Kvadráty: 5546 6863
  Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion boesenbergi Strand, 1904 Criticaly endangered 3x 1x 4x

Theridion boesenbergi Strand, 1904

Czech namesnovačka Bösenbergova
Threat levelCriticaly endangered
Records4 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2019 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME (NC) [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude300

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1 used records)
Theridion boesenbergi Strand, 1904 CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Theridion boesenbergi Strand, 1904 CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
travnaté stepi0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019