Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sintula corniger (Blackwall, 1856) Almost threatened 72× 21× 95×

Sintula corniger (Blackwall, 1856)

Czech namepavučenka rohatá
Threat levelAlmost threatened
Records95 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2021 , Pavel Vonička
Distribution areaEuropean - eM (Az.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (95 used records)
Sintula corniger (Blackwall, 1856) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past10122067
Smyk2203
Prosev4408
Neurčeno65014
Sklepávání0202
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (95 used records)
Sintula corniger (Blackwall, 1856) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno5510034
Rašeliniště76011
Reliktní bory na skalách1001
Lesy14006
Rašelinné bory0101
Mokřadní vrbiny1001
Horské biotopy0101
Suťové a roklinové lesy0202
Horské smrčiny1102
Skály a sutě v horách0101
Kamenolomy0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Stinné skály nižších poloh2102
Močály1001
Širokolisté horské nivy157016
Bučiny nižších poloh2102
Acidofilní bory4205
Paseky4102
Výsadby jehličnanů3001
Haldy a výsypky0001
Porosty borůvek2001
alpínské trávníky1001
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords