Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus penicillatus (Simon, 1875) Strongly endangered 1x 25x 30x 56x

Attulus penicillatus (Simon, 1875)

Czech nameskákavka dvoutečná
Threat levelStrongly endangered
Records56 nálezů, 20 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (32 used records)
Attulus penicillatus (Simon, 1875) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr7128
Fotografie2002
Zemní past2623819
Žlutá miska1001
Smyk1001
Prosev1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (15 used records)
Attulus penicillatus (Simon, 1875) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
skalní stepi na vápenci1001
kamenolomy1021
dubohabřiny0101
osluněné skály nižších poloh1001
Ovocné sady a vinohrady1201
Xerotermy na jiných podkladech2505
Kamenolom1001
Skály nižších a středních výšek0101
Skalní stepi na vápencových podkladech5002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020