Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gonatium hilare (Thorell, 1875) Strongly endangered 2x 24x 4x 30x

Gonatium hilare (Thorell, 1875)

Czech namepavučenka dýkovitá
Threat levelStrongly endangered
Records30 nálezů, 11 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2019 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - Me. (Af.) (Sakhalin
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (12 used records)
Gonatium hilare (Thorell, 1875) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1202
Sklepávání3705
Individuální sběr1102
Eklektor0202
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (11 used records)
Gonatium hilare (Thorell, 1875) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermy na jiných podkladech1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Lesní okraje0202
dubohabřiny0101
travnaté stepi4605
výsadby jehličnanů2201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020