Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered 10x 38x 4x 52x

Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863)

Czech nameplachetnatka mokřadní
Threat levelEndangered
Records52 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2007 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - eM (western Siberia
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (39 used records)
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2735331
Smyk2002
Sklepávání1001
Individuální sběr1203
?1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (34 used records)
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště6607
mokré louky111909
kamenolomy1001
Močály1501
Acidofilní bory1001
podmáčené smrčiny1001
lesostepní doubravy1001
suché křoviny5002
Lesy0202
rašelinné bory2305
haldy a výsypky0032
horská vřesoviště0101
Lesní okraje0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020