Records by time  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus atratus Simon, 1875 Endangered 59× 69×

Thanatus atratus Simon, 1875

Czech namelistovník stepní
Threat levelEndangered
Records69 nálezů, 16 kvadrátů
First record 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record 2020 , Milan Řezáč, Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová
Distribution areaPalaearctic
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (69 used records)
Thanatus atratus Simon, 1875 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno26341223
Individuální sběr9508
Zemní past7724338
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (69 used records)
Thanatus atratus Simon, 1875 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno122279
Skalní stepi na vápenci428729
Skalní stepi na jiných horninách1001
Jeskyně0101
Porosty borůvek2001
Mokré louky1201
Rašeliniště0001
Xerotermní travinobylinná společenstva13708
Suché louky3720113
Lesostepní doubravy4103
Lesní okraje0101
Stinné skály nižších poloh0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords