Records by time  
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 16× 16×

Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872)

Czech namesekáč hladkonohý
Records16 nálezů, 14 kvadrátů
Last record 2022 , Antonín Roušar
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť-
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Altitude200-450

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) MalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3104
Prosev7606
Zemní past11812406
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) MalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité suti nižších poloh1001
Jasanoolšové lemy vodotečí5201
Suché lesní lemy4302
Lesostepní doubravy1001
Lužní lesy nížin4502
Suché křoviny8605
Bylinné porosty břehů0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod10411201
 MalesFemalesJuvenilesRecords