Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Not endangered 3x 44x 5x 52x

Pelecopsis parallela (Wider, 1834)

Czech namepavučenka důlečkovaná
Threat levelNot endangered
Records52 nálezů, 25 kvadrátů
First record 1936, J. Kašpar, Schenkel 1939
Last record 2007 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (41 used records)
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4128134
Individuální sběr5302
Smyk1203
Sklepávání0101
Prosev2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (36 used records)
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Louky1405
Porosty vysokých ostřic2202
Xerotermní travinobylinná společenstva1203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Vlhké louky236111
Písečné přesypy5201
Rašeliniště a slatiniště1203
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0302
Urbánní biotopy1001
Polní biotopy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Pole8803
Xerotermy na jiných podkladech0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords