Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa perita (Latreille, 1799) Strongly endangered 1x 12x 32x 45x

Arctosa perita (Latreille, 1799)

Czech nameslíďák písečný
Threat levelStrongly endangered
Records45 nálezů, 19 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2019
DescriptionSlíďák vázaný na poslední zbytky vátých písků v Polabí, na Třeboňsku a na Hodonínsku. Výjimečně je schopen kolonizovat i deponie sypkých odpadních produktů z průmyslu (např. vyschlé odkaliště u Chvaletic).
Distribution areaEuropean (Af.) (Az.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (39 used records)
Arctosa perita (Latreille, 1799) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1001
Individuální sběr9518
Zemní past5010326
Žlutá miska1102
Smyk1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (14 used records)
Arctosa perita (Latreille, 1799) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny2102
Pískovna6115
Písečné přesypy3436
Haldy a výsypky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords