Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Almost threatened 40× 43×

Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka trojtrnná
Threat levelAlmost threatened
Records43 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM [Boh.]
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-1450

Bibliography

 © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (43 used records)
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk0104
Individuální sběr131207
Zemní past1716021
Prosev0101
Neurčeno44010
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (43 used records)
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Písčiny0101
Neurčeno141009
Rašeliniště612010
Mokřadní olšiny3405
Mokré louky3204
Suché louky0101
Lesy1102
Paseky1001
Podmáčené smrčiny2102
Horské smrčiny1001
Louky0003
Lesní okraje0101
Výsadby jehličnanů1001
Břehy tekoucích vod2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords