Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allomengea scopigera (Grube, 1859) Not endangered 71x 2x 73x

Allomengea scopigera (Grube, 1859)

Czech nameplachetnatka štětkovitá
Threat levelNot endangered
Records73 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record 2011 , Štěpán Vodka
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (73 used records)
Allomengea scopigera (Grube, 1859) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr16603
Zemní past11374069
Smyk0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (61 used records)
Allomengea scopigera (Grube, 1859) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů7001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Horské biotopy1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek11506
Rašeliniště a slatiniště201506
Louky2214
Přirozené lesy0001
Lesy7104
Horské buko-jedlové lesy0101
Kácené vrbové křoviny4603
Polní meze13705
Ruderály2002
Širokolisté vysokostébelné nivy0201
Vlhké louky2514011
Rákosiny, orobincové porosty3102
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Lesní paseky1001
Smrkové monokultury8801
Podmáčené smrčiny1502
Horské smrčiny11505
Floristicky pestré křoviny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords