Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2023

Rodinný dům a pavouci (a sekáči). Family house and spiders (and harvestmen). Pavouk 54: 28–30 (in Czech, English abstract)
Roušar A. (2023): Rodinný dům a pavouci (a sekáči). Family house and spiders (and harvestmen). Pavouk 54: 28–30 (in Czech, English abstract)

2022

Dva nové nálezy žlaznatky slovenské Paranemastoma kochi (Opiliones: Nemastomatidae) na Moravě.
Machač O. (2022): Dva nové nálezy žlaznatky slovenské Paranemastoma kochi (Opiliones: Nemastomatidae) na Moravě. Two new records of Paranemastoma kochi (Opiliones: Nemastomatidae) in Moravia. Acta Carp. Occ. 13: 18–20 (in Czech, English abstract).
In the shadow of cormorants: Succession of avian colony affects selected groups of ground dwelling predatory arthropods.
Machač O., Ivinskis P., Rimašaitė J., Horňák O. & Tuf I. H. (2022): In the shadow of cormorants: Succession of avian colony affects selected groups of ground dwelling predatory arthropods. Forests 13 (330): 1–13. DOI: 10.3390/f13020330
Trvalý lesný priesek ako bariéra pre pôdne článkonožce.
Martinka M. (2022): Trvalý lesný priesek ako bariéra pre pôdne článkonožce (The power line clearing as a barrier for soil arthropods). MSc. thesis, Palacky University Olomouc, 63 pp. (in Slovak, English abstract)
Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí
Roušar A. (2022): Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí. Note on the occurrence of Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) in the Ohře Valley. Pavouk 53: 24–25 (in Czech, English abstract)

2021

Pocta Jochenu Martensovi
Bezděčka P. (2021): Pocta Jochenu Martensovi. Tribute to Jochen Martens. Acta Rer. Nat. 26: 1–8 (in Czech).
Prof. Dr. Jochen Martens osmdesátiletý.
Bezděčka P. (2021): Prof. Dr. Jochen Martens osmdesátiletý. Pavouk 51: 24-25 (in Czech).
Dvě novinky v české opiliofauně v roce 2021
Bezděčka P. (2021): Dvě novinky v české opiliofauně v roce 2021. Two news in the Czech opiliofauna in 2021. Pavouk 51: 5-7 (in Czech, English abstract).
Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce
Bezděčka P. & Bezděčková K. (2021): Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Pavouk 50: 13-15 (in Czech).
Amilenus aurantiacus (Simon, 1881), a harvestman (Opiliones) new to the Czech Republic
Bezděčka P. & Bezděčková K. (2021): Amilenus aurantiacus (Simon, 1881), a harvestman (Opiliones) new to the Czech Republic. Amilenus aurantiacus (Simon, 1881) nový sekáč (Opiliones) pro Českou republiku. Acta Rer. Nat. 26: 13–14.
First record of invasive harvestman Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) in the Czech Republic
Bezděčka P., Bezděčková K., Pěnča M. & Budnikov N. (2021): First record of invasive harvestman Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) in the Czech Republic. První nález invazního sekáče Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) v České republice. Acta Rer. Nat. 26: 9–11.
Unexpectedly high number of 18S rRNA gene clusters in Miopsalis dillyi (Opiliones: Cyphophthalmi: Stylocellidae) from Mindanao, Philippines
Hiřman M., Mohagan A. & Šťáhlavský F. (2021): Unexpectedly high number of 18S rRNA gene clusters in Miopsalis dillyi (Opiliones: Cyphophthalmi: Stylocellidae) from Mindanao, Philippines. J. Arachnol. 48 (3): 322–328. DOI: 10.1636/JoA-S-20-028
Erratum: Unexpectedly high number of 18S rRNA gene clusters in Miopsalis dillyi (Opiliones: Cyphophthalmi: Stylocellidae) from Mindanao, Philippines
Hiřman M., Mohagan A. & Šťáhlavský F. (2021): Erratum: Unexpectedly high number of 18S rRNA gene clusters in Miopsalis dillyi (Opiliones: Cyphophthalmi: Stylocellidae) from Mindanao, Philippines. J. Arachnol. 49 (1): 156. DOI: 10.1636/JoA-S-21-200
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale
Machač O. (2021): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Maštale Nature reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 27: 99-111 (in Czech, English summary).
Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích
Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích (Ecology of spiders and harvestmen in specific habitats in forests). Ph.D. thesis, Palacký University, Olomouc, 30 pp. (in Czech, English abstract).
Fylogeneze a diverzita sekáčů podřádu Laniatores (Arachnida: Opiliones)
Marešová A. (2021): Fylogeneze a diverzita sekáčů podřádu Laniatores (Arachnida: Opiliones). Phylogeny and diversity of suborder Laniatores (Arachnida: Opiliones). BSc. thesis, Charles University, Prague, 40 pp. (in Czech, English abstract)
Výskyt sekáče Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) v České republice
Roušar A. (2021): Výskyt sekáče Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) v České republice. Occurrence of harvestmen Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) in the Czech Republic. Pavouk 51: 11-14 (in Czech, English abstract).

2020

Žlaznatka slovenská Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870)
Bezděčka P. & Trávníček D. (2020): Žlaznatka slovenská Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870). In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 133 (in Czech).
Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech.
Dolejš P., Zeman Š. & Moravec J. (2020): Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech. Selected animal and plant taxa of the Na Hupech meadow, a biologically and recreationally valuable site in Prague-Modřany (Central Bohemia). Bohem. cent. 36: 79–115, 350–351 (in Czech, English abstract and summary).
Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2019
Krejčí T. (2020): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2019. Results of faunistic survey of spiders and harvestmen at selected sites in Podyjí National Park in 2019. Thayensia (Znojmo) 17: 3–24 (in Czech, English abstract and summary).
Pavouci a sekáči (Arachnida: Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí v Praze.
Řezáč M. (2020): Pavouci a sekáči (Arachnida: Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí v Praze. Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) of the Klánovický les Forest and its surroundings in Prague. Bohem. cent. 36: 45–77, 347–349 (in Czech, English abstract).
Živá půda 5. Půdní makrofauna a megafauna (The living soil 5. Soil macrofauna and megafauna).
Schlaghamerský J., Pižl V., Tajovský K., Tuf I. H., Tůma J. & Šimek M. (2020): Živá půda 5. Půdní makrofauna a megafauna (The living soil 5. Soil macrofauna and megafauna). Živa 68 (6): 302–37 (in Czech, English summary).
Přírodovědné vycházky České společnosti entomologické a České arachnologické společnosti.
Sommer D., Hrůzová L. & Rothová H. (2020): Přírodovědné vycházky České společnosti entomologické a České arachnologické společnosti [Natural history trips of the Czech Society of Entomology and the Czech Arachnological Society]. Živa 68 (1): XXIV (in Czech).
Sekáč vyklenutý Egaenus convexus
Trávníček D. & Bezděčka P. (2020): Sekáč vyklenutý Egaenus convexus. In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 134 (in Czech).
Sekáč hřebenový Zacheus crista (Brullé, 1832)
Trávníček D. & Bezděčka P. (2020): Sekáč hřebenový Zacheus crista (Brullé, 1832). In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 135 (in Czech).

2019

Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NM Podyjí v roce 2018
Krejčí T. (2019): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NM Podyjí v roce 2018. The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2018. Thayensia (Znojmo) 16: 11–28 (in Czech, English abstract and summary).

2018

Karyotypová variabilita sekáčů čeledi Nemastomatidae (Arachnida: Opiliones).
Alaverdyan A. (2018): Karyotypová variabilita sekáčů čeledi Nemastomatidae (Arachnida: Opiliones). Karyotype variability of harvestmen from Nemastomatidae family (Arachnida: Opiliones). MSc. thesis, Charles University, Praha, 70 pp. (in Czech, English abstract)
First cytogenetic study of a member of the harvestman family Neogoveidae (Opiliones: Cyphophthalmi: Sternophthalmi) from Cameroon with description of a new species Parogovia parasironoides sp. nov.
Hiřman M., Kotyk M., Kotyková varadínová Z. & Šťáhlavský F. (2018): First cytogenetic study of a member of the harvestman family Neogoveidae (Opiliones: Cyphophthalmi: Sternophthalmi) from Cameroon with description of a new species Parogovia parasironoides sp. nov. Ann. Zool. 68 (4): 867–877. DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.4.010
Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2018): Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 82 (1–2): 69–78.
Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017.
Krejčí T. (2018): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017 (The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2017). Thayensia 15: 77–95 (in Czech, English summary).
Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory. Pavouk 45: 9 (in Czech).
Machač O. (2018): Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory. Pavouk 45: 9 (in Czech).
Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov.
Machač O. (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit). Zprávy Vlast. muz. Olomouc 315: 48–56 (in Czech, English summary).
Molecular technique reveals high variability of 18S rDNA distribution in harvestmen (Opiliones, Phalangiidae) from South Africa.
Šťáhlavský F., Opatova V., Just P., Lotz L.N. & Haddad C.R. (2018): Molecular technique reveals high variability of 18S rDNA distribution in harvestmen (Opiliones, Phalangiidae) from South Africa. Comp. Cytogen. 12: 41–59. DOI: 10.3897/CompCytogen.v12i1.21744

2014

Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata. Pavouk 36: 12-14 (in Czech).
Hiřman M. (2014): Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata. Pavouk 36: 12-14 (in Czech).
Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp. Pavouk 37: 15-16 (in Czech).
Hiřman M. (2014): Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp. Pavouk 37: 15-16 (in Czech).
Carinostoma elegans new to the Slovakian harvestmen fauna (Opiliones, Dyspnoi, Nemastomatidae)
Šestáková A., Mihál I. (2014): Carinostoma elegans new to the Slovakian harvestmen fauna
(Opiliones, Dyspnoi, Nemastomatidae) Arachnologische Mitteilungen 48: 16-23

2013

Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus Avram, 1971 v České republice. Pavouk 35: 13 (in Czech).
Roušar A. (2013): Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus Avram, 1971 v České republice. Pavouk 35: 13 (in Czech).

2012

Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011
Bezděčka P., Bezděčková K. (2012): Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2010 to 2011). Západočeské entomologické listy 3: 10–13 (in Czech, English abstract).
Rozhovor s Pavlem Bezděčkou nejen o sekáčích. Pavouk 32: 24-25 (in Czech).
Machač O. (2012): Rozhovor s Pavlem Bezděčkou nejen o sekáčích. Pavouk 32: 24-25 (in Czech).

2011

Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).

2010

Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les
Bezděčka P. (2010a): Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7–8: 40–42.
Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009
Bezděčka P. (2010b): Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009). – Acta Retům Naturalium 8: 43–46.
Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains)
Bezděčka P. (2010c): Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains). – pp. 47–54. In: Trávníček D. & Šušovolá J. ‚eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.– 11.VI.2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.
První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice
Bezděčka P. (2010d): První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice (The first exact record of harvestman Platybunus pinetorum from the Czech Republic). – Západočeské entomologické listy, 1: 32–33.

2009

Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko
Bezděčka P. (2009c): Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko (Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia). Folia Faunistica Slovaca, Bratislava, 14 (9): 59–62.
Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop?
Hora P., Tuf I. H., Machač O., Brichta M. & Tufová J. (2009): Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa, 57: 25–27.
Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy)
Hurtišová E. (2009): Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy). Diplomová práca. Dep. in KBVE FEE TU vo Zvolene, Zvolen, 45 pp.
Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I. H. & Tufová J. (2009): Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological conservation 141: 827–837.
Macrofauna invertebrate communities in soils under organic and conventional farming: conversion trial in the Czech Republic
Šarapatka B., Mikula J., Tuf I. H. & Laška V. (2009): Macrofauna invertebrate communities in soils under organic and conventional farming: conversion trial in the Czech Republic. Pp. 62–66. In: Šarapatka B. (ed.), Bioacademy 2009 – Proceedings: Organic Farming - A Response to Economic and Environmental Challenges. Bioinstitut, o.p.s., Olomouc.

2008

Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky
Bezděčka P. (2008a): Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky (Checklist of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic). Klapalekiana, 44: 109–120.
Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007
Bezděčka P. (2008b): Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 (The present state of research on harvestman (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the years 1869 to 2007). Acta Rerum Naturalium 4: 53–68.
Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého
Bezděčka P. (2008c): Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého (Memory of dr. Vladimír Šilhavý). Acta Rerum Naturalium 5: 259–266.
Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku
Bezděčka P. (2008d): Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku. (Dicranolasma scabrum – a new harvestmen for the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium 4: 51–52.
Jak hluboko žijí půdní bezobratlí?
Laška V., Mikula J. & Tuf I. H. (2008): Jak hluboko žijí půdní bezobratlí? [How deep do soil invertebrates live?] Živa, 56: 169–171.

2007

Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika)
Spitzer L., Tuf I. H.,Tufová J. & Tropek R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). [Contribution to the knowledge of epigeic invertebrates of two seminatural fir-beech deciduous woodlands in the Vsetínské vrchy Hills, Western Carpathians (Czech Republic).] Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 71–82.
Predbežné výsledky výskumu koscov (Opiliones) v rôzne obhospodarovaných agroekosystémoch okolia Očovej
Uhorskaiová L. & Stašiov S. (2007): Predbežné výsledky výskumu koscov (Opiliones) v rôzne obhospodarovaných agroekosystémoch okolia Očovej. Pp. 85–91. In: Daniš D. (ed.), Vplyv foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny. Zborník vedeckých prác spracovaných v nadväznosti na grant VEGA č. 1/2379/05. Janka Čižmárová – PARTNER, Poniky.

2006

Diurnální aktivita epigeických bezobratlých v prostředí lužního lesa
Jeřábková E. (2006): Diurnální aktivita epigeických bezobratlých v prostředí lužního lesa. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 60 pp.
Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko
Klimeš L. (2006): Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Pp. 137–143. In: Beran L., Kubíková J., Šprynař P. (eds), Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko. [Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Area.] Bohemia centralis, Praha, 27, 583 pp.
České názvy živočichů, VI. Pavoukovci (Arachnida) III. Sekáči (Opiliones)
Kůrka A. (2006): České názvy živočichů, VI. Pavoukovci (Arachnida) III. Sekáči (Opiliones) zoologické oddělení PM NM, Praha, 146 pp.
Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim
Laška V (2006): Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 57 pp.
Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic
Mikula J. (2006): Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 61 pp.
Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří
Roušar A. (2006): Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Hervestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrkonoší foot – hills.] Sborník Oblast. muzea v Mostě, řada přírodovědná, 28: 3–11.
Effect of Bt-maize on epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones)
Řezáč M., Pekár S. & Kocourek F. (2006): Effect of Bt-maize on epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones), Plant Protect. Sci. 42(1): 1–8.
Restored meadow harvestman communities (Opiliones) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Czech Republic
Stašiov S., Tajovský K. & Resl K. (2006): Restored meadow harvestman communities (Opiliones) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Czech Republic. Biológia 61: 165–169.

2005

Opiliones (Sekáči)
Klimeš L. (2005): Opiliones (Sekáči). Pp. 85–87. In: Farkač J. , Král D., Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of Threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Sekáči krkonošských vrcholů. Krkonoše – Jizerské hory 10: 10–11.
Materna J. (2005): Sekáči krkonošských vrcholů. Krkonoše – Jizerské hory 10: 10–11.
Contributions to soil Zoology in Central Europe I.
Schlagmerský J., Pižl V. (eds) (2005): Contributions to soil Zoology in Central Europe I., ISB AS CR, České Budějovice, 221 pp.
Catalogue of alien animal species in the Czech Republic
Šefrová H. & Laštůvka Z. (2005): Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2005, LIII, No. 4: 151–170.
Společenstva sekáčů (Opilionida) lužního lesa v NPR Ranšpurk a jejich fluktuace
Šejnohová H. (2005): Společenstva sekáčů (Opilionida) lužního lesa v NPR Ranšpurk a jejich fluktuace. [The communities of harvestmen (Opilionida) of floodplain forest in the Ranšpurk National Nature Reserve and their fluctuations.] Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 2: 155–162.

2004

Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese
Chytil J. & Fojtová H. (2004): Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese. Pp. 317–326 In: Hrib M., Kordiovský E. (eds), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 pp.
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) on an abandoned ore-washery sedimentation basin near Chvaletice
Řezáč M. (2004): Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) on an abandoned ore-washery sedimentation basin near Chvaletice. Pp. 311–323. In: Kovář P. (ed.), Natural recovery of human-made deposits in landscape (Biotic interactions and ore/ash slag artificial ecosystems, Academia, Praha.
Suchozemští bezobratlí lužního lesa
Schlagmerský J. (2004): Suchozemští bezobratlí lužního lesa. Pp. 293–315. In: Hrib M., Kordiovský E. (eds), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 pp.
Epigeon. Analýza klíčových skupin epigeonu (Isopoda: Oniscidea; Arachnida: Opiliones; Myriapoda: Chilopoda & Diplopoda; Insecta: Dermaptera & Coleoptera: Carabidae)
Veselý M., Tuf I. H. & Tufová J. (2004): Epigeon. Analýza klíčových skupin epigeonu (Isopoda: Oniscidea; Arachnida: Opiliones; Myriapoda: Chilopoda & Diplopoda; Insecta: Dermaptera & Coleoptera: Carabidae). Pp. 24–31. In: Koskan V. (ed.), Biologické hodnocení pro akci „Revitalizace Chomoutovského jezera, II. etapa – Velké jezero“. 109 pp.

2003

Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu
Fojtová H. (2003): Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu. PhD. Thesis, MZLU Brno, 144 pp.
Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard
Pekár S. (2003): Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard. Plant Soil Environm 49: 81–88.
Leptus holmiae Southcott 1992 (Acarina, Erythraeidae) associated with harvestmen (Opilionida)
Stašiov S. (2003a): Leptus holmiae Southcott 1992 (Acarina, Erythraeidae) associated with harvestmen (Opilionida). Ekológia (Bratislava) 22: 23–27.
Živočišné druhy popsané z Moravského krasu
Šťastná P., Bezděk J. & Kovařík M. (2003): Živočišné druhy popsané z Moravského krasu. Korax, Jedovnice. 80 pp.

2002

Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones)
Klimeš L. (2002): Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones). Pp. 361–372. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, Boca Raton, 495 pp.
Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps
Pekár S. (2002): Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps. Pedobiologia 46: 539–547.

2001

Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech
Bezděčka P. (2001e): Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Egaenus convexus in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 78–81.
Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest
Fojtová H. & Chytil J. (2001): Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. Pp. 217–224 In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds), Proceedings of the Internationale Conference Management of Floodplain Forests in Southern Moravia, May. 13-16, 2000, Židlochovice, Czech Republic, MZLU, Brno.

2000

Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech
Bezděčka P. (2000b): Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Zacheus crista (Brullé, 1832) in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 223–227.
Ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones) in wet meadows: effects of flooding
Klimeš L. (2000): Ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones) in wet meadows: effects of flooding. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Trebon Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, 500 pp.
Arachnofauna (Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí (Praha) s důrazem na zdejší rašeliniště
Řezáč M. (2000): Arachnofauna (Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí (Praha) s důrazem na zdejší rašeliniště. [Arachnofauna (Araneae, Opiliones) of the Klánovický forest and its surroundings (Prague) with special amphasis on local peatbogs.] Muzeum a současnost, ser. natur. 14: 3–26.

1999

Severe alpine wheater, prey availability and reproduction in two species of passerine: A test of the permanent prey availability hypothesis
Bureš S., Václavíková K. & Tukač V. (1999): Severe alpine wheater, prey availability and reproduction in two species of passerine: A test of the permanent prey availability hypothesis. Folia Zool. 48 (4): 279–285.
Charakteristika vybraných společenstev suchozemských bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu
Fojtová H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev suchozemských bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu. Dipl. práce, MZLU Brno, 92 pp.Fojtová H. 2002: The influence od watter regime on soil-surflace fauna in floodplain forest. Pp. 39–44. In: Tajovský K., Balík V. & Pižl V. (eds), Studies on Soil fauna in Central Europe, ÚPB AV ČR, České Budějovice, 285 pp.
Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud
Klimeš L. (1999a): Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud. [Neglected synanthropic harvestmen (Opiliones): novelties from the Czech-Slovak borderland and other areas.] Sb. přírodověd. Kl., Uherské Hradiště 4: 68–71.
Harvestmen asseblages (Arachnida: Opilionides) in Krkonoše National Park
Klimeš L. (1999b): Harvestmen asseblages (Arachnida: Opilionides) in Krkonoše National Park. Klapalekiana 35: 129–138.
Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia
Klimeš L. (1999c): Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. Pp. 125–128. In: Gajdoš P. & Pekár S. (eds), Proceedings of the 18th European Colloquium of Arachnology, Stará Lesná. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, Supplement 3/2000.
Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmen in an apple orchard (Araneae, Opiliones).
Pekár S. (1999): Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmen in an apple orchard (Araneae, Opiliones) J. Appl. Entomol.- Z. Angew. Entomol. 123: 115–120.
Sekáč z Bezručova údolí Nelima gothica - nový druh pro Českou republiku
Roušar A. (1999): Sekáč z Bezručova údolí Nelima gothica - nový druh pro Českou republiku. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 31, 1: 20.
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava)
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava).]Vlastivědný sborník Vysočiny, odd.věcí přír. 14: 155–175.

1998

Potrava mláďat lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v oblasti hybridní zóny s lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) na Moravě
Bureš S. & Horáčková K. (1998): Potrava mláďat lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v oblasti hybridní zóny s lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) na Moravě. Zprávy MOS 56: 91–98.
Remarkable harvestmen from the Czech Republic
Klimeš L. & Roušar A. (1998): Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.
Sekáč Nelima semproni (Szalay, 1951) - nový druh pro faunu České republiky
Roušar A. (1998a): Sekáč Nelima semproni (Szalay, 1951) - nový druh pro faunu České republiky. Acta Univ. Purkynianae 5, Biologica 2: 53–56.
Sekáči Manínskej tiesňavy
Roušar A. (1998b): Sekáči Manínskej tiesňavy. Živa 3: 125.
Nález klepítníka členěného v Krušných horách
Roušar A. (1998c): Nález klepítníka členěného v Krušných horách. Živa 2: 82.

1997

Nález klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) – (Opilionida) u Nových Hradů (Východní část okresu Chrudim)
Dolanský J. (1997): Nález klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) – (Opilionida) u Nových Hradů (Východní část okresu Chrudim). [Find of Harvestman Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Opilionida) near Nové Hrady (east part of Chrudim district).] Vč. Sb. Přír., Práce a Studie 5: 187–188.
Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic
Klimeš L. (1997): Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 297–309.
Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat
Pekár S. (1997a): Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat. Ochr. Rostl. 33: 17–24.
Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with Deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley
Pekár S. (1997b): Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with Deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley. Vliv směsi tekutého hnojiva (DAM 390) s pesticidem (Decis) přirozené nepřátele škůdců ječmene jarního. Ochr. rostl. 33(4): 257–264.
Effect of an organophosphate insecticide combined with liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands
Pekár S., Kazda J. & Veverka K. (1997): Effect of an organophosphate insecticide combined with liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands. [Vliv směsi kapalného hnojiva (DAM390) s organofosfátovým insekticidem (Actelic) na škůdce ozimé pšenice (Aphidoidea, Chrysomelidae) a přirozené nepřátele (Araneae, Opiliones).] Scientia Agriculturae Bohemica 28(4): 271–281.

1996

První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy
Bezděčka P. (1996a): První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy. [The first contribution to the knowledge of the Harvestmen from south-eastern Moravia (Arachnida, Opilionida).] Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 1: 52–55.
Potrava lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve smrkovém lese
Bureš S. & Stříteský J. (1996): Potrava lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve smrkovém lese. Zprávy MOS 54: 75–78.
Opiliones. List of species noted in the studied floodplain segment
Klimeš L. (1996): Opiliones. List of species noted in the studied floodplain segment. In: Prach K., Jeník J., Large A. R. G. (eds), Floodplain ecology and management: The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe. SPB Academic Publishing, Amsterdam.
Zur Ernährung und Nahrungsëkologie des Dreizehnspechts Picoides tridactylus während der nestlingsperiode
Pecháček P. & Krištín A. (1996): Zur Ernährung und Nahrungsëkologie des Dreizehnspechts Picoides tridactylus während der nestlingsperiode. Ornithol. Beobachter 93: 259–266.
Nové lokality sekáčů v Poohří
Roušar A. (1996): Nové lokality sekáčů v Poohří. Natura launensis, sv. 3: 18.

1995

Opilionida
Bezděčka P. & Rozkošný R. (1995): Opilionida. Pp. 55–58. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biol. 92: 206 pp.
Řád sekáči – Opilionida
Buchar J. (1995): Řád sekáči – Opilionida. Pp. 130–134. In: Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J., Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 285 pp.
Nový přírůstek do fauny sekačů Čech
Klimeš L. (1995): Nový přírůstek do fauny sekačů Čech. Živa 43/2: 76–77.
Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic
Klimeš L. & Bezděčka P. (1995): Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 10: 32–33.
Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae)
Růžička V., Hajer J. & Zacharda M. (1995): Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae). Pedobiologia 39: 42–51.

1994

Ochranářský průzkum vybraných skupin hmyzu a sekáčů nivy řeky Moravy v úseku Napajedla – Hodonín
Bezděčka P. (1994a): Ochranářský průzkum vybraných skupin hmyzu a sekáčů nivy řeky Moravy v úseku Napajedla – Hodonín. ÚVR ČSOP, Praha. Ms. 36 pp.
Segregation of diet in water pipit (Anthus spinoletta) and meadow pipit (Anthus pratensis) nestlings in a area damaged by air pollution
Bureš S. (1994): Segregation of diet in water pipit (Anthus spinoletta) and meadow pipit (Anthus pratensis) nestlings in a area damaged by air pollution. Folia Zool. 43 (1): 43–48.
Přehled cytogenetiky pavoukovců
Král J. (1994): Přehled cytogenetiky pavoukovců. Biologické listy 59 (4): 282–306.
Arthropods of stony debris in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
Růžička V. & Zacharda M. (1994): Arthropods of stony debris in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Arct. Alp. Res. 26: 332–338.

1993

Food water pipit nestlings, Anthus spinoletta spinoletta, in changing environment
Bureš S. (1993): Food water pipit nestlings, Anthus spinoletta spinoletta, in changing environment. Folia zoologica, 42 (3) 213–219.

1992

Ropucha obecná ( Bufo bufo L.). Potrava
Opatrný E. (1992): Ropucha obecná (Bufo bufo L.). Potrava. Pp. 162. In: Baruš V., Oliva O. (eds), Obojživelníci Amphibia. Fauna ČSFR. Academia, Praha, 338 pp.
Potrava mláďat budníčka lesního, Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)
Pavelka J. & Korytář F. (1992): Potrava mláďat budníčka lesního, Phylloscopus sibilatrix (Bechst.). Čas. Slez., Muz. Opava. (A), 41: 81–85.
Sekáči Údolí Hasiny u Lipence
Roušar A. (1992): Sekáči Údolí Hasiny u Lipence. Pp. 24–25. In: Vlačiha V. (ed.), Údolí Hasiny u Lipence, průvodce přírodovědnou naučnou stezkou, ČSOP Louny.
Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones)
Sechterová E. (1992a): Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones). [An analysis of the epigeic arachnofauna of forest biotopes in the Beskydy Mts.] PhD thesis, Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, 205 pp.
Společenstva epigeických pavouků (Aranea) a sekáčů (Opiliones) v lesních biotopech Beskyd
Sechterová E. (1992b): Společenstva epigeických pavouků (Aranea) a sekáčů (Opiliones) v lesních biotopech Beskyd. Kandidátská dizertační práce, Dep. Př. fak. UP Olomouc.

1991

Selected groups of insects and harvestmen
Křístek J. (1991): Selected groups of insects and harvestmen. Pp. 451–468. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds), Floodplain forest ecosystem. II. After water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, 632 pp.
Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku
Růžička V., Boháč J. & Macek J. (1991): Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku. [Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin.] Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 33–46.

1990

Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones)
Klimeš L. (1990): Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones).] Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 30: 37–45.
Potrava mláďat lejska černohlavého, Ficedula hypoleuca (Pall.)
Pavelka J. (1990): Potrava mláďat lejska černohlavého, Ficedula hypoleuca (Pall.). Čas. Slez., Muz. Opava. (A), 39: 271–275.
Pozoruhodné druhy členovců severomoravského kraje. III. část: plošíci (Trogulus)
Roháček J. (1990): Pozoruhodné druhy členovců severomoravského kraje. III. část: plošíci (Trogulus). Vlast. listy Severomor. kraje 16/1: 41–43.
Aktivita a sezónní dynamika populací epigeických pavouků a sekáčů v lesních biocenózách Beskyd (Araneae; Opiliones)
Sechterová E. (1990): Aktivita a sezónní dynamika populací epigeických pavouků a sekáčů v lesních biocenózách Beskyd (Araneae; Opiliones). [Activity and seasonal dynamics of epigeic spider and harvestman populations living in the forest biotopes in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones).] Acta univ. Palackianae Olomoucensis. Fac. Rer. Natur., Biol. 29: 165–189.

1989

Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface
Klimeš L. & Sechterová E. (1989): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemosl. 86: 459–475.
Sekáči (Opilionidea)
Mocek B. (1989): Sekáči (Opilionidea). p. 270. In: Rybář P. (ed.), Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. Regionální encyklopedie. Kruh, Hradec králové, 391 pp.
Bezobratlí sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera)
Růžička V., Boháč J., Syrovátka O. & Klimeš L. (1989): Bezobratlí sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera). [Invertebrates from rock debris in north Bohemia (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera).] Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 17: 25–36.
The spatial horizontal distribution of epigeic spider and harvestman populations living in a spruce forest in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones)
Sechterová E. (1989): The spatial horizontal distribution of epigeic spider and harvestman populations living in a spruce forest in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones). [Prostorová horizontální disperze populací epigeických pavouků a sekáčů v horském smrkovém lese v Beskydech (Araneae; Opiliones).] Studia Oecol. 2: 17–27.
Spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in the groves
Sechterová-Špičáková E. (1989a): Spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in the groves. II. Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 29, 96: 165–184.
Communities of spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in State Nature Reserve Smrk in the Beskydy mountains affected by immissions
Sechterová-Špičáková E. (1989b): Communities of spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in State Nature Reserve Smrk in the Beskydy mountains affected by immissions. Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 28 (1988): 163–178.

1988

The food of Crocidura suaveolens
Bauerová Z. (1988): The food of Crocidura suaveolens. Folia Zool. 37: 301–308.
Pozoruhodné druhy členovců v Severomoravském kraji. I. část: Klepítníci (Ischyropsalis)
Roháček J. (1988): Pozoruhodné druhy členovců v Severomoravském kraji. I. část: Klepítníci (Ischyropsalis). Vlast. listy Severomor. Kraje, 14/1: 40–41.
Metoda zemních pastí a její užití v arachnologii
Sechterová-Špičáková E. (1988a): Metoda zemních pastí a její užití v arachnologii. [The method of pitfall trapping and its usage in arachnology.] Studia Oecol. 1. Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava 1: 45–56.
Die Arachnofauna (Araneae; Opiliones) des geplanten Naturschutzgebietes „Smrk“
Sechterová-Špičáková E. (1988b): Die Arachnofauna (Araneae; Opiliones) des geplanten Naturschutzgebietes „Smrk“. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 177.
Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférické rezervace Křivoklátsko
Šmaha J. (1988): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférické rezervace Křivoklátsko. Bohemia centralis 17: 245–248.

1987

Diet analysis and trophic ecology of the grey wagtail (Motacilla cinerea Tunst.) in Nízký Jeseník
Bureš S. & Král M. (1987): Diet analysis and trophic ecology of the grey wagtail (Motacilla cinerea Tunst.) in Nízký Jeseník. Folia Zool. 38 (3): 257–264.
Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones)
Klimeš L. (1987): Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 27: 51–54.
Pavouci (Araneida) a sekáči (Opiliones) polních remízků
Sechterová-Špičáková E. (1987): Pavouci (Araneida) a sekáči (Opiliones) polních remízků. [Species composition of spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) in groves.] Zprávy Krajského vlastivěd. muzea v Olomouci 247: 1–20.

1986

Contribution to the trophic bionomics of Myotis emarginatus
Bauerová Z. (1986): Contribution to the trophic bionomics of Myotis emarginatus. Folia Zool. 35: 305–310.
Towards undestanding of the trophic ecology of Myotis nattereri
Bauerová Z. & Červený J. (1986): Towards undestanding of the trophic ecology of Myotis nattereri. Folia Zool. 35: 55–61.
Composition of the diet and trophic ecology of the collared flycatcher (Ficedula albicollis albicollis) in three segments of groups of types of forest geobiocenoses in Central Moravia (Czechoslovakia)
Bureš S. (1986): Composition of the diet and trophic ecology of the collared flycatcher (Ficedula albicollis albicollis) in three segments of groups of types of forest geobiocenoses in Central Moravia (Czechoslovakia). Folia Zool. 35: 143–155.
Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko
Šmaha J. (1986): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko. Zprávy Československé zoologické společnosti 19–20: 83.

1985

Hearing adaptions and feeding ecology in Sorex araneus and Crocidura suaveolens (Soricidae)
Burda H. & Bauerová Z. (1985): Hearing adaptions and feeding ecology in Sorex araneus and Crocidura suaveolens (Soricidae). Acta. zool. fenn. 173: 253–254.
Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest
Křístek J. (1985): Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. Pp. 327–356. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds), Floodplain forest ecosystem. I. Before water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, 468 pp.

1984

The food eaten by Sorex araneus and Sorex minutus in a spruce monoculture
Bauerová Z. (1984): The food eaten by Sorex araneus and Sorex minutus in a spruce monoculture. Folia Zool. 33: 125–132.
Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu
Klimeš L. & Špičáková E. (1984): Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu. Acta Univ. Palackianae Olomucensis Fac. Rer. Nat. 81: 169–190.
Nález žláznatky Nemastoma triste (C. L. K., 1835) a jiná sdělení o sekáčích (Opiliones) v navrhované státní přírodní rezervaci Týřov
Šmaha J. (1984): Nález žláznatky Nemastoma triste (C. L. K., 1835) a jiná sdělení o sekáčích (Opiliones) v navrhované státní přírodní rezervaci Týřov. Bohemia Centralis 13: 291–295.

1983

Rostlinstvo a živočišstvo
Buchar J., Hadač E., Hanzák J., Kalina T., Miles P., Pilous Z., Štursa J., Vaněk J. & Vávra V. (1983): Rostlinstvo a živočišstvo. Pp. 63–108. In: Sýkora B. (ed.), Krkonošský národní park. SZN, Praha, 280 pp.
Winter and spring diets of three coexisting Apodemus spp.
Obrtel R. & Holišová V. (1983): Winter and spring diets of three coexisting Apodemus spp. Folia Zool. (Brno) 32: 291–302.
Příspěvek ke studiu sekáčů (Opiliones) Křivoklátska
Šmaha J. (1983): Příspěvek ke studiu sekáčů (Opiliones) Křivoklátska. [Ein Beitrag zum Studium der Weberknechte (Opiliones) im Gebiet von Křivoklát.] Bohemia Centralis, 12: 115–127.

1982

Příspěvek k poznání potravy rejsků (Soricidae) ve smrkových monokulturách
Bauerová Z. (1982): Příspěvek k poznání potravy rejsků (Soricidae) ve smrkových monokulturách. Vertebrat. zprávy 50-52.

1981

Occurrence of Leiobunum glabrum in Czechoslovakia (Arach., Opilionidea)
Šilhavý V. (1981): Occurrence of Leiobunum glabrum in Czechoslovakia (Arach., Opilionidea). Věst. Čs. Spol. Zool. 45: 204–208.

1980

The food eaten by Apodemus flavicollis in a spruce monoculture
Obrtel R. & Holišová V. (1980): The food eaten by Apodemus flavicollis in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 29: 21–31.
Zvířena
Šilhavý V. (1980): Zvířena. Pp. 79–93 In: Ondráčková S. (ed.), Příroda Třebíčska. Blok, Brno, 93 pp.

1979

The food eaten by Clethrionomys glareolus in a spruce monoculture
Holišová V. & Obrtel R. (1979): The food eaten by Clethrionomys glareolus in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 28: 219–230.
The food eaten by Apodemus sylvaticus in a spruce monoculture
Obrtel R. & Holišová V. (1979): The food eaten by Apodemus sylvaticus in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 28: 299–310.

1976

Soil surface harvestmen (Opilionidea) in a lowland forest
Obrtel R. (1976): Soil surface harvestmen (Opilionidea) in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno 10/12: 1–34.
Podíl sekáčů (Opilionidea) ve zvířeně členovců pohybujících se po lesní půdě
Šilhavý V. (1976): Podíl sekáčů (Opilionidea) ve zvířeně členovců pohybujících se po lesní půdě. Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 10: 15–17.

1974

Comparison of animal food eaten by Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in a lowland forest
Obrtel R. (1974): Comparison of animal food eaten by Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 23: 35–46.
Trophic niches of Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in a lowland forest
Obrtel R. & Holišová V. (1974): Trophic niches of Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno 8/7: 1–37.
Opilionidea
Šilhavý V. (1974): Opilionidea. Zb. Prác o Tatr. nár. parku 16: 81–85.

1973

Animal food of Apodemus flavicollis in a lowland forest
Obrtel R. (1973a): Animal food of Apodemus flavicollis in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 22: 15–30.
Animal food of Clethrionomys glareolus in a lowland forest
Obrtel R. (1973b): Animal food of Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 22: 111–126.
Die Waldeidechse Lacerta vivipara Jacquin, 1787, auf tiefliegendem Standort beim Fluss Morava
Opatrný E. (1973): Die Waldeidechse Lacerta vivipara Jacquin, 1787, auf tiefliegendem Standort beim Fluss Morava. Acta Univ. Palackianae Olomoucensis, Fac. Rer. Nat., 43: 281–296.
Prvý nález sekáče Ischyropsalis manicata L. Koch na Moravě
Šilhavý V. (1973): Prvý nález sekáče Ischyropsalis manicata L. Koch na Moravě. [Der erste fundort von Ischyropsalis manicata L. Kopch in Mähren (Ischyropsalididae, Opilionidea).] Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 9: 83–84.

1972

Druhý příspěvek k poznání Československých sekáčů (Opilionidea)
Šilhavý V. (1972): Druhý příspěvek k poznání Československých sekáčů (Opilionidea). Zpr. Čsl. spol. ent. 8: 93–96.

1971

K poznání potravy žab na jižní Moravě
Ratajský F. & Vojtková L. (1971): K poznání potravy žab na jižní Moravě. Scripta. Fac., Sci. Nat. UJEP Brunnensis, Biologia 3, Brno, 1: 161–177.
Nová lokalita klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) na Českomoravské vrchovině
Roháček J. (1971): Nová lokalita klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) na Českomoravské vrchovině. [Ein neuer fundort von Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Ischyropsalididae, Opilionidea) an dem Böhmisch-mährischen Hochlande.] Sb. Přírod. kl. Třebíč, 8: 95–99.
Sekáči - Opilionidea
Šilhavý V. (1971a): Sekáči - Opilionidea. Pp. 33–49. In: Daniel M., Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR 4., Academia, Praha.
Prvá naleziště sekáče Nelima semproni Szalay v Československu
Šilhavý V. (1971b): Prvá naleziště sekáče Nelima semproni Szalay v Československu. Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 8: 107–110.

1970

Faunistický příspěvek o sekáčích (Opilionidea) Československa (Fragmenta Opilionidologica IV)
Šilhavý V. (1970): Faunistický příspěvek o sekáčích (Opilionidea) Československa (Fragmenta Opilionidologica IV). Zpr. Čsl. spol. ent. 5 (1969): 107–108.

1969

Zvířena Krkonoš
Černý W. & Doskočil J. (1969): Zvířena Krkonoš. Pp. 161–178. In: Fanta J. (ed.), Příroda Krkonošského národního parku. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 223 pp.
Bemerkungen zur Morphologie einiger seltenen paläarktischen Opilioniden (Opilionidea)
Šilhavý V. (1969a): Bemerkungen zur Morphologie einiger seltenen paläarktischen Opilioniden (Opilionidea). Acta entomol. bohemosl. 65: 397–398.
Über die Präparation der Genitalien der Weberknechte
Šilhavý V. (1969b): Über die Präparation der Genitalien der Weberknechte. Dtsch. Ent. Z., N. F. 16: 141–145.
Životní cyklus a nejmladší stadia druhu Mitopus morio (Fabricius). (Arach., Opilionidea)
Šilhavý V. (1969c): Životní cyklus a nejmladší stadia druhu Mitopus morio (Fabricius). (Arach., Opilionidea). Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči (Acta Soc. Sci. Natur. Mus. Morav. Occid. Třebíč) 7: 61–66.

1968

Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidea) Slovenska.
Šilhavý V. (1968a): Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidea) Slovenska. Zpr. Čsl. Spol. ent. 4: 63–64.
Sekáči (Opilionidea) Slovenského krasu
Šilhavý V. (1968b): Sekáči (Opilionidea) Slovenského krasu. [Die Weberknechte des Südslowakischen Karstes (Arach., Opilionidea).] Zborník Východoslov. Múz. 9B: 101–103.

1967

Über die Art Platybunus femoralis Roewer, 1956 (Arach., Opilionidae)
Šilhavý V. (1967a): Über die Art Platybunus femoralis Roewer, 1956 (Arach., Opilionidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. 14: 451–452.
Über eine sekretmündung am ersten cheliceren-glied der Nemastomatiden und ihre anwendung in der taxonomie (Opilionidea)
Šilhavý V. (1967b): Über eine sekretmündung am ersten cheliceren-glied der Nemastomatiden und ihre anwendung in der taxonomie (Opilionidea). Acta entomol. bohemosl. 64: 319–321.

1966

Kosarze (Opiliones) Bieszczad
Staręga W. (1966): Kosarze (Opiliones) Bieszczad. Fragm. Faun.13/6: 1–13.
Sběr sekáčů (Opilionidea, Arach.) smýkáním
Šilhavý V. (1966a): Sběr sekáčů (Opilionidea, Arach.) smýkáním. Zpr. Čs. spol. ent. 2:. 104–105
Fragmenta Opilionidologica II. (Arch., Opilionidea)
Šilhavý V. (1966b): Fragmenta Opilionidologica II. (Arch., Opilionidea). Zpr. Čs. spol. ent. 2: 8–10.
Über die Genitalmorphologie der Nemastomatidae (Arach., Opiliones)
Šilhavý V. (1966c): Über die Genitalmorphologie der Nemastomatidae (Arach., Opiliones). Senckenbergiana Biol. 47: 67–72.

1965

Die Weberknechte der Unterfamilien Oligolophinae und Phalangiinae (Arachnoidea, Opilionidea)
Šilhavý V. (1965): Die Weberknechte der Unterfamilien Oligolophinae und Phalangiinae (Arachnoidea, Opilionidea). Acta ent. Bohemoslov. 62: 369–406.

1963

Příspěvek k poznání epigeonu středoevropských bučin
Nováková E. & Hénik M. (1963): Příspěvek k poznání epigeonu středoevropských bučin. [Beitrag zur Kenntnis des Epigeons mitteleuropäischer Buchenwälder.] Lesnický časopis 9: 49–60.

1961

Výskyt gregariózy sekáčů (Opilionidea) u Třebíče
Šilhavý V. (1961): Výskyt gregariózy sekáčů (Opilionidea) u Třebíče. Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 5: 135–146.

1960

Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy
Martinek V. (1960): Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy. [Insecta, Arachnoides und Diplopoda der Jungen Fichtenbestande in Mitteleuropa.] Rozpr. Českosl. Akad. Věd. 70: 1–142.
Stempellia weiseri n. sp., eine neue Mikrosporidienart aus dem Weberknechte Opilio parietinus (De Geer)
Šilhavý V. (1960): Stempellia weiseri n. sp., eine neue Mikrosporidienart aus dem Weberknechte Opilio parietinus (De Geer). Věstn. Čsl. Zool. Společ. 24: 50–53.

1959

Příspěvek k poznání dalšího výskytu a bionomie vzácného sekáče Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea, Ischyropsalidae) na Králickém Sněžníku
Souček J. (1959): Příspěvek k poznání dalšího výskytu a bionomie vzácného sekáče Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea, Ischyropsalidae) na Králickém Sněžníku. Acta rer. Natur. Dist. Silesiae 20: 528–529.

1958

K fenologii našich sekáčů (Opilionidea)
Borek V. (1958): K fenologii našich sekáčů (Opilionidea). [Zur Phenologie unsere Weberknechte (Opilionidea).] Čas. čsl. Společ. Ent. 55: 297–298.
Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea Ischyropsalidae) auf dem Glatzer Schneeberge
Kempný L. (1958): Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea Ischyropsalidae) auf dem Glatzer Schneeberge. Přírodovědecký sborník ostravského kraje, 19: 317–319.
Nález mláděte klepítníka (Ischyropsalidae, Opilionidea) na Českomoravské vysočině
Šilhavý V. (1958): Nález mláděte klepítníka (Ischyropsalidae, Opilionidea) na Českomoravské vysočině. Vlastivěd. sbor. Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 99–102. Šilhavý V. 1959: Rozbor hemolymfy a klasifikace hemocytů sekáčů. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 3: 105–120.

1957

Sekáči (Opilionidea)
Prantl F. & Mařan J. (1957): Sekáči (Opilionidea). Pp. 249. In: Štěpánek O. (ed.), Přírodopis živočišstva. Orbis, Praha, 521 pp.
Potrava plošíka většího ( Trogulus nepaeformis (Scop.)) Arachnoidea, Opiliones
Šilhavý V. (1957): Potrava plošíka většího (Trogulus nepaeformis (Scop.)) Arachnoidea, Opiliones. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 1: 79–83.

1956

Sekáči – Opilionidea
Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství Čs. Akad. věd., Praha, 273 pp.

1955

Zoologický výskum pralesní reservace Stužica ve slovenských Východních Karpatech (Mollusca, Myriapoda)
Ložek V. & Gulička J. (1955): Zoologický výskum pralesní reservace Stužica ve slovenských Východních Karpatech (Mollusca, Myriapoda). Ochrana přírody 10: 202–209.

1954

Sekáči - Opilionidae
Šilhavý V. (1954): Sekáči - Opilionidae. Pp. 58–61. In: Hrbáček J. (ed.), Jak a proč sbírat hmyz. Praha, 214 pp.

1952

Krkonoše a jejich zvířena
Obenberger J. (1952): Krkonoše a jejich zvířena. Práce z entomol. oddělení Národního musea v Praze. Přírodovědecké vydavatelství, Praha. 292 pp.

1950

Sekáči východního Slovenska
Šilhavý V. (1950): Sekáči východního Slovenska. Folia entomol. 13: 99–106.

1949

Sekáči skupiny Nemastoma lugubre v ČSR
Bartoš E. (1949): Sekáči skupiny Nemastoma lugubre v ČSR (The Opilionida of the groupe Nemastoma lugubre). Entomol. listy (Folia entomol.) 12: 57–61.
Poznámky o sekáčích I.
Šilhavý V. (1949a): Poznámky o sekáčích I. Fragmenta opilionidologica I. Entomol. listy 12: 9–13.
Sekáč Astrobunus meadi (Thor.) v Československé republice
Šilhavý V. (1949b): Sekáč Astrobunus meadi (Thor.) v Československé republice. [L’Opilion Astrobunus meadi (Thor.) dans La République Tchécoslovaque. (Syn. Roeweriolus slavicus + R. carpaticus).] Čas. Čs. spol. entomol. 46, č. 3–4: 151–155.

1948

Česká zvířena
Komárek J. (1948): Česká zvířena. Melantrich, Praha, 347 pp.
Zvířena sekáčů (Opiliones) mohelnské hadcové stepi
Šilhavý V. (1948): Zvířena sekáčů (Opiliones) mohelnské hadcové stepi. [Les Opilions de la steppe de serpentine pres de la ville de Mohelno.] Mohelno / Soubor prací věnovaných studiu významné památky,Sv. 8, Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské, Brno, 99 pp. + 10 tab.

1947

Nový horský sekáč pro Československo
Kratochvíl J. (1947): Nový horský sekáč pro Československo. Entomol. Listy (Folia entom.) 10: 100–101.
Sekáči Jeseníků II
Šilhavý V. (1947): Sekáči Jeseníků II. [Les opilion de la chaine de montagnes Jeseníky II.] Entomol. listy (Folia entomol.) 10: 16–19.

1946

Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones)
Šilhavý V. (1946a): Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). [Sur l´évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions.] Rozpr. II. tř. České akademie 54/16: 1–14.
Pobřežní fauna sekáčů (Opiliones) rybníků u Studence
Šilhavý V. (1946b): Pobřežní fauna sekáčů (Opiliones) rybníků u Studence. I. Sb. Přírodověd. Kl. v Třebíči za léta 1939–1944, 4: 53–54.
Morfologické a systematické poznámky o druhu Gyas annulatus (Olivier) - Opiliones
Šilhavý V. (1946c): Morfologické a systematické poznámky o druhu Gyas annulatus (Olivier) - Opiliones. [Adnotata ad collocationem systematicam et morphologiam speciei Gyas annulatus (Olivier) – Opiliones. Gyantinae nova subfamilia]. Sb. Kl. Přírodověd. v Brně za rok 1944–1945, 26: 129–134.

1945

Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones)
Šilhavý V. (1945): Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). [Sur l'évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions.] Bull. int. Acad. thcéque Sci. Prague, 45: 157–164.

1942

Sekáči žijící na plodnicích hub
Šilhavý V. (1942): Sekáči žijící na plodnicích hub. Entomol. listy (Folia entomol.) 5: 69–70.

1941

Příspěvek k poznání českých sekáčů. Opilionida bohemica. II. Sekáči okolí Bohdanče. III. Sekáči pražského okolí
Bartoš E. (1941): Příspěvek k poznání českých sekáčů. Opilionida bohemica. II. Sekáči okolí Bohdanče. III. Sekáči pražského okolí. Sb. Kl. Přírodověd. v Brně 23: 45–49.

1940

Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése
Dudich E., Kolosváry G. & Szalay L. (1940): Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. Matematikai és természettudományi közlemények, Budapest 30(3):1–71.
Příspěvek k poznání fauny sekáčů střední Evropy
Šilhavý V. (1940): Příspěvek k poznání fauny sekáčů střední Evropy. [Beitrag zur Opilionidenfauna von Mitteleuropa.] Entomol. listy (Folia entomol.) 3: 38.

1939

Příspěvek k poznání českých sekáčů I. Sekáči Podbrdska
Bartoš E. (1939a): Příspěvek k poznání českých sekáčů I. Sekáči Podbrdska. Čas. Nár. Mus. 113: 126–129.
Nové druhy sekáčů pro býv. ČSR
Bartoš E. (1939b): Nové druhy sekáčů pro býv. ČSR. Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 66–67.
Sekáči bratislavského okolí
Bartoš E. (1939c): Sekáči bratislavského okolí. [Weberknechte aus der umgebung von Bratislava.] Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 47–49.
Die Weberknechte (Opiliones) des östlichen Carpaticums
Bartoš E. (1939d): Die Weberknechte (Opiliones) des östlichen Carpaticums. Folia zool. hydrobiol., Riga, 9: 308–310.
Druhy skupiny Nemastoma quadripunctarum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR
Kratochvíl J. (1939): Druhy skupiny Nemastoma quadripunctarum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR. [Les especes du groupe Nemastoma quadripunctatum (Perty) et quelques Opilions noveaux pour ČSR.] Sb. Přírodověd. kl. v Třebíči za rok 1938, 3: 73–81.
Význam tvaru kopulačních orgánů v soustavě sekáčů a revise některých evropských druhů rodu Opilio Herbst
Šilhavý V. (1939a): Význam tvaru kopulačních orgánů v soustavě sekáčů a revise některých evropských druhů rodu Opilio Herbst. [Sur l´importance de la forme de l´appareil sexuel pour le systéme des Opilions et revision de quelques européennes du genre Opilio Herbst.] Sbor. Přír. kl. Třebíč 3: 7–20.
Sekáči skupiny Nemastoma chrysomelas
Šilhavý V. (1939b): Sekáči skupiny Nemastoma chrysomelas. [Étude sur les Opilions du groupe Nemastoma chrysomelas.] Entomol. listy (Folia entomol.) 2: 105–115.

1938

Eine neue Roeweriolus - Art aus der Tschechoslowakei
Bartoš E. (1938a): Eine neue Roeweriolus-Art aus der Tschechoslowakei. Zool. Anz. 123: 307–314.
Die Ischyropsaliden der Tschechoslowakischen Republik
Bartoš E. (1938b): Die Ischyropsaliden der Tschechoslowakischen Republik. Zool. Anz. 123: 155–159.
Sekáči Jeseníků
Šilhavý V. (1938): Sekáči Jeseníků. Les Opilions de la chaine de montagnes „Jeseníky“. Sb. Kl. přírodověd. v Brně za rok 1937, 20: 68–74.

1936

Jak se brání sekáči svým nepřátelům
Šilhavý V. (1936): Jak se brání sekáči svým nepřátelům. Věda přír. 17/1: 4–10.

1935

Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů
Kratochvíl J. (1935): Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů. Věda přírodní XVI: 5–12.

1934

Sekáči (Opiliones) Československé republiky
Kratochvíl J. (1934): Sekáči (Opiliones) Československé republiky. Les Opilions de Tchécoslovaquie. Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti 9/5: 1–35.

1933

Über eine neue Weberknechart: Roeweriolus hungaricus n. g. n. sp.
Kolosváry G. (1933): Über eine neue Weberknechart: Roeweriolus hungaricus n. g. n. sp. Zool. Anz., Leipzig, 102: 310–313.
Nový rod sekáčů ze Slovenska
Kratochvíl J. (1933): Nový rod sekáčů ze Slovenska. Věda přírodní 14: 219–220.

1932

Naši nejznámější sekáči v republice
Šilhavý V. (1932): Naši nejznámější sekáči v republice. Vesmír 11: 161–162.

1930

Vzácný nález
Zavřel J. (1930a): Vzácný nález. Příroda 23: 217–218.
Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller.
Zavřel J. (1930b): Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller. Zool. Anz. 89: 121–125.

1929

Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge
Hnatewytsch B. (1929): Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge. Zool. Jahrb. 56 (3–4) : 173–268, 21 figs, 2 maps.

1928

Opiliones
Daday E. (1928): Opiliones. In: Fauna regni Hungariae. Arthropoda. Verl. Term. Tud. Társ. Budapest. 3 pp.
Faunisztikai jegyzetek III.
Dudich E. (1928): Faunisztikai jegyzetek III. Állatt. Közl. 25: 38-45.
Anatomie rodu Trogulus
Štorkán J. (1928): Anatomie rodu Trogulus. Spisy vydávané přírodovědeckou fakultou Karlovy university 84: 51 pp. + 4 tab.

1906

Sekáč Hellwigův (Ischyropsalis hellwigi C.L.K.)
Nosek A. (1906): Sekáč Hellwigův (Ischyropsalis hellwigi C.L.K.). Vesmír 35: 223–224.

1901

Studie o nervové soustavě Phalangiinů
Appelt V. (1901): Studie o nervové soustavě Phalangiinů. Rozpr. Král. čes. spol. nauk 1900 (25): 1–38.

1900

Klíč k určování českých sekáčů (Opilionides)
Nosek A. (1900): Klíč k určování českých sekáčů (Opilionides). Vesmír 29:29–30, 39–40, 62–63, 99–100.

1899

Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes
Absolon K. (1899a): Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz. 22: 315–317, 321–325.
Systematický přehled fauny jeskyň moravských
Absolon K. (1899b): Systematický přehled fauny jeskyň moravských. [Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae.] Věstn. kl. přírod. v Prostějově 2: 60–68.
Ze života českých sekáčů (Opilionides)
Nosek A. (1899): Ze života českých sekáčů (Opilionides). Vesmír 28: 4–7.

1892

Selmeczbánya vidéké állattani tekintetben. Kiadja saját költségén a selmeczbányai gyógyászati és természettudományi egyeslet
Petricskó J. (1892): Selmeczbánya vidéké állattani tekintetben. Kiadja saját költségén a selmeczbányai gyógyászati és természettudományi egyeslet. Selmeczbánya, 133 pp.

1879

Opiliones, Ungarns Spinnen–Fauna, III. Band
Herman O. (1879): Opiliones, Ungarns Spinnen–Fauna, III. Band, Verlag der K. U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Budapest, 326–331.

1875

Verzeichniss schlesischer Spinnen mit Aufzälung der schlesischen Myriapoden
Lebert H. (1875): Verzeichniss schlesischer Spinnen mit Aufzälung der schlesischen Myriapoden. H. Laupp Verlag, Tübingen, II tab. + 63 pp.

1870

Seznam pavouků severní části země české
Bárta E. (1870): Seznam pavouků severní části země české. Pp. 135–144. In: Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení. Praha.

1869

Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens
Bárta E. (1869): Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens. Pp. 209–212, 133–140. In Kořistka C. & Krejčí J. (eds), Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen. Erster Band. Section IV, Zoologische Abtheilung. Praha.