Records by time  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Almost threatened 10× 14× 24×

Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871

Czech namelistovník vrásčitý
Threat levelAlmost threatened
Records24 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1958, J. Martínek, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Last record 2022 , Kryštof Rückl, Viktor Střeštík
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity-
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude150-550

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (24 used records)
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4104
Sklepávání3205
Neurčeno2309
Žlutá miska0101
Nárazová past2204
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (24 used records)
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Okraje silnic2001
Lužní lesy nížin2103
Břehy tekoucích vod1001
Neurčeno51011
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Luční ostřicové mokřady0101
Lesní okraje0101
Reliktní bory na skalách0101
Lesostepní doubravy0201
Porosty borůvek0101
Louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords