Kvadráty: 6052 7266 7162 7168 7067 7167
  Records by time
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 6x 6x

Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)

Czech namesekáč skálomilný
Records6 nálezů, 6 kvadrátů
Last record 2019 , Ondřej Machač

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (6 used records)
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) MalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1303
Zemní past0243
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (6 used records)
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) MalesFemalesJuvenilesRecords
Jeskyně0101
Vnější stěny budov1202
Ruderály0111
Obilná pole0011
Vinice0121
 MalesFemalesJuvenilesRecords