Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Endangered 1x 1x 21x 4x 27x

Clubiona marmorata L. Koch, 1866

Czech namezápředník mramorovaný
Threat levelEndangered
Records27 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2008
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3605
Eklektor0101
Individuální sběr0603
Sklepávání0516
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Květnaté bučiny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1113
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0402
Louky a pastviny1001
Xerotermy na jiných podkladech1001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Kultury listnáčů1504
 MalesFemalesJuvenilesRecords