J. & Pižl V. (eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 171–179.
The relict mite Rhagidia gelida (Acari, Rhagidiidae) as a biological cryoindicator of periglacial microclimate in European highland screes. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 37: 402–408.
Zacharda M., Gude M., Kraus S., Hauck C., Molenda R. & Růžička V. (2005): The relict mite Rhagidia gelida (Acari, Rhagidiidae) as a biological cryoindicator of periglacial microclimate in European highland screes. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 37: 402–408.

2004

Male trimorphism in Pelecopsis mengei (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 73–79.
Bryja V. (2004): Male trimorphism in Pelecopsis mengei (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 73–79.
Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae).
Buchar J. & Thaler K. (2004): Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae). In Thaler K. (ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, pp. 271–280.
Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Dalmatia and from the Kvarner. Nat. Croat. 13: 35–45.
Dobroruka L. J. (2004a): Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Dalmatia and from the Kvarner. Nat. Croat. 13: 35–45.
One new species and one new record of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from India. Acta Arachnologica Sinica 13: 14–17.
Dobroruka L. J. (2004b): One new species and one new record of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from India. Acta Arachnologica Sinica 13: 14–17.
Za významným zoologem Luďkem J. Dobrorukou [An outstanding zoologist Luděk J. Dobroruka]. Živa 52: XLII (in Czech).
Felix J. (2004): Za významným zoologem Luďkem J. Dobrorukou [An outstanding zoologist Luděk J. Dobroruka]. Živa 52: XLII (in Czech).
Poznámky k biologii pavouka Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). Notes on the biology of the spider Theridiosoma gemmosum . Fauna Bohem. Septentr. 29: 217–220.
Hajer J. (2004): Poznámky k biologii pavouka Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). Notes on the biology of the spider Theridiosoma gemmosum. Fauna Bohem. Septentr. 29: 217–220.
Nález pavouka slíďáka úhorního ( Lycosa vultuosa ) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině [The record of Lycosa vultuosa in Moravia]. Ochrana přírody 59: 18 (in Czech).
Hrabec J. (2004): Nález pavouka slíďáka úhorního (Lycosa vultuosa) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině [The record of Lycosa vultuosa in Moravia]. Ochrana přírody 59: 18 (in Czech).
Arachnofauna of the Velká Kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mountains). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 267–274.
Chvátalová I. (2004): Arachnofauna of the Velká Kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mountains). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 267–274.
A new spider species from the group Philodromus aureolus (Araneae, Philodromidae) in Central Europe. In Thaler  K.(ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberöst
Kubcová L. (2004a): A new spider species from the group Philodromus aureolus(Araneae, Philodromidae) in Central Europe. In Thaler  K.(ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren.Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterrei-chisches Landesmuseum, Linz, pp. 291–304.
Separation of the females of Philodromus praedatus O. P.-Cambridge and Philodromus aureolus (Clerck) (Philodromidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute &
Kubcová L. (2004b): Separation of the females of Philodromus praedatus O. P.-Cambridge and Philodromus aureolus (Clerck) (Philodromidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 57–62.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part VIII: Araneidae. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Kůrka A. (2004a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part VIII: Araneidae. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Kůrka A. (2004b): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Poor display repertoire, tolerance and kleptobiosis: results of specialization in an ant-eating spider (Araneae, Zodariidae). J. Insect Behav. 17: 555–568.
Pekár S. (2004a): Poor display repertoire, tolerance and kleptobiosis: results of specialization in an ant-eating spider (Araneae, Zodariidae). J. Insect Behav. 17: 555–568.
Predatory behavior of two European ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 32: 31–41.
Pekár S. (2004b): Predatory behavior of two European ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 32: 31–41.
Spiders (Araneae) in the biological and integrated pest management of apple in the Czech Republic. J. Appl. Ent. 128: 561–566.
Pekár S. & Kocourek F. (2004): Spiders (Araneae) in the biological and integrated pest management of apple in the Czech Republic. J. Appl. Ent. 128: 561–566.
Studie způsobu lovu potravy pavouky čeledi Pholcidae [ Study of the prey catching in the spider family Pholcidae ]. MSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 68 pp. (in Czech).
Petáková A. (2004): Studie způsobu lovu potravy pavouky čeledi Pholcidae [Study of the prey catching in the spider family Pholcidae]. MSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 68 pp. (in Czech).
Za Karlem Absolonem (1956–2004). Ochrana přírody 59: 223–224 (in Czech).
Plesník J. (2004): Za Karlem Absolonem (1956–2004). Ochrana přírody 59: 223–224 (in Czech).
Notes to the catalogue of spiders of the Czech Republic. In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 221–224.
Růžička V. & Buchar J. (2004): Notes to the catalogue of spiders of the Czech Republic. In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 221–224.
Czech Republic – the type material of spiders (Araneae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 174: 13–64.
Růžička V., Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. (2004): Czech Republic – the type material of spiders (Araneae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 174: 13–64.
Kolik je u nás druhů stepníků [How many Eresus species occur in the Czech Republic]? In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2004 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp
Řezáč M. (2004a): Kolik je u nás druhů stepníků [How many Eresus species occur in the Czech Republic]? In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 32–33 (in Czech).
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) on an abandoned ore-washery sedimentation basin near Chvaletice. In Kovář P. (ed.), Natural recovery of human-made deposits in landscape (biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems
Řezáč M. (2004b): Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) on an abandoned ore-washery sedimentation basin near Chvaletice. In Kovář P. (ed.), Natural recovery of human-made deposits in landscape (biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems). Academia, Praha, pp. 311–323.
A biannual study on the environmental impact of Bt-maize.In Romeis J. & Bigler F. (eds), Ecological Impact of the Genetically Modified Organisms. IOBC/WPRS Bulletin 27 (3): 147–160.
Sehnal F., Habuštová O., Spitzer L., Hussein H. M. & Růžička V. (2004): A biannual study on the environmental impact of Bt-maize.In Romeis J. & Bigler F. (eds), Ecological Impact of the Genetically Modified Organisms. IOBC/WPRS Bulletin 27 (3): 147–160.
Spiders of peatland ecosystems of the Horná Orava region (Slovakia). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 275–284.
Svatoň J. & Gajdoš P. (2004): Spiders of peatland ecosystems of the Horná Orava region (Slovakia). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 275–284.

2003

Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků [Is it possible to use large databases for estimation of species phenology? An example on spiders].
Bryja V. (2003): Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků [Is it possible to use large databases for estimation of species phenology? An example on spiders]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 26–27 (in Czech).
Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003a): Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003b): Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003c): Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003d): Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech [Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 10 [2002]: 285–310 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (2003): Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech [Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 10 [2002]: 285–310 (in Czech, English summary).
The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.
Duffey E. & Holec M. (2003): The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.
Spinning activity of the spider Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae): web, cocoon, cocoonhandling behaviour, draglines and attachment discs. Zoology 106: 223–231.
Hajer J. & Řeháková D. (2003a): Spinning activity of the spider Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae): web, cocoon, cocoonhandling behaviour, draglines and attachment discs. Zoology 106: 223–231.
Spotted dome-shaped webs of the pholcids Crossopriza sp. and Holocnemus pluchei (Araneae: Pholcidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 345–354.
Hajer J. & Řeháková D. (2003b): Spotted dome-shaped webs of the pholcids Crossopriza sp. and Holocnemus pluchei (Araneae: Pholcidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 345–354.
Histologická struktura pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy [Histological structure of organs in the surroundings of epigastric furrow]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 200
Kubcová L. (2003): Histologická struktura pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy [Histological structure of organs in the surroundings of epigastric furrow]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 39–40 (in Czech).
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VII: Theridiidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 172: 133–140.
Kůrka A. (2003a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VII: Theridiidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 172: 133–140.
Pavouci [Spiders]. In Šumava – příroda, historie, život [ Šumava Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp.235–242 (in Czech).
Kůrka A. (2003b): Pavouci [Spiders]. In Šumava – příroda, historie, život [Šumava Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp.235–242 (in Czech).
České názvy živočichů VI [ Czech names of animals VI ]. Pavoukovci (Arachnida) I. Pavouci (Araneae) a štíři (Scorpiones) . Národní muzeum, Praha, 166 p. (in Czech).
Kůrka A. & Kovařík F. (2003): České názvy živočichů VI [Czech names of animals VI]. Pavoukovci (Arachnida) I. Pavouci (Araneae) a štíři (Scorpiones). Národní muzeum, Praha, 166 p. (in Czech).
Bioindikace změn v krajině ovlivněné antropickou činností [Bioindication of landscape changes]. In Bryja J. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, B
Majkus Z. (2003a): Bioindikace změn v krajině ovlivněné antropickou činností [Bioindication of landscape changes]. In Bryja J. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 40–41 (in Czech).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz haldy Dolu Odra (Lidice) [Eco-faunistical characteristic of arachnocenosis of dump od Důl Odra (Lidice) coal-mine]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 10: 81–98 (in Cz
Majkus Z. (2003b): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz haldy Dolu Odra (Lidice) [Eco-faunistical characteristic of arachnocenosis of dump od Důl Odra (Lidice) coal-mine]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 10: 81–98 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion) [Spiders (Araneae) of the proposed protected area Skalická Morávka River (Podbeskydský biogeographical region)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13:
Majkus Z. (2003c): Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion) [Spiders (Araneae) of the proposed protected area Skalická Morávka River (Podbeskydský biogeographical region)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13: 99–110 (in Czech, English summary).
A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968. Arthropoda Selecta 12: 149–158.
Marusik Y. M. & Buchar J. (2003): A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968. Arthropoda Selecta 12: 149–158.
Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard. Plant Soil Environ. 49: 81–88.
Pekár S. (2003): Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard. Plant Soil Environ. 49: 81–88.
Habitats and interspecific associations of zodariid spiders in the Negev (Araneae: Zodariidae). Isr. J. Zool. 49:255–267.
Pekár S. & Lubin Y. (2003): Habitats and interspecific associations of zodariid spiders in the Negev (Araneae: Zodariidae). Isr. J. Zool. 49:255–267.
Additions to the knowledge of Portuguese zodariid spiders (Araneae: Zodariidae). Bull. Br.arachnol. Soc. 12: 385–395.
Pekár S., Cardoso P. & Meierrose C. (2003): Additions to the knowledge of Portuguese zodariid spiders (Araneae: Zodariidae). Bull. Br.arachnol. Soc. 12: 385–395.
Pavouci Krkonoš [Spiders of Krkonoše Mountains]. Krkonoše – Jizerské hory 36 (4): 22–23 (in Czech).
Růžička V. (2003): Pavouci Krkonoš [Spiders of Krkonoše Mountains]. Krkonoše – Jizerské hory 36 (4): 22–23 (in Czech).
Pavouci (Araneae) mokřadů u Krásného Lesa (Krušné hory) [Spiders (Araneae) of wetlands near Krásný Les (Krušné Hory Mts.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 25: 33–36 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Hajer J. (2003): Pavouci (Araneae) mokřadů u Krásného Lesa (Krušné hory) [Spiders (Araneae) of wetlands near Krásný Les (Krušné Hory Mts.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 25: 33–36 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) teplomilné doubravy na Kokořínsku [Spiders (Araneae) of the thermophilous oak wood in the Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 26: 237–243 (in Czech, English summary).
Řezáč M. (2003a): Pavouci (Araneae) teplomilné doubravy na Kokořínsku [Spiders (Araneae) of the thermophilous oak wood in the Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 26: 237–243 (in Czech, English summary).
Upozorňují sklípkánci na pravěké osídlení [Atypids – indicators of primeval settlement]? Vesmír 82: 670 (in Czech).
Řezáč M. (2003b): Upozorňují sklípkánci na pravěké osídlení [Atypids – indicators of primeval settlement]? Vesmír 82: 670 (in Czech).
Pavúky – Araneae. In Mašán P. & Svatoň J. (eds) Pavúkovce Národného parku Poloniny [Arachnids of the Poloniny National Park (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes)]. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica & Sp
Svatoň J., Thomka V. & Gajdoš P. (2003): Pavúky – Araneae. In Mašán P. & Svatoň J. (eds) Pavúkovce Národného parku Poloniny [Arachnids of the Poloniny National Park (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes)]. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica & Správa Národného parku Poloniny, Snina, pp. 21–113 (in Slovak, English summary).
Nález křižáka pruhovaného na Opavsku [A finding of the wasp spider in the Opava region]. Živa 51:125 (in Czech, English summary).
Švarc D. & Rampáčková H. (2003): Nález křižáka pruhovaného na Opavsku [A finding of the wasp spider in the Opava region]. Živa 51:125 (in Czech, English summary).
Neue Funde von zwei Porrhomma -Arten in Zentraleuropa (Araneae, Linyphiidae). Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 173–176.
Thaler K., Buchar J. & Kubcová L. (2003): Neue Funde von zwei Porrhomma-Arten in Zentraleuropa (Araneae, Linyphiidae). Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 173–176.
Detoxifying ability of spiders from post-industrial dumps near Ostrava. Acta Fac. Rer.Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 10: 167.
Wilczek G., Majkus Z. & Babczyńska A. (2003): Detoxifying ability of spiders from post-industrial dumps near Ostrava. Acta Fac. Rer.Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 10: 167.

2002

Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců [Spiders (Araneida) of “Rokytenské slepence” conglomerate rocky valley]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 19–31 (in Czech, English summary).
Bryja V. (2002): Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců [Spiders (Araneida) of “Rokytenské slepence” conglomerate rocky valley]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 19–31 (in Czech, English summary).
Succession of epigeic spider communities in substitute birch forests between 1988 and 1998.
Bryja V. & Kula E. (2002): Succession of epigeic spider communities in substitute birch forests between 1988 and 1998. In Tajovský K., Balík V. & Pižl V. (eds), Studies on Soil Fauna in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 13–18.
Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).
Bryja V., Dolanský J., Kasal P., Jelínek A. & Erhart J. (2002): Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).
Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Kubcová L. (2002): Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Catalogue of spiders of the Czech Republic . Peres, Praha, 351 pp.
Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.
Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa -Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Buchar J. & Thaler K. (2002): Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa-Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Notes on a collection of jumping spiders from Greece, mainly from Crete (Araneae: Salticidae). Biologia Gallo- hellenica 28: 5–26.
Dobroruka L. J. (2002a): Notes on a collection of jumping spiders from Greece, mainly from Crete (Araneae: Salticidae). Biologia Gallo- hellenica 28: 5–26.
Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna [Interesting and rare records of jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the vicinity of Brno]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 89–90 (in Czech, English summary).
Dobroruka L. J. (2002b): Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna [Interesting and rare records of jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the vicinity of Brno]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 89–90 (in Czech, English summary).
Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy [Some invertebrates in cellars from the west Bohemia and Bohemian Forest]. Erica, Plzeň 10: 97–106 (in Czech, English summary).
Dvořák L. (2002): Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy [Some invertebrates in cellars from the west Bohemia and Bohemian Forest]. Erica, Plzeň 10: 97–106 (in Czech, English summary).
Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Moutains? Acta Univ.Purkynianae, Biologica 6: 55–59.
Hajer J., Růžička V. & Střížek P. (2002): Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Moutains? Acta Univ.Purkynianae, Biologica 6: 55–59.
Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus (Araneae: Palpimanidae) [Recording and analysis of sounds produced by spiders of the genus Palpimanus (Araneae: Palpimanidae)]. Akustické listy 8 (4): 20–23 (in Czech, E
Husník L. & Pekár S. (2002): Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus (Araneae: Palpimanidae) [Recording and analysis of sounds produced by spiders of the genus Palpimanus (Araneae: Palpimanidae)]. Akustické listy 8 (4): 20–23 (in Czech, English summary).
Distribution and habitat of Talavera aperta , T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem . 66: 3–11.
Chvátalová I. & Buchar J. (2002): Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 3–11.
Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern. Arachnol. Mitt. 24: 35–61.
Kubcová L. & Schlaghamerský J. (2002): Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern. Arachnol. Mitt. 24: 35–61.
Spiders (Araneae) of shaded and non-shaded sites in the tundra of the western Giant Mountains (Czech Republic). Opera corcontica 38 [2001]: 219–233.
Kůrka A. & Vaněk J. (2002): Spiders (Araneae) of shaded and non-shaded sites in the tundra of the western Giant Mountains (Czech Republic). Opera corcontica 38 [2001]: 219–233.
Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).
Kůrka A. & Růžička V. (2002): Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).
Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps. Pedobiologia 46: 539–547.
Pekár S. (2002a): Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps. Pedobiologia 46: 539–547.
Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics. Acta Soc. Zool. Bohem . 66: 51–66.
Pekár S. (2002b): Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 51–66.
Susceptibility of the spider Theridion impressum to 17 pesticides. Journal of Pest Science 75 (2): 51–55.
Pekár S. (2002c): Susceptibility of the spider Theridion impressumto 17 pesticides. Journal of Pest Science75 (2): 51–55.
Zodarion rubidum Simon, 1914);Railroad riders? Newsl. Br. arachnol. Soc. 95: 11–12.
Pekár S. (2002d): Zodarion rubidum Simon, 1914);Railroad riders? Newsl. Br. arachnol. Soc. 95: 11–12.
Mimicry complex in two central European zodariid spiders (Araneae: Zodariidae): how Zodarion deceives ants. Biol. J. Linn. Soc. 75: 517–532.
Pekár S. & Král J. (2002): Mimicry complex in two central European zodariid spiders (Araneae: Zodariidae): how Zodarion deceives ants. Biol. J. Linn. Soc. 75: 517–532.
Communities of spiders (Arachnida) in the wet meadows. In Květ J., Jeník J. & Soukupová L. (eds), Freshwater wetlands and their sustainable future . Man and the Biosphere Series 28. UNESCO & Parthenon, Boca Raton, pp. 373–381.
Růžička V. (2002a): Communities of spiders (Arachnida) in the wet meadows. In Květ J., Jeník J. & Soukupová L. (eds), Freshwater wetlands and their sustainable future. Man and the Biosphere Series 28. UNESCO & Parthenon, Boca Raton, pp. 373–381.
Spatial distribution of spiders (Araneae) on scree slopes in Křivoklátsko and Moravský Kras Protected Landscape Areas. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 321–328.
Růžička V. (2002b): Spatial distribution of spiders (Araneae) on scree slopes in Křivoklátsko and Moravský Kras Protected Landscape Areas. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 321–328.
Pavouci rašeliniště „U jezera“ v Krušných horách [Spiders of the peat bog “U Jezera” in Krušné Hory Mts. (North Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 24: 5–10 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Hajer J. (2002): Pavouci rašeliniště „U jezera“ v Krušných horách [Spiders of the peat bog “U Jezera” in Krušné Hory Mts. (North Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 24: 5–10 (in Czech, English summary).
Spiders (Araneae) from deep screes in the Northern Alps (Tyrol, Austria). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 89: 137–141.
Růžička V. & Thaler K. (2002): Spiders (Araneae) from deep screes in the Northern Alps (Tyrol, Austria). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 89: 137–141.
Ekologie, rozšíření a karyologie druhů rodu Atypus (Araneae, Atypidae) v Čechách [ Ecology, distribution and caryology of Atypus -species (Araneae, Atypidae) in Bohemia ]. MSc. thesis, Charles University, Prague, 136
Řezáč M. (2002a): Ekologie, rozšíření a karyologie druhů rodu Atypus (Araneae, Atypidae) v Čechách [Ecology, distribution and caryology of Atypus-species (Araneae, Atypidae) in Bohemia]. MSc. thesis, Charles University, Prague, 136 pp. (in Czech).
Invaze pavouků na území České republiky [Spider invasions in the Czech Republic]. Ochrana přírody 57: 272–273 (in Czech, English summary).
Řezáč M. (2002b): Invaze pavouků na území České republiky [Spider invasions in the Czech Republic]. Ochrana přírody 57: 272–273 (in Czech, English summary).
Pohled do světa pavouků [A view of the world of spiders]. In Pondělíček M. (ed.), Chráněná krajinná oblast Český kras včera a dnes [ Bohemian karst yesterday and today ] . Český Kras Protected Landscape Area Administration, Karlšte
Řezáč M. (2002c): Pohled do světa pavouků [A view of the world of spiders]. In Pondělíček M. (ed.), Chráněná krajinná oblast Český kras včera a dnes [Bohemian karst yesterday and today]. Český Kras Protected Landscape Area Administration, Karlštejn, pp. 48–49, 90 (in Czech, English summary).
Sitticus distinguendus and Zodarion italicum , two spider species recently found in Bohemia, Czech Republic (Araneae: Salticidae, Zodariidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 45 [2001]: 295–298.
Řezáč M. (2002d): Sitticus distinguendus and Zodarion italicum, two spider species recently found in Bohemia, Czech Republic (Araneae: Salticidae, Zodariidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 45 [2001]: 295–298.
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 (Araneae, Dysderidae), an interesting new species for the arachnofauna of the Czech Republic.
Řezáč M. & Bryja V. (2002): Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 (Araneae, Dysderidae), an interesting new species for the arachnofauna of the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 87: 75–81.
Rozšíření pavouků (Araneae) čeledí Atypidae, Eresidae a Titanoecidae v České republice [Distribution of spider families Atypidae, Eresidae and Titanoecidae (Araneae) in the Czech Republic]. Klapalekiana 38: 37–61 (in Czech, English summary).
Řezáč M. & Kubcová L. (2002): Rozšíření pavouků (Araneae) čeledí Atypidae, Eresidae a Titanoecidae v České republice [Distribution of spider families Atypidae, Eresidae and Titanoecidae (Araneae) in the Czech Republic]. Klapalekiana 38: 37–61 (in Czech, English summary).
Pavúky (Arachnida);Araneae). In Panigaj Ľ. (ed.), Pieniny. Príroda a človek I. Fauna a flóra Pienin [ Pieniny Mts. Natureand man. Fauna and flora of Pieniny Mts. ]. Pieniny National Park Administration, Červený Kláštor, pp. 31–34 (in Slova
Svatoň J. (2002): Pavúky (Arachnida);Araneae). In Panigaj Ľ. (ed.), Pieniny. Príroda a človek I. Fauna a flóra Pienin [Pieniny Mts. Natureand man. Fauna and flora of Pieniny Mts.]. Pieniny National Park Administration, Červený Kláštor, pp. 31–34 (in Slovak, English summary).
Fauna pavúkov (Araneae) Slovenského krasu [The spider fauna of the Slovakian Karst]. In Midriak  R. (ed.), Biosférické rezervácie na Slovensku IV [ Biospherical reserves in Slovakia ]. Technical University, Zvolen, pp. 167–176 (in Slo
Svatoň J. & Majkus Z. (2002): Fauna pavúkov (Araneae) Slovenského krasu [The spider fauna of the Slovakian Karst]. In Midriak  R. (ed.), Biosférické rezervácie na Slovensku IV [Biospherical reserves in Slovakia]. Technical University, Zvolen, pp. 167–176 (in Slovak, English summary).
Two spider species new to Slovakia (Araneae: Theridiidae, Salticidae). Acta Univ. Carolinae– Biologica 45 [2001]: 299–302.
Svatoň J., Prídavka R. & Pekár S. (2002): Two spider species new to Slovakia (Araneae: Theridiidae, Salticidae). Acta Univ. Carolinae– Biologica 45 [2001]: 299–302.

2001

Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female’s maternal care instinct of foraging motivation?
Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2001): Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female’s maternal care instinct of foraging motivation? Animal Behaviour 73: 267–273.
Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe.
Buchar J. (2001): Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe. Acta Univ. Carolinae –Biologica 45: 257–266.
Naši pavouci.
Buchar J. & Kůrka A. (2001): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 2nd edition, 163 pp. (in Czech).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae).
Buchar J. & Thaler K. (2001): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 81: 55–59.
Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) in the Podyjí National Park. Klapalekiana 37: 37–39.
Dobroruka L. J. (2001a): Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) in the Podyjí National Park. Klapalekiana 37: 37–39.
Pseudicius epiblemoides (Araneae: Salticidae) in Central Europe.
Dobroruka L. J. (2001b): Pseudicius epiblemoides(Araneae: Salticidae) in Central Europe. Arachnol. Mitt. 22: 50–54.
Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka.
Dolanský J., Kasal P., Řezáč M. & Fenclová I. (2001): Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka [Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 247–254 (in Czech, English summary).
Notes on the domed webs and protective silk of the spiders of the family Pholcidae (Araneae).
Hajer J. (2001a): Notes on the domed webs and protective silk of the spiders of the family Pholcidae (Araneae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 5: 5–21.
Pavoučí kokony – hedvábná ochrana vajíček a embryí.
Hajer J. (2001b): Pavoučí kokony – hedvábná ochrana vajíček a embryí [Spider cocoons – a silky protection of eggs and embryos]. Živa 49:220–223 (in Czech, English summary).
Hedvábný noční rituál osminohého tkalce.
Hajer J. & Erhart J. (2001): Hedvábný noční rituál osminohého tkalce [Silk night ritual of eight-legged weaver]. Vesmír 80: 282–287 (inCzech).
Pavouci (Araneida). In Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století.
Hajer J. & Růžička V. (2001): Pavouci (Araneida) [Spiders]. In Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století [Labe. Nature of the lower Czech section of a river at the end of the 20th century]. AOS Publishing, Ústí nad Labem, pp. 89–90 (in Czech).
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika).
Holec M., Šlachta M. & Boháč J. (2001): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika) [Contribution to the knowledge of spiders (Araneae), ground beetles (Carabidae) and staphylinid beetles (Staphylinidae) of littoral vegetation of the Nesyt fishpond in South Moravia (Czech Republic)]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 69–77 (in Czech, English summary).
Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině.
Jelínek A. (2001): Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [Distribution of thermophilous spiders (Araneae) in the Jihlava river valley of the Bohemian-Moravian Highland]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 15: 333–357 (in Czech, English summary).
Chov sklípkanů.
Kovařík F. (2001): Chov sklípkanů [Rearing tarantulas]. Madagaskar, Jihlava, 112 pp. (in Czech).
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VI: Salticidae.
Kůrka A. (2001): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VI: Salticidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 170: 81–89.
Pavouci Hostýnských vrchů. Výsledky arachnologické exkurze Hostýnské vrchy 1999.
Majkus Z. (ed.) (2001a): Pavouci Hostýnských vrchů. Výsledky arachnologické exkurze Hostýnské vrchy 1999 [The spiders of the Hostýnské vrchy hills. Arachnological excursion in the Hostýnské vrchy hills]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 86–96 (in Czech, English summary).
Pavouci ve městě.
Majkus Z. (2001b): Pavouci ve městě [Spiders in towns]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica–Ecologica 8: 141–147 (in Czech, English summary).
Orchestina pavesii (Simon, 1873), an oonopid spider new to Slovakia (Araneae: Oonopidae).
Pekár S. & Gajdoš P. (2001): Orchestina pavesii(Simon, 1873), an oonopid spider new to Slovakia (Araneae: Oonopidae). Arachnol. Mitt. 21: 50–53.
A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae).
Pekár S. & Král J. (2001): A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 29: 345–353.
Araneae. In Bosák P. & Vašátko J. (eds), Czech Republic. In Juberthie C. & Decu V. (eds), Encyclopaedia Biospeleologica, Tome III.
Růžička V. (2001a): Araneae. In Bosák P. & Vašátko J. (eds), Czech Republic. In Juberthie C. & Decu V. (eds), Encyclopaedia Biospeleologica, Tome III. Société de Biospéologie, Moulis and Bucarest, p. 1414.
The female of Anyphaena furva Miller (Araneae: Anyphaenidae).
Růžička V. (2001b): The female of Anyphaena furva Miller (Araneae: Anyphaenidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 46–48.
Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují.
Růžička V. & Novák J. (2001): Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují [Spiders (Araneae) of Nature Reserve Peklo near Nové Město nad Metují (Eastern Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 255–258 (in Czech, English summary).
Nové údaje o některých pozoruhodných pavoucích (Araneae) z České republiky.
Řezáč M. (2001): Nové údaje o některých pozoruhodných pavoucích (Araneae) z České republiky [New records of some remarkable spiders (Araneae) from the Czech Republic]. Muzeum a současnost, ser. natur. 15: 8–12 (in Czech, English summary).
Czerwona lista pająków (Araneae) Górnego Śląska.
Staręga W., Majkus Z. & Miszta A. (2001): Czerwona lista pająków (Araneae) Górnego Śląska [Red List of Upper Silesian spiders (Araneae)]. Raporty Opinie 5: 8–36 (in Polish, English summary).
Fauna pavouků (Araneae) NPR Velký Špičák.
Svatoň J. (2001): Fauna pavouků (Araneae) NPR Velký Špičák [Spiders (Araneae) of the National Nature Reserve Velký Špičák]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 15: 183–197 (in Czech, English summary).
Spiders (Araneae) of the Biele Karpaty Mountains.
Svatoň J., Gajdoš P. & Pekár S. (2001): Spiders (Araneae) of the Biele Karpaty Mountains. In Biodiversitas Slovaca. Nitra, pp. 16–61.
Rozšíření křižáka pruhovaného Argiope bruennichi (Araneida: Araneidae) ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika).
Šuhaj J., Hudeček J. & Chytil P. (2001): Rozšíření křižáka pruhovaného Argiope bruennichi (Araneida: Araneidae) ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika) [The distribution of striped diadem spider Argiope bruennichi (Araneida: Araneidae) in the Silesia and northeastern Moravia (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 50: 83–88 (in Czech, English summary).

2000

Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Štramberka [ Eco-faunistic characterization of arachnofauna ofŠtramberk ]. University of Ostrava, Ostrava, 80 pp. (in Czech).
Bilíková I. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Štramberka [Eco-faunistic characterization of arachnofauna ofŠtramberk]. University of Ostrava, Ostrava, 80 pp. (in Czech).
Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)].
Buchar J. & Hajer J. (2000): Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná22: 19–27 (in Czech, English summary).
The web of Trogloneta granulum Simon (Araneae, Mysmenidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 11: 334–338.
Hajer J. (2000): The web of Trogloneta granulumSimon (Araneae, Mysmenidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 334–338.
Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava) 19, Supplement 4/2000: 51–54.
Holec M. (2000): Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava)19, Supplement 4/2000: 51–54.
Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae). Ecology(Bratislava) 19, Supplement 3/2000: 119–124.
Kasal P., Hladíková M. & Hänggi A. (2000): Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae). Ecology(Bratislava)19, Supplement 3/2000: 119–124.
Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje [ The use of the results of arachnological research for evaluating the quality of natural conditions in the East Bohemian region ]. MSc.
Kaulichová J. (2000): Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje [The use of the results of arachnological research for evaluating the quality of natural conditions in the East Bohemian region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 121 pp. (in Czech).
Nález slíďáka Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika) [The finding of wolf spider Arctosa cinerea in the town of Ostrava (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49: 281–282 (in Czech, English summary)
Kočárek P. (2000): Nález slíďáka Arctosa cinerea(Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika) [The finding of wolf spider Arctosa cinereain the town of Ostrava (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A)49: 281–282 (in Czech, English summary).
A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 169: 35–40.
Kůrka A. (2000a): A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 35–40.
Some new or remarkable faunistic records of the spider species (Araneae) from Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 169: 118.
Kůrka A. (2000b): Some new or remarkable faunistic records of the spider species (Araneae) from Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 118.
Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae) [The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae)]. Český kras 26: 22–27 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (2000c): Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae) [The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae)]. Český kras26: 22–27 (in Czech, English summary).
Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska [Die Arachnofauna ausgewählter Gebiete des Bezirks Vsetín]. Acta Fac.Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 6–7: 57–70 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (ed.) (2000): Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska [Die Arachnofauna ausgewählter Gebiete des Bezirks Vsetín]. Acta Fac.Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica6–7: 57–70 (in Czech, German summary).
Biológia našich mravčíkov a pavúkov v sadoch [ Biology of zodariid spiders and spiders in orchards ]. PhD Thesis, CharlesUniversity, Praha, 107 pp. (in Slovak).
Pekár S. (2000a): Biológia našich mravčíkov a pavúkov v sadoch [Biology of zodariid spiders and spiders in orchards]. PhD Thesis, CharlesUniversity, Praha, 107 pp. (in Slovak).
Webs, diet, and fecundity of Theridion impressum (Araneae: Theridiidae). Eur. J. Entomol. 97: 47–50.
Pekár S. (2000b): Webs, diet, and fecundity of Theridion impressum(Araneae: Theridiidae). Eur. J. Entomol.97: 47–50.
Entelecara omissa (Araneae) na Moravě [ Entelecara omissa (Araneae) in Moravia]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 5: 214–216 (in Czech, English summary).
Růžička V. (2000a): Entelecara omissa(Araneae) na Moravě [Entelecara omissa(Araneae) in Moravia]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti5: 214–216 (in Czech, English summary).
Porrhomma myops and Porrhomma egeria in the Czech Republic. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 4: 149–150.
Růžička V. (2000b): Porrhomma myopsand Porrhomma egeriain the Czech Republic. Acta Univ. Purkynianae, Biologica4: 149–150.
První kroky podzemní evoluce pavouků [The first steps in subterranean evolution of spiders]. Vesmír 79: 153–155 (inCzech).
Růžička V. (2000c): První kroky podzemní evoluce pavouků [The first steps in subterranean evolution of spiders]. Vesmír79: 153–155 (inCzech).
Spiders (Araneae) of two valleys in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Ecology (Bratislava) 19, Supplement 3/2000: 235–244.
Růžička V. (2000d): Spiders (Araneae) of two valleys in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Ecology (Bratislava)19, Supplement 3/2000: 235–244.
Spiders in rocky habitats in Central Bohemia. J. Arachnol. 28: 217–222.
Růžička V. (2000e): Spiders in rocky habitats in Central Bohemia. J. Arachnol.28: 217–222.
Pavouci (Araneae) vátých písků u Bzence [Spiders (Araneae) of sand dunes near Bzenec]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 5: 208–213 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Bezděčka P. (2000): Pavouci (Araneae) vátých písků u Bzence [Spiders (Araneae) of sand dunes near Bzenec]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti5: 208–213 (in Czech, English summary).
Females of Walckenaeria -species (Araneae, Linyphiidae) in the Czech Republic. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 4: 135–147.
Růžička V. & Bryja V. (2000): Females of Walckenaeria-species (Araneae, Linyphiidae) in the Czech Republic. Acta Univ. Purkynianae, Biologica4: 135–147.
Pavouci (Araneae) mokřadů Lučiny u Tisé (Boh. bor. occ.) [The spiders (Araneae) of wetlands Lučiny near Tisá (Boh. bor. occ.)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 22: 13–18 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Hajer J. (2000): Pavouci (Araneae) mokřadů Lučiny u Tisé (Boh. bor. occ.) [The spiders (Araneae) of wetlands Lučiny near Tisá (Boh. bor. occ.)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná22: 13–18 (in Czech, English summary).
Arachnofauna (Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí (Praha) s důrazem na zdejší rašeliniště [Arachnofauna(Araneae, Opiliones) of the Klánovický forest and its surroundings (Prague) with special emphasis on local peatbogs]. Muzeum a součas
Řezáč M. (2000): Arachnofauna (Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí (Praha) s důrazem na zdejší rašeliniště [Arachnofauna(Araneae, Opiliones) of the Klánovický forest and its surroundings (Prague) with special emphasis on local peatbogs]. Muzeum a současnost, ser. natur.14: 3–26 (in Czech, English summary).
Fauna pavúkov (Araneae) slovenských jaskýň [Spider fauna (Araneae) of Slovak caves]. In Mock A, Kováč Ľ. & Fulín M. (eds), Fauna jaskýň (Cave fauna) . East Slovakian Museum, Košice, pp. 157–170 (in Slovak, English summary).
Svatoň J. (2000a): Fauna pavúkov (Araneae) slovenských jaskýň [Spider fauna (Araneae) of Slovak caves]. In Mock A, Kováč Ľ. & Fulín M. (eds), Fauna jaskýň (Cave fauna). East Slovakian Museum, Košice, pp. 157–170 (in Slovak, English summary).
Pavoučí zvířena (Arachnida: Araneae) Žďárských vrchů [Spiders of Žďárské Vrchy hills]. In Sborník příspěvků konference „Žďárské vrchy v čase a prostoru“ [ Proceedings of the Conference “Žďárské Vrchy hills in time and space” ]. Sphagnum Ec
Svatoň J. (2000b): Pavoučí zvířena (Arachnida: Araneae) Žďárských vrchů [Spiders of Žďárské Vrchy hills]. In Sborník příspěvků konference „Žďárské vrchy v čase a prostoru“ [Proceedings of the Conference “Žďárské Vrchy hills in time and space”]. Sphagnum Ecological Society & Žďárské Vrchy Protected Landscape Area Administration, Žďár nad Sázavou, appendix, 11 pp. (in Czech).
Spiders (Araneae) of the peatbog National Nature Reserve Švihrovské rašelinisko (Slovakia). Ecology(Bratislava) 19, Supplement 4/2000: 97–104.
Svatoň J. & Prídavka R. (2000): Spiders (Araneae) of the peatbog National Nature Reserve Švihrovské rašelinisko (Slovakia). Ecology(Bratislava)19, Supplement 4/2000: 97–104.
Xysticus slovacus sp. n., a new thomisid spider from Slovakia (Araneae: Thomisidae). Acta Univ.Carolinae – Biologica 44: 157–162.
Svatoň J., Pekár S. & Prídavka R. (2000): Xysticus slovacussp. n., a new thomisid spider from Slovakia (Araneae: Thomisidae). Acta Univ.Carolinae – Biologica44: 157–162.
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Březové a Strání (CHKO Bílé Karpaty) [ Eco-faunisticcharacterization of arachnofauna of Březová and Strání (White Carpathians Protected Landscape Area) ]. University of Ostrava, Ostrava,
Šimková M. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Březové a Strání (CHKO Bílé Karpaty) [Eco-faunisticcharacterization of arachnofauna of Březová and Strání (White Carpathians Protected Landscape Area)]. University of Ostrava, Ostrava, 73 pp. (in Czech).
Šíření křižáka pruhovaného Argiope bruennichi (Araneida: Araneidae) v České republice a poznámky o funkcijeho stabilimenta [Propagation of striped diadem spider, Argiope bruennichi (Areneida: Araneidae) in Czech Republic and comments on fu
Šuhaj J. & Hudeček J. (2000): Šíření křižáka pruhovaného Argiope bruennichi(Araneida: Araneidae) v České republice a poznámky o funkcijeho stabilimenta [Propagation of striped diadem spider, Argiope bruennichi(Areneida: Araneidae) in Czech Republic and comments on function of its stabilimentum]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti5: 217–222 (in Czech, English summary).
Notes on wolf spiders from Greece (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 32: 1071–1091.
Thaler K., Buchar J. & Knoflach B. (2000): Notes on wolf spiders from Greece (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr.32: 1071–1091.

1999

Araneida. In Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 101: 107–109.
Bryja V. (1999a): Araneida. In Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia101: 107–109.
Pavouci (Araneidea) na vybraných lokalitách CHKO Poodří [Spiders (Araneidea) in some localities of the ProtectedLandscape Area of Poodří]. In Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří [ Current results of research in the Poo
Bryja V. (1999b): Pavouci (Araneidea) na vybraných lokalitách CHKO Poodří [Spiders (Araneidea) in some localities of the ProtectedLandscape Area of Poodří]. In Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří [Current results of research in the Poodří Protected Landscape Area]. Společnost přátel Poodří, Ostrava, pp. 59–64 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika) [Spiders (Araneida) of Protected Landscape Area ofPoodří (Czech Republic)]. Čas Slez. Muz. Opava (A) 48: 73–82 (in Czech, English summary).
Bryja V. & Majkus Z. (1999): Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika) [Spiders (Araneida) of Protected Landscape Area ofPoodří (Czech Republic)]. Čas Slez. Muz. Opava (A)48: 73–82 (in Czech, English summary).
Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica 11: 33–42 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1999a): Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica11: 33–42 (in Czech, English summary).
Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 135–154.
Buchar J. (1999b): Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica43: 135–154.
Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Hajer J. (1999): Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).
Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku [Three rare spiders from the Pardubice Castle (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 6 [1998]: 155–156 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (1999): Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku [Three rare spiders from the Pardubice Castle (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 155–156 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contributionto knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V. & Holec M. (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contributionto knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny Brd [Contribution to knowledge of spiders of Brdy mountains]. Erica 8: 141–148(in Czech, English summary).
Fenclová I. (ed.) (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny Brd [Contribution to knowledge of spiders of Brdy mountains]. Erica8: 141–148(in Czech, English summary).
Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [ A characterization of selected groups of invertebrates in floodplain forest by dependence on changes in water regime ]. MSc. the
Fojtová H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [A characterization of selected groups of invertebrates in floodplain forest by dependence on changes in water regime]. MSc. thesis, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 92 pp. (in Czech).
Dictyna szaboi Chyzer, a cribellate spider recently found in Slovakia (Araneae: Dictynidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 3–5.
Gajdoš P. & Pekár S. (1999): Dictyna szaboiChyzer, a cribellate spider recently found in Slovakia (Araneae: Dictynidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica43: 3–5.
Katalóg pavúkov Slovenska. Catalogue of Slovakian Spiders . Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 339 pp. (I), 315 pp. (II) (in Slovak and English).
Gajdoš P., Svatoň J. & Sloboda K. (1999): Katalóg pavúkov Slovenska. Catalogue of Slovakian Spiders. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 339 pp. (I), 315 pp. (II) (in Slovak and English).
Winter wheat pests and their natural enemies under organic farming system in Slovakia: Effect of ploughingand previous crop. Anz. Schädlingskunde 72: 31–36.
Gallo J. & Pekár S. (1999): Winter wheat pests and their natural enemies under organic farming system in Slovakia: Effect of ploughingand previous crop. Anz. Schädlingskunde72: 31–36.
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných území Hlučínska [ Eco-faunistic characterization of spidercommunities of selected territories in Hlučín-region ]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Habura J. (1999): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných území Hlučínska [Eco-faunistic characterization of spidercommunities of selected territories in Hlučín-region]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Did the way of attachment of the threads of spider webs to the ground affect the evolution of these webs? Acta Univ. Purkynianae, Biologica 3: 13–24.
Hajer J. (1999): Did the way of attachment of the threads of spider webs to the ground affect the evolution of these webs? Acta Univ. Purkynianae, Biologica3: 13–24.
Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe . Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.
Holec M. (1999): Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.
Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [ An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland ]. MSc. thesis, Charles Un
Jelínek A. (1999): Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 60 pp. (in Czech).
The epigeic spider fauna (Araneae) in meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison 1972–73 and 1996–98. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Euro
Krajča A. & Svatoň J. (1999): The epigeic spider fauna (Araneae) in meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison 1972–73 and 1996–98. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 169–176.
Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory [Spiders (Araneida) of the Jizerské hory Mts. Protected Landscape Area]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 21: 119–136 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1999a): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory [Spiders (Araneida) of the Jizerské hory Mts. Protected Landscape Area]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy21: 119–136 (in Czech, English summary).
Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae) from Bohemia and Moravia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 168: 133–134.
Kůrka A. (1999b): Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae) from Bohemia and Moravia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.168: 133–134.
Morphological variation in Pardosa maisa Hippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 79: 11–18.
Milasowszky N., Buchar J. & Zulka K. P. (1999): Morphological variation in Pardosa maisaHippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol.79: 11–18.
Effect of IPM practices and conventional spraying on spider population dynamics in an apple orchard. Agriculture, Ecosystems and Environment 73: 155–166.
Pekár S. (1999a): Effect of IPM practices and conventional spraying on spider population dynamics in an apple orchard. Agriculture, Ecosystems and Environment73: 155–166.
Euophrys aperta Miller, 1971, a junior synonym of Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) (Arachnida: Araneae: Salticidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 11: 153–154.
Pekár S. (1999b): Euophrys apertaMiller, 1971, a junior synonym of Talavera thorelli(Kulczyński, 1891) (Arachnida: Araneae: Salticidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 153–154.
Foraging mode: a factor affecting the susceptibility of spiders (Araneae) to insecticide applications. Pestic. Sci. 55: 1077–1082.
Pekár S. (1999c): Foraging mode: a factor affecting the susceptibility of spiders (Araneae) to insecticide applications. Pestic. Sci.55: 1077–1082.
Life-histories and the description of developmental stages of Theridion bimaculatum , T. impressum and T. varians (Araneae: Theridiidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 301–309.
Pekár S. (1999d): Life-histories and the description of developmental stages of Theridion bimaculatum, T. impressumand T. varians(Araneae: Theridiidae). Acta Soc. Zool. Bohem.63: 301–309.
Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmenin an apple orchard (Araneae, Opiliones). J. Appl. Ent. 123: 115–120.
Pekár S. (1999e): Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmenin an apple orchard (Araneae, Opiliones). J. Appl. Ent.123: 115–120.
Some observations on overwintering of spiders (Araneae) in two contrasting orchards in the Czech Republic. Agriculture, Ecosystems & Environment 73: 205–210.
Pekár S. (1999f): Some observations on overwintering of spiders (Araneae) in two contrasting orchards in the Czech Republic. Agriculture, Ecosystems & Environment73: 205–210.
Reconsideration of Lepthyphantes montanus Kulczyński, 1898 and Lepthyphantes milleri Staręga, 1972 (Araneae: Linyphiidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 11: 254–256.
Pekár S., Svatoň J. & Thomka V. (1999): Reconsideration of Lepthyphantes montanusKulczyński, 1898 and Lepthyphantes milleriStaręga, 1972 (Araneae: Linyphiidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 254–256.
O pojmech „vzácný“ a „ohrožený“ [On the “Rare” and on the “Threatened” concept]. Ochrana přírody 54: 50–54 (inCzech, English summary).
Růžička V. (1999a): O pojmech „vzácný“ a „ohrožený“ [On the “Rare” and on the “Threatened” concept]. Ochrana přírody54: 50–54 (inCzech, English summary).
Spiders (Araneae) of scree slopes in the Moravian Karst. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 84: 205–210.
Růžička V. (1999b): Spiders (Araneae) of scree slopes in the Moravian Karst. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae84: 205–210.
Spiders of Doupovské Hory Mts. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 3: 25–34.
Růžička V. (ed.) (1999c): Spiders of Doupovské Hory Mts. Acta Univ. Purkynianae, Biologica3: 25–34.
The first steps in subterranean evolution of spiders (Araneae) in Central Europe. Journal of Natural History 33: 255–265.
Růžička V. (1999d): The first steps in subterranean evolution of spiders (Araneae) in Central Europe. Journal of Natural History33: 255–265.
The freezing scree slopes and their arachnofauna. In Möseler B. M. & Molenda R. (eds), Lebensraum Blockhlade. Decheniana-Beihefte 37: 141–147.
Růžička V. (1999e): The freezing scree slopes and their arachnofauna. In Möseler B. M. & Molenda R. (eds), Lebensraum Blockhlade. Decheniana-Beihefte37: 141–147.
Pavouk stepník rudý ve středním Povltaví [Spider Eresus cinnaberinus in the “Střední Povltaví” (Central Moldavian Hilly Land)]. Ochrana přírody 54: 208–209 (in Czech, English summary).
Řezáč M., Špryňar P. & Votýpka J. (1999): Pavouk stepník rudý ve středním Povltaví [Spider Eresus cinnaberinusin the “Střední Povltaví” (Central Moldavian Hilly Land)]. Ochrana přírody54: 208–209 (in Czech, English summary).
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava) [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava)]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 14: 155–175 (in Cze
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava) [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava)]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních14: 155–175 (in Czech, English summary).

1998

Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 7: 30–35 (in Czech).
Buchar J. (1998): Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD7: 30–35 (in Czech).
Naši pavouci [ Our spiders ]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Buchar J. & Kůrka A. (1998): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr. 30 (2): 705–717.
Buchar J. & Thaler K. (1998): Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr.30 (2): 705–717.
Stavba sítí pavouků Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge) [Web construction of Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge) (Araneae: Theridiidae)]. Fauna Bohem. septentr. 23: 117–120 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1998): Stavba sítí pavouků Theonoe minutissima(O. P.-Cambridge) [Web construction of Theonoe minutissima(O. P.-Cambridge) (Araneae: Theridiidae)]. Fauna Bohem. septentr.23: 117–120 (in Czech, English summary).
Egg sac building procedure for spiders of the species Pholcus phalangioides (Fuesslin) (Araneae, Pholcidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 2: 11–17.
Hajer J., Polívková M. & Řeháková M. (1998): Egg sac building procedure for spiders of the species Pholcus phalangioides(Fuesslin) (Araneae, Pholcidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica2: 11–17.
Pavouci litorálních porostů [ Spiders of littoral stands ]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).
Holec M. (1998): Pavouci litorálních porostů [Spiders of littoral stands]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).
Sklípkani [ Tarantulas ]. Madagaskar, Jihlava, 120 pp. (in Czech).
Kovařík F. (1998): Sklípkani [Tarantulas]. Madagaskar, Jihlava, 120 pp. (in Czech).
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 167: 35–42.
Kůrka A. (1998a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.167: 35–42.
Křižák pruhovaný ( Argiope bruennichi Scop.) [The Striped Diadem Spider ( Argiope bruennichi Scop.)]. Ochrana přírody 53: 112–113 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1998b): Křižák pruhovaný ( Argiope bruennichiScop.) [The Striped Diadem Spider ( Argiope bruennichiScop.)]. Ochrana přírody53: 112–113 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis der Region von Osoblaha]. ActaFac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 4–5: 93–104 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1998): Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis der Region von Osoblaha]. ActaFac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica4–5: 93–104 (in Czech, German summary).
Effect of some insecticides on spiders. In 1st International Meeting of Young Scientists in Horticulture . Faculty of Horticulture, Lednice, pp. 29–30.
Pekár S . (1998b): Effect of some insecticides on spiders. In 1st International Meeting of Young Scientists in Horticulture. Faculty of Horticulture, Lednice, pp. 29–30.
Effect of selective insecticides on the beneficial spider community of a pear orchard in the Czech Republic.
Pekár S. (1998a): Effect of selective insecticides on the beneficial spider community of a pear orchard in the Czech Republic. In Selden P. A. (ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology. British Arachnological Society, Burnham Beeches, Bucks, pp. 337–342.
Mravčíky – pozoruhodná skupina myrmekofilných pavúkov [Zodariid spiders – the remarkable group ofmyrmecophagous spiders]. Živa 46: 173–174 (in Slovak, English summary).
Pekár S. & Král J. (1998): Mravčíky – pozoruhodná skupina myrmekofilných pavúkov [Zodariid spiders – the remarkable group ofmyrmecophagous spiders]. Živa46: 173–174 (in Slovak, English summary).
Mgr. Jaroslav Svatoň – šesťdesiatpäťročný [Mgr. Jaroslav Svatoň – 65 years old]. Entomofauna carpatica 10: 58 (in Slovak).
Prídavka R. (1998): Mgr. Jaroslav Svatoň – šesťdesiatpäťročný [Mgr. Jaroslav Svatoň – 65 years old]. Entomofauna carpatica10: 58 (in Slovak).
Bezobratlí živočichové pseudokrasových terénů [Wirbellose Tiere des Pseudokarstes]. In Cílek V. & Kopecký  J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf [ Das Sandsteinphänomen: Klima, Leben und Georelief ]. Knihovna České s
Růžička V. (1998a): Bezobratlí živočichové pseudokrasových terénů [Wirbellose Tiere des Pseudokarstes]. In Cílek V. & Kopecký  J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf [Das Sandsteinphänomen: Klima, Leben und Georelief]. Knihovna České speleologické společnosti 32. Czech Speleological Society, Praha, pp. 33–36 (in Czech, German and English summary).
Dosavadní výsledky arachnologického průzkumu pískovcových skalních měst [Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites, so-called “rock cities”]. In Cílek V. & Kopecký J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf<
Růžička V. (1998b): Dosavadní výsledky arachnologického průzkumu pískovcových skalních měst [Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites, so-called “rock cities”]. In Cílek V. & Kopecký J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf [Das Sandsteinphänomen: Klima, Leben und Georelief]. Knihovna České speleologické společnosti 32. Czech Speleological Society, Praha, pp. 113–125 (in Czech).
Pavouci jihovýchodní Moravy. Spiders of southeastern Moravia. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 3: 23–35 (in Czech, English summary).
Růžička V. (ed.) (1998c): Pavouci jihovýchodní Moravy. Spiders of southeastern Moravia. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti3: 23–35 (in Czech, English summary).
Podzemní led v kamenných sutích [Underground ice in scree slopes]. Vesmír 77: 397–399 (in Czech).
Růžička V. (1998d): Podzemní led v kamenných sutích [Underground ice in scree slopes]. Vesmír77: 397–399 (in Czech).
The subterranean forms of Lepthyphantes improbulus, Theonoe minutissima and Theridion bellicosum (Araneae: Linyphiidae, Theridiidae).
Růžička V. (1998e): The subterranean forms of Lepthyphantes improbulus, Theonoe minutissimaand Theridion bellicosum(Araneae: Linyphiidae, Theridiidae). In Selden P. A. (ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology. British Arachnological Society, Burnham Beeches, Bucks, pp. 101–105.
New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 1–7.
Růžička V. & Holec M. (1998): New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. Arachnol. Mitt.16: 1–7.
Spiders in stony debris in central Bohemia. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 2: 19–29.
Růžička V. & Antuš P . (1998): Spiders in stony debris in central Bohemia. Acta Univ. Purkynianae, Biologica2: 19–29.
Pavouci pseudokrasových jeskyní v severovýchodních Čechách [Spiders of pseudokarst caves innortheastern Bohemia]. In Cílek V. & Kopecký J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf [ Das Sandsteinphänomen: Klima, Leben und Georelief
Růžička V. & Kopecký J. (1998): Pavouci pseudokrasových jeskyní v severovýchodních Čechách [Spiders of pseudokarst caves innortheastern Bohemia]. In Cílek V. & Kopecký J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf [Das Sandsteinphänomen: Klima, Leben und Georelief]. Knihovna České speleologické společnosti 32. Czech Speleological Society, Praha, pp. 102–112 (in Czech, English and German summary).
Súčasný stav poznania fauny pavúkov (Arachnida: Araneae) Krivánskej Fatry: review [Current knowledge of spider fauna (Arachnida: Araneae) in the Krivánska Fatra Mts.: review]. In Korňan M. (ed.), Proceedings of the seminar Výskum a ochrana Kriván
Svatoň J. (1998): Súčasný stav poznania fauny pavúkov (Arachnida: Araneae) Krivánskej Fatry: review [Current knowledge of spider fauna (Arachnida: Araneae) in the Krivánska Fatra Mts.: review]. In Korňan M. (ed.), Proceedings of the seminar Výskum a ochrana Krivánskej Fatry [Proceedings of a seminar on research and protection of the Krivánska Fatra Mts.]. Malá Fatra National Park Administration, Varín, pp. 66–69 (in Slovak, English summary).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) v údolí řeky Brtnice na Českomoravské vysočině [Contribution to the knowledge of spider fauna (Araneae) in the Brtnice river valley in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl
Svatoň J. & Jelínek A. (1998): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) v údolí řeky Brtnice na Českomoravské vysočině [Contribution to the knowledge of spider fauna (Araneae) in the Brtnice river valley in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních13: 83–109 (in Czech, English sumary).
K poznaniu pavúkov (Araneae) CHKO Kysuce [On the subject of spiders (Araneae) in the preserve area of Kysuce]. Vlastivedný zborník Považia 19: 101–115 (in Slovak, English summary).
Svatoň J., Franc V., Krajča A., Krumpálová Z., Křížová V., Pekár S., Staňková E. & Svatoňová E. (1998): K poznaniu pavúkov (Araneae) CHKO Kysuce [On the subject of spiders (Araneae) in the preserve area of Kysuce]. Vlastivedný zborník Považia19: 101–115 (in Slovak, English summary).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných území NPR Žďárský potok [ Eco-faunistic characterization of spider communities of selected sites in the proposed nature reserve Žďárský Potok ]. University of Ostrava, Ostrava,
Tonnerová O. (1998): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných území NPR Žďárský potok [Eco-faunistic characterization of spider communities of selected sites in the proposed nature reserve Žďárský Potok]. University of Ostrava, Ostrava, 67 pp. (in Czech).
Některé pozoruhodné a vzácné druhy pavouků (Araneida) severozápadního Slezska [Some very remarkable and rare species of spiders (Araneida) of northwest Silesia in the Czech Republic]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 4
Zbytek F. T. & Svatoň J. (1998): Některé pozoruhodné a vzácné druhy pavouků (Araneida) severozápadního Slezska [Some very remarkable and rare species of spiders (Araneida) of northwest Silesia in the Czech Republic]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica4–5: 105–120 (in Czech, English summary).

1997

In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 275–278.
Buchar J. (1997a): In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 275–278.
Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia 20: 5–32.
Buchar J. (1997b): Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia20: 5–32.
Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Buchar J. (1997c): Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Buchar J. (1997d): Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 28: 1–28 (in Czech, E
Buchar J. (1997e): Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč28: 1–28 (in Czech, English summary).
K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium ]. Živa 45: 36 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1997f): K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium]. Živa45: 36 (in Czech, English summary).
Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosa max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 187/107: 515–539.
Buchar J. & Thaler K. (1997): Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosamax. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II187/107: 515–539.
Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool.Bohem. 61: 279–285.
Dobroruka L. J. (1997): Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha(Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool.Bohem.61: 279–285.
Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orlických horách [Find of wolf spider Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) in Orlické hory Mts.].
Dolanský J. (1997a): Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria(Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orlických horách [Find of wolf spider Acantholycosa lignaria(Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) in Orlické hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie5: 185 (in Czech, English summary).
Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor [Thermophilous community of spiders from east- west part of Železné hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 5: 121–126 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (1997b): Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor [Thermophilous community of spiders from east- west part of Železné hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie5: 121–126 (in Czech, English summary).
Vliv mláděte kukačky obecné ( Cuculus canorus ) na potravní chování rákosníka obecného ( Acrocephalus scirpaceus ) [The influence of a nestling of Cuculus canorus on the feeding behavior of Acrocephalus scirpaceus ]. BSc th
Grim T. (1997): Vliv mláděte kukačky obecné ( Cuculus canorus) na potravní chování rákosníka obecného ( Acrocephalus scirpaceus) [The influence of a nestling of Cuculus canoruson the feeding behavior of Acrocephalus scirpaceus]. BSc thesis, Masaryk University, Brno, 115 pp. (in Czech).
Glandular hairs of spiders of the genus Atypus (Araneae: Mygalomorphae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 287–296.
Hajer J. (1997a): Glandular hairs of spiders of the genus Atypus(Araneae: Mygalomorphae). Acta Soc. Zool. Bohem.61: 287–296.
Spinnerets, silk production and evolution of spider webs. Fauna Bohem. septentr. 22: 107–116 (in English).
Hajer J. (1997b): Spinnerets, silk production and evolution of spider webs. Fauna Bohem. septentr.22: 107–116 (in English).
Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) [Spiders of a stony debrisfield locality Koštov (České Středohoří Mts., northern Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 19: 19–28 (in Czech, English sum
Hajer J., Růžička V. & Bartoš J. (1997): Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) [Spiders of a stony debrisfield locality Koštov (České Středohoří Mts., northern Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná19: 19–28 (in Czech, English summary).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice [ Spiders ofthe proposed protected area Brtnice river valley ]. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp. (in Czech).
Jelínek A. (1997): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice [Spiders ofthe proposed protected area Brtnice river valley]. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp. (in Czech).
Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae). In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 133–137.
Kasal P. (1997): Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae). In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 133–137.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 166: 47–54.
Kůrka A. (1997a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.166: 47–54.
Arachnofauna nivy řeky Smědé (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the mead of the Smědá River (Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 20: 31–38 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1997b): Arachnofauna nivy řeky Smědé (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the mead of the Smědá River (Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy20: 31–38 (in Czech, English summary).
Arachnofauna vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Pavouci – Araneida) [The spider fauna (Araneida) of the military area Ralsko]. Bezděz 5: 237–268 (in Czech, English and German summary).
Kůrka A. (1997c): Arachnofauna vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Pavouci – Araneida) [The spider fauna (Araneida) of the military area Ralsko]. Bezděz5: 237–268 (in Czech, English and German summary).
The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts. region. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B 53: 11–35.
Kůrka A. (1997d): The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts. region. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B53: 11–35.
Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 373–379.
Miller F. & Buchar J. (1997): Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 373–379.
Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k bylinnému patru [ An analysis of spider communities inhabiting the herb layer in Blaník Protected Landscape Area ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 160 pp. (in Czech).
Nevoralová L. (1997a): Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k bylinnému patru [An analysis of spider communities inhabiting the herb layer in Blaník Protected Landscape Area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 160 pp. (in Czech).
Sběry pavouků na Velkém Blaníku pomocí papírových pásů [Collecting spiders on Velký Blaník Mt. using paperstrips]. Živa 45: 130–131 (in Czech, English summary).
Nevoralová L. (1997b): Sběry pavouků na Velkém Blaníku pomocí papírových pásů [Collecting spiders on Velký Blaník Mt. using paperstrips]. Živa45: 130–131 (in Czech, English summary).
Kartotéční listy. Sběry pavouků z CHKO Blaník (1995–1996) epigeon i bylinné patro [ Card-index .Spider records from Blaník Protected Landscape Area (1995–1996), epigeion and herb stratum ]. Charles University, Praha, 179 pp. (in Czech).
Nevoralová L. & Štropová J. (1997): Kartotéční listy. Sběry pavouků z CHKO Blaník (1995–1996) epigeon i bylinné patro [Card-index .Spider records from Blaník Protected Landscape Area (1995–1996), epigeion and herb stratum]. Charles University, Praha, 179 pp. (in Czech).
Changes in epigeic spider community in primary succession on a brown-coal dump. Arachnol. Mitt. 14: 40–50.
Pekár S. (1997a): Changes in epigeic spider community in primary succession on a brown-coal dump. Arachnol. Mitt.14: 40–50.
Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley. Ochr. Rostl. 33: 257–265.
Pekár S. (1997b): Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley. Ochr. Rostl.33: 257–265.
Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat. Ochr. Rostl . 33: 17–24.
Pekár S. (1997c): Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat. Ochr. Rostl. 33: 17–24.
Effect of an organophosphate insecticide combined with a liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands. Scientia Agric. Bohem. 28: 271–281.
Pekár S., Kazda J. & Veverka K. (1997): Effect of an organophosphate insecticide combined with a liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands. Scientia Agric. Bohem.28: 271–281.
Pavouci komerčních sadů [Spiders of commercial orchards]. AGRO ochrana a výživa rostlin 1997(11–12): 19–25, 31–34 (in Czech).
Pekár S., Pavela R. & Kůrka A. (1997): Pavouci komerčních sadů [Spiders of commercial orchards]. AGRO ochrana a výživa rostlin1997(11–12): 19–25, 31–34 (in Czech).
Professor Jan Buchar – a tribute to his 65th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 269–273.
Růžička V. (1997a): Professor Jan Buchar – a tribute to his 65th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 269–273.
Spiders (Araneae) from boulder debris of Králický Sněžník and Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 45 [1996]: 239–243.
Růžička V. (1997b): Spiders (Araneae) from boulder debris of Králický Sněžník and Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A)45 [1996]: 239–243.
Spiders (Araneae) of dwarf Norway spruces. In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 281–287.
Růžička V. (1997c): Spiders (Araneae) of dwarf Norway spruces. In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 281–287.
The first steps of the underground evolution of the spiders in the Central Europe. In Pižl V. & Tajovský K. (eds), Abstracts of the 4th Central European Workshop on Soil Zoology . Institute of Soil Biology, České Budějovice, p. 30.
Růžička V. (1997d): The first steps of the underground evolution of the spiders in the Central Europe. In Pižl V. & Tajovský K. (eds), Abstracts of the 4th Central European Workshop on Soil Zoology. Institute of Soil Biology, České Budějovice, p. 30.
Stony debris ecosystems and their spider and mite inhabitants. In Hemp A. (ed.), Das Blockschutthalden-Symposium am 6. und 7. September 1996 in Bayreuth. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 58: 349–352.
Růžička V. & Zacharda M . (1997): Stony debris ecosystems and their spider and mite inhabitants. In Hemp A. (ed.), Das Blockschutthalden-Symposium am 6. und 7. September 1996 in Bayreuth. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges.58: 349–352.
Collecting spiders from rocky habitats. Newsl. Br. arachnol. Soc. 80: 4–5.
Růžička V. & Antuš P. (1997): Collecting spiders from rocky habitats. Newsl. Br. arachnol. Soc.80: 4–5.
Succession of epigeic spider communities (Araneae) on spoil banks in North Bohemia. Acta Soc. Zool.Bohem. 61: 381–388.
Růžička V. & Hejkal J. (1997): Succession of epigeic spider communities (Araneae) on spoil banks in North Bohemia. Acta Soc. Zool.Bohem.61: 381–388.
Pavouci (Araneae) Úpské rašeliny a Studniční hory. Spiders (Araneae) of the Úpská rašelina peatbog and Studniční hora mountain. Opera corcontica 34: 179–187 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Vaněk J. (1997): Pavouci (Araneae) Úpské rašeliny a Studniční hory. Spiders (Araneae) of the Úpská rašelina peatbog and Studniční hora mountain. Opera corcontica34: 179–187 (in Czech, English summary).
Das Männchen von Cyrtopholis flavostriatus Schmidt, 1995 (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda 5(2): 2–6.
Schmidt G. & Kovařík F. (1997): Das Männchen von Cyrtopholis flavostriatusSchmidt, 1995 (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda5(2): 2–6.
Fauna pavúkov (Araneae) NPR Kláštorské lúky v Turčianskej kotline [Spiders (Araneae) of the Kláštorskélúky meadows NNR in the Turčianska kotlina basin]. In Kadlečík J. (ed.), Zborník Turiec 1996. Zborník príspevkov zo seminára „30 rokov ochrany rieky
Svatoň J. & Prídavka R. (1997): Fauna pavúkov (Araneae) NPR Kláštorské lúky v Turčianskej kotline [Spiders (Araneae) of the Kláštorskélúky meadows NNR in the Turčianska kotlina basin]. In Kadlečík J. (ed.), Zborník Turiec 1996. Zborník príspevkov zo seminára „30 rokov ochrany rieky Turiec“ a odborných príspevkov z povodia rieky Turiec [Proceedings of the conference on the protection of the Turiec river]. Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Bratislava, pp. 131–143 (in Slovak, English summary).
Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k epigeickému patru [ An analysis of the arachnofauna of the Blaník Protected Landscape Area with special respect to the epigeion ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 145 pp. (in
Štropová J. (1997): Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k epigeickému patru [An analysis of the arachnofauna of the Blaník Protected Landscape Area with special respect to the epigeion]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 145 pp. (in Czech).
A new species of Linyphiidae (Araneae) from the sudeto-carpathian range (Czech Republic andSlovakia). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 389–394.
Thaler K., Buchar J. & Kůrka A. (1997): A new species of Linyphiidae (Araneae) from the sudeto-carpathian range (Czech Republic andSlovakia). Acta Soc. Zool. Bohem.61: 389–394.
Heavy metals and detoxifying enzymes in spiders from coaland metallurgic dumps near Ostrava (Czech Republic). In Żabka  M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 3
Wilczek G., Majkus Z., Migula P., Bednarska K. & Świerczek E. (1997): Heavy metals and detoxifying enzymes in spiders from coaland metallurgic dumps near Ostrava (Czech Republic). In Żabka  M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 317–328.
Hormonally mediated insect-plant relationships: Arthropod populations associated with ecdysteroid-containing plant, Leuzea carthamoides (Asteraceae). Eur. J. Entomol. 94: 183–198.
Zelený J., Havelka J. & Sláma K. (1997): Hormonally mediated insect-plant relationships: Arthropod populations associated with ecdysteroid-containing plant, Leuzea carthamoides(Asteraceae). Eur. J. Entomol.94: 183–198.

1996

Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica 8: 52–55 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1996): Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica8: 52–55 (in Czech, English summary).
Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 18: 21–25 (in Czech, German summary).
Čeřovský V. & Holec M. (1996): Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná18: 21–25 (in Czech, German summary).
Pavoučí kleptobionti [Spider kleptobionts]. Živa 44: 176–178 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1996): Pavoučí kleptobionti [Spider kleptobionts]. Živa44: 176–178 (in Czech, English summary).
Die Arten der Steatoda phalerata -Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 69: 377–404.
Knoflach B. (1996): Die Arten der Steatoda phalerata-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges.69: 377–404.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 165: 133–138.
Kůrka A. (1996a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.165: 133–138.
Remarks on the peatbog spider fauna in the Šumava Mts. (Araneida). Silva Gabreta 1: 195–196.
Kůrka A. (1996b): Remarks on the peatbog spider fauna in the Šumava Mts. (Araneida). Silva Gabreta1: 195–196.
Příspěvek k poznání arachnofauny okolí Mostů u Jablunkova [Contribution to the cognition of arachnofauna in the neighbourhood of “Mosty u Jablunkova”]. Práce a studie 10: 128–133 (in Czech, English summary).
Majkus Z. (1996): Příspěvek k poznání arachnofauny okolí Mostů u Jablunkova [Contribution to the cognition of arachnofauna in the neighbourhood of “Mosty u Jablunkova”]. Práce a studie10: 128–133 (in Czech, English summary).
A laboratory study of the efficiency and attractiveness of pitfall traps for Pardosa agrestis (Aranea). Acta Soc. Zool. Bohem. 60: 191–197.
Pekár S. (1996): A laboratory study of the efficiency and attractiveness of pitfall traps for Pardosa agrestis(Aranea). Acta Soc. Zool. Bohem.60: 191–197.
Pavouci (Araneae) národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Spiders (Araneae) of the Brouskův Mlýn National Nature Reserve (South Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 36 (2): 101–107 (in Czech, English summary).
Růžička V. (1996a): Pavouci (Araneae) národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Spiders (Araneae) of the Brouskův Mlýn National Nature Reserve (South Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy36 (2): 101–107 (in Czech, English summary).
Pavoucikamenitých sutí a pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí [Spiders of stony debris and pseudokarstcaves in Podyjí National Park]. In Gruna B. & Reiter A. (eds), Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) [<
Růžička V. (1996b): Pavoucikamenitých sutí a pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí [Spiders of stony debris and pseudokarstcaves in Podyjí National Park]. In Gruna B. & Reiter A. (eds), Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) [Investigation of the locality “Ledové sluje” (Ice caves) near Vranov nad Dyjí (Podyjí National Park)]. Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, Praha 3. Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic, Praha, pp. 123–132 (in Czech, English summary).
Species composition and site distribution of spiders (Araneae) in a gneiss massif in the Dyje river valley. Revue suissede Zoologie vol. hors série: 561–569.
Růžička V. (1996c): Species composition and site distribution of spiders (Araneae) in a gneiss massif in the Dyje river valley. Revue suissede Zoologievol. hors série: 561–569.
Spiders in stony debris in South Bohemian mountains. Silva Gabreta 1: 187–194.
Růžička V. (1996d): Spiders in stony debris in South Bohemian mountains. Silva Gabreta1: 187–194.
Spiders (Araneae) of stony debris in North Bohemia. Arachnol. Mitt. 12: 46–56.
Růžička V. & Hajer J. (1996c): Spiders (Araneae) of stony debris in North Bohemia. Arachnol. Mitt.12: 46–56.
Arachnofauna lokality Černá luka v Přírodním parku Východní Krušné hory [Spiders of the Černá Luka locality in the East Krušné hory Mountains Nature Park]. Fauna Bohem. septentr. 21: 93–98 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Hajer J. (1996a): Arachnofauna lokality Černá luka v Přírodním parku Východní Krušné hory [Spiders of the Černá Luka locality in the East Krušné hory Mountains Nature Park]. Fauna Bohem. septentr.21: 93–98 (in Czech, English summary).
Arachnofauna na březích řeky Labe v úseku Ústí nad Labem–Malé Březno [Arachnofauna on the Labe river banks from Ústí Nad Labem to Malé Březno]. Fauna Bohem. septentr. 21: 85–92 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Hajer J. (1996b): Arachnofauna na březích řeky Labe v úseku Ústí nad Labem–Malé Březno [Arachnofauna on the Labe river banks from Ústí Nad Labem to Malé Březno]. Fauna Bohem. septentr.21: 85–92 (in Czech, English summary).
Pavouci Národního parku Podyjí [The spiders of the Podyjí National Park]. Fauna Bohem. septentr. 21: 99–115 (in Czech, English summary).
Růžička V., Buchar J., Kasal P. & Chvátalová I. (1996): Pavouci Národního parku Podyjí [The spiders of the Podyjí National Park]. Fauna Bohem. septentr.21: 99–115 (in Czech, English summary).
Nesipelma insulare gen. and sp. n. from the Nevis Island, Lesser Antilles (Arachnida: Araneida: Theraphosidae). Arachnol. Mag. 4 (6): 1–9.
Schmidt G. & Kovařík F. (1996): Nesipelma insulare gen. and sp. n. from the Nevis Island, Lesser Antilles (Arachnida: Araneida: Theraphosidae). Arachnol. Mag.4 (6): 1–9.
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ekosystémů CHKO Poodří [ Eco-faunisticcharacterization of spider communities of selected ecosystems in Poodří Protected Landscape Area ]. University of Ostrava, Ostrava, 69 pp.
Šindýlková L. (1996): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ekosystémů CHKO Poodří [Eco-faunisticcharacterization of spider communities of selected ecosystems in Poodří Protected Landscape Area]. University of Ostrava, Ostrava, 69 pp. (in Czech).
Die Wolfspinnen von Österreich 3: Gattungen Aulonia , Pardosa (p. p.), Pirata , Xerolycosa (Arachnida, Araneae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 186/106: 393–410.
Thaler K. & Buchar J. (1996): Die Wolfspinnen von Österreich 3: Gattungen Aulonia, Pardosa(p. p.), Pirata, Xerolycosa(Arachnida, Araneae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II186/106: 393–410.

1995

Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 39: 3–28.
Buchar J. (1995a): Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica39: 3–28.
Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa 43: 185–187 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1995b): Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa43: 185–187 (in Czech, English summary).
Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [ Key to the determination of invertebrates ]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Buchar J. (1995c): Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [Key to the determination of invertebrates]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology . Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Buchar J. (1995d): Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium ofArachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Buchar J. (1995e): Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium ofArachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa , Tricca , Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 185/105: 481–498.
Buchar J. & Thaler K. (1995a): Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II185/105: 481–498.
Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr. 27: 653–663.
Buchar J. & Thaler K. (1995b): Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus(Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr.27: 653–663.
Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Buchar J., Růžička V. & Kůrka A. (1995): Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia 12: 5–6.
Cokendolpher J. & Buchar J. (1995): Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia12: 5–6.
Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [ Ecology of scree slopes in North Bohemia ]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Čeřovský V. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Utilization of silk, use of webs, and predatory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus (Araneida: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 59: 141–144.
Dobroruka L. J. (1995): Utilization of silk, use of webs, and predatory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus(Araneida: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem.59: 141–144.
The distribution, status and habitats of Dolomedes fimbriatus (Clerck) and D. plantarius (Clerck) in Europe. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, Česk
Duffey E. (1995): The distribution, status and habitats of Dolomedes fimbriatus(Clerck) and D. plantarius(Clerck) in Europe. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 54–65.
Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola , Argyrodes gibbosus and Holocnemuspluchei . In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of
Hajer J. (1995): Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola, Argyrodes gibbosusand Holocnemuspluchei. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 84–88.
Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [ Ecology of scree slopes in North Bohemia ]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Holec M. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
První nález křižáka pruhovaného ( Argiope bruennichi ) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider ( Argiope bruennichi ) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny,
Jelínek A. (1995): První nález křižáka pruhovaného ( Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider ( Argiope bruennichi) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 253–254 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.].
Jelínek A. & Svatoň J. (1995): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 167–177 (in Czech, English summary).
Method for graphic representation of ecological types of spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 99–102.
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995a): Method for graphic representation of ecological types of spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 99–102.
Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 103–106.
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995b): Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 103–106.
The karyotype of Argyroneta aquatica and basic scheme of the karyotype evolution in the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology . Muséum d’histoire naturelle, Genè
Král J. (1995a): The karyotype of Argyroneta aquaticaand basic scheme of the karyotype evolution in the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 27.
The karyotype studies in central Europe’s species of the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea (Araneida). In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 224.
Král J. (1995b): The karyotype studies in central Europe’s species of the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea (Araneida). In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 224.
Arachnofauna rašelinišť Jizerských hor (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the peat bogs in the Jizera Mountains(Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 19: 99–112 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1995a): Arachnofauna rašelinišť Jizerských hor (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the peat bogs in the Jizera Mountains(Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy19: 99–112 (in Czech, English summary).
Dipoena inornata – a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 164: 38 (in English).
Kůrka A. (1995b): Dipoena inornata– a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 38 (in English).
Some rare and remarkable spider species (Araneida) from peatbogs of the Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 164: 77–86 (in English).
Kůrka A. (1995c): Some rare and remarkable spider species (Araneida) from peatbogs of the Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 77–86 (in English).
Sto let výzkumů zoologického oddělení národního muzea na Šumavě: Pavouci [Hundred years of research done byZoological Department of National Museum in Šumava Mts.: Spiders]. Šumava 1995 (8): 10, 15 (in Czech).
Kůrka A. (1995d): Sto let výzkumů zoologického oddělení národního muzea na Šumavě: Pavouci [Hundred years of research done byZoological Department of National Museum in Šumava Mts.: Spiders]. Šumava1995 (8): 10, 15 (in Czech).
The arachnofauna of Bohemian peatbogs [Spiders (Araneida) of two peatbogs in the Šumava Mountains]. Acta Mus. Nat.Pragae, Ser. B 50 [1994]: 93–106.
Kůrka A. (1995e): The arachnofauna of Bohemian peatbogs [Spiders (Araneida) of two peatbogs in the Šumava Mountains]. Acta Mus. Nat.Pragae, Ser. B50 [1994]: 93–106.
Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 226.
Kůrka A. (1995f): Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 226.
Příspěvek k poznání arachnofauny Moravského krasu [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis des Mährischen Karstes]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 3: 119–136 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1995): Příspěvek k poznání arachnofauny Moravského krasu [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis des Mährischen Karstes]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica3: 119–136 (in Czech, German summary).
Araneida. In Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserveof UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 92: 35–50.
Majkus Z. & Svatoň J. (1995): Araneida. In Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserveof UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia92: 35–50.
Rozšíření druhů tří teplomilných čeledí pavouků na území České a Slovenské republiky [ The distribution of three thermophilous spider families in the Czech and Slovak Republics ]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 58 pp. (in Czech).
Nevoralová L . (1995): Rozšíření druhů tří teplomilných čeledí pavouků na území České a Slovenské republiky [The distribution of three thermophilous spider families in the Czech and Slovak Republics]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 58 pp. (in Czech).
Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope , new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život 27: 109–111 (in Czech).
Roušar A. (1995): Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope, new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život27: 109–111 (in Czech).
Spiders in North-Bohemian and South-Bohemian villages. Fauna Bohem. septentr. 20: 133–144.
Růžička V. (1995a): Spiders in North-Bohemian and South-Bohemian villages. Fauna Bohem. septentr.20: 133–144.
The spreading of Ostearius melanopygius (Araneae: Linyphiidae) through Central Europe. Eur. J. Entomol. 92: 723–726.
Růžička V. (1995b): The spreading of Ostearius melanopygius(Araneae: Linyphiidae) through Central Europe. Eur. J. Entomol.92: 723–726.
Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae). Pedobiologia 39: 42–51.
Růžička V., Hajer J. & Zacharda M. (1995): Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae). Pedobiologia39: 42–51.
Comparison of epigeic arachnofauna of most frequent biotopes and permanent plant associations in Czech hilly country based on the optimum biotope analysis. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute
Šmaha J. (1995): Comparison of epigeic arachnofauna of most frequent biotopes and permanent plant associations in Czech hilly country based on the optimum biotope analysis. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 234.
Ecological preferences of epigeic spiders (Araneida) in the systems of many biotopes. Acta Soc. Zool. Bohem. 59: 227–244.
Šmaha J. & Chytrý P. (1995): Ecological preferences of epigeic spiders (Araneida) in the systems of many biotopes. Acta Soc. Zool. Bohem.59: 227–244.
Příspěvek k arachnofauně Mladoboleslavska se zvláštním přihlédnutím k místní populaci druhu Atypus piceus [ Spiders of the Mladá Boleslav area with special respect to the local population of Atypus piceus]. MSc. thesis, Charles University,
Šmelhausová I. (1995): Příspěvek k arachnofauně Mladoboleslavska se zvláštním přihlédnutím k místní populaci druhuAtypus piceus [Spiders of the Mladá Boleslav area with special respect to the local population ofAtypus piceus]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 78 pp. (in Czech).
Porovnání fauny čeledi Lycosidae z území Belgie na základě poznatků dosažených na území Čech [ A comparison ofCzech and Belgian fauna of wolf spiders ]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 36 pp. (in Czech).
Štropová J. (1995): Porovnání fauny čeledi Lycosidae z území Belgie na základě poznatků dosažených na území Čech [A comparison ofCzech and Belgian fauna of wolf spiders]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 36 pp. (in Czech).
Side-effects of liquid fertilizers on the pests. European Journal of Plant Pathology 101 (Supplement): Abstract No. 1398.
Veverka K. & Pekár S . (1995): Side-effects of liquid fertilizers on the pests. European Journal of Plant Pathology101 (Supplement): Abstract No. 1398.
Analýza epigamního chování slíďáka Pardosa alacris [ An analysis of the courtship display of Pardosa alacris]. MSc.thesis, Charles University, Praha, 61 pp. (in Czech).
Vlček K. (1995a): Analýza epigamního chování slíďákaPardosa alacris [An analysis of the courtship display ofPardosa alacris]. MSc.thesis, Charles University, Praha, 61 pp. (in Czech).
The wolf spider Pardosa alacris (Araneae, Lycosidae): the courtship display of this and related species and pheromone communication. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology,
Vlček K. (1995b): The wolf spider Pardosa alacris(Araneae, Lycosidae): the courtship display of this and related species and pheromone communication. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 174–183.

1994

Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1993]: 27–34.
Buchar J. (1994): Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 27–34.
The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija 1994 (6): 44–51.
Buchar J. & Koroleva E. G. (1994): The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija1994 (6): 44–51.
The red list of spiders of Slovakia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1993]: 115–133.
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994a): The red list of spiders of Slovakia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 115–133.
Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity .
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994b): Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity. Bratislava, pp. 111–116 (in Slovak, English summary).
Calamistrum of the spider Titanoeca obscura (Araneae: Titanoecidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 1 [1993]: 1–8.
Hajer J. (1994a): Calamistrum of the spider Titanoeca obscura(Araneae: Titanoecidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica1 [1993]: 1–8.
On the spinning apparatus of spiders of the genus Atypus (Araneae, Atypidae). Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345)[1993]: 165–173.
Hajer J. (1994b): On the spinning apparatus of spiders of the genus Atypus(Araneae, Atypidae). Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345)[1993]: 165–173.
Sklípkani nežijí jen v tropech [Trap-door spiders occur not only in tropics]. Živa 42: 121–123 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1994c): Sklípkani nežijí jen v tropech [Trap-door spiders occur not only in tropics]. Živa42: 121–123 (in Czech, English summary).
Výskyt pavouka Arctosa cinerea (Fabr., 1777) na Místecku [Das Vorkommen der Spinne Arctosa cinerea (Fabr., 1777) auf dem Gebiet Místek]. Práce a studie 8: 105–107 (in Czech, German summary).
Holuša J. (1994): Výskyt pavouka Arctosa cinerea(Fabr., 1777) na Místecku [Das Vorkommen der Spinne Arctosa cinerea(Fabr., 1777) auf dem Gebiet Místek]. Práce a studie8: 105–107 (in Czech, German summary).
Přehled cytogenetiky pavoukovců [Review of arachnid cytogenetics]. Biologické listy 59: 282–306 (in Czech, Englishsummary).
Král J. (1994): Přehled cytogenetiky pavoukovců [Review of arachnid cytogenetics]. Biologické listy59: 282–306 (in Czech, Englishsummary).
Theridion conigerum Simon, 1914 (Araneida: Theridiidae) – a new spider species for Bohemia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 28 (in English).
Kůrka A . (1994g): Theridion conigerumSimon, 1914 (Araneida: Theridiidae) – a new spider species for Bohemia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 28 (in English).
Akce křižák pruhovaný (nové poznatky o rozšíření v ČR) [The banded garden spider campaign – new knowledge on itsdistribution]. Živa 42: 169–170 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994a): Akce křižák pruhovaný (nové poznatky o rozšíření v ČR) [The banded garden spider campaign – new knowledge on itsdistribution]. Živa42: 169–170 (in Czech, English summary).
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) – a new spider species for Bohemia (Araneida, Lycosidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 77–78 (in English).
Kůrka A. (1994b): Alopecosa pinetorum(Thorell, 1856) – a new spider species for Bohemia (Araneida, Lycosidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 77–78 (in English).
Pavouci (Araneida) chráněného území Sedlecké skály v Praze [Spiders (Araneida) of the protected area Sedlecké Skály in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 162 [1993]: 101–115 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994c): Pavouci (Araneida) chráněného území Sedlecké skály v Praze [Spiders (Araneida) of the protected area Sedlecké Skály in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.162 [1993]: 101–115 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) lokality Benátecký vrch u Milovic [Spiders (Araneida) of the Benátecký vrch near Milovice]. Prácemuz. v Kolíně – ser. natur. 1: 59–67 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994d): Pavouci (Araneida) lokality Benátecký vrch u Milovic [Spiders (Araneida) of the Benátecký vrch near Milovice]. Prácemuz. v Kolíně – ser. natur.1: 59–67 (in Czech, English summary).
Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národníhomuzea), část I [A survey of spiders (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Mu
Kůrka A. (1994e): Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národníhomuzea), část I [A survey of spiders (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Museum), Part I]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 43–54 (in Czech, English summary).
První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae) [Über den ersten Fund der Zebraspinne ( Argiope bruennichi ) in Böhmen (Araneida: Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 25–27 (in C
Kůrka A. (1994f): První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae) [Über den ersten Fund der Zebraspinne (Argiope bruennichi) in Böhmen (Araneida: Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 25–27 (in Czech, English and German summary).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Bruntálska [ Eco-faunistic characterization of arachnofauna of Bruntál-region ]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Parolová M. (1994): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Bruntálska [Eco-faunistic characterization of arachnofauna of Bruntál-region]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Populačná dynamika pavúkov na plochách ošetrovaných kvapalnými hnojivami, alebo pesticídmi [Spider population dynamics of agricultural land treated by liquid fertilizers, or pesticides]. In Mikulka J., Chodová D., Martinková Z. & Oliberius J
Pekár S. (1994a): Populačná dynamika pavúkov na plochách ošetrovaných kvapalnými hnojivami, alebo pesticídmi [Spider population dynamics of agricultural land treated by liquid fertilizers, or pesticides]. In Mikulka J., Chodová D., Martinková Z. & Oliberius J. (eds), Sborník referátů z XIII. české a slovenské konference o ochraně rostlin. Proceedings of the XIIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference. Research Institute for Crop Production, Praha, pp. 252–253 (in Slovak and English).
The first record of Zodarion rubidum and Ostearius melanopygius for Slovakia (Arachnida: Araneae: Zodariidae, Linyphiidae). Entomol. Probl. 25 (1): 97–100.
Pekár S. (1994b): The first record of Zodarion rubidum and Ostearius melanopygius for Slovakia (Arachnida: Araneae: Zodariidae, Linyphiidae). Entomol. Probl.25 (1): 97–100.
Spiders in South Bohemian stony debris. Acta Univ. Purkynianae , Biologica 1 [1993]: 9–18.
Růžička V. (1994a): Spiders in South Bohemian stony debris. Acta Univ. Purkynianae, Biologica1 [1993]: 9–18.
Spiders of the Průčelská Rokle defile, Klíč Mt. and Zlatník Mt. in North Bohemia. Fauna Bohem. septentr. 19: 129–138.
Růžička V. (1994b): Spiders of the Průčelská Rokle defile, Klíč Mt. and Zlatník Mt. in North Bohemia. Fauna Bohem. septentr.19: 129–138.
The utilization of epigeic invertebrate communities as bioindicators of terrestrial environmental quality.
Růžička V. & Boháč J. (1994): The utilization of epigeic invertebrate communities as bioindicators of terrestrial environmental quality. In Salanki J., Jeffrey D. & Hughes G. M. (eds), Biological Monitoring of the Environment. A Manual of Methods. CAB International & IUBS, Wallingford and Paris, pp. 79–86.
Spiders of pseudokarst caves in northeastern Bohemia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1993]:299–309.
Růžička V. & Kopecký J. (1994): Spiders of pseudokarst caves in northeastern Bohemia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]:299–309.
Arthropods of stony debris in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Arctic and Alpine Research 26: 332–338.
Růžička V. & Zacharda M. (1994): Arthropods of stony debris in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Arctic and Alpine Research26: 332–338.
Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen Acantholycosa , Alopecosa , Lycosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 184/104: 357–375.
Thaler K. & Buchar J. (1994): Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen Acantholycosa, Alopecosa, Lycosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II184/104: 357–375.

1993

Cuticular spinning structures reveal evolutionary relationships in araneomorph spiders. Sbor. věd. Prací LF UK HradecKrálové 35 [1992]: 353–370.
Bílek P. (1993): Cuticular spinning structures reveal evolutionary relationships in araneomorph spiders. Sbor. věd. Prací LF UK HradecKrálové35 [1992]: 353–370.
Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica 36 [1992]: 383–428.
Buchar J. (1993a): Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica36 [1992]: 383–428.
The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116(1): 49–57.
Buchar J. (1993b): The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 49–57.
Die Arten der Gattung Acantholycosa in Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie 100: 327–341.
Buchar J. & Thaler K. (1993): Die Arten der Gattung Acantholycosain Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie100: 327–341.
Notes on the spinning apparatus of the spiders Hyptiotes paradoxus C. L. K., 1834, and Uloborus walckenaerius Latr., 1806 (Araneae: Uloboridae). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116(1): 99–103.
Hajer J. (1993a): Notes on the spinning apparatus of the spiders Hyptiotes paradoxusC. L. K., 1834, and Uloborus walckenaeriusLatr., 1806 (Araneae: Uloboridae). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 99–103.
Pavoučí hedvábí [Spider silk]. Vesmír 72: 318–325 (in Czech).
Hajer J. (1993b): Pavoučí hedvábí [Spider silk]. Vesmír72: 318–325 (in Czech).
Snovací aktivita pavouků čeledi Uloboridae [The spinning activity of the spiders family Uloboridae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr. 18: 119–133 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1993c): Snovací aktivita pavouků čeledi Uloboridae [The spinning activity of the spiders family Uloboridae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr.18: 119–133 (in Czech, English summary).
Populace pavouků skupiny Pardosa lugubris s. lato na lokalitě Závist [ Spiders of the Pardosa lugubris -group in the Závist area ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 107 pp. (in Czech).
Hanušová M. (1993): Populace pavouků skupinyPardosa lugubris s. lato na lokalitě Závist [Spiders of thePardosa lugubris -group in the Závist area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 107 pp. (in Czech).
Pająk Enoplognatha latimana Hippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) w Polsce i Republice Czeskiej [A spider Enoplognatha latimana Hippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) in Poland and Czech Republic]. Przegląd Zoologiczny 37: 73–
Kwiecien-Wrotniewska J., Wozny M. & Zbytek F. T. (1993): Pająk Enoplognatha latimanaHippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) w Polsce i Republice Czeskiej [A spider Enoplognatha latimanaHippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) in Poland and Czech Republic]. Przegląd Zoologiczny37: 73–75 (in Polish, English summary).
Střevlíkovití brouci (Col., Carabidae) a pavouci (Araneida) různých typů rašelinišť CHKO Třeboňsko [ Carabidbeetles (Col., Carabidae) and spiders (Araneida) of various peat bog types in the Třeboňsko Protected Landscape Area ]. MSc. thesis
Mähringová M. (1993): Střevlíkovití brouci (Col., Carabidae) a pavouci (Araneida) různých typů rašelinišť CHKO Třeboňsko [Carabidbeetles (Col., Carabidae) and spiders (Araneida) of various peat bog types in the Třeboňsko Protected Landscape Area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 87 pp. (in Czech).
Příspěvek k poznání pavoučí fauny (Araneae) Jesenického krasu [Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna (Araneae) von Gesenke-Karst]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 1: 113–133 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1993): Příspěvek k poznání pavoučí fauny (Araneae) Jesenického krasu [Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna (Araneae) von Gesenke-Karst]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica1: 113–133 (in Czech, German summary).
Príspevok k poznaniu arachnofauny Horného Ponitria [ A contribution to the knowledge of the arachnofauna of the UpperNitra region ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 85 pp. (in Slovak).
Pekár S. (1993): Príspevok k poznaniu arachnofauny Horného Ponitria [A contribution to the knowledge of the arachnofauna of the UpperNitra region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 85 pp. (in Slovak).
Ekosystémy kamenitých sutí [Stony debris ecosystems]. Ochrana přírody 48: 11–15 (in Czech, English summary).
Růžička V. (1993a): Ekosystémy kamenitých sutí [Stony debris ecosystems]. Ochrana přírody48: 11–15 (in Czech, English summary).
Pavouci hrabanky bukových lesů [Die Spinnen aus der Streuschicht der Buchenwälder (Araneae).] Fauna Bohem. septentr. 18: 135–142 (in Czech, German summary).
Růžička V. (1993b): Pavouci hrabanky bukových lesů [Die Spinnen aus der Streuschicht der Buchenwälder (Araneae).] Fauna Bohem. septentr.18: 135–142 (in Czech, German summary).
Stony debris ecosystems – sources of landscape diversity. Ecology (Bratislava) 12: 291–298.
Růžička V. (1993c): Stony debris ecosystems – sources of landscape diversity. Ecology (Bratislava)12: 291–298.
Structure and ecology of invertebrates communities of stony debris in Czech Republic. Research project. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116 (1): 209–214.
Růžička V. (1993d): Structure and ecology of invertebrates communities of stony debris in Czech Republic. Research project. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116 (1): 209–214.
Eine verkannte Art der Gattung Lepthyphantes in Zentraleuropa: L. tripartitus Miller & Svatoň (Araneida:Linyphiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 66: 149–158.
Thaler K. & Buchar J. (1993): Eine verkannte Art der Gattung Lepthyphantesin Zentraleuropa: L. tripartitusMiller & Svatoň (Araneida:Linyphiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges.66: 149–158.

1992

Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [ Czechoslovak Red Data Book ]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).
Buchar J. (1992a): Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [Czechoslovak Red Data Book]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area].
Buchar J. (1992b): Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area]. In Bárta F. (ed.), Sborník referátů z konference uspořádané u příležitosti 1. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory [Proceedings of the Conference Organised on the 1st Anniversary of the Establishment of Železné Hory Protected Landscape Area]. Železné Hory Protected Landscape Area administration, Nasavrky, pp. 28–34 (in Czech, English summary).
Spiders (Araneae) of the Danubian plain. Entomol. Probl. 23: 39–60.
Gajdoš P., Svatoň J., Žitňanská O. & Krumpálová Z. (1992): Spiders (Araneae) of the Danubian plain. Entomol. Probl.23: 39–60.
Snovací aparát pavouků čeledi Dictynidae [Spinning apparatus of the spiders family Dictynidae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr. l7: 99–116 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1992a): Snovací aparát pavouků čeledi Dictynidae [Spinning apparatus of the spiders family Dictynidae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr.l7: 99–116 (in Czech, English summary).
Snovací ústrojí pavouků [The spinning apparatus of spiders]. Živa 40: 265–269 (in Czech).
Hajer J. (1992b): Snovací ústrojí pavouků [The spinning apparatus of spiders]. Živa40: 265–269 (in Czech).
Historie arachnologického výzkumu Šumavy [History of the arachnological research in the Šumava Mts. (Bohemia)]. Čas.Nár. Muz., Řada přírodověd. 159 [1990]: 12 (in Czech).
Kůrka A. (1992a): Historie arachnologického výzkumu Šumavy [History of the arachnological research in the Šumava Mts. (Bohemia)]. Čas.Nár. Muz., Řada přírodověd.159 [1990]: 12 (in Czech).
K šedesátinám docenta RNDr. Jana Buchara, DrSc. [For the sixtieth birthday of docent RNDr. Jan Buchar, DrSc.]. Živa 40: 140 (in Czech).
Kůrka A. (1992b): K šedesátinám docenta RNDr. Jana Buchara, DrSc. [For the sixtieth birthday of docent RNDr. Jan Buchar, DrSc.]. Živa40: 140 (in Czech).
Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech [ Argiope bruennichi – a new spider species for Bohemia]. Živa 40: 129 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992c): Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech [Argiope bruennichi– a new spider species for Bohemia]. Živa40: 129 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze [The spiders (Araneida) of the protected area Pitkovická Stráň in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 159 [1990]: 1–11 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992d): Pavouci (Araneida) chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze [The spiders (Araneida) of the protected area Pitkovická Stráň in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.159 [1990]: 1–11 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) státní přírodní rezervace Tiché údolí v Praze [The spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Tiché Údolí in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 160 [1991]: 11–28 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992e): Pavouci (Araneida) státní přírodní rezervace Tiché údolí v Praze [The spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Tiché Údolí in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.160 [1991]: 11–28 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) v jižních Čechách [Notes on fauna of spiders (Araneida) in South Bohemia]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 32: 49–58 (in Czech, English summary).
Pavlík J. (1992): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) v jižních Čechách [Notes on fauna of spiders (Araneida) in South Bohemia]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy32: 49–58 (in Czech, English summary).
Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites in Bohemia (so-called “rock cities”). Arachnol. Mitt. 3: 1–13.
Růžička V. (1992a): Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites in Bohemia (so-called “rock cities”). Arachnol. Mitt.3: 1–13.
Příspěvek k metodice síťového mapování výskytu pavouků slíďáků [Beitrag zur Rasterkartierungsmethodik vom Vorkommen der Wolfspinnen (Araneae: Lycosidae)]. Fauna Bohem. septentr. 17: 89–97 (in Czech, German summary).
Růžička V. (1992b): Příspěvek k metodice síťového mapování výskytu pavouků slíďáků [Beitrag zur Rasterkartierungsmethodik vom Vorkommen der Wolfspinnen (Araneae: Lycosidae)]. Fauna Bohem. septentr.17: 89–97 (in Czech, German summary).
Some spider species from the rock debris of the Rumanian and Yugoslav mountain ranges. Fragm. balc. Mus. maced.sci. nat. 15 (1/313): 1–6.
Růžička V. (1992c): Some spider species from the rock debris of the Rumanian and Yugoslav mountain ranges. Fragm. balc. Mus. maced.sci. nat.15 (1/313): 1–6.
Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones) [ An analysis of the epigeic arachnofauna of forest biotopes in the Beskydy Mts. ]. PhD thesis, Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, 205 pp. (in Czec
Sechterová E. (1992a): Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones) [An analysis of the epigeic arachnofauna of forest biotopes in the Beskydy Mts.]. PhD thesis, Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, 205 pp. (in Czech).
On the biology of species of the genus Coelotes (Araneae, Agelenidae) in central European mountains. ActaEntomol. Bohemoslov. 89: 337–349.
Sechterová E. (1992b): On the biology of species of the genus Coelotes(Araneae, Agelenidae) in central European mountains. ActaEntomol. Bohemoslov.89: 337–349.

1991

Ekologické hodnocení arachnofauny okolí Paskova jako pomůcka k bioindikaci průmyslové krajiny [Ecological evaluation of arachnofauna in Paskov area as an aid to bioindication of industrial landscape].
Adamus R. (1991): Ekologické hodnocení arachnofauny okolí Paskova jako pomůcka k bioindikaci průmyslové krajiny [Ecological evaluation of arachnofauna in Paskov area as an aid to bioindication of industrial landscape]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 59 pp. (in Czech).
Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [ Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists
Buchar J. (1991): Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists]. Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno, p. 25 (in Czech).
Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 47–50 (in Czech, English summary).
Frouz J. (1991): Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy31: 47–50 (in Czech, English summary).
Fauna pavouků (Araneae) z území Hranického krasu [Spinnen-Fauna (Araneae) aus dem Hranice-Karstgebiet]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 21: 27–40 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1991): Fauna pavouků (Araneae) z území Hranického krasu [Spinnen-Fauna (Araneae) aus dem Hranice-Karstgebiet]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E21: 27–40 (in Czech, German summary).
Experimentální studium procesu dospívání u pavouků Pisaura mirabilis [ Experimental study of ontogeny in Pisaura mirabilis]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (in Czech).
Pechar R. (1991): Experimentální studium procesu dospívání u pavoukůPisaura mirabilis [Experimental study of ontogeny inPisaura mirabilis]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (in Czech).
Araneae. In Fauna Durmitora 4. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd, p. 295.
Růžička V. (1991a): Araneae. In Fauna Durmitora 4.Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd, p. 295.
Auswertungsmöglichkeiten der gesamten Spinnenfauna und einzelner Spinnenfamilien in der Bewertung des natürlichen Wertes eines Gebietes. In Mahn E.-G. & Tietze F. (eds), Agro-Ökosysteme und Habitatinseln in der Agrarlandschaft . Martin-Luther-
Růžička V. (1991b): Auswertungsmöglichkeiten der gesamten Spinnenfauna und einzelner Spinnenfamilien in der Bewertung des natürlichen Wertes eines Gebietes. In Mahn E.-G. & Tietze F. (eds), Agro-Ökosysteme und Habitatinseln in der Agrarlandschaft. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Beiträge 1991/6 (P 46), pp. 423–427.
Bezobratlí živočichové dutých stromů [The invertebrates from tree-hollows]. Živa 39: 265–267 (in Czech,English summary).
Růžička V. & Boháč J. (1991): Bezobratlí živočichové dutých stromů [The invertebrates from tree-hollows]. Živa39: 265–267 (in Czech,English summary).
Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku [Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 33–46 (in Czech, English summary).
Růžička V., Boháč J. & Macek J. (1991): Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku [Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy31: 33–46 (in Czech, English summary).
Biology and ecology of Saloca kulczynskii Mill. et Krat. 1939 in the Beskydy Mountains (Micryphantidae; Araneae). Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica 31: 139–148.
Sechterová E. (1991): Biology and ecology of Saloca kulczynskiiMill. et Krat. 1939 in the Beskydy Mountains (Micryphantidae; Araneae). Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica31: 139–148.
Biocenotická diferenciace fauny pavouků (Araneae). Biocoenotical differentiation of the spider fauna (Araneae). In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [ Abstracts of 8th meeting of Czechoslovak zoologists
Šmaha J. (1991): Biocenotická diferenciace fauny pavouků (Araneae). Biocoenotical differentiation of the spider fauna (Araneae). In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [Abstracts of 8th meeting of Czechoslovak zoologists]. Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno, pp. 65–66 (in Czech).

1990

Histochemický průkaz enzymů ve snovacích žlázách pavouků [Histochemical enzyme detection in spider’s spinning glands]. Suppl. Sbor. věd. Prací LF UK Hradec Králové 32(4) [1989]: 451–461 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1990): Histochemický průkaz enzymů ve snovacích žlázách pavouků [Histochemical enzyme detection in spider’s spinning glands]. Suppl. Sbor. věd. Prací LF UK Hradec Králové32(4) [1989]: 451–461 (in Czech, English summary).
Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov. 86[1989]: 476.
Buchar J. (1990): Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov.86[1989]: 476.
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická 1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Buchar J. & Hajer J. (1990): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis (Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 414–418.
Buchar J., Babrakzai H. & Hodek I. (1990): Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis(Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 414–418.
Snovací aparát pavouků rodu Amaurobius C. L. Koch, 1837. Spinnapparat der Spinnen der Gattung Amaurobius C. L.Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae). Fauna Bohem. septentr. 14–15: 55–70 (in Czech, German summary).
Hajer J. (1990a): Snovací aparát pavouků rodu AmaurobiusC. L. Koch, 1837. Spinnapparat der Spinnen der Gattung AmaurobiusC. L.Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae). Fauna Bohem. septentr.14–15: 55–70 (in Czech, German summary).
Spinning apparatus of the spider Filistata insidiatrix (Araneae: Filistatidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 401–413.
Hajer J. (1990b): Spinning apparatus of the spider Filistata insidiatrix(Araneae: Filistatidae). Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 401–413.
Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]:459–475.
Klimeš L. & Sechterová E. (1990): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]:459–475.
The arachnofauna of Bohemian peat bogs. Spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B 46: 37–77.
Kůrka A. (1990): The arachnofauna of Bohemian peat bogs. Spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B46: 37–77.
Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na ostravských haldách [Die Ausnutzungökologischen Charakteristiken bei der Erkenntnis der Sukzession von Arachnozänosen auf Ostrauer Halden]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E
Majkus Z. (1990): Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na ostravských haldách [Die Ausnutzungökologischen Charakteristiken bei der Erkenntnis der Sukzession von Arachnozänosen auf Ostrauer Halden]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E20: 107–116 (in Czech, German summary).
On the lithobionts Lepthyphantes notabilis , Rugathodes bellicosus and on Rugathodes instabilis (Araneae: Linyphiidae, Theridiidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 432–441.
Růžička V. (1990a): On the lithobionts Lepthyphantes notabilis, Rugathodes bellicosusand on Rugathodes instabilis(Araneae: Linyphiidae, Theridiidae). Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 432–441.
Size structure of epigeic communities of spiders, carabids and staphylinids (Araneae; Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 34: 263–274.
Růžička V. (1990b): Size structure of epigeic communities of spiders, carabids and staphylinids (Araneae; Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica34: 263–274.
Spider (Araneae) communities of rock debris on a typical hillside in the České Středohoří Mts. (North Bohemia). Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 419–431.
Růžička V. (1990c): Spider (Araneae) communities of rock debris on a typical hillside in the České Středohoří Mts. (North Bohemia). Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 419–431.
The spiders of stony debris. Acta Zool. Fennica 190: 333–337.
Růžička V. (1990d): The spiders of stony debris. Acta Zool. Fennica190: 333–337.
Metodické náměty pro sběratele hmyzu a pavouků [Methodological tips for insect and spider collectors]. Zprávy Čs. spol. entom. 26: 49–54 (in Czech).
Růžička V. & Antuš M. (1990): Metodické náměty pro sběratele hmyzu a pavouků [Methodological tips for insect and spider collectors]. Zprávy Čs. spol. entom.26: 49–54 (in Czech).
Bezobratlí živočichové kamenitých sutí [Invertebrate animals of stony debris]. Živa 38: 217–220 (inCzech).
Růžička V. & Růžička F. (1990): Bezobratlí živočichové kamenitých sutí [Invertebrate animals of stony debris]. Živa38: 217–220 (inCzech).
Aktivita a sezónní dynamika populací epigeických pavouků a sekáčů v lesních biocenózách Beskyd (Araneae; Opiliones) [Activity and seasonal dynamics of epigeic spider and harvestman populations living in the forest biotopes in the Beskydy Mountains (A
Sechterová E. (1990): Aktivita a sezónní dynamika populací epigeických pavouků a sekáčů v lesních biocenózách Beskyd (Araneae; Opiliones) [Activity and seasonal dynamics of epigeic spider and harvestman populations living in the forest biotopes in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones)]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica30: 219–232 (in Czech, English summary).
Pavúky (Araneae) [Spiders]. In Rozložník M. & Karasová E. (eds), Slovenský kras. Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia [ The Slovak Karst – A Biosphere Reservation ]. Osveta, Martin, pp. 148–154 (in Slovak).
Svatoň J. & Majkus Z. (1990): Pavúky (Araneae) [Spiders]. In Rozložník M. & Karasová E. (eds), Slovenský kras. Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia [The Slovak Karst – A Biosphere Reservation]. Osveta, Martin, pp. 148–154 (in Slovak).
Faunistic records from Czechoslovakia. Araneae. Acta Entomol. Bohemoslov. 87: 232.
Šmaha J. (1990): Faunistic records from Czechoslovakia. Araneae. Acta Entomol. Bohemoslov.87: 232.
Differentiation of the ground-surface spider fauna of the climax pattern in different plant communities in central Bohemia. Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 442–458.
Šmaha J. & Pěnička P. (1990): Differentiation of the ground-surface spider fauna of the climax pattern in different plant communities in central Bohemia. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 442–458.

1989

Srovnávací morfologie a histochemie snovacího aparátu u modelových taxonů pavouků (Araneae) [ The comparativemorphology and histochemistry of the spinning apparatus in model spider taxons].
Bílek P. (1989): Srovnávací morfologie a histochemie snovacího aparátu u modelových taxonů pavouků (Araneae) [The comparativemorphology and histochemistry of the spinning apparatus in model spider taxons]. PhD thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (I), 41 pp. (II), 45 pp. (III) (in Czech).
Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985. Reports from the Department of Biology, University of Turku 19: 8.
Buchar J . (1989c): Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 8.
Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB 1989: 51–52 (in Czech).
Buchar J. (1989a): Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB1989: 51–52 (in Czech).
Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [ The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions ]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp.
Buchar J. (1989b): Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp. (in Czech).
Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty) [Spinnen (Araneae) der Umgebungvon Nová Sedlica (Ostkarpaten)]. Zborník Východoslovenského múzea PV 29 [1988]: 73–90 (in Slovak, German summary).
Gajdoš P., Svatoň J. & Majkus Z. (1989): Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty) [Spinnen (Araneae) der Umgebungvon Nová Sedlica (Ostkarpaten)]. Zborník Východoslovenského múzea PV29 [1988]: 73–90 (in Slovak, German summary).
Seznam biografií československých entomologů: Palliardi Anton Alois, Med. Dr. [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Palliardi Anton Alois, Med. Dr.]. Zprávy Čs. spol. entom. 25: 375–376 (in Czech).
Koleška Z. (1989): Seznam biografií československých entomologů: Palliardi Anton Alois, Med. Dr. [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Palliardi Anton Alois, Med. Dr.]. Zprávy Čs. spol. entom.25: 375–376 (in Czech).
Ekologické zhodnocení arachnofauny haldy dolu Vítězný únor [ Ecological evaluation of arachnofauna of the spoil of“Vítězný Únor” mine ]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 52 pp. (in Czech).
Lisztwan R. (1989): Ekologické zhodnocení arachnofauny haldy dolu Vítězný únor [Ecological evaluation of arachnofauna of the spoil of“Vítězný Únor” mine]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 52 pp. (in Czech).
Invertebrate (spider) communities as an indicator of landscape deterioration. Reports from the Department of Biology, University of Turku 19: 91.
Růžička V. (1989a): Invertebrate (spider) communities as an indicator of landscape deterioration. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 91.
Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) sutí Nízkých Tater. Contribution to the knowledge of spiders (Araneae) in the Low Tatras broken stones. Stredné Slovensko 8: 115–121 (in Czech, English and German summary).
Růžička V. (1989b): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) sutí Nízkých Tater. Contribution to the knowledge of spiders (Araneae) in the Low Tatras broken stones. Stredné Slovensko8: 115–121 (in Czech, English and German summary).
The spiders of stony debris. Reports from the Department of Biology, University of Turku 19: 90.
Růžička V. (1989c): The spiders of stony debris. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 90.
25-year changes in steppe spider communities in the surroundings of Lochkov at Prague. In Boháč J. &Růžička V. (eds), Proceedings of the Vth International Conference Bioindicatores Deteriorisationis Regionis . Institute of Landscape Ecolo
Růžička V. & Antuš M. (1989): 25-year changes in steppe spider communities in the surroundings of Lochkov at Prague. In Boháč J. &Růžička V. (eds), Proceedings of the Vth International Conference Bioindicatores Deteriorisationis Regionis. Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, pp. 154–159.
Bezobratlí kamenitých sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera) [Invertebrates from rock debris in north Bohemia (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 17: 25–36 (in Czech, English
Růžička V., Boháč J., Syrovátka O. & Klimeš L. (1989): Bezobratlí kamenitých sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera) [Invertebrates from rock debris in north Bohemia (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy17: 25–36 (in Czech, English summary).
The spatial horizontal distribution of epigeic spider and harvestman populations living in a spruce forest in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones). In Studia Oecologica 2. Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, pp. 17–27.
Sechterová E. (1989): The spatial horizontal distribution of epigeic spider and harvestman populations living in a spruce forest in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones). In Studia Oecologica2. Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, pp. 17–27.
Communities of spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in State Nature Reserve Smrk in the Beskydy Mountains affected by imissions. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica 28 [1988]: 163–178.
Sechterová-Špičáková E. (1989a): Communities of spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in State Nature Reserve Smrk in the Beskydy Mountains affected by imissions. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica28 [1988]: 163–178.
Spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in the groves II. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica 29: 165–184.
Sechterová-Špičáková E. (1989b): Spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in the groves II. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica29: 165–184.
K poznaniu pavúkov (Araneae) ŠPR Ohnište v Nízkych Tatrách [Towards the knowledge of spiders (Araneae) in the SNROhnište in the Low Tatras]. Stredné Slovensko 8: 101–114 (in Slovak, English and German summary).
Svatoň J. (1989): K poznaniu pavúkov (Araneae) ŠPR Ohnište v Nízkych Tatrách [Towards the knowledge of spiders (Araneae) in the SNROhnište in the Low Tatras]. Stredné Slovensko8: 101–114 (in Slovak, English and German summary).

1988

Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice) [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)].
Absolon K., Král D. & Scholz T. (1988): Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice) [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy28: 51–60 (in Czech, German summary).
Einfluss des fünfundzwanzigjährigen Betriebes der Zementfabrik auf die Arachnofauna in Lochkov. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 176–177.
Antuš M. (1988): Einfluss des fünfundzwanzigjährigen Betriebes der Zementfabrik auf die Arachnofauna in Lochkov. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 176–177.
Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology 38: 11.
Buchar J. (1988a): Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology38: 11.
Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 170.
Buchar J. (1988b): Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 170.
Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium. Technische Universität, Berlin, p. 132.
Buchar J. (1988c): Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, p. 132.
Plant substrate and the post-embryonal development of Nigma flavescens (Araneae: Dictynidae). Věst. čs. Společ. zool. 52: 96–97.
Hajer J. (1988a): Plant substrate and the post-embryonal development of Nigma flavescens(Araneae: Dictynidae). Věst. čs. Společ. zool.52: 96–97.
Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetických a taxonomických [The study of the ontogenesis of the spinning apparatus in cribellate spiders and its utilizing in solving phylog
Hajer J. (1988b): Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetických a taxonomických [The study of the ontogenesis of the spinning apparatus in cribellate spiders and its utilizing in solving phylogenetic and taxonomic problems]. Fauna Bohem. septentr.13: 109–126 (in Czech, English summary).
The postembryonic development of the spinning apparatus in cribellatae spiders, and its utilizing in solving phylogenetic problems. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium. Technische Universität, Berlin, pp. 79–88.
Hajer J. (1988c): The postembryonic development of the spinning apparatus in cribellatae spiders, and its utilizing in solving phylogenetic problems. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, pp. 79–88.
Seznam biografií československých entomologů: Nosek Antonín [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Nosek Antonín]. Zprávy Čs. spol. entom. 24 (10): 344–345 (in Czech).
Koleška Z. (1988): Seznam biografií československých entomologů: Nosek Antonín [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Nosek Antonín]. Zprávy Čs. spol. entom.24 (10): 344–345 (in Czech).
Analysis of the spider fauna of the natural reserve Mrtvý Luh according to Buchar’s classification (1983). Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 175–176.
Kůrka A. (1988): Analysis of the spider fauna of the natural reserve Mrtvý Luh according to Buchar’s classification (1983). Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 175–176.
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald [ The composition of arachnocoenoses of selected pit heaps in Ostrava ]. PhD thesis, University of J. A. Komenský, Bratislava, 339 pp. (in Czech).
Majkus Z. (1988a): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald [The composition of arachnocoenoses of selected pit heaps in Ostrava]. PhD thesis, University of J. A. Komenský, Bratislava, 339 pp. (in Czech).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald [Ökologisch-faunistische Charakteristikvon Arachnozönosen ausgewählter Ostrava-Berghalden]. Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 63, 192 pp. (in Czech, German summa
Majkus Z. (1988b): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald[Ökologisch-faunistische Charakteristikvon Arachnozönosen ausgewählter Ostrava-Berghalden]. Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 63, 192 pp. (in Czech, German summary).
Fauna pavouků (Araneida) Státní přírodní rezervace Rašeliniště Na Skřítku [Die Spinnenfauna (Araneida) des Naturschutzgebiets Moosweichten (Na Skřítku)]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 17 [1987]: 85–102 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1988c): Fauna pavouků (Araneida) Státní přírodní rezervace Rašeliniště Na Skřítku [Die Spinnenfauna (Araneida) des Naturschutzgebiets Moosweichten (Na Skřítku)]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E17 [1987]: 85–102 (in Czech, German summary).
Untersuchungen von Spinnengemeinschaften auf ausgewählten Berghalden in dem Ostrava-Gebiet. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 177–178.
Majkus Z. (1988d): Untersuchungen von Spinnengemeinschaften auf ausgewählten Berghalden in dem Ostrava-Gebiet. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 177–178.
1. Československo-polské arachnologické sympozium v Ostravě [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposiumin Ostrava]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 167–169 (in Czech).
Majkus Z. (1988e): 1. Československo-polské arachnologické sympozium v Ostravě [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposiumin Ostrava]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 167–169 (in Czech).
Biodiagnostische Auswertung epigäischer Spinnengesellschaften. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 171.
Růžička V. (1988a): Biodiagnostische Auswertung epigäischer Spinnengesellschaften. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 171.
Die Masseinheit der Aktivität. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 171–172.
Růžička V. (1988b): Die Masseinheit der Aktivität. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 171–172.
Pavouci šumavských sutí a balvanových moří [Spinnen (Araneae) aus Blockfeldern in Šumava (Böhmerwald, Südböhmen)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 28: 73–82 (in Czech, German summary).
Růžička V. (1988c): Pavouci šumavských sutí a balvanových moří [Spinnen (Araneae) aus Blockfeldern in Šumava (Böhmerwald, Südböhmen)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy28: 73–82 (in Czech, German summary).
Problems of Bathyphantes eumenis and its occurrence in Czechoslovakia (Araneae, Linyphiidae). Věst. čs. Společ. zool. 52: 149–155.
Růžička V. (1988d): Problems of Bathyphantes eumenisand its occurrence in Czechoslovakia (Araneae, Linyphiidae). Věst. čs. Společ. zool.52: 149–155.
The longtimely exposed rock debris pitfalls. Věst. čs. Společ. zool. 52: 238–240.
Růžička V. (1988e): The longtimely exposed rock debris pitfalls. Věst. čs. Společ. zool.52: 238–240.
Epigeičtí bezobratlí nivy horní Lužnice (Araneae, Coleoptera) [Epigeic invertebrates of the floodplain of the upper Lužnice river (Araneae, Coleoptera)]. Sborník Agronomické fakulty VŠZ v Českých Budějovicích, řada fytotechnická 5(2): 149–154 (in
Růžička V. & Boháč J. (1988): Epigeičtí bezobratlí nivy horní Lužnice (Araneae, Coleoptera) [Epigeic invertebrates of the floodplain of the upper Lužnice river (Araneae, Coleoptera)]. Sborník Agronomické fakulty VŠZ v Českých Budějovicích, řada fytotechnická5(2): 149–154 (in Czech, English and German summary).
Die Arachnofauna (Araneae; Opiliones) des geplanten Naturschutzgebietes „Smrk“. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 177.
Sechterová-Špičáková E. (1988a): Die Arachnofauna (Araneae; Opiliones) des geplanten Naturschutzgebietes „Smrk“. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 177.
Metoda zemních pastí a její užití v arachnologii [The method of pitfall trapping and its usage in arachnology]. In Studia Oecologica 1. Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, pp. 45–56 (in Czech, English summary).
Sechterová-Špičáková E. (1988b): Metoda zemních pastí a její užití v arachnologii [The method of pitfall trapping and its usage in arachnology]. In Studia Oecologica1. Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, pp. 45–56 (in Czech, English summary).
Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) Plešivskej planiny [Contribution to recognition of arachnids of the plateau Plešivská Planina]. Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody 6 B: 203–242 (in Slovak, English and German summary).
Svatoň J. & Majkus Z. (1988): Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) Plešivskej planiny [Contribution to recognition of arachnids of the plateau Plešivská Planina]. Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody6 B: 203–242 (in Slovak, English and German summary).
Arachnological analysis of chains (catenae) of communities and twodimensional configuration of their arachnofaunu as shown in the examples from the Křivoklát area. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 174.
Šmaha J. (1988a): Arachnological analysis of chains (catenae) of communities and twodimensional configuration of their arachnofaunu as shown in the examples from the Křivoklát area. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 174.
Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů Biosférické rezervace Křivoklátsko [Some examples of the dependence of anthropogenic changes of fauna on the character of biotopes in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Bohem. c
Šmaha J. (1988b): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů Biosférické rezervace Křivoklátsko [Some examples of the dependence of anthropogenic changes of fauna on the character of biotopes in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Bohem. cent.17: 245–248 (in Czech).

1987

Differences of the enzyme activity in the diverse glandular types of the spider’s spinning apparatus. Histochem J. 19: 616.
Bílek P. (1987): Differences of the enzyme activity in the diverse glandular types of the spider’s spinning apparatus. Histochem J.19: 616.
First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia 4: 5.
Buchar J. (1987a): First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia4: 5.
Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 198
Buchar J. (1987b): Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 5–10 (in Czech).
Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 37–44 (in Czech).
Buchar J. (1987c): Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 37–44 (in Czech).
Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems. Ecology (CSSR) 6:165–178.
Klimeš L. (1987): Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems. Ecology (CSSR)6:165–178.
Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 27: 17–28 (in Czech, English summary).
Kohn M. (1987): Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy27: 17–28 (in Czech, English summary).
Rozbor arachnofauny SPR Mrtvý luh na základě klasifikace reliktnosti pavoučí zvířeny Čech [An analysis of spidercommunities of the Mrtvý Luh State Nature Reserve based on the classification of the relictness of the Bohemian spider fauna]. Zpravodaj oc
Kůrka A. (1987): Rozbor arachnofauny SPR Mrtvý luh na základě klasifikace reliktnosti pavoučí zvířeny Čech [An analysis of spidercommunities of the Mrtvý Luh State Nature Reserve based on the classification of the relictness of the Bohemian spider fauna]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 71–76 (in Czech).
Studium pavoučích společenstev vybraných ostravských hald [Spider communities of selected pit heaps in Ostrava]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 77–86 (in Czech).
Majkus Z. (1987a): Studium pavoučích společenstev vybraných ostravských hald [Spider communities of selected pit heaps in Ostrava]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 77–86 (in Czech).
1. československo-polské arachnologické symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986 [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986]. Čas Slez. Muz. Opava (A) 36: 91–92 (in Czech).
Majkus Z. (1987b): 1. československo-polské arachnologické symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986 [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986]. Čas Slez. Muz. Opava (A)36: 91–92 (in Czech).
An analysis of spider communities in the meadows of the Třeboň basin. Acta Sc. Nat. Brno 21 (5): 1–39.
Růžička V. (1987a): An analysis of spider communities in the meadows of the Třeboň basin. Acta Sc. Nat. Brno21 (5): 1–39.
Biodiagnostic evaluation of epigeic spider communities. Ecology (CSSR) 6: 345–357.
Růžička V. (1987b): Biodiagnostic evaluation of epigeic spider communities. Ecology (CSSR)6: 345–357.
Biodiagnostické hodnocení epigeických společenstev pavouků [Biodiagnostic evaluation of epigeic spider communities]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 11–25 (in Czech).
Růžička V. (1987c): Biodiagnostické hodnocení epigeických společenstev pavouků [Biodiagnostic evaluation of epigeic spider communities]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 11–25 (in Czech).
Jednotka aktivity [The activity unit]. Z