Records by time  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Not endangered 12×

Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834)

Czech namesnovačka břehová
Threat levelNot endangered
Records12 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural (Preference: Vysoká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (12 used records)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1023
Zemní past4103
Vysavač1001
Žlutá miska1001
Neurčeno2004
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (12 used records)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Písčité břehy0011
Mezofilní louky0011
Neurčeno5108
Lužní lesy nížin1001
Vinice3001
 MalesFemalesJuvenilesRecords