Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allomengea scopigera (Grube, 1859) Not endangered 71x 2x 73x

Allomengea scopigera (Grube, 1859)

Czech nameplachetnatka štětkovitá
Threat levelNot endangered
Records73 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record 2011 , Štěpán Vodka
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (73 used records)
Allomengea scopigera (Grube, 1859) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr16603
Zemní past11374069
Smyk0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (73 used records)
Allomengea scopigera (Grube, 1859) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů18507
Neurčeno108012
Skalní stepi na vápenci1001
Dubohabřiny1001
Horské biotopy1001
Rašeliniště201506
Louky2214
Přirozené lesy0001
Lesy7104
Horské bučiny0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4603
Pastviny13705
Ruderály2002
Širokolisté horské nivy0201
Mokré louky2514011
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3102
Horské smrčiny12506
Paseky1001
Výsadby jehličnanů8801
Podmáčené smrčiny1502
Suché křoviny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords