Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Almost threatened 98x 17x 115x

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882)

Czech namezápředka vlhkomilná
Threat levelAlmost threatened
Records115 nálezů, 16 kvadrátů
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaEUA

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (48 used records)
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past57392641
Individuální sběr3615
Smyk1001
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (39 used records)
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
štěrkové břehy řek0101
vnější stěny budov0011
lužní lesy nížin10206
kamenolomy6708
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
kamenité suti nižších poloh22564
údolní jasanoolšové luhy28119
haldy a výsypky60176
ruderály1001
suťové a roklinové lesy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody7001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020