Bibliography

Řazení: Year, Authors / Authors, Year

2019

Pavouk 46 (7/2019)
Pavouk 46 (7/2019)

2018

Pavouk 44 (6/2018)
Pavouk 44 (6/2018)
Pavouk 45 (12/2018)
Pavouk 45 (12/2018)

2017

Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk 43 (12/2017)
Pavouk 43 (12/2017)

2016

Pavouk 41 (12/2016)
Pavouk 41 (12/2016)

2015

Pavouk 38 (7/2015)
Pavouk 38 (7/2015)
Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady.
Roušar A. (2015): Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady [Spiders and harvestmen of a littoral zone of the Nechranice dam]. Památky, příroda, život 47 (2): 23–32 (in Czech).

2014

Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk 36 (7/2014)

2013

Pavouk 35 (12/2013)
Pavouk 35 (12/2013)

2011

Pavouci Klínovce – Krušné hory [Spiders of the Klínovec – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (1): 8–12 (in Czech).
Roušar A. (2011): Pavouci Klínovce – Krušné hory [Spiders of the Klínovec – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (1): 8–12 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory.
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).

2010

Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of wetland at Droužkovice. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 23–30 (in Czech, English summary).
Roušar A. (2010): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of wetland at Droužkovice. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 23–30 (in Czech, English summary).

2006

Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Hervestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrkonoší foot – hills.] Sborník Oblast. muzea v Mostě, řada přírodovědná, 28: 3–11.
Roušar A. (2006): Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Hervestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrkonoší foot – hills.] Sborník Oblast. muzea v Mostě, řada přírodovědná, 28: 3–11.

2005

Nálezy zajímavých pavoukovců. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 37, 3: 12–17.
Roušar A. (2005): Nálezy zajímavých pavoukovců. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 37, 3: 12–17.
Nálezy zajímavých pavoukovců [Records of interesting arachnids]. Památky, příroda, život 37 (3): 12–17 (in Czech).
Roušar A. (2005): Nálezy zajímavých pavoukovců [Records of interesting arachnids]. Památky, příroda, život 37 (3): 12–17 (in Czech).

1999

Sekáč z Bezručova údolí Nelima gothica - nový druh pro Českou republiku. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 31, 1: 20.
Roušar A. (1999): Sekáč z Bezručova údolí Nelima gothica - nový druh pro Českou republiku. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 31, 1: 20.

1998

Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.
Klimeš L. & Roušar A. (1998): Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.
Sekáč Nelima semproni (Szalay, 1951) - nový druh pro faunu České republiky. Acta Univ. Purkynianae 5, Biologica 2: 53–56.
Roušar A. (1998a): Sekáč Nelima semproni (Szalay, 1951) - nový druh pro faunu České republiky. Acta Univ. Purkynianae 5, Biologica 2: 53–56.
Sekáči Manínskej tiesňavy. Živa 3: 125.
Roušar A. (1998b): Sekáči Manínskej tiesňavy. Živa 3: 125.
Nález klepítníka členěného v Krušných horách. Živa 2: 82.
Roušar A. (1998c): Nález klepítníka členěného v Krušných horách. Živa 2: 82.

1996

Nové lokality sekáčů v Poohří. Natura launensis, sv. 3: 18.
Roušar A. (1996): Nové lokality sekáčů v Poohří. Natura launensis, sv. 3: 18.

1995

Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope , new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život 27: 109–111 (in Czech).
Roušar A. (1995): Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope, new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život27: 109–111 (in Czech).

1992

Sekáči Údolí Hasiny u Lipence. Pp. 24–25. In: Vlačiha V. (ed.) , Údolí Hasiny u Lipence, průvodce přírodovědnou naučnou stezkou, ČSOP Louny.
Roušar A. (1992): Sekáči Údolí Hasiny u Lipence. Pp. 24–25. In: Vlačiha V. (ed.), Údolí Hasiny u Lipence, průvodce přírodovědnou naučnou stezkou, ČSOP Louny.

1985

Přežije stepník rudý [Will Eresus cinnaberinus survive]? Živa 33: 104 (in Czech).
Roušar A. (1985): Přežije stepník rudý [Will Eresus cinnaberinussurvive]? Živa33: 104 (in Czech).

Statistics

Found

  • Records 84
  • Species 64
  • Genera 53
  • Squares 13

Identified

  • Records 87
  • Species 66
  • Genera 55
  • Squares 14
Czech Arachnological Society © 2008-2019