Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Not endangered 27x 6x 33x

Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925)

Czech namepavučenka nosatá
Threat levelNot endangered
Records33 nálezů, 10 kvadrátů
First record 1963, F. Miller, Kůrka 1995c
Last record 2018 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME (D, A, CZ, SK) [Boh.]
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude700-1000

Bibliography

© Ota Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání1202
Zemní past0101
Smyk427011
Prosev0101
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (13 used records)
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
horské smrčiny0101
bučiny nižších poloh1302
výsadby jehličnanů2902
horské bučiny1602
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0301
Louky0101
rašeliniště1302
mokré louky0101
Lesy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020