Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gonatium hilare (Thorell, 1875) Strongly endangered 15× 20×

Gonatium hilare (Thorell, 1875)

Czech namepavučenka dýkovitá
Threat levelStrongly endangered
Records20 nálezů, 11 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2019 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - Me. (Af.) (Sakhalin
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude250-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (20 used records)
Gonatium hilare (Thorell, 1875) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev0502
Sklepávání3705
Individuální sběr1102
Neurčeno2708
Eklektor0202
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (20 used records)
Gonatium hilare (Thorell, 1875) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky4906
Suché doubravy0202
Neurčeno1709
Lesní okraje0202
Výsadby jehličnanů2201
 MalesFemalesJuvenilesRecords