Records by time  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Endangered 19× 43× 64×

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846)

Czech nameskákavka úzká
Threat levelEndangered
Records64 nálezů, 22 kvadrátů
First record 1945, F. Miller, Miller 1949
Last record 2020 , Eva Líznarová
Distribution areaPalaearctic - Westp. [Pan.]
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude150-600

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (64 used records)
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Vysavač1102
Individuální sběr63413
Prosev1223
Neurčeno2822839
Zemní past2314
Smyk0302
Sklepávání0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (64 used records)
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno2111736
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
Okraje silnic1202
Suché lesní lemy0011
Travnaté stepi0202
Pastviny9613
Suťové a roklinové lesy1011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0001
Zahrady1001
Suché doubravy0212
Vnější stěny budov1001
Skalní stepi na vápenci0012
Výsadby listnáčů0101
Lesy1202
Suché louky1434
Reliktní bory na skalách0201
Lesní cesta0101
Lesostepní doubravy0201
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords