Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Almost threatened 2x 6x 16x 5x 29x

Clubiona frutetorum L. Koch, 1867

Czech namezápředník větvový
Threat levelAlmost threatened
Records29 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - E-S (Greece
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (18 used records)
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk7204
Žlutá miska1102
Zemní past113116
Sklepávání0202
Individuální sběr1304
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (8 used records)
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
lesostepní doubravy0101
Floristicky pestré křoviny1102
Vlhké louky0101
Ovocné sady1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Květnaté bučiny5101
Kultury listnáčů102801
 MalesFemalesJuvenilesRecords