Bibliography

Řazení: Year, Authors / Authors, Year

2023

Pavouk 54 (07/2023)
Jelínek A., Roušar A., Legátová E., Dolanský J., Erhart J., Čejková K., Rückl K., Gloríková N., Machač O., Vaněk O. & Dolejš P. (2023): Pavouk 54 (07/2023)
Pavouk 55 (12/2023)
Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Řezáč M., Machač O., Vaněk O. & Dolejš P. (2023): Pavouk 55 (12/2023)
Rodinný dům a pavouci (a sekáči). Family house and spiders (and harvestmen). Pavouk 54: 28–30 (in Czech, English abstract)
Roušar A. (2023): Rodinný dům a pavouci (a sekáči). Family house and spiders (and harvestmen). Pavouk 54: 28–30 (in Czech, English abstract)
Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách. Pavouk 54: 31–32 (in Czech)
Roušar A. (2023): Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách. Pavouk 54: 31–32 (in Czech)
Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro). One spider with eyes, the other without eyes (almost). Pavouk 54: 39–40 (in Czech, English abstract)
Roušar A. (2023): Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro). One spider with eyes, the other without eyes (almost). Pavouk 54: 39–40 (in Czech, English abstract)
Je Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) z Rumunska jiná? Is Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) from Romania different? Pavouk 55: 9–10 (in Czech, English abstract)
Roušar A. (2023): Je Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) z Rumunska jiná? Is Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) from Romania different? Pavouk 55: 9–10 (in Czech, English abstract)
Překvapení z překvapení. Surprise of surprises. Pavouk 55: 11 (in Czech, English abstract)
Roušar A. (2023): Překvapení z překvapení. Surprise of surprises. Pavouk 55: 11 (in Czech, English abstract)
Pholcus alticeps ve volné přírodě. Pholcus alticeps in a wild. Pavouk 55: 12–13 (in Czech, English abstract)
Roušar A. (2023): Pholcus alticeps ve volné přírodě. Pholcus alticeps in a wild. Pavouk 55: 12–13 (in Czech, English abstract)

2022

Pavouk 52 (07/2022)
Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Řezáč M., Machač O., Pech P., Dolejš P., Šich R., Střeštík V. & Růžička V. (2022): Pavouk 52 (07/2022)
Pavouk 53 (12/2022)
Roušar A., Erhart J., Rückl K., Řezáč M., Gloríková N., Machač O., Mlčoch P., Petrov ., Pekár S., Hamřík T., Střeštík V. & Růžička V. (2022): Pavouk 53 (12/2022)
Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu.
Roušar A. (2022): Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu. Pavouk 52: 15–17 (in Czech).
Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře.
Roušar A. (2022): Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře. Pavouk 52: 17–19 (in Czech).
Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků.
Roušar A. (2022): Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků. Pavouk 53: 18–19 (in Czech, English abstract)
Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách
Roušar A. (2022): Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách. Occurrence of Staveleya pusilla (Menge, 1869) also in northwestern Bohemia. Pavouk 53: 20–21 (in Czech, English abstract)
Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí
Roušar A. (2022): Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí. Note on the occurrence of Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) in the Ohře Valley. Pavouk 53: 24–25 (in Czech, English abstract)

2021

Pavouk 50 (07/2021)
Roušar A., Rothová H., Erhart J., Schweiner L., Řezáč M., Machač O., Vaněk O., Bezděčka P., Dolejš P. & Růžička V. (2021): Pavouk 50 (07/2021)
Pavouk 51 (12/2021)
Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Čejková K., Rückl K., Machač O., Bezděčka P., Krásenský P. & Dolejš P. (2021): Pavouk 51 (12/2021)
Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae
Roušar A. (2021): Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae. Pavouk 50: 8 (in Czech).
Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo…?
Roušar A. (2021): Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo…? Pavouk 50: 8 (in Czech).
Výskyt sekáče Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) v České republice
Roušar A. (2021): Výskyt sekáče Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) v České republice. Occurrence of harvestmen Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) in the Czech Republic. Pavouk 51: 11-14 (in Czech, English abstract).
Spiders newly observed in Czechia in recent years – overlooked or invasive species?
Řezáč M., Růžička V., Hula V., Dolanský J., Machač O. & Roušar A. (2021): Spiders newly observed in Czechia in recent years – overlooked or invasive species? BioInvasions Rec. 10 (3): 555–566. DOI: 10.3391/bir.2021.10.3.05

2020

Pavouk 48 (7/2020)
Jelínek A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Machač O., Dolejš P. & Šich R. (2020): Pavouk 48 (7/2020)
Pavouk 49 (12/2020)
Jelínek A., Roušar A., Rothová H., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Šich M., Řezáč M., Machač O., Vaněk O. & Dolejš P. (2020): Pavouk 49 (12/2020)
Co to je? A začala detektivka
Roušar A. (2020): Co to je? A začala detektivka. Pavouk 48: 10-11 (in Czech).
Která Trochosa?
Roušar A. (2020): Která Trochosa? Pavouk 48: 13-14 (in Czech).
Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech
Roušar A. (2020): Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech. Second finding of a money spider after almost 40 years. Pavouk 49: 12-13 (in Czech, English abstract).

2019

Pavouk 46 (7/2019)
Roušar A., Rothová H., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Machač O., Dolejš P. & Růžička V. (2019): Pavouk 46 (7/2019)
Pavouk 47 (12/2019)
Roušar A., Rothová H., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Machač O., Bryja V. & Růžička V. (2019): Pavouk 47 (12/2019)
Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu. Pavouk 46: 3-4 (in Czech).
Roušar A. (2019): Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu. Pavouk 46: 3-4 (in Czech).
Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník). Pavouk 47: 7-9 (in Czech).
Roušar A. (2019): Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník). Pavouk 47: 7-9 (in Czech).
Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách. Pavouk 47: 9-10 (in Czech).
Roušar A. (2019): Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách. Pavouk 47: 9-10 (in Czech).

2018

Pavouk 44 (6/2018)
Kůrka A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Král J., Rückl K., Machač O., Šich R., Krejčí T., Bryja V. & Růžička V. (2018): Pavouk 44 (6/2018)
Pavouk 45 (12/2018)
Kůrka A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Řezáč M., Machač O., Dolejš P., Krejčí T. & Růžička V. (2018): Pavouk 45 (12/2018)
Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Pholcus alticeps Spasski, 1932 na severozápadě České republiky. Pavouk 44: 5-6 (in Czech).
Roušar A. (2018): Pholcus alticeps Spasski, 1932 na severozápadě České republiky. Pavouk 44: 5-6 (in Czech).
Díky osobnímu automobilu. Pavouk 44: 6-8 (in Czech).
Roušar A. (2018): Díky osobnímu automobilu. Pavouk 44: 6-8 (in Czech).
Nepříemné, bolestivé? Pavouk 45: 24 (in Czech).
Roušar A. (2018): Nepříemné, bolestivé? Pavouk 45: 24 (in Czech).

2017

Pavouk 42 (7/2017)
Roušar A., Erhart J., Machač O., Dolejš P., Hula V. & Růžička V. (2017): Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk 43 (12/2017)
Jelínek A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Machač O., Dolejš P., Šich R., Krejčí T., Hula V. & Růžička V. (2017): Pavouk 43 (12/2017)
Významné nálezy pavouků z ČR III. Remarkable records of spiders from Czech Republic III. Pavouk 43: 16 (in Czech).
Dolanský J. & Roušar A. (2017): Významné nálezy pavouků z ČR III. Remarkable records of spiders from Czech Republic III. Pavouk 43: 16 (in Czech).
Pavouci rašeliniště Na loučkách v Krušných horách (severozápadní Čechy).
Roušar A. 2017: Pavouci rašeliniště Na loučkách [sic!] v Krušných horách (severozápadní Čechy). Spiders of the peat bog Na loučkách [sic!] in Krušné hory Mts. (northwestern Bohemia). Sbor. Obl. muz. v Mostě, ř. přír. 38: 73–87 (in Czech, English abstract).
Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR. Record of Steatoda triangulosa in Stroupeč NM. Pavouk 42: 11-12 (in Czech, English abstract).
Roušar A. (2017): Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR. Record of Steatoda triangulosa in Stroupeč NM. Pavouk 42: 11-12 (in Czech, English abstract).
Překvapení pod mikroskopem. Pavouk 43: 21 (in Czech).
Roušar A. (2017): Překvapení pod mikroskopem. Pavouk 43: 21 (in Czech).

2016

Pavouk 41 (12/2016)
Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Hajer J., Kubcová L., Horsák M., Řezáč M., Machač O., Krásenský P., Dolejš P., Hula V. & Růžička V. (2016): Pavouk 41 (12/2016)
Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku. Pavouk 41: 18-20 (in Czech).
Krásenský P. & Roušar A. (2016): Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku. Pavouk 41: 18-20 (in Czech).
Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).
Krejčí T., Řezáč M., Roušar A., Dolanský J., Dolejš P., Machač O. & Horsák M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).

2015

Pavouk 38 (7/2015)
Roušar A., Erhart J., Machač O. & Dolejš P. (2015): Pavouk 38 (7/2015)
Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady.
Roušar A. (2015): Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady [Spiders and harvestmen of a littoral zone of the Nechranice dam]. Památky, příroda, život 47 (2): 23–32 (in Czech).
Ještě Porrhomma. Pavouk 38: 7-8 (in Czech).
Roušar A. (2015): Ještě Porrhomma. Pavouk 38: 7-8 (in Czech).
Krušné hory a skákavka Sibianor larae. Pavouk 39: 6-7 (in Czech).
Roušar A. (2015): Krušné hory a skákavka Sibianor larae. Pavouk 39: 6-7 (in Czech).

2014

Pavouk 36 (7/2014)
Roušar A., Svojanovská H., Buchar J., Dolanský J., Erhart J., Niedobová J., Hiřman M., Machač O., Dolejš P., Šich R., Hula V. & Růžička V. (2014): Pavouk 36 (7/2014)
Pavouci České republiky. Pavouk 36: 2-4 (in Czech).
Dolanský J., Jelínek A, Roušar A. & Růžička V. (2014): Pavouci České republiky. Pavouk 36: 2-4 (in Czech).
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae: Linyphiidae) – nový druh pro Českou republiku. Pavouk 36: 9-11 (in Czech).
Roušar A. (2014): Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae: Linyphiidae) – nový druh pro Českou republiku. Pavouk 36: 9-11 (in Czech).

2013

Pavouk 35 (12/2013)
Kůrka A., Roušar A., Buchar J., Erhart J., Moravec J., Kubcová L., Řezáč M., Machač O., Kasal P., Dolejš P., Pekár S., Hula V. & Růžička V. (2013): Pavouk 35 (12/2013)
Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola (Simon, 1884) v České republice. Pavouk 35: 12 (in Czech).
Roušar A. (2013): Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola (Simon, 1884) v České republice. Pavouk 35: 12 (in Czech).
Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus Avram, 1971 v České republice. Pavouk 35: 13 (in Czech).
Roušar A. (2013): Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus Avram, 1971 v České republice. Pavouk 35: 13 (in Czech).

2011

Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Pavouci Klínovce – Krušné hory
Roušar A. (2011): Pavouci Klínovce – Krušné hory [Spiders of the Klínovec – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (1): 8–12 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).

2010

Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic
Roušar A. (2010): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of wetland at Droužkovice. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 23–30 (in Czech, English summary).

2006

Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří
Roušar A. (2006): Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Hervestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrkonoší foot – hills.] Sborník Oblast. muzea v Mostě, řada přírodovědná, 28: 3–11.

2005

Nálezy zajímavých pavoukovců
Roušar A. (2005): Nálezy zajímavých pavoukovců [Records of interesting arachnids]. Památky, příroda, život 37 (3): 12–17 (in Czech).

1999

Sekáč z Bezručova údolí Nelima gothica - nový druh pro Českou republiku
Roušar A. (1999): Sekáč z Bezručova údolí Nelima gothica - nový druh pro Českou republiku. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 31, 1: 20.

1998

Remarkable harvestmen from the Czech Republic
Klimeš L. & Roušar A. (1998): Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.
Sekáč Nelima semproni (Szalay, 1951) - nový druh pro faunu České republiky
Roušar A. (1998a): Sekáč Nelima semproni (Szalay, 1951) - nový druh pro faunu České republiky. Acta Univ. Purkynianae 5, Biologica 2: 53–56.
Sekáči Manínskej tiesňavy
Roušar A. (1998b): Sekáči Manínskej tiesňavy. Živa 3: 125.
Nález klepítníka členěného v Krušných horách
Roušar A. (1998c): Nález klepítníka členěného v Krušných horách. Živa 2: 82.

1996

Nové lokality sekáčů v Poohří
Roušar A. (1996): Nové lokality sekáčů v Poohří. Natura launensis, sv. 3: 18.

1995

Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region
Roušar A. (1995): Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope, new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život27: 109–111 (in Czech).

1992

Sekáči Údolí Hasiny u Lipence
Roušar A. (1992): Sekáči Údolí Hasiny u Lipence. Pp. 24–25. In: Vlačiha V. (ed.), Údolí Hasiny u Lipence, průvodce přírodovědnou naučnou stezkou, ČSOP Louny.

1985

Přežije stepník rudý?
Roušar A. (1985): Přežije stepník rudý [Will Eresus cinnaberinussurvive]? Živa33: 104 (in Czech).
Statistics

Found

271
Records
197
Species
140
Genera
20
Squares

Identified

285
Records
206
Species
147
Genera
24
Squares