Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Almost threatened 2x 65x 7x 74x

Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903)

Czech nameplachetnatka makadlová
Threat levelAlmost threatened
Records74 nálezů, 32 kvadrátů
First record 1947, F. Miller, Miller 1947
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - E-S (Kirghizia
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-800-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (62 used records)
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2805
Zemní past11722048
Prosev21007
Eklektor2202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (59 used records)
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště4621024
ostřicové porosty stojatých vod0101
horská vřesoviště10205
mokré louky5804
dubohabřiny2001
Lesy28704
výsadby jehličnanů4002
luční ostřicové mokřady0101
Močály1001
bažinné olšiny4002
ovocné sady bez bylinné vegetace8006
lesostepní doubravy6002
rašelinné bory4104
horské smrčiny1001
Louky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020