Kvadráty: 5445 5546 5545 6247 5454
  Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) Criticaly endangered 2x 3x 5x

Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861)

Czech namesnovačka nezdobená
Threat levelCriticaly endangered
Records5 nálezů, 5 kvadrátů
First record 1993, Z. Vitáček, Kůrka 1995b
Last record 2018 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean [Boh.]
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude300-600

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (5 used records)
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev61123
Individuální sběr0101
Zemní past0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Bahnité říční náplavy1001
Suťové a roklinové lesy1001
kamenité suti nižších poloh41121
Kamenité sutě0101
Vlhké louky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020