Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2022

Metodika třídění terestrických bezobratlých
Baďura R. (2022): Metodika třídění terestrických bezobratlých [Methods for sorting terrestrial Invertebrates]. Thesis, SŠ zahradnická a technická, Litomyšl, 90 pp. (in Czech)
Výzkum diverzity pavouků pro účely ochrany přírody. Spider diversity research for nature conversation purposes.
Krajíčková K. (2022): Výzkum diverzity pavouků pro účely ochrany přírody. Spider diversity research for nature conversation purposes. BSc. thesis, Charles University, Prague, 26 pp. (in Czech, English abstract)
Trvalý lesný priesek ako bariéra pre pôdne článkonožce.
Martinka M. (2022): Trvalý lesný priesek ako bariéra pre pôdne článkonožce (The power line clearing as a barrier for soil arthropods). MSc. thesis, Palacky University Olomouc, 63 pp. (in Slovak, English abstract)
Vliv zastoupení proteinů a lipidů v potravě na biologii pavouků.
Nagyová I. (2022): Vliv zastoupení proteinů a lipidů v potravě na biologii pavouků (Impact of protein and lipid ratio in prey on the spider natural history). BSc. thesis, Czech University of Life Science Prague, 45 pp. (in Czech, English abstract)
Pozorování pavouků v PP Dolní Šárka: na lokalitě Šatovka (xerotermní kostřavový trávník)
Petrov Š. (2022): Pozorování pavouků v PP Dolní Šárka: na lokalitě Šatovka (xerotermní kostřavový trávník) [Observation of Spiders in Dolní Šárka NM: Locality Šatovka (xerotherm Festuca grassland)]. Thesis, Gymnázium Přírodní škola, Prague, 24 pp. (in Czech)
Evoluce potravní specializace u běžníkovitých pavouků (Araneae: Thomisidae).
Šoltysová V. (2022): Evoluce potravní specializace u běžníkovitých pavouků (Araneae: Thomisidae) (Evolution of prey specialisation in thomisid spiders (Araneae: Thomisidae)). MSc. thesis, Masaryk University, Brno, 80 pp. (in English)
Vliv zastoupení proteinů a lipidů v potravě pavouků na tendenci se šířit.
Tranová S. (2022): Vliv zastoupení proteinů a lipidů v potravě pavouků na tendenci se šířit. Impact of protein and lipid ratio in prey of spiders on the tendency to disperse. MSc. thesis. Czech University of Life Sciences, Prague, 49 pp. (in Czech, English abstract)
Potravní biologie stepníkovitých pavouků.
Tůma M. (2022): Potravní biologie stepníkovitých pavouků (Trophic ecology of velvet spiders). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 46 pp. (in Czech, English abstract)

2021

Predační chování a potravní preference štíra Buthus ibericus Lourenço & Vachon, 2004
Albl J. (2021): Predační chování a potravní preference štíra Buthus ibericus Lourenço & Vachon, 2004 (Predatory behaviour and prey preference of scorpion Buthus ibericus Lourenço & Vachon, 2004). MSc. thesis, Czech University of Life Sciences, Prague, 49 pp. (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Bublák
Koubová B. (2021): Pavouci NPR Bublák [Spiders of the Bublák NNR]. MSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 57 + XXI (in Czech, English summary).
Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích
Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích (Ecology of spiders and harvestmen in specific habitats in forests). Ph.D. thesis, Palacký University, Olomouc, 30 pp. (in Czech, English abstract).
Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích
Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích (Ecology of spiders and harvestmen in specific habitats in forests). Ph.D. thesis, Palacký University, Olomouc, 30 pp. (in Czech, English abstract).
Fylogeneze a diverzita sekáčů podřádu Laniatores (Arachnida: Opiliones)
Marešová A. (2021): Fylogeneze a diverzita sekáčů podřádu Laniatores (Arachnida: Opiliones). Phylogeny and diversity of suborder Laniatores (Arachnida: Opiliones). BSc. thesis, Charles University, Prague, 40 pp. (in Czech, English abstract)
Subletální efekty insekticidů neonikotinoidů na migrační potenciál pavouků
Přibáňová G. (2021): Subletální efekty insekticidů neonikotinoidů na migrační potenciál pavouků. Sublethal effects of the insecticides neonicotinoids on migration abilities of spiders. MSc. thesis, Charles University, Prague, 93 + XVI pp. (in Czech, English abstract)
Arachnofauna kaolinových oprámů u Horní Břízy
Rauchová K. (2021): Arachnofauna kaolinových oprámů u Horní Břízy [Arachnofauna of the kaolin quarries near the Horní Bříza town]. BSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 83 + XXIV pp. (in Czech, English summary).
Adaptace terestrických členovců k jeskynnímu prostředí
Rothová H. (2021): Adaptace terestrických členovců k jeskynnímu prostředí. Adaptations of terrestrial arthropods to the cave environment. BSc. thesis, Charles University, Prague, 32 pp. (in Czech, English abstract)
Dopady sedentérního způsobu života na rozšíření a diverzitu pavouků
Schweiner L. (2021): Dopady sedentérního způsobu života na rozšíření a diverzitu pavouků. The consequences of low dispersal capability on diversity and distribution of spiders. BSc. thesis, Charles University, Prague, 26 pp. (in Czech, English abstract).

2020

Model fenologie středoevropských druhů pavouků.
Ivan M. (2020): Model fenologie středoevropských druhů pavouků (Phenology Model of Central European Spiders). MSc. thesis, Masaryk University, Brno, 101 pp. (in Slovak, Czech and English abstract)
Karyotypová evoluce u vybraných čeledí entelegynních pavouků.
Kotz M. (2020): Karyotypová evoluce u vybraných čeledí entelegynních pavouků. Karyotype evolution of selected families of entelegyne spiders. MSc thesis, Charles University, Prague, 98 pp. (in Czech, English abstract)
Myrmekofágie a araneofágie u pavouků z čeledi Thomisidae.
Šoltysová V. (2020): Myrmekofágie a araneofágie u pavouků z čeledi Thomisidae (Myrmecophagy and araneophagy in spiders of the family Thomisidae). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 75 pp.

2019

Arachnofauna dutin hlavatých vrb.
Boučková M. (2019): Arachnofauna dutin hlavatých vrb (Arachonofauna cavities of the head willows). MSc. thesis, Mendel University, Brno, 69 + xiii pp. (in Czech, English abstract)
Vliv hrabání opadu na společenstva půdní fauny.
Gryc I. (2019): Vliv hrabání opadu na společenstva půdní fauny (Effect of litter raking on soil invertebrate communities). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, ix + 31 pp. (in Czech, English abstract)
Struktura a distribuce společenstev pavouků (Araneae) v závislosti na ochranářském managementu přírodní památky Pláně.
Hamřík T. (2019): Struktura a distribuce společenstev pavouků (Araneae) v závislosti na ochranářském managementu přírodní památky Pláně (Structure and distribution of spider communities (Araneae) depending on conservation management of Pláně Nature Monument). MSc. thesis, Mendel University, Brno, 82 pp. (in Czech, English abstract)
Průseky pod elektrickým vedením jako šance pro světlomilné druhy organizmů.
Lišková Z. (2019): Průseky pod elektrickým vedením jako šance pro světlomilné druhy organizmů [Power line corridors as a chance for heliophilous species of organisms]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 67 pp. (in Czech, English abstract)
Žižiavka ako potenciálna korisť dravých článkonožcov.
Martinka M. (2019): Žižiavka ako potenciálna korisť dravých článkonožcov (Woodlouse as a potential prey of predatory arthropods). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, viii + 36 pp. (in Slovak, English abstract)
Spiders as senders and receivers of antipredatory warning signals
Raška J. (2019): Spiders as senders and receivers of antipredatory warning signals. Ph.D. thesis, Charles University, Prague, 31 pp.
Srovnání diverzity vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském nížinném lese s různou věkovou strukturou a typem managementu
Staněk L. (2019): Srovnání diverzity vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském nížinném lese s různou věkovou strukturou a typem managementu (Comparison of diversity of selected groups of epigeic arthropods in commercial lowland forest with different age structure and management type). MSc. thesis, Mendel University, Brno, 77 pp. (in Czech, English abstract)
Mechanismy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones)
Štundlová J. (2019): Mechanismy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones) (Mechanisms of the karyotype evolution in scorpions (Arachnida: Scorpiones)). Ph.D. thesis, Charles University, Prague, 24 + 29 pp. (in Czech, English abstract).
Aphidofágie u polyfágních predátorů
Valdecká M. (2019): Aphidofágie u polyfágních predátorů. Aphidophagy among polyphagous predators. BSc. thesis, Charles University, Prague, iv + 28 pp. (in Czech, English abstract)

2018

Karyotypová variabilita sekáčů čeledi Nemastomatidae (Arachnida: Opiliones).
Alaverdyan A. (2018): Karyotypová variabilita sekáčů čeledi Nemastomatidae (Arachnida: Opiliones). Karyotype variability of harvestmen from Nemastomatidae family (Arachnida: Opiliones). MSc. thesis, Charles University, Praha, 70 pp. (in Czech, English abstract)
Druhová diverzita, početnost a význam pavouků (Arachnida, Araneae) na listnatých dřevinách v arboretu Mendelovy univerzity v Brně.
Bernatová M. (2018): Druhová diverzita, početnost a význam pavouků (Arachnida, Araneae) na listnatých dřevinách v arboretu Mendelovy univerzity v Brně [Species Diversity, Abundance and Importance of Spiders (Arachnida, Araneae) on Deciduous Trees in the Arboretum of the Mendel University in Brno]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 57 pp. (in Czech, English abstract)
Mimetický komplex členovců typu Formica: druhová diversita a fenotypová podobnost.
Jurák M. (2018): Mimetický komplex členovců typu Formica: druhová diversita a fenotypová podobnost (Mimetic complex of arthropods of the Formica type: species richness and phenotypic similarity). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 45 pp. (in Czech, English abstract)
Detekce DNA kořisti v případě sekundární predace u pavouků.
Němcová K. (2018): Detekce DNA kořisti v případě sekundární predace u pavouků (Prey DNA detection in case of secondary predation in spiders). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 48 pp. (in Czech, English abstract)
Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy.
Palivcová L. (2018): Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy. Influence of military disturbances on succession of arthropod communities in Brdy. MSc. thesis, Charles University, Praha, 35 pp. (in Czech, English abstract)
Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie.
Pešan V. (2018): Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie (Tropical pavilions in zoological gardens as living space for nontargeted species (spiders) – complex study). MSc. thesis, Mendel University, Brno, 107 pp. (in Czech, English abstract)
Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras.
Skoupá G. (2018): Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras (Distribution of selected species of terrestrial invertebrates in cave Býčí skála, Moravian Karst). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 82 pp. (in Czech, English abstract)

2017

Morfologické a histologické adaptace reprodukčních a snovacích orgánů araneomorfních pavouků.
Krejčí T. (2017): Morfologické a histologické adaptace reprodukčních a snovacích orgánů araneomorfních pavouků. Morphological and histological adaptations of the reproductive and silk organs of araneomorph spiders. PhD thesis, Czech University of Life Sciencec, Prague, 111 pp. (in Czech, English abstract)
Subletální vliv agrochemikálií na pavouky rodu Pardosa.
Krištofová L. (2017): Subletální vliv agrochemikálií na pavouky rodu Pardosa [Sublethal effect of agrochemicals on Pardosa sp.]. MSc. thesis, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 87 pp. (In Czech, English abstract).
Spiders as Bioagens of Pome Orchard Pests.
Michalko R. (2017): Spiders as Bioagens of Pome Orchard Pests. PhD thesis, Masaryk University, Brno, 148 pp.
Sexual Conflict in Arachnids.
Sentenská L. (2017): Sexual Conflict in Arachnids. PhD thesis, Masaryk University, Brno, 199 pp.
Vliv intenzity pasečného hospodaření v dubových porostech na epigeickou faunu pavouků (Arachnida, Araneae).
Staněk L. (2017): Vliv intenzity pasečného hospodaření v dubových porostech na epigeickou faunu pavouků (Arachnida, Araneae) [Influence of management intensity of forest clearings in oak woodlands on epigeic spiders]. BSc. thesis, Mendelova Universita v Brně, Brno, 57 pp. (In Czech, English abstract).
Dopad intenzity hospodaření na přirozené predátory škůdců ovocných dřevin.
Surovcová M. (2017): Dopad intenzity hospodaření na přirozené predátory škůdců ovocných dřevin [Influence of management intensity of fruit orchards on natural enemies]. BSc. thesis, Mendelova Universita v Brně, Brno, 39 + 4 pp. (In Czech, English abstract).

2016

Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida)
Alaverdyan A. (2016): Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Use of cytogenetical methods in taxonomy of Arachnida (Arachnida). BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice.
Bělohubek J. (2016): Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice (Araneofauna cavities of fruit trees around the village Želetice). BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 46 pp. (in Czech, English abstract).
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic
Blažek J. (2016): Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic [Comparison of araneofauna of fruit trees cavitities in the surrounding of Licibořice]. BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 49 pp. (in Czech).
Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě.
Bureš V. (2016): Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě [Nesting preferences of Arthropoda in Nature Monument Na Plachtě]. SOČ thesis, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové, 44 pp. (in Czech, English abstract).
Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic.
Hamřík T. (2016): Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic (Agrarian terraces as a refuge for xerothermic species of organisms – example from the surroundings of Veverské Knínice). BSc. thesis, Mendel University in Brno, 74 pp. (in Czech, English abstract).
Predační strategie stenofágních pavouků
Líznarová E. (2016): Predační strategie stenofágních pavouků (Predatory strategies of stenophagous spiders). Ph.D. thesis, Masaryk University, Brno, 59 + 77 pp. (in Czech, English abstract)
Vliv světelných podmínek listnatých lesů I. a II. vegetačního stupně na epigeickou faunu pavouků.
Surovcová K. (2016): Vliv světelných podmínek listnatých lesů I. a II. vegetačního stupně na epigeickou faunu pavouků (Effect of canopy openness in lowland woodlands on epigeic spider communities). MSc. thesis, Mendel University in Brno, 72 pp. (in Czech, English abstract).
Biogeografie arachnofauny Alp.
Šilhavá A. (2016): Biogeografie arachnofauny Alp. Biogeography of arachnofauna of the Alps. BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Vplyv prostredia a hospodárenia na prezimovanie pavúkov v ulitách suchozemských mäkkýšov.
štempáková K. (2016): Vplyv prostredia a hospodárenia na prezimovanie pavúkov v ulitách suchozemských mäkkýšov (Effect of environment and management to overwintering of spiders in shells of terrestrial molluscs). MSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 70 pp. (in Slovak, English abstract).

2015

Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR.
Javůrek P. (2015): Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR (Ecological factors affecting occurrence and distribution of purse web spiders of the genus Atypus in Europe, with particular respect on distribution in the Czech Republic). Bachelor thesis, Palacký University in Olomouc, 40 pp. (in Czech, English abstract).
Reprodukční chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae).
Just P. (2015): Reprodukční chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). Reproductive behaviour of wolf spiders of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae). MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 82 pp. (in Czech, English abstract).
Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae).
Krištofová L. (2015): Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae) (Characters used for determining of spiders (Araneae)). Bachelor thesis, University of South Bohemia in České Budějovice, 51 pp. (in Czech, English abstract).
Mimetická podobnosť u pohyblivých mimikov (Mimetic accuracy of moving mimics).
Niková T. (2015): Mimetická podobnosť u pohyblivých mimikov (Mimetic accuracy of moving mimics). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 50 pp. (in Slovak, English abstract).
Sukcese pavoučích společenstev v lomech Českého krasu.
Siegelová E. (2015): Sukcese pavoučích společenstev v lomech Českého krasu. Succession of spider assemblages in quarries of Bohemian Karst. MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 73 + XV pp. (in Czech, English abstract).

2014

Mapování křižáka pruhovaného.
Beranová V. (2014): Mapování křižáka pruhovaného (Mapping occurrence of a wasp spider). Seminar thesis, Secondary school Rokycany, 34 pp. (in Czech, English abstract).
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování makrofauny.
Dobroruka I. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 33 + VIII + VII pp. (in Czech, English abstract).
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny.
Hábová L. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 32 + X + VI pp. (in Czech, English abstract).
Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae.
Hendrychová T. (2014): Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae [Spinning apparatus of spiders of the family Theraphosidae]. BSc. thesis, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, 36 pp. (in Czech, English abstract).
Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdní faunu.
Horňák O. (2014): Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdní faunu (Impact of application of exogennous organic matter to soil fauna). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 33 + X pp. (in Czech, English abstract).
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny.
Hudcová P. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 29 + VI + III pp. (in Czech, English abstract).
Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity.
Košulič O. (2014): Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity (Vineyard terraces as a refuge for xerothermophilic species of spiders (Araneae) and their bioindicative use in assessment of the environment quality and biodiversity level). PhD. thesis, Mendel University, Brno, 151 pp.
Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese (Spiders and harvestmen on tree trunks in city and forest). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 38 + IX + VII pp. (In Czech, English abstract).
Čiernouhoľná halda ako ekosystém (História výskumu a súčasný stav araneocenóz na ostravských haldách).
Sabolová L. (2014): Čiernouhoľná halda ako ekosystém (História výskumu a súčasný stav araneocenóz na ostravských haldách). Black coal dump like an ecosystem (History and current status of the research on spider communities on black coal dumps in Ostrava). BSc. thesis, Ostrava University, Ostrava, 45 pp. (in Slovak, English abstract).
Využití rampových pastí (ramp traps) pro průzkum biodiverzity – review.
Skopalová B. (2014): Využití rampových pastí (ramp traps) pro průzkum biodiverzity – review (Ramp traps in biodiversity investigations – review). BSc. theses, Mendel University, Brno, 45 pp. (in Czech, English abstract).
Porovnání jeskynní fauny pavoukovců z vybraných částí Balkánské a Alpsko-Karpatské oblasti.
Škopek Z. (2014): Porovnání jeskynní fauny pavoukovců z vybraných částí Balkánské a Alpsko-Karpatské oblasti. Comparison of Arachnids from caves in selected parts of Balcanic and Alpine-Carpathian regions. BSc. thesis, Charles University, Prague, 31 pp. (in Czech, English abstract).

2013

Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko.
Cikánová I. (2013): Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko [Arachnofauna of the Kozčínský rybník Pond by Pačejov, Klatovy District]. BSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 69 + V pp. (in Czech, English summary).
Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu.
Dolejš P. (2013): Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu. Study on dynamics of spinning apparatus of some wolf spiders (Araneae: Lycosidae) during their life cycle. Ph.D. thesis, Charles University in Prague, 42 pp. (in Czech, English abstract).
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb.
Fišáková A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb [Arachnofauna of trunks and canopies in a surrounding of line buildings]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 58 pp. (in Czech).
Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky.
Havlová L. (2013): Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky. [Synanthropic spiders of villages and towns in the Czech Republic]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 52 pp. (in Czech)
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic.
Jahodová A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic. [Arachnofauna of tree trunks and canopies in extensive orchards in Vizovice]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 66 pp. (in Czech).
Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšů v okolí Štramberka.
Michálková M. (2013): Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšů v okolí Štramberka. [Invertebrates overwintering in terrestrial mollusc shells in the surrounding of Štramberk]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 63 pp. (in Czech)
Sezónní dynamika pavouků (Araneida) Těchonických drah.
Neumannová V. (2013): Sezónní dynamika pavouků (Araneida) Těchonických drah [Seasonal dynamics of spiders (Araneae) of Těchonická draha]. MSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 88 + V pp. (in Czech, English summary).
Rozšíření cedivečky zední (Dictyna civica) na jižní Moravě – limity jejího výskytu.
Novotný B. (2013): Rozšíření cedivečky zední (Dictyna civica) na jižní Moravě – limity jejího výskytu. [Distribution of Dictyna civica in south Moravia – limits of its occurrence]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 41 pp. (in Czech).
Distribuce a abundance epigeonu na pastvině.
Petrusek M. (2013): Distribuce a abundance epigeonu na pastvině (Distribution and abundance of soil invertebrates on pasture). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 53 + IX + VI pp. (in Czech, English abstract).
Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině.
Procházka D. (2013): Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině. [Comparison of synanthropic spiders of public buildings at the countryside]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 65 pp. (in Czech).
Synantropní pavouci města Šumperka – teplotní ostrov uprostřed hor.
Protopapasová A. (2013): Synantropní pavouci města Šumperka – teplotní ostrov uprostřed hor. [Synanthropic spiders of the town of Šumperk – a thermal island in the middle of mountains]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 50 pp. (in Czech).
Arachnofobie a příčiny strachu z pavouků.
Říha R. (2013): Arachnofobie a příčiny strachu z pavouků. Arachnophobia and the cause of fear of spiders. BSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 40 + II pp. (in Czech, English abstract).
Distribuce terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras.
Skoupá G. (2013): Distribuce terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras (Distribution of terrestrial invertebrates in cave Býčí skála, Moravian Karst). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 35 + IX pp. (in Czech, English abstract).
Vliv pastvy skotu a ovcí na arachnofaunu žijící na vegetaci.
Šišková D. (2013): Vliv pastvy skotu a ovcí na arachnofaunu žijící na vegetaci. [Influence of pasture of cattle and sheep on herb dwelling spiders]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 41 pp. (in Czech).

2012

Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus)
Fořt S. (2012): Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae).
Just P. (2012): Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). Ecology and courtship behaviour of the wolf spider genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae). BSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 38 + II pp. (in Czech, English abstract).
Distribuce pavouků v lesní mozaice
Machač O. (2012): Distribuce pavouků v lesní mozaice [Distribution of spiders in forest mosaic]. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc. 32 pp. (in Czech, English summary).
Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus.
Michalko R. (2012): Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus (Coexistence and niche partitioning in spiders of the genus Philodromus). MSc. thesis, Masaryk University, Brno, 70 pp. (in Czech, English abstract).
Diverzita a rozšíření štírů (Arachnida: Scorpiones). Diversity and distribution of scorpions (Arachnida: Scorpiones).
Plíšková J (2012): Diverzita a rozšíření štírů (Arachnida: Scorpiones). Diversity and distribution of scorpions (Arachnida: Scorpiones). BSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 41 pp. (in Czech, English abstract).
Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů
Tropek R. (2012): Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů. Ecology and conservation of invertebrates at anthropogenic sites. Ph.D. thesis, University of South Bohemia, České Budějovice, 184 + VII pp. (in Czech, English abstract).

2011

Ekologická charakteristika araneocenóz Přírodního parku Chlum se zaměřením na fenologii druhu Atypus piceus.
Čejka M. (2011): Ekologická charakteristika araneocenóz Prírodního parku Chlum se zamerením na fenologii druhu Atypus piceusEcological characteristics of araneocenoses of Chlum Nature Park with focus on the phenology of the species Atypus piceus. MSc. thesis, University of Ostrava, 49 pp. (in Czech, English abstract)
Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice.
Raška J. (2011): Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice. Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs. MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 60 pp. (in Czech, English abstract).

2008

Mosses as living environment for inveretebrates.
Božanić B. (2008): Mosses as living environment for inveretebrates. Bachelor thesis. Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 19 pp.
Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P. (2008): Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) [A comparison of the life histories of two spider species Tricca lutetiana and Arctosa lamperti(Araneae: Lycosidae)]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 109 pp. (in Czech, English summary).

2007

The systematics of the Gondwanan pseudoscorpion family Hyidae (Pseudo-scorpiones: Neobisioidea): new data and a revised phylogenetic hypothesis.
Harvey M. S. & Volschenk E. S. (2007): The systematics of the Gondwanan pseudoscorpion family Hyidae (Pseudo-scorpiones: Neobisioidea): new data and a revised phylogenetic hypothesis. Invertebrate Systematics, 21: 365–406.

2006

Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P. (2006): Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) [Study of the life cycle, ecology and ethological behaviour of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 29 pp. (in Czech, English summary).
Šťúriky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny.
Christophoryová J. (2006b): Šťúriky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Diploma thesis. Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava. 102 pp.
Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim.
Laška V. (2006): Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim. Diploma thesis. Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 61 pp.
Analýza struktury společenstev pavouků v prostoru sjezdových tratí NPR Praděd (CHKO Jeseníky)
Mařák P. (2006): Analýza struktury společenstev pavouků v prostoru sjezdových tratí NPR Praděd (CHKO Jeseníky) [Analysis of the spider communities located to ski-slope areas within Praděd Nature Reserve (PLA Jeseníky)]. MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 52 pp. (in Czech).
Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic.
Mikula J. (2006): Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic. Diploma thesis. Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 61 pp.
Úvod do studia karyotypové evoluce štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Šťáhlavský F. (2006c): Úvod do studia karyotypové evoluce štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones). PhD. thesis. Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 98 pp.
Složení a sukcese arachnocenóz kamenolomů a xerotermních lokalit CHKO Blanský les
Tropek R. (2006): Složení a sukcese arachnocenóz kamenolomů a xerotermních lokalit CHKO Blanský les [Composition and successional patterns in arachnofauna of quarries and xeric sites of the Blanský Les Protected Landscape Area]. BSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 45 pp. (in Czech, English summary).

2004

Studie způsobu lovu potravy pavouky čeledi Pholcidae
Petáková A. (2004): Studie způsobu lovu potravy pavouky čeledi Pholcidae [Study of the prey catching in the spider family Pholcidae]. MSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 68 pp. (in Czech).

2003

Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu
Fojtová H. (2003): Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu. PhD. Thesis, MZLU Brno, 144 pp.

2002

Historie a současný stav poznání fauny štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) České republiky.
Ducháč V. (2002c): Historie a současný stav poznání fauny štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) České republiky. Habilitation thesis. Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 221 pp.
Ekologie, rozšíření a karyologie druhů rodu Atypus (Araneae, Atypidae) v Čechách
Řezáč M. (2002a): Ekologie, rozšíření a karyologie druhů rodu Atypus (Araneae, Atypidae) v Čechách [Ecology, distribution and caryology of Atypus-species (Araneae, Atypidae) in Bohemia]. MSc. thesis, Charles University, Prague, 136 pp. (in Czech).

2001

Faunistika štírků Bílých Karpat.
Jagoš D. (2001): Faunistika štírků Bílých Karpat. Diploma thesis. Department of Biology, Faculty of Education, University of Hradec Králové. 74 pp.

2000

Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Štramberka
Bilíková I. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Štramberka [Eco-faunistic characterization of arachnofauna ofŠtramberk]. University of Ostrava, Ostrava, 80 pp. (in Czech).
Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje
Kaulichová J. (2000): Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje [The use of the results of arachnological research for evaluating the quality of natural conditions in the East Bohemian region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 121 pp. (in Czech).
Biológia našich mravčíkov a pavúkov v sadoch
Pekár S. (2000a): Biológia našich mravčíkov a pavúkov v sadoch [Biology of zodariid spiders and spiders in orchards]. PhD Thesis, CharlesUniversity, Praha, 107 pp. (in Slovak).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Březové a Strání (CHKO Bílé Karpaty)
Šimková M. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Březové a Strání (CHKO Bílé Karpaty) [Eco-faunisticcharacterization of arachnofauna of Březová and Strání (White Carpathians Protected Landscape Area)]. University of Ostrava, Ostrava, 73 pp. (in Czech).
Štírci (Pseudoscorpiones) Prahy (ekologie, morfologie, karyologie).
Šťáhlavský F. (2000): Štírci (Pseudoscorpiones) Prahy (ekologie, morfologie, karyologie). Diploma thesis. Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 91 pp.

1999

Severe alpine wheater, prey availability and reproduction in two species of passerine: A test of the permanent prey availability hypothesis
Bureš S., Václavíková K. & Tukač V. (1999): Severe alpine wheater, prey availability and reproduction in two species of passerine: A test of the permanent prey availability hypothesis. Folia Zool. 48 (4): 279–285.
Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu
Fojtová H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [A characterization of selected groups of invertebrates in floodplain forest by dependence on changes in water regime]. MSc. thesis, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 92 pp. (in Czech).
Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině
Jelínek A. (1999): Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 60 pp. (in Czech).

1998

Pavouci litorálních porostů
Holec M. (1998): Pavouci litorálních porostů [Spiders of littoral stands]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).

1997

Vliv mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) na potravní chování rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus)
Grim T. (1997): Vliv mláděte kukačky obecné ( Cuculus canorus) na potravní chování rákosníka obecného ( Acrocephalus scirpaceus) [The influence of a nestling of Cuculus canoruson the feeding behavior of Acrocephalus scirpaceus]. BSc thesis, Masaryk University, Brno, 115 pp. (in Czech).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice
Jelínek A. (1997): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice [Spiders ofthe proposed protected area Brtnice river valley]. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp. (in Czech).
Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k bylinnému patru
Nevoralová L. (1997a): Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k bylinnému patru [An analysis of spider communities inhabiting the herb layer in Blaník Protected Landscape Area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 160 pp. (in Czech).
Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k epigeickému patru
Štropová J. (1997): Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k epigeickému patru [An analysis of the arachnofauna of the Blaník Protected Landscape Area with special respect to the epigeion]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 145 pp. (in Czech).

1995

Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu
Čeřovský V. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu
Holec M. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Rozšíření druhů tří teplomilných čeledí pavouků na území České a Slovenské republiky
Nevoralová L . (1995): Rozšíření druhů tří teplomilných čeledí pavouků na území České a Slovenské republiky [The distribution of three thermophilous spider families in the Czech and Slovak Republics]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 58 pp. (in Czech).
Příspěvek k arachnofauně Mladoboleslavska se zvláštním přihlédnutím k místní populaci druhu Atypus piceus
Šmelhausová I. (1995): Příspěvek k arachnofauně Mladoboleslavska se zvláštním přihlédnutím k místní populaci druhuAtypus piceus [Spiders of the Mladá Boleslav area with special respect to the local population ofAtypus piceus]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 78 pp. (in Czech).
Porovnání fauny čeledi Lycosidae z území Belgie na základě poznatků dosažených na území Čech
Štropová J. (1995): Porovnání fauny čeledi Lycosidae z území Belgie na základě poznatků dosažených na území Čech [A comparison ofCzech and Belgian fauna of wolf spiders]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 36 pp. (in Czech).
Analýza epigamního chování slíďáka Pardosa alacris
Vlček K. (1995a): Analýza epigamního chování slíďákaPardosa alacris [An analysis of the courtship display ofPardosa alacris]. MSc.thesis, Charles University, Praha, 61 pp. (in Czech).

1994

Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Bruntálska
Parolová M. (1994): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Bruntálska [Eco-faunistic characterization of arachnofauna of Bruntál-region]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).

1993

Populace pavouků skupiny Pardosa lugubris s. lato na lokalitě Závist
Hanušová M. (1993): Populace pavouků skupinyPardosa lugubris s. lato na lokalitě Závist [Spiders of thePardosa lugubris -group in the Závist area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 107 pp. (in Czech).
Štírci dolního Povltaví a Podřipska.
Krásný L. (1993): Štírci dolního Povltaví a Podřipska. Diploma thesis. Department of Systematic Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 69 pp.
Střevlíkovití brouci (Col., Carabidae) a pavouci (Araneida) různých typů rašelinišť CHKO Třeboňsko
Mähringová M. (1993): Střevlíkovití brouci (Col., Carabidae) a pavouci (Araneida) různých typů rašelinišť CHKO Třeboňsko [Carabidbeetles (Col., Carabidae) and spiders (Araneida) of various peat bog types in the Třeboňsko Protected Landscape Area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 87 pp. (in Czech).
Príspevok k poznaniu arachnofauny Horného Ponitria
Pekár S. (1993): Príspevok k poznaniu arachnofauny Horného Ponitria [A contribution to the knowledge of the arachnofauna of the UpperNitra region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 85 pp. (in Slovak).

1992

Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones)
Sechterová E. (1992a): Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones) [An analysis of the epigeic arachnofauna of forest biotopes in the Beskydy Mts.]. PhD thesis, Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, 205 pp. (in Czech).
Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones)
Sechterová E. (1992a): Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones). [An analysis of the epigeic arachnofauna of forest biotopes in the Beskydy Mts.] PhD thesis, Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, 205 pp.

1991

Ekologické hodnocení arachnofauny okolí Paskova jako pomůcka k bioindikaci průmyslové krajiny
Adamus R. (1991): Ekologické hodnocení arachnofauny okolí Paskova jako pomůcka k bioindikaci průmyslové krajiny [Ecological evaluation of arachnofauna in Paskov area as an aid to bioindication of industrial landscape]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 59 pp. (in Czech).
Experimentální studium procesu dospívání u pavouků Pisaura mirabilis
Pechar R. (1991): Experimentální studium procesu dospívání u pavoukůPisaura mirabilis [Experimental study of ontogeny inPisaura mirabilis]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (in Czech).

1989

Srovnávací morfologie a histochemie snovacího aparátu u modelových taxonů pavouků (Araneae)
Bílek P. (1989): Srovnávací morfologie a histochemie snovacího aparátu u modelových taxonů pavouků (Araneae) [The comparativemorphology and histochemistry of the spinning apparatus in model spider taxons]. PhD thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (I), 41 pp. (II), 45 pp. (III) (in Czech).
Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů
Buchar J. (1989b): Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp. (in Czech).
Ekologické zhodnocení arachnofauny haldy dolu Vítězný únor
Lisztwan R. (1989): Ekologické zhodnocení arachnofauny haldy dolu Vítězný únor [Ecological evaluation of arachnofauna of the spoil of “Vítězný Únor” mine]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 52 pp. (in Czech).

1988

Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald
Majkus Z. (1988a): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald [The composition of arachnocoenoses of selected pit heaps in Ostrava]. PhD thesis, University of J. A. Komenský, Bratislava, 339 pp. (in Czech).

1987

Pokus o využití síťového mapování k vyjádření vztahů mezi výskytem teplomilných organismů a některými fyzickogeografickými faktory
Šteflová D. (1987): Pokus o využití síťového mapování k vyjádření vztahů mezi výskytem teplomilných organismů a některými fyzickogeografickými faktory [An attempt at the use of quadrat mapping as an expression of relations between the occurrence of thermophilous organisms and some physicogeographical factors]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 77 pp. (in Czech).

1986

Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetickýcha taxonomických
Hajer J. (1986): Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetickýcha taxonomických [Spinning apparatus of cribellate spiders, its construction, postembryonic development and the possibilities of utilizing the results in the study of taxonomic and phylogenetic problems]. PhD thesis, Charles University, Praha, 143 pp. (I), 110 pp. (II) (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny jižních Čech s ohledem na síťové mapování
Pavlík J. (1986): Příspěvek k poznání arachnofauny jižních Čech s ohledem na síťové mapování [Contribution to the knowledge of spiders in south Bohemia with regard to grid mapping]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 123 pp. (in Czech).

1985

Pavoučí fauna Rakovnicka s ohledem na pole síťového mapování 5947
Benedová E. (1985): Pavoučí fauna Rakovnicka s ohledem na pole síťového mapování 5947 [The spider fauna of the district of Rakovník, especially in the field 5947 of the grid map]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 123 pp. (in Czech).
Pavouci haldy dolu Rudý říjen
Plachká J. (1985): Pavouci haldy dolu Rudý říjen [Spiders of the dump of “Rudý Říjen” mine]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 85 pp. (in Czech).
Pavouci haldy dolu Vítězný únor
Tomečková M. (1985): Pavouci haldy dolu Vítězný únor [Spiders of the spoil of “Vítězný Únor” mine]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 52 pp. (in Czech).

1984

Pavoučí zvířena SPR Zábělá
Hasch F. (1984): Pavoučí zvířena SPR Zábělá [Spiders of the Zábělá State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 86 pp. (in Czech).
Studium arachnofauny Vacovska s využitím síťového mapování
Havel L. (1984): Studium arachnofauny Vacovska s využitím síťového mapování [The use of grid mapping for the study of arachnofaunain the territory of Vacov]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 99 pp. (in Czech).

1983

Pavoučí společenstva okolí Milešova
Effenbergerová I. (1983): Pavoučí společenstva okolí Milešova [The spiders of Milešov area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 96 pp. (in Czech).
Pavoučí zvířena SPR Borkovická blata
Chalupská E. (1983): Pavoučí zvířena SPR Borkovická blata [Spiders of Borkovická Blata peatbog State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 112 pp. (in Czech).

1981

Pavoučí zvířena stromového a keřového patra Státní přírodní rezervace Týřov
Hotská A. (1981): Pavoučí zvířena stromového a keřového patra Státní přírodní rezervace Týřov [The spiders of the shrub and tree stratum in Týřov State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 182 pp. (in Czech).
Analýza arachnocenóz luk Třeboňské pánve
Růžička V. (1981): Analýza arachnocenóz luk Třeboňské pánve [An analysis of spider communities in the meadows of the Třeboň basin]. PhD thesis, Charles University, Praha, 164 pp. (in Czech).

1980

Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny SPR Peliny a SPR Zámělský borek
Absolon K. (1980): Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny SPR Peliny a SPR Zámělský borek [An analysis of the arachnofauna of the Peliny and Zámělský Borek State Nature Reserves]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 128 pp. (in Czech).
Velikostní skupiny u pavouků a střevlíků (Araneae, Col. Carabidae)
Růžička V. (1980): Velikostní skupiny u pavouků a střevlíků (Araneae, Col. Carabidae) [Size groups in spiders and carabids]. RNDr thesis,Charles University, Praha, 49 pp. (in Czech).

1979

Arachnofauna údolí Oupořského potoka Státní přírodní rezervace Týřov
Knobloch Z. (1979): Arachnofauna údolí Oupořského potoka Státní přírodní rezervace Týřov [Spiders of the Oupořský Potok stream valley in the Týřov State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Czech).

1978

Pavouci v ekosystému uměle založené smrčiny na polesí Rájec, LZ Rájec
Mráček Z. (1978): Pavouci v ekosystému uměle založené smrčiny na polesí Rájec, LZ Rájec [Spiders living in the artificial spruce plantations near Rájec]. MSc. thesis, University of Agriculture, Brno, 59 pp. (in Czech).

1977

Stavba a charakter redukčních změn kribela a kalamistra u kribelátních pavouků
Hajer J. (1977): Stavba a charakter redukčních změn kribela a kalamistra u kribelátních pavouků [The form of the cribellum and calamistrum and the character of their reduction in cribellate spiders]. RNDr thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Czech).

1976

Revize diagnostických znaků československých samic rodu Oedothorax Bertk., 1883 (Araneae: Micryphantidae)
Růžička V. (1976): Revize diagnostických znaků československých samic roduOedothorax Bertk., 1883 (Araneae: Micryphantidae) [A revision of the diagnostic characters of females of the Czech species of the genusOedothorax Bertk. 1883]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 72 pp. (in Czech).

1975

Arachnofauna stepi v Troji a Podhoří
Potužáková H. (1975): Arachnofauna stepi v Troji a Podhoří [Spiders of the steppe in Troja and Podhoří]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 82 pp. (in Czech).

1973

Arachnofauna Novobydžovska
Bílek P. (1973): Arachnofauna Novobydžovska [Arachnofauna of the Nový Bydžov surroundings]. RNDr thesis, Charles University, Praha,113 pp. (in Czech).
Pavouci vrchu Šance a Hradiště na Závisti u Zbraslavi
Šinková H. (1973): Pavouci vrchu Šance a Hradiště na Závisti u Zbraslavi [Spiders of the hills Šance and Hradiště at Závist near Zbraslav]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 67 pp. (in Czech).
Rozbor otrnění končetin samic slíďáka hajního – Pardosa lugubris (Walck.) (Araneae, Lycosidae)
Trucová M. (1973): Rozbor otrnění končetin samic slíďáka hajního –Pardosa lugubris (Walck.) (Araneae, Lycosidae) [An analysis of the leg chaetotaxy ofPardosa lugubris]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 104 pp. (in Czech).

1972

Rozbor pavoučí zvířeny Čech
Buchar J. (1972b): Rozbor pavoučí zvířeny Čech [An analysis of the Bohemian spider fauna]. Thesis for qualification as docent, Charles University, Praha, pp. 1–265 (I), 266–394 (II) (in Czech).
Pavouci Pacovy a Kladrubské hory u Chýnova
Makovec S. (1972): Pavouci Pacovy a Kladrubské hory u Chýnova [Spiders of the Pacova Hora Mt. and Kladrubská Hora Mt. near Chýnov]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 65 pp. (in Czech).

1969

Pavoučí společenstva stepních stanovišť Pavlovských vrchů
Bukva V. (1969): Pavoučí společenstva stepních stanovišť Pavlovských vrchů [Spider communities of steppe habitats of the Pavlovské VrchyMts.]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 100 pp. (in Czech).

1968

Příspěvek k problému ontogenese cribella a calamistra u některých cribellátních pavouků
Hajer J. (1968): Příspěvek k problému ontogenese cribella a calamistra u některých cribellátních pavouků [A contribution to the ontogeny of the cribellum and calamistrum in some cribellate spiders]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 68 pp. (in Czech).
Řád Pseudoscorpionidea. Přehled druhů žijících v lesní hrabance.
Studničková S. (1968): Řád Pseudoscorpionidea. Přehled druhů žijících v lesní hrabance. Diploma thesis. Department of Systematic Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 30 pp.

1966

Amaurobius terrestris, vývoj a růst snovacích bradavek
Kuncová M. (1966): Amaurobius terrestris , vývoj a růst snovacích bradavek[Amaurobius terrestris , the development and growth of the spinnerets]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 91 pp. (in Czech).
Srovnávací studie pozemních pavoučích společenstev porostů vojtěšky a louky
Šteigerová A. (1966): Srovnávací studie pozemních pavoučích společenstev porostů vojtěšky a louky [A comparative study of epigeic spider communities in alfalfa and meadows]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 66 pp. (in Czech).

1965

Arthropoda stepní formace Kotis
Růžička Z. (1965): Arthropoda stepní formace Kotis [Arthropods of rock steppe Kotis]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 147 pp. (in Czech).

1963

Luční společenstva pavouků
Buchar J. (1963a): Luční společenstva pavouků [The meadow spider communities]. PhD thesis, Charles University, Praha, 108 pp. (in Czech).

1962

Arachnofauna stepní lokality Lochkov-Radotín
Valešová E. (1962): Arachnofauna stepní lokality Lochkov-Radotín [Spiders of the steppe locality Lochkov-Radotín]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 128 pp. (in Czech).

1961

Morfologie a funkce ústního ústrojí vybraných skupin pavouků
Žďárek J. (1961): Morfologie a funkce ústního ústrojí vybraných skupin pavouků [Morphology and function of mouth parts in spiders]. MSc.thesis, Charles University, Praha, pp. 1–200 (I), 201–300 (II) (in Czech).