Kvadráty: 5546 6048
  Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neon levis (Simon, 1871) Criticaly endangered 2x 1x 3x

Neon levis (Simon, 1871)

Czech nameskákavka hladká
Threat levelCriticaly endangered
Records3 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1985, J. Šmaha, Šmaha 1990
Last record 2019 , Antonín Roušar
Distribution areaPalaearctic - Westp., Me. [Boh.]
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude300-400

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (3 used records)
Neon levis (Simon, 1871) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1101
Individuální sběr1001
Zemní past1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (3 used records)
Neon levis (Simon, 1871) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1101
kamenité suti nižších poloh2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020