Records by time  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Almost threatened 60× 31× 91×

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882)

Czech namezápředka vlhkomilná
Threat levelAlmost threatened
Records91 nálezů, 21 kvadrátů
Last record 2021 , Eva Líznarová
Distribution areaEUA
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť-
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Altitude150-550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (91 used records)
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past186522648
Vysavač11703
Prosev2103
Individuální sběr0614
Smyk1001
Neurčeno466030
Sklepávání3102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (91 used records)
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno17644247
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0203
Lužní lesy nížin413118
Bylinné porosty břehů0101
Vnější stěny budov0011
Kamenolomy6708
Kamenité suti nižších poloh22564
Haldy a výsypky60176
Ruderály1001
Suťové a roklinové lesy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody7001
 MalesFemalesJuvenilesRecords