Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Not endangered 10x 2x 34x 2x 48x

Zygiella montana (C. L. Koch, 1834)

Czech namekřižák lesní
Threat levelNot endangered
Records48 nálezů, 17 kvadrátů
Last record 2013 , Ondřej Machač

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (18 used records)
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr618012
Sklepávání0021
Zemní past4004
sf0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (14 used records)
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
podmáčené smrčiny0101
horské smrčiny1001
interiéry budov1502
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1414
Louky a pastviny0101
rašeliniště0122
Lesy1001
bučiny nižších poloh1101
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019