Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia ononidum Simon, 1875 Almost threatened 6x 52x 12x 70x

Hahnia ononidum Simon, 1875

Czech namepříčnatka hřebínková
Threat levelAlmost threatened
Records70 nálezů, 21 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (26 used records)
Hahnia ononidum Simon, 1875 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev107011
Individuální sběr2303
Zemní past174012
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (21 used records)
Hahnia ononidum Simon, 1875 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny41005
výsadby listnáčů1101
skály a sutě v horách1001
pískovny1001
Lesy3203
kamenité suti nižších poloh3003
Přirozené lesy0103
podmáčené smrčiny1101
Acidofilní bory0202
bučiny nižších poloh2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020