Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Endangered 1x 8x 15x 24x

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875)

Czech nameběžník Blackwallův
Threat levelEndangered
Records24 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b
Last record 2018 , Ondřej Konvička
Distribution areaEuropean (West Siberia
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Bibliography

© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (9 used records)
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4405
Prosev3302
Individuální sběr0101
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (7 used records)
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Acidofilní teplomilné doubravy0101
suché doubravy3302
Skály nižších a středních výšek1001
Kamenité sutě2001
Suťové a roklinové lesy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords