Records by time  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 11× 11×

Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)

Czech namesekáč skálomilný
Records11 nálezů, 10 kvadrátů
Last record 2023 , Ondřej Machač
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť-
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Altitude200-500

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (11 used records)
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) MalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2627
Zemní past1244
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (11 used records)
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) MalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov2203
Kamenolomy0121
Jeskyně0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Travnaté stepi0101
Ruderály0111
Obilná pole0011
Vinice0121
Stepi, vřesoviště, písčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords