Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus atratus Simon, 1875 Endangered 1x 5x 59x 1x 66x

Thanatus atratus Simon, 1875

Czech namelistovník stepní
Threat levelEndangered
Records66 nálezů, 16 kvadrátů
First record 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record 2012 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (45 used records)
Thanatus atratus Simon, 1875 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr8507
Zemní past7724338
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (58 used records)
Thanatus atratus Simon, 1875 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
skalní stepi na vápenci0101
Skalní stepi na vápencových podkladech418628
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2001
Vlhké louky1201
Rašeliniště a slatiniště0001
Xerotermní travinobylinná společenstva13708
Xerotermy na jiných podkladech3720113
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4103
Lesní okraje0101
Skály nižších a středních výšek0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020