Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Endangered 2x 2x 39x 4x 47x

Clubiona marmorata L. Koch, 1866

Czech namezápředník mramorovaný
Threat levelEndangered
Records47 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2008
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2002
Eklektor0101
Individuální sběr0805
Sklepávání1917
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje0101
skalní stepi na vápenci0101
dubohabřiny1113
bučiny nižších poloh0101
reliktní bory na skalách0101
lesostepní doubravy0402
Louky a pastviny1001
travnaté stepi1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Kultury listnáčů1504
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020