Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Strongly endangered 60x 6x 66x

Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964)

Czech namepavučenka nenápadná
Threat levelStrongly endangered
Records66 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record 2012 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (56 used records)
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past13734745
Smyk29503
Prosev8002
Individuální sběr81006
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (56 used records)
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva23405
Xerotermy na jiných podkladech6420718
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5915016
Pastviny1001
Louky a pastviny0101
Trnkové křoviny22204
Skalní stepi na vápencových podkladech9709
Lesní okraje2001
Borové monokultury2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords