Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhomma microps (Roewer, 1931) Not endangered 64× 79× 143×

Porrhomma microps (Roewer, 1931)

Czech nameplachetnatka dlouhonohá
Threat levelNot endangered
Records143 nálezů, 28 kvadrátů
First record 1964, F. Miller, Miller & Obrtel 1975b
Last record 2023 , Eduard Ezer
Distribution areaEuropean - ME (Az.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude150-750

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Three-dimensional modelling has shown its importance in many fields, including zoological systematics. It is difficult to distinguish females of Porrhomma egeria Simon, 1884 and Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 according to only dorsal and ventral views of the vulva. The same is true for the pair Porrhomma microps (Roewer, 1931) and Porrhomma profundum Dahl, 1939. A caudal view is necessary to distinguish the vulvae of these species pairs. A 3D model combines all important views of the female genitalia (ventral, dorsal, lateral and caudal) into a single unit.

 © Oto Zimmermann

Spiders occurring in soils and fissured rocks were investigated using pipe traps. Four microphthalmic species, namely Iberina microphthalma, Porrhomma egeria, Porrhomma microps and Porrhomma cambridgei were collected. Iberina microphthalma is reported from the Czech Republic for the first time. The importance of collecting material by complex pipe traps (consisting of a perforated pipe and a set of removable cups) to record the depth distribution of spiders in subterranean habitats is stressed. The importance of the soil and fissure network formed by sandy marlite bedrock and of alluvial soils for the life of subterranean spiders is documented.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (143 used records)
Porrhomma microps (Roewer, 1931) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Podzemní trubkové pasti91302
Zemní past98193572
Individuální sběr1001
Prosev0101
Neurčeno1757967
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (143 used records)
Porrhomma microps (Roewer, 1931) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky3132010
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0303
Jeskyně1001
Neurčeno7318814102
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Suťové a roklinové lesy0101
Lužní lesy nížin1937021
Přirozené lesy0101
Pastviny0101
Lesostepní doubravy0101
Suché doubravy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords