Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Not endangered 146× 156×

Mughiphantes mughi (Fickert, 1875)

Czech nameplachetnatka Mughova
Threat levelNot endangered
Records156 nálezů, 21 kvadrátů
First record 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record 2021 , Kryštof Rückl, Petr Beneš, Viktor Střeštík
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude400-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (156 used records)
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání3273501430
Individuální sběr6688010
Smyk3458011
Neurčeno3649028
Prosev4906
Zemní past4975771
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (156 used records)
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské smrčiny43581217
Porosty borůvek1101
Neurčeno4978046
Horské biotopy1303
Horské bučiny6307
Skály a sutě v horách1904
Rašeliniště65114121
Kamenolomy0101
Paseky25423208
Lesy0011
Výsadby jehličnanů41108
Lesní cesta2301
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2939732
Břehy tekoucích vod8601
Skalní a suťové biotopy526901
alpínské trávníky1102
Bučiny nižších poloh0101
Mokřadní vrbiny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords