Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Not endangered 5x 80x 5x 90x

Pelecopsis parallela (Wider, 1834)

Czech namepavučenka důlečkovaná
Threat levelNot endangered
Records90 nálezů, 25 kvadrátů
First record 1936, J. Kašpar, Schenkel 1939
Last record 2007 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (41 used records)
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4127133
Individuální sběr5403
Prosev2202
Sklepávání0101
Smyk1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (36 used records)
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Louky1405
ostřicové porosty stojatých vod2202
Xerotermní travinobylinná společenstva1203
dubohabřiny1001
mokré louky236111
písčiny5201
rašeliniště1203
lesostepní doubravy0302
ruderály1001
Polní biotopy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
alpínské trávníky1001
obilná pole8803
travnaté stepi0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019