Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Strongly endangered 60× 69×

Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964)

Czech namepavučenka nenápadná
Threat levelStrongly endangered
Records69 nálezů, 19 kvadrátů
First record 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record 2022 , Tomáš Krejčí
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-550

Bibliography

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (69 used records)
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past14034748
Neurčeno18010
Smyk29503
Prosev8002
Individuální sběr81006
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (69 used records)
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno48013
Xerotermní travinobylinná společenstva23405
Suché louky6420718
Porosty borůvek5915016
Pastviny1001
Louky a pastviny0101
Suché křoviny22204
Skalní stepi na vápenci9709
Lesní okraje2001
Výsadby jehličnanů2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords