Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Not endangered 14x 6x 20x

Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925)

Czech namepavučenka nosatá
Threat levelNot endangered
Records20 nálezů, 10 kvadrátů
First record 1963, F. Miller, Kůrka 1995c
Last record 2018 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME (D, A, CZ, SK) [Boh.]
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude700-1000

Bibliography

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání1202
Zemní past01004
Smyk31206
Prosev0101
Individuální sběr1602
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (13 used records)
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
horské smrčiny0101
Horské buko-jedlové lesy1602
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0301
Acidofilní bukové bučiny1302
Smrkové monokultury2902
Louky0101
Rašeliniště a slatiniště0201
Vlhké louky0101
Lesy1001
Vrchoviště1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords