Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evansia merens O. P.-Cambridge, 1901 Endangered 4x 22x 2x 28x

Evansia merens O. P.-Cambridge, 1901

Czech namepavučenka mravenčí
Threat levelEndangered
Records28 nálezů, 7 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2016 , Antonín Roušar
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumUnderground, Ground layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude600-1400

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (12 used records)
Evansia merens O. P.-Cambridge, 1901 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1403
Zemní past0504
Eklektor2305
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (12 used records)
Evansia merens O. P.-Cambridge, 1901 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
skály a sutě v horách1101
výsadby jehličnanů0303
Lesy2405
alpínské trávníky0101
paseky0101
Přirozené lesy1221
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019