Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Not endangered 14x 13x 125x 1x 153x

Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834)

Czech namesnovačka břehová
Threat levelNot endangered
Records153 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumVertical surfaces, Herb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (50 used records)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past5136
Smyk146019
Individuální sběr1113020
Sklepávání4004
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (43 used records)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bylinné porosty břehů0101
rašeliniště1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
obilná pole3103
suťové a roklinové lesy2001
travnaté stepi3705
Močály2002
osluněné skály nižších poloh1101
luční ostřicové mokřady0101
okraje silnic1001
ruderály0202
A1211000101
bučiny nižších poloh0101
Lesní okraje1001
Polní biotopy0101
ovocné sady bez bylinné vegetace2002
interiéry budov1404
bažinné olšiny1001
reliktní bory na skalách1001
podmáčené smrčiny2001
haldy a výsypky0031
vnější stěny budov0101
kamenolomy0101
Kultury listnáčů1001
městské parky0101
suché křoviny0101
alpínské trávníky1001
písčiny1001
suché doubravy1001
Louky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020