Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Sintula corniger (Blackwall, 1856) Almost threatened 2x 72x 2x 76x

Sintula corniger (Blackwall, 1856)

Czech namepavučenka rohatá
Threat levelAlmost threatened
Records76 nálezů, 29 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2009
Distribution areaEuropean - eM (Az.
Phytogeographic area(Meso), Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (62 used records)
Sintula corniger (Blackwall, 1856) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past6418051
Prosev3306
Smyk2102
Sklepávání0202
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (58 used records)
Sintula corniger (Blackwall, 1856) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Přechodová rašeliniště2001
Lesy14006
Rašeliniště a slatiniště5306
Rašelinné březiny a bory0101
Kosodřevina1001
Horské biotopy0101
Suťové a roklinové lesy0202
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Skály subalpinského a alpinského pásma0101
Kamenolom0101
Kamenité sutě1001
Pískovcová skalní města2102
Močály1001
Širokolisté vysokostébelné nivy157016
Acidofilní bukové bučiny2001
Acidofilní bory4205
Vrchoviště0102
Lesní paseky4102
Smrkové monokultury3001
Květnaté bučiny0101
Horské smrčiny0101
Haldy a výsypky0001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords