Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Sintula corniger (Blackwall, 1856) Almost threatened 72× 79×

Sintula corniger (Blackwall, 1856)

Czech namepavučenka rohatá
Threat levelAlmost threatened
Records79 nálezů, 31 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2020 , Petr Dolejš
Distribution areaEuropean - eM (Az.
Phytogeographic area(Meso), Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (79 used records)
Sintula corniger (Blackwall, 1856) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2203
Prosev4408
Neurčeno65014
Zemní past6418051
Sklepávání0202
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (79 used records)
Sintula corniger (Blackwall, 1856) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Rašeliniště76011
Reliktní bory na skalách1001
Neurčeno186018
Lesy14006
Rašelinné bory0101
Mokřadní vrbiny1001
Horské biotopy0101
Suťové a roklinové lesy0202
Horské smrčiny1102
Skály a sutě v horách0101
Kamenolomy0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Stinné skály nižších poloh2102
Močály1001
Širokolisté horské nivy157016
Bučiny nižších poloh2102
Acidofilní bory4205
Paseky4102
Výsadby jehličnanů3001
Haldy a výsypky0001
Porosty borůvek2001
alpínské trávníky1001
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords